Търговски регистър

by bivol

Търговски регистър/Companies in Bulgaria Данни от/Data from opendata.government.bg за периода period 01.01.2008-12.06.2018

Събития с лица свързани с компанията ПРОФИЛАКТИКА, РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ОТДИХ (ЕИК: 121577013)
Events with persons connected to the company PROFILAKTIKA, REHABILITATSIYA I OTDIH (ID: 121577013)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 121577013)
Към 2019-10-21 04:40:18 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2019-10-21 04:40:18 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е изпълнител на проекти по Оперативните програми на ЕС 2013-2020
  No data about EU funded project contractor 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient 2007-2013.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2018-01-31 11:21:35ПРОФИЛАКТИКА, РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ОТДИХ ЕАД
PROFILAKTIKA, REHABILITATSIYA I OTDIH EAD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2017-12-08 14:20:48Христо Георгиев Чаушев
Hristo Georgiev CHaushev
BranchManager
2017-12-08 14:20:48ПРОФИЛАКТИКА, РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ОТДИХ ЕАД
PROFILAKTIKA, REHABILITATSIYA I OTDIH EAD
BranchManagers
2017-12-08 14:13:55Петър Николаев Бояджиев
Petar Nikolaev Boyadzhiev
BranchManager
2017-12-08 14:13:55ПРОФИЛАКТИКА, РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ОТДИХ ЕАД
PROFILAKTIKA, REHABILITATSIYA I OTDIH EAD
BranchManagers
2017-11-03 15:56:25ВАЛЕНТИНА ГЕОРГИЕВА ЧИКОВА
VALENTINA GEORGIEVA CHIKOVA
БЪЛГАРИЯDirector
2017-11-03 15:56:25ТОТЮ МЛАДЕНОВ МЛАДЕНОВ
TOTYU MLADENOV MLADENOV
БЪЛГАРИЯDirector
2016-07-27 17:28:55ВАЛЕРИ ИВАНОВ АПОСТОЛОВ
VALERI IVANOV APOSTOLOV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2016-07-27 17:28:55ИВАЙЛО ЦВЕТАНОВ ИВАНОВ
IVAYLO TSVETANOV IVANOV
БЪЛГАРИЯDirector
2016-07-27 17:28:55КАЛИН ТОДОРОВ РОГАЧЕВ
KALIN TODOROV ROGACHEV
БЪЛГАРИЯDirector
2015-05-21 17:32:21Николай Евстатиев Николов
Nikolay Evstatiev Nikolov
БЪЛГАРИЯRepresentative
2015-05-21 17:32:21Димитър Христов Банковски
Dimitar Hristov Bankovski
БЪЛГАРИЯDirector
2015-05-21 17:32:21Валери Иванов Апостолов
Valeri Ivanov Apostolov
БЪЛГАРИЯDirector
2015-05-21 17:32:21Николай Евстатиев Николов
Nikolay Evstatiev Nikolov
БЪЛГАРИЯDirector
2014-05-15 14:32:18СЕВИНЧ ЗИЯ КАСАБОВА
SEVINCH ZIYA KASABOVA
БЪЛГАРИЯRepresentative
2014-05-15 14:32:18СЕВИНЧ ЗИЯ КАСАБОВА
SEVINCH ZIYA KASABOVA
БЪЛГАРИЯDirector
2014-05-15 14:32:18НИКОЛАЙ КОСТАДИНОВ ВЕНКОВ
NIKOLAY KOSTADINOV VENKOV
БЪЛГАРИЯDirector
2014-05-15 14:32:18ИВАН МЛАДЕНОВ СОКОЛОВ
IVAN MLADENOV SOKOLOV
БЪЛГАРИЯDirector
2013-10-03 16:26:19ПЕТЪР НИКОЛАЕВ БОЯДЖИЕВ
PETAR NIKOLAEV BOYADZHIEV
BranchManagers
2013-10-03 15:21:51ПЕТЪР ДИМИТРОВ ДЯЛКОВ
PETAR DIMITROV DYALKOV
BranchManagers
2013-08-01 10:49:16ПРОФИЛАКТИКА, РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ОТДИХ ЕАД
PROFILAKTIKA, REHABILITATSIYA I OTDIH EAD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2012-11-15 11:38:27СНЕЖАНКА АРАХАНГЕЛОВА МАЛАКОВА
SNEZHANKA ARAHANGELOVA MALAKOVA
БЪЛГАРИЯDirector
2011-11-15 15:18:55МАРИЯ ЙОРДАНОВА ИЛИЕВА
MARIYA YORDANOVA ILIEVA
БЪЛГАРИЯDirector
2011-02-28 09:07:11НАТАЛИЯ ЦАНОВА НИНОВА
NATALIYA TSANOVA NINOVA
БЪЛГАРИЯRepresentative
2011-02-28 09:07:11МИЛЕНА АТАНАСОВА МАРКОВА
MILENA ATANASOVA MARKOVA
БЪЛГАРИЯRepresentative
2011-02-28 09:07:11ИНА АТАНАСОВА ЛЕЧЕВА
INA ATANASOVA LECHEVA
БЪЛГАРИЯRepresentative
2011-01-12 13:38:01НАТАЛИЯ ЦАНОВА НИНОВА
NATALIYA TSANOVA NINOVA
БЪЛГАРИЯDirector
2011-01-12 13:38:01МИЛЕНА АТАНАСОВА МАРКОВА
MILENA ATANASOVA MARKOVA
БЪЛГАРИЯDirector
2011-01-12 13:38:01ИНА АТАНАСОВА ЛЕЧЕВА
INA ATANASOVA LECHEVA
БЪЛГАРИЯDirector
2010-12-20 14:36:14МИЛЕНА АТАНАСОВА МАРКОВА
MILENA ATANASOVA MARKOVA
БЪЛГАРИЯRepresentative
2010-12-20 14:36:14ИНА АТАНАСОВА ЛЕЧЕВА
INA ATANASOVA LECHEVA
БЪЛГАРИЯDirector
2010-12-20 14:36:14МИЛЕНА АТАНАСОВА МАРКОВА
MILENA ATANASOVA MARKOVA
БЪЛГАРИЯDirector
2010-12-20 14:36:14НАТАЛИЯ ЦАНОВА НИНОВА
NATALIYA TSANOVA NINOVA
БЪЛГАРИЯDirector
2010-11-08 13:39:19ПРОФИЛАКТИКА, РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ОТДИХ ЕАД
PROFILAKTIKA, REHABILITATSIYA I OTDIH EAD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2010-06-30 10:25:44ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ЧАУШЕВ
HRISTO GEORGIEV CHAUSHEV
BranchManagers
2010-06-09 15:37:55ИНА АТАНАСОВА ЛЕЧЕВА
INA ATANASOVA LECHEVA
БЪЛГАРИЯRepresentative
2010-06-09 15:37:55ИНА АТАНАСОВА ЛЕЧЕВА
INA ATANASOVA LECHEVA
БЪЛГАРИЯDirector
2010-01-11 13:09:14ИВАН ГЕОРГИЕВ НИЧЕВ
IVAN GEORGIEV NICHEV
BranchManagers
2010-01-11 13:04:07ГЕОРГИ ИВАНОВ СТОИЧКОВ
GEORGI IVANOV STOICHKOV
BranchManagers
2010-01-11 12:01:13АТАНАС ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
ATANAS DIMITROV DIMITROV
BranchManagers
2010-01-08 13:13:32ПРОФИЛАКТИКА, РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ОТДИХ ЕАД
PROFILAKTIKA, REHABILITATSIYA I OTDIH EAD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2009-11-11 14:04:39ХРИСТО ГЕОРГИЕВ РАНГЕЛОВ
HRISTO GEORGIEV RANGELOV
Procurators
2009-11-04 18:08:21ДАНИЕЛА МЛАДЕНОВА АСЕНОВА
DANIELA MLADENOVA ASENOVA
БЪЛГАРИЯRepresentative
2009-11-04 18:08:21НАТАЛИЯ ЦАНОВА НИНОВА
NATALIYA TSANOVA NINOVA
БЪЛГАРИЯRepresentative
2009-11-04 18:08:21НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВ НИКОЛОВ
NIKOLAY MIHAYLOV NIKOLOV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2009-11-04 18:08:21СТОЯН ЖЕЛЯЗКОВ ИЛЧЕВ
STOYAN ZHELYAZKOV ILCHEV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2009-11-04 18:08:21НИКОЛАЙ НИКОЛОВ НЕДЕВ
NIKOLAY NIKOLOV NEDEV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2009-11-04 18:08:21ДАНИЕЛА МЛАДЕНОВА АСЕНОВА
DANIELA MLADENOVA ASENOVA
БЪЛГАРИЯDirector
2009-11-04 18:08:21НАТАЛИЯ ЦАНОВА НИНОВА
NATALIYA TSANOVA NINOVA
БЪЛГАРИЯDirector
2009-11-04 18:08:21НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВ НИКОЛОВ
NIKOLAY MIHAYLOV NIKOLOV
БЪЛГАРИЯDirector
2009-11-04 18:08:21СТОЯН ЖЕЛЯЗКОВ ИЛЧЕВ
STOYAN ZHELYAZKOV ILCHEV
БЪЛГАРИЯDirector
2009-11-04 18:08:21НИКОЛАЙ НИКОЛОВ НЕДЕВ
NIKOLAY NIKOLOV NEDEV
БЪЛГАРИЯDirector
2009-08-07 15:14:16Георги Дотев Гацин
Georgi Dotev Gatsin
BranchManagers
2009-08-07 14:56:23Никола Иванов Колев
Nikola Ivanov Kolev
BranchManagers
2009-03-30 08:58:16АТАНАС ДИМИТРОВ АТАНАСОВ
ATANAS DIMITROV ATANASOV
Procurators
2009-02-03 10:12:45АТАНАС ДИМИТРОВ АТАНАСОВ
ATANAS DIMITROV ATANASOV
Procurators
2008-10-13 17:07:53БАХТИЯР ВЕЛИ ЮСЕИН
BAHTIYAR VELI YUSEIN
BranchManagers
2008-10-13 17:07:53МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВА АЛЕКСАНДРОВА
MARIYA ALEKSANDROVA ALEKSANDROVA
BranchManagers
2008-10-13 17:07:53ХРИСТО ГЕОРГИЕВ РАНГЕЛОВ
HRISTO GEORGIEV RANGELOV
BranchManagers
2008-10-13 17:07:53ИВАНКА ДОБРЕВА КИНАРОВА
IVANKA DOBREVA KINAROVA
BranchManagers
2008-10-13 17:07:53ЦВЕТИ ГЕОРГИЕВ КОНОВСКИ
TSVETI GEORGIEV KONOVSKI
BranchManagers
2008-10-13 17:07:53ВАЛЕРИЙ ДИМИТРОВ ПОПОВ
VALERIY DIMITROV POPOV
BranchManagers
2008-10-13 17:07:53СТОЯН ЖЕЛЯЗКОВ ИЛЧЕВ
STOYAN ZHELYAZKOV ILCHEV
BranchManagers
2008-10-13 17:07:53ЦЕНКА СТЕФАНОВА НИКОЛОВА
TSENKA STEFANOVA NIKOLOVA
BranchManagers
2008-10-13 17:07:53ХРИСТО ГЕОРГИЕВ МАСЛАРОВ
HRISTO GEORGIEV MASLAROV
BranchManagers
2008-10-13 17:07:53НИНА ДОНЧЕВА ПАТРОНСКА
NINA DONCHEVA PATRONSKA
Procurators
2008-10-13 14:41:36ПРОФИЛАКТИКА, РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ОТДИХ
PROFILAKTIKA, REHABILITATSIYA I OTDIH
LegalForm
Еднолично акционерно дружество
2008-10-13 14:41:36ПРОФИЛАКТИКА, РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ОТДИХ ЕАД
PROFILAKTIKA, REHABILITATSIYA I OTDIH EAD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1797 ул.172-ра 11
2008-10-13 14:41:36ПРОФИЛАКТИКА, РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ОТДИХ ЕАД
PROFILAKTIKA, REHABILITATSIYA I OTDIH EAD
SubjectOfActivity
TУPИЗЪM И TУPOПEPATOPCKИ УCЛУГИ, XOTEЛИEPCTBO, PECTOPAHTЬOPCTBO, ИHФOPMAЦИOHHИ, PEЗEPBAЦИOHHИ, ПPOГPAMHИ, ИMПPECAPCKИ И ДPУГИ УCЛУГИ, ПPOФИЛAKTИKA, PEXAБИЛИTAЦИЯ И БAЛHEOЛEЧEHИE, ПOKУПKA HA CTOKИ ИЛИ ДPУГИ BEЩИ C ЦEЛ ДA ГИ ПPEПPOДAДE B ПЪPBOHAЧAЛEH, ПPEPAБOTEH ИЛИ OБPAБOTEH BИД B CTPAHATA И ЧУЖБИHA /EKCПOPT-ИMПOPT/, ПPOДAЖБA HA CTOKИ OT COБCTBEHO ПPOИЗBOДCTBO, TЪPГOBCKO ПPEДCTABИTEЛCTBO И ПOCPEДHИЧECTBO HA MECTHИ И ЧУЖДECTPAHHИ ФИЗИЧECKИ И ЮPИДИЧECKИ ЛИЦA, KOMИCИOHHИ, CПEДИЦИOHHИ И ПPEBOЗHИ CДEЛKИ, ПOKУПKA, CTPOEЖ ИЛИ OБЗABEЖДAHE HA HEДBИЖИMИ ИMOTИ C ЦEЛ ПPOДAЖБA, ДPУЖECTBOTO ЩE OCЪЩECTBЯBA И BCЯKAKBA ДPУГA ДEЙHOCT, HEЗAБPAHEHA OT ЗAKOHA. OTДABAHE HA OБEKTИ HA ДPУЖECTBOTO ПOД HAEM, ДЯЛOBO УЧACTИE B KAПИTAЛA HA ДЪЩEPHИ И CMECEHИ ДPУЖECTBA. TУPИCTИЧECKA AГEHTCKA ДEЙHOCT.
2008-10-13 14:41:36ДАНИЕЛА МЛАДЕНОВА АСЕНОВА
DANIELA MLADENOVA ASENOVA
Representative
2008-10-13 14:41:36СЪБИМИР ПЕТРОВ СТОЯНОВ
SABIMIR PETROV STOYANOV
Representative
2008-10-13 14:41:36СОТИР ГЕОРГИЕВ УШЕВ
SOTIR GEORGIEV USHEV
Representative
2008-10-13 14:41:36ТАТЯНА ТОДОРОВА ГЕОРГИЕВА
TATYANA TODOROVA GEORGIEVA
Representative
2008-10-13 14:41:36СЪБИМИР ПЕТРОВ СТОЯНОВ
SABIMIR PETROV STOYANOV
Director
2008-10-13 14:41:36ДАНИЕЛА МЛАДЕНОВА АСЕНОВА
DANIELA MLADENOVA ASENOVA
Director
2008-10-13 14:41:36ТАТЯНА ТОДОРОВА ГЕОРГИЕВА
TATYANA TODOROVA GEORGIEVA
Director
2008-10-13 14:41:36СОТИР ГЕОРГИЕВ УШЕВ
SOTIR GEORGIEV USHEV
Director
2008-10-13 14:41:36НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ
NATSIONALEN OSIGURITELEN INSTITUT
SoleCapitalOwner
2008-10-13 14:41:36ПРОФИЛАКТИКА, РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ОТДИХ ЕАД
PROFILAKTIKA, REHABILITATSIYA I OTDIH EAD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-10-13 14:41:36ПРОФИЛАКТИКА, РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ОТДИХ ЕАД
PROFILAKTIKA, REHABILITATSIYA I OTDIH EAD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-10-13 14:41:36ПРОФИЛАКТИКА, РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ОТДИХ ЕАД
PROFILAKTIKA, REHABILITATSIYA I OTDIH EAD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-10-13 14:41:36ПРОФИЛАКТИКА, РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ОТДИХ ЕАД
PROFILAKTIKA, REHABILITATSIYA I OTDIH EAD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-10-13 14:41:36ПРОФИЛАКТИКА, РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ОТДИХ ЕАД
PROFILAKTIKA, REHABILITATSIYA I OTDIH EAD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-10-13 14:41:36ПРОФИЛАКТИКА, РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ОТДИХ ЕАД
PROFILAKTIKA, REHABILITATSIYA I OTDIH EAD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-10-13 14:41:36ПРОФИЛАКТИКА, РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ОТДИХ ЕАД
PROFILAKTIKA, REHABILITATSIYA I OTDIH EAD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-10-13 14:41:36ПРОФИЛАКТИКА, РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ОТДИХ ЕАД
PROFILAKTIKA, REHABILITATSIYA I OTDIH EAD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-10-13 14:41:36ПРОФИЛАКТИКА, РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ОТДИХ ЕАД
PROFILAKTIKA, REHABILITATSIYA I OTDIH EAD
БЪЛГАРИЯBranchSeat

Проверки в други регистри за фирмата ПРОФИЛАКТИКА, РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ОТДИХ PROFILAKTIKA, REHABILITATSIYA I OTDIH (ЕИК: 121577013)
Check other registries about the company ПРОФИЛАКТИКА, РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ОТДИХ PROFILAKTIKA, REHABILITATSIYA I OTDIH (ID: 121577013)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate