Търговски регистър

by bivol

Търговски регистър/Companies in Bulgaria Данни от/Data from opendata.government.bg за периода period 01.01.2008-12.06.2018

Събития с лица свързани с компанията МЕТРИК (ЕИК: 121878333)
Events with persons connected to the company METRIK (ID: 121878333)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 121878333)
Към 2019-10-19 22:00:28 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2019-10-19 22:00:28 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е изпълнител на проекти по Оперативните програми на ЕС 2013-2020
  No data about EU funded project contractor 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient 2007-2013.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2014-07-24 12:21:19Върбан Бончев Бонев - Председател на Съвета на директорите
Varban Bonchev Bonev - Predsedatel na Saveta na direktorite
БЪЛГАРИЯRepresentative
2014-07-24 12:21:19Върбан Бончев Бонев - Председател на Съвета на директорите
Varban Bonchev Bonev - Predsedatel na Saveta na direktorite
БЪЛГАРИЯDirector
2014-06-03 15:16:01ИНВЕСТ КЕПИТЪЛ
INVEST KEPITAL
Director
2014-06-03 15:16:01ИНВЕСТ КЕПИТЪЛ
INVEST KEPITAL
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2009-10-22 16:25:56КЕПИТЪЛ ИНВЕСТ
KEPITAL INVEST
LegalForm
Еднолично акционерно дружество
2009-10-22 16:25:56КЕПИТЪЛ ИНВЕСТ ЕАД
KEPITAL INVEST EAD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. Стефан Караджа 2
2009-10-22 16:25:56КЕПИТЪЛ ИНВЕСТ ЕАД
KEPITAL INVEST EAD
БЪЛГАРИЯSeatForCorrespondence
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. Стефан Караджа 2
2009-10-22 16:25:56ХИМИМПОРТ ИНВЕСТ АД
HIMIMPORT INVEST AD
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2009-02-06 16:56:46МЕТРИК АД
METRIK AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. Стефан Караджа 2
2009-02-06 16:56:46Миролюб Панчев Иванов
Mirolyub Panchev Ivanov
Representative
2009-02-06 16:56:46Богиня Гаврилова Попова
Boginya Gavrilova Popova
Representative
2009-02-06 16:56:46Химимпорт Инвест АД
Himimport Invest AD
Director
2009-02-06 16:56:46Миролюб Панчев Иванов
Mirolyub Panchev Ivanov
Director
2009-02-06 16:56:46Богиня Гаврилова Попова
Boginya Gavrilova Popova
Director
2008-07-03 18:19:29МЕТРИК
METRIK
LegalForm
Акционерно дружество
2008-07-03 18:19:29МЕТРИК АД
METRIK AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. Добруджа 8А
2008-07-03 18:19:29МЕТРИК АД
METRIK AD
SubjectOfActivity
Приемане и предаване на нареждания във връзка с ценни книжа, включително посредничество за сключване на сделки във връзка с ценни книжа; изпълнение на нареждания за покупка или продажба на ценни книжа за сметка на клиенти; сделки за собствена сметка с ценни книжа; управление, в съответствие със сключен с клиента договор, на индивидуален портфейл, включващ ценни книжа, по собствена преценка без специални нареждания на клиента; предоставяне на индивидуални инвестиционни консултации на клиент, по собствена инициатива или по искане на клиента, по отношение на една или повече сделки, свързани с ценни книжа; поемане на емисии ценни книжа и/или предлагане за първоначална продажба на ценни книжа при условията на безусловно и неотменимо задължение за записване/придобиване на ценните книжа за собствена сметка и свързаните с тази дейност услуги; предлагане за първоначална продажба на ценни книжа без безусловно и неотменимо задължение за придобиване на ценните книжа за собствена сметка и свързаните с тази дейност услуги; съхраняване и администриране на ценни книжа за сметка на клиенти, включително попечителска дейност (държане на ценни книжа и на пари на клиенти в депозитарна институция) и свързаните с нея услуги като управление на постъпилите парични средства/предоставените обезпечения; предоставяне на заеми за извършване на сделки с ценни книжа, при условие че лицето, което предоставя заема, участва в сделката при условия и по ред, определени с наредба; консултации на дружества относно капиталовата структура, промишлената стратегия и свързани с това въпроси, както и консултации и услуги, свързани със сливания и покупка на предприятия; сделки с чуждестранни средства за плащане, доколкото те са свързани с предоставяните инвестиционни услуги; инвестиционни изследвания и финансови анализи или други форми на общи препоръки, свързани със сделки с ценни книжа.
2008-07-03 18:19:29Божидар Иванов Григоров
Bozhidar Ivanov Grigorov
Representative
2008-07-03 18:19:29Драгомир Николов Николчев
Dragomir Nikolov Nikolchev
Representative
2008-07-03 18:19:29Божидар Иванов Григоров
Bozhidar Ivanov Grigorov
Director
2008-07-03 18:19:29Драгомир Николов Николчев
Dragomir Nikolov Nikolchev
Director
2008-07-03 18:19:29Лазар Петров Илиев
Lazar Petrov Iliev
Director

Проверки в други регистри за фирмата МЕТРИК METRIK (ЕИК: 121878333)
Check other registries about the company МЕТРИК METRIK (ID: 121878333)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate