Търговски регистър

by bivol

Търговски регистър/Companies in Bulgaria Данни от/Data from opendata.government.bg за периода period 01.01.2008-12.06.2018

Събития с лица свързани с компанията ТЕРРА ТРАНС (ЕИК: 123747425)
Events with persons connected to the company TERRA TRANS (ID: 123747425)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 123747425)
Към 2019-10-23 23:41:58 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2019-10-23 23:41:58 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е изпълнител на проекти по Оперативните програми на ЕС 2013-2020
  No data about EU funded project contractor 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient 2007-2013.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2018-03-20 20:50:34Мария Минчева Иванова
Mariya Mincheva Ivanova
Liquidator
2018-03-15 13:48:56Соня Пламенова Тодорова
Sonya Plamenova Todorova
Liquidator
2016-01-05 15:51:07ДИНКО ИВАНОВ ДИНЕВ
DINKO IVANOV DINEV
БЪЛГАРИЯLiquidator
2015-12-23 12:45:06Христина Димова Петрова
Hristina Dimova Petrova
Liquidator
2015-12-18 12:16:28Таня Иванова Желева
Tanya Ivanova ZHeleva
Liquidator
2015-12-07 14:27:17Зорница Светославова Петрова
Zornitsa Svetoslavova Petrova
Liquidator
2015-10-15 10:00:26Мариана Минчева Иванова
Mariana Mincheva Ivanova
Liquidator
2012-07-30 16:50:34Веска Стефанова Стоилова
Veska Stefanova Stoilova
Liquidator
2010-10-26 13:19:05Адриана Маринова Станкова
Adriana Marinova Stankova
Liquidator
2010-09-24 11:52:31Радка Христова Ковачева
Radka Hristova Kovacheva
БЪЛГАРИЯLiquidator
2010-09-07 13:29:10Албена Тодорова Арбалова - Радева
Albena Todorova Arbalova - Radeva
Liquidator
2010-07-26 20:31:47ТЕРРА ТРАНС
TERRA TRANS
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2010-07-26 20:31:47ПЕТЪР ОГНЯНОВ ХРИСТОВ
PETAR OGNYANOV HRISTOV
БЪЛГАРИЯManager
2010-07-26 20:31:47ПЕТЪР ОГНЯНОВ ХРИСТОВ
PETAR OGNYANOV HRISTOV
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2010-07-26 20:31:47ТЕРРА ТРАНС ЕООД
TERRA TRANS EOOD
SubjectOfActivity
Производство, изкупуване, обработка и преработка на селскостопанска продукция от растителен и животински вид, търговия с петролни продукти и биогорива (след получаването на съответното разрешение), търговия с препарати за растителна защита и минерални торове (след получаването на съответния лиценз) както и всяка друга незабранена от закона търговска дейност, а в случаите, когато се изисква след получаването му.
2009-03-11 16:23:45ТЕРРА ТРАНС ООД
TERRA TRANS OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 БУЛ. ЦАР СИМЕОН ВЕЛИКИ 100
2009-03-11 16:23:45ГЕОРГИ ВЕЛЕВ СТОЯНОВ
GEORGI VELEV STOYANOV
БЪЛГАРИЯManager
2009-03-11 16:23:45ПЕТЪР ОГНЯНОВ ХРИСТОВ
PETAR OGNYANOV HRISTOV
БЪЛГАРИЯPartner
2009-03-11 16:23:45ГЕОРГИ ВЕЛЕВ СТОЯНОВ
GEORGI VELEV STOYANOV
БЪЛГАРИЯPartner
2009-03-11 16:23:45ГЕОРГИ ИВАНОВ КАЗАКОВ
GEORGI IVANOV KAZAKOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
Sell to: ГЕОРГИ ВЕЛЕВ СТОЯНОВ
2009-03-11 16:23:45ГЕОРГИ ВЕЛЕВ СТОЯНОВ
GEORGI VELEV STOYANOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
Buy from: ГЕОРГИ ИВАНОВ КАЗАКОВ
2009-03-11 16:23:45ЖИВКО ГОСПОДИНОВ КАРАИВАНОВ
ZHIVKO GOSPODINOV KARAIVANOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2500 Sell to: ПЕТЪР ОГНЯНОВ ХРИСТОВ
2009-03-11 16:23:45ПЕТЪР ОГНЯНОВ ХРИСТОВ
PETAR OGNYANOV HRISTOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2500 Buy from: ЖИВКО ГОСПОДИНОВ КАРАИВАНОВ
2008-02-13 11:23:46„БАЛДЖИЕВИ – 91” ООД
„BALDZHIEVI – 91” OOD
Distraints
2008-01-30 15:01:40ТЕРРА ТРАНС
TERRA TRANS
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2008-01-30 15:01:40ТЕРРА ТРАНС ООД
TERRA TRANS OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 ул.ГОСПОДИН МИХАЙЛОВСКИ 30
2008-01-30 15:01:40ТЕРРА ТРАНС ООД
TERRA TRANS OOD
SubjectOfActivity
Производство, изкупуване, обработка и преработка на селскостопанска продукция от растителен и животински вид, търговия с петролни продукти, търговия с препарати за растителна защита и минерални торове. Транспортна дейност, както и всяка друга търговска дейност, незабранена от закона, а в случаите когато е необходимо специално разрешение, лиценз и др.- след получаване на същото.
2008-01-30 15:01:40ГЕОРГИ ИВАНОВ КАЗАКОВ
GEORGI IVANOV KAZAKOV
Manager
2008-01-30 15:01:40ЖИВКО ГОСПОДИНОВ КАРАИВАНОВ
ZHIVKO GOSPODINOV KARAIVANOV
Manager
2008-01-30 15:01:40ГЕОРГИ ИВАНОВ КАЗАКОВ
GEORGI IVANOV KAZAKOV
Partner
2008-01-30 15:01:40ЖИВКО ГОСПОДИНОВ КАРАИВАНОВ
ZHIVKO GOSPODINOV KARAIVANOV
Partner

Проверки в други регистри за фирмата ТЕРРА ТРАНС TERRA TRANS (ЕИК: 123747425)
Check other registries about the company ТЕРРА ТРАНС TERRA TRANS (ID: 123747425)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate