Търговски регистър

by bivol

Търговски регистър/Companies in Bulgaria Данни от/Data from opendata.government.bg за периода period 01.01.2008-12.06.2018

Събития с лица свързани с компанията ВИТОШКИ ИМОТИ (ЕИК: 122062692)
Events with persons connected to the company VITOSHKI IMOTI (ID: 122062692)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 122062692)
Към 2019-10-14 05:41:45 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2019-10-14 05:41:45 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е изпълнител на проекти по Оперативните програми на ЕС 2013-2020
  No data about EU funded project contractor 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient 2007-2013.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2017-06-09 09:56:21ВИТОШКИ ИМОТИ ООД
VITOSHKI IMOTI OOD
SubjectOfActivity
ПOKУПKO-ПPOДAЖБA HA HEДBИЖИMИ ИMOTИ, OCЪЩECTBЯBAHE HA CTPOИTEЛCTBO CЪC COБCTBEHИ И/ИЛИ ПPИBЛEЧEHИ CPEДCTBA, ПPOEKTAHTCKA ДEЙHOCT, ПPEДПPИEMAЧECKA И ПOCPEДHИЧECKA ДEЙHOCT, OTДABAHE ПOД HAEM HA HEДBИЖИMИ ИMOTИ, ОРГАНИЗИРАНЕ НА СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ И СЪСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ, КАКТО И ВСЯКАКВА ДРУГА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, НЕЗАБРАНЕНА СЪС ЗАКОН.
2016-08-19 13:37:26БЕДО БОХОС ДОГАНЯН
BEDO BOHOS DOGANYAN
БЪЛГАРИЯPartner
2016-08-19 13:37:26ОМЕГА БИ ДИ ХОЛДИНГ
OMEGA BI DI HOLDING
БЪЛГАРИЯPartner
2016-08-19 13:37:26ОМЕГА БИ ДИ ХОЛДИНГ АД
OMEGA BI DI HOLDING AD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
200000 Sell to: БЕДО БОХОС ДОГАНЯН
2016-08-19 13:37:26БЕДО БОХОС ДОГАНЯН
BEDO BOHOS DOGANYAN
БЪЛГАРИЯShareTransfer
200000 Buy from: ОМЕГА БИ ДИ ХОЛДИНГ АД
2015-01-05 16:02:48БЕДО БОХОС ДОГАНЯН
BEDO BOHOS DOGANYAN
БЪЛГАРИЯPartner
2014-10-28 11:05:55БЕДО БОХОС ДОГАНЯН
BEDO BOHOS DOGANYAN
БЪЛГАРИЯPartner
2014-10-28 11:05:55ОМЕГА БИ ДИ ХОЛДИНГ
OMEGA BI DI HOLDING
БЪЛГАРИЯPartner
2014-10-28 11:05:55Бедо Бохос Доганян
Bedo Bohos Doganyan
БЪЛГАРИЯShareTransfer
870000 Sell to: ОМЕГА БИ ДИ ХОЛДИНГ АД
2014-10-28 11:05:55ОМЕГА БИ ДИ ХОЛДИНГ АД
OMEGA BI DI HOLDING AD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
870000 Buy from: Бедо Бохос Доганян
2013-03-05 10:31:51БЕДО БОХОС ДОГАНЯН
BEDO BOHOS DOGANYAN
БЪЛГАРИЯPartner
2013-03-05 10:31:51ОМЕГА БИ ДИ ХОЛДИНГ
OMEGA BI DI HOLDING
БЪЛГАРИЯPartner
2013-03-05 10:31:51ОМЕГА БИ ДИ ХОЛДИНГ АД
OMEGA BI DI HOLDING AD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
400000 Sell to: БЕДО БОХОС ДОГАНЯН
2013-03-05 10:31:51БЕДО БОХОС ДОГАНЯН
BEDO BOHOS DOGANYAN
БЪЛГАРИЯShareTransfer
400000 Buy from: ОМЕГА БИ ДИ ХОЛДИНГ АД
2012-10-25 11:44:23БЕДО БОХОС ДОГАНЯН
BEDO BOHOS DOGANYAN
БЪЛГАРИЯPartner
2012-10-25 11:44:23ОМЕГА БИ ДИ ХОЛДИНГ
OMEGA BI DI HOLDING
БЪЛГАРИЯPartner
2012-10-25 11:44:23ОМЕГА БИ ДИ ХОЛДИНГ АД
OMEGA BI DI HOLDING AD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
200000 Sell to: БЕДО БОХОС ДОГАНЯН
2012-10-25 11:44:23БЕДО БОХОС ДОГАНЯН
BEDO BOHOS DOGANYAN
БЪЛГАРИЯShareTransfer
200000 Buy from: ОМЕГА БИ ДИ ХОЛДИНГ АД
2010-12-09 15:28:00ОМЕГА БИ ДИ ХОЛДИНГ
OMEGA BI DI HOLDING
БЪЛГАРИЯPartner
2010-12-09 15:28:00БЕДО БОХОС ДОГАНЯН
BEDO BOHOS DOGANYAN
БЪЛГАРИЯPartner
2010-12-09 15:28:00ОМЕГА БИ ДИ ХОЛДИНГ АД
OMEGA BI DI HOLDING AD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
4981800 Sell to: БЕДО БОХОС ДОГАНЯН
2010-12-09 15:28:00БЕДО БОХОС ДОГАНЯН
BEDO BOHOS DOGANYAN
БЪЛГАРИЯShareTransfer
4981800 Buy from: ОМЕГА БИ ДИ ХОЛДИНГ АД
2010-11-10 10:13:38БЕДО БОХОС ДОГАНЯН
BEDO BOHOS DOGANYAN
БЪЛГАРИЯPartner
2010-11-10 10:13:38ОМЕГА БИ ДИ ХОЛДИНГ
OMEGA BI DI HOLDING
БЪЛГАРИЯPartner
2010-11-10 10:13:38ОМЕГА БИ ДИ ХОЛДИНГ АД
OMEGA BI DI HOLDING AD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
150000 Sell to: БЕДО БОХОС ДОГАНЯН
2010-11-10 10:13:38БЕДО БОХОС ДОГАНЯН
BEDO BOHOS DOGANYAN
БЪЛГАРИЯShareTransfer
150000 Buy from: ОМЕГА БИ ДИ ХОЛДИНГ АД
2010-01-28 14:55:52ВИТОШКИ ИМОТИ ООД
VITOSHKI IMOTI OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 СОЛУНСКА 2
2010-01-28 14:55:52ВИТОШКИ ИМОТИ ООД
VITOSHKI IMOTI OOD
БЪЛГАРИЯSeatForCorrespondence
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 СОЛУНСКА 2
2010-01-28 14:55:52ОМЕГА БИ ДИ ХОЛДИНГ
OMEGA BI DI HOLDING
БЪЛГАРИЯPartner
2009-09-04 10:00:24БЕДО БОХОС ДОГАНЯН
BEDO BOHOS DOGANYAN
БЪЛГАРИЯManager
2008-12-15 11:52:51Бедо Бохос Доганян
Bedo Bohos Doganyan
Partner
2008-12-15 11:52:51Омега Би Ди Холдинг АД
Omega Bi Di Holding AD
Partner
2008-12-15 11:52:51ОМЕГА БИ ДИ ХОЛДИНГ АД
OMEGA BI DI HOLDING AD
ShareTransfer
130000 Sell to: БЕДО БОХОС ДОГАНЯН
2008-12-15 11:52:51БЕДО БОХОС ДОГАНЯН
BEDO BOHOS DOGANYAN
ShareTransfer
130000 Buy from: ОМЕГА БИ ДИ ХОЛДИНГ АД
2008-12-05 10:21:11ВИТОШКИ ИМОТИ
VITOSHKI IMOTI
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2008-12-05 10:21:11ВИТОШКИ ИМОТИ ООД
VITOSHKI IMOTI OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. СОЛУНСКА 2
2008-12-05 10:21:11Омега Би Ди Холдинг АД
Omega Bi Di Holding AD
Partner
2008-12-05 10:21:11Бедо Бохос Доганян
Bedo Bohos Doganyan
Partner
2008-12-05 10:21:11ОМЕГА БИ ДИ ХОЛДИНГ АД
OMEGA BI DI HOLDING AD
SoleCapitalOwner
2008-02-15 11:00:32ВИТОШКИ ИМОТИ
VITOSHKI IMOTI
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2008-02-15 11:00:32ВИТОШКИ ИМОТИ ООД
VITOSHKI IMOTI OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. СОЛУНСКА 2
2008-02-15 11:00:32ВИТОШКИ ИМОТИ ООД
VITOSHKI IMOTI OOD
SubjectOfActivity
ПOKУПKO-ПPOДAЖБA HA HEДBИЖИMИ ИMOTИ, OCЬЩECTBЯBAHE HA CTPOИTEЛCTBO CЬC COБCTBEHИ И/ИЛИ ПPИBЛEЧEHИ CPEДCTBA, ПPOEKTAHTCKA ДEЙHOCT, ПPEДПPИEMAЧECKA И ПOCPEДHИЧECKA ДEЙHOCT, OTДABAHE ПOД HAEM HA HEДBИЖИMИ ИMOTИ.
2008-02-15 11:00:32ВАЛЕНТИН КИРИЛОВ ХРИСТОВ
VALENTIN KIRILOV HRISTOV
Manager
2008-02-15 11:00:32ОМЕГА БИ ДИ ХОЛДИНГ АД
OMEGA BI DI HOLDING AD
SoleCapitalOwner

Проверки в други регистри за фирмата ВИТОШКИ ИМОТИ VITOSHKI IMOTI (ЕИК: 122062692)
Check other registries about the company ВИТОШКИ ИМОТИ VITOSHKI IMOTI (ID: 122062692)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate