Търговски регистър

by bivol

Търговски регистър/Companies in Bulgaria Данни от/Data from opendata.government.bg за периода period 01.01.2008-12.06.2018

Събития с лица свързани с компанията ГЕШ - ГЕОРГИ ШЕВЪРТОВ (ЕИК: 121822612)
Events with persons connected to the company GESH - GEORGI SHEVARTOV (ID: 121822612)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 121822612)
Към 2019-10-19 08:22:15 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2019-10-19 08:22:15 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е изпълнител на проекти по Оперативните програми на ЕС 2013-2020
  No data about EU funded project contractor 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient 2007-2013.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2011-03-17 09:25:29ГЕШ - ГЕОРГИ ШЕВЪРТОВ
GESH - GEORGI SHEVARTOV
LegalForm
Едноличен търговец
2011-03-17 09:25:29ГЕШ - ГЕОРГИ ШЕВЪРТОВ ЕТ
GESH - GEORGI SHEVARTOV ET
БЪЛГАРИЯSeat
2011-03-17 09:25:29ГЕШ - ГЕОРГИ ШЕВЪРТОВ ЕТ
GESH - GEORGI SHEVARTOV ET
SubjectOfActivity
Производство и търговска реализация, в това число оказионна, консигнационна и разносна на всякакви изделия за бита, потребителски и промишлени стоки, селскостопанска продукция /без дивечови кожи, благородни метали, скъпоценни камъни и паметници на културата/, стъклопоставяне, проектиране, монтаж, строителство, ремонт и поддръжка на сгради и съоръжения, рекламно-информационна дейност /без кино и печат/, разкриване и експлоатация на обекти от типа на общественото хранене и магазинна сервизна дейност, вътрешна и външноикономическа дейност, внос, износ, реекспорт, представителство /без процесуално/, посредничество и агентство на български и чужди физически и юридически лица, мениджмънт, ноу-хау, маркетингова, лизингова и инженерингова дейност, организация и експлоатация на забавни игри /без хазарт/, битови услуги, покупко-продажба и даване под наем на имоти и вещи, преводачески услуги, сервизна дейност, транспортна дейност, педагогически услуги, както и всякакви други незабранени от закона дейности.
2011-03-17 09:25:29ГЕОРГИ ХРИСТОВ ШЕВЪРТОВ
GEORGI HRISTOV SHEVARTOV
БЪЛГАРИЯPhysicalPersonTrader

Проверки в други регистри за фирмата ГЕШ - ГЕОРГИ ШЕВЪРТОВ GESH - GEORGI SHEVARTOV (ЕИК: 121822612)
Check other registries about the company ГЕШ - ГЕОРГИ ШЕВЪРТОВ GESH - GEORGI SHEVARTOV (ID: 121822612)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate