Търговски регистър

by bivol

Търговски регистър/Companies in Bulgaria Данни от/Data from opendata.government.bg за периода period 01.01.2008-12.06.2018

Събития с лица свързани с компанията Инвестиционен посредник Мак Кап (ЕИК: 121481132)
Events with persons connected to the company Investitsionen posrednik Mak Kap (ID: 121481132)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 121481132)
Към 2019-10-17 20:10:03 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2019-10-17 20:10:03 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е изпълнител на проекти по Оперативните програми на ЕС 2013-2020
  No data about EU funded project contractor 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient 2007-2013.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2015-12-08 16:49:14Бритиш Ленд България
British Lend Balgariya
БЪЛГАРИЯDirector
2015-12-08 16:49:14РНК България
RNK Balgariya
БЪЛГАРИЯDirector
2015-12-08 16:49:14Максим Жеков Димов
Maksim ZHekov Dimov
БЪЛГАРИЯDirector
2015-12-08 16:49:14Максим Жеков Димов
Maksim ZHekov Dimov
БЪЛГАРИЯRepresentative
2014-07-30 16:54:53Нели Ганчева Колева
Neli Gancheva Koleva
БЪЛГАРИЯDirector
2014-07-30 16:54:53Тонка Димчева Михайлова
Tonka Dimcheva Mihaylova
БЪЛГАРИЯDirector
2014-04-11 18:01:45РНК Кепитъл АД
RNK Kepital AD
SubjectOfActivity
управление на активи, предприемачество, посредничество, агентство
2013-08-06 17:00:35Витоша Саплай
Vitosha Saplay
БЪЛГАРИЯDirector
2013-02-20 16:07:32РНК Саплай
RNK Saplay
БЪЛГАРИЯDirector
2013-01-02 14:17:22НЕЛИ ГАНЧЕВА КОЛЕВА
NELI GANCHEVA KOLEVA
Procurators
2012-12-20 17:47:32Руснефтехим Саплай България ЕООД чрез Атанас Василев Добрев
Rusneftehim Saplay Balgariya EOOD chrez Atanas Vasilev Dobrev
БЪЛГАРИЯDirector
2012-10-03 15:26:17Бритиш Ленд България ЕООД чрез Явор Каменов Дренков
British Lend Balgariya EOOD chrez YAvor Kamenov Drenkov
БЪЛГАРИЯDirector
2012-10-03 15:26:17Мак Кап ЕАД чрез Максим Жеков Димов
Mak Kap EAD chrez Maksim ZHekov Dimov
БЪЛГАРИЯDirector
2010-06-29 17:42:42Инвестиционен посредник Мак Кап АД
Investitsionen posrednik Mak Kap AD
SubjectOfActivity
за извършване като инвестиционен посредник в рамките на Европейския съюз и Европейското икономическо пространство на инвестиционните услуги и дейности по чл. 5, ал. 2, т. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 ЗПФИ, както следва:•приемане и предаване на нареждания във връзка с един или повече финансови инструменти, включително посредничество за сключване на сделки с финансови инструменти;•изпълнение на нареждания за сметка на клиенти;•сделки за собствена сметка с финансови инструменти;•управление на портфейл;•предоставяне на инвестиционни консултации на клиент;•поемане на емисии финансови инструменти и/или предлагане за първоначална продажба на финансови инструменти при условията на безусловно и неотменимо задължение за записване/придобиване на финансовите инструменти за собствена сметка;•предлагане за първоначална продажба на финансови инструменти без безусловно и неотменимо задължение за придобиване на финансовите инструменти за собствена сметка;и на допълнителните услуги по чл. 5, ал. 3, т. 1, 2, 3, 4, 5 и 6 ЗПФИ, както следва:•съхраняване и администриране на финансови инструменти за сметка на клиенти, включително попечителска дейност (държане на финансови инструменти и на пари на клиенти в депозитарна институция) и свързаните с нея услуги като управление на постъпилите парични средства/предоставените обезпечения;•предоставяне на заеми за извършване на сделки с един или повече финансови инструменти при условие, че лицето, което предоставя заема, участва в сделката при условия и по ред, определени с наредба;•консултации на дружества относно капиталовата структура, промишлената стратегия и свързани с това въпроси, както и консултации и услуги, свързани със сливания и покупка на предприятия;•предоставяне на услуги, свързани и с чуждестранни средства за плащане, доколкото те са свързани с предоставяните инвестиционни услуги;•инвестиционни изследвания и финансови анализи или други форми на общи препоръки, свързани със сделки с финансови инструменти;•свързани с поемане на емисии финансови инструменти;в чужбина на инвестиционните услуги и дейности по чл. 5, ал. 2, т. 1, 2, 3 и 4 ЗПФИ, както следва:•приемане и предаване на нареждания във връзка с един или повече финансови инструменти, включително посредничество за сключване на сделки с финансови инструменти;•изпълнение на нареждания за сметка на клиенти;•сделки за собствена сметка с финансови инструменти;•управление на портфейл;и на допълнителните услуги по чл. 5, ал. 3, т. 1, 2 и 4 ЗПФИ, както следва:•съхраняване и администриране на финансови инструменти за сметка на клиенти, включително попечителска дейност (държане на финансови инструменти и на пари на клиента в депозитарна институция) и свързаните с нея услуги като управление на постъпилите парични средства/предоставени обезпечения;•предоставяне на заеми за извършване на сделки с един или повече финансови инструменти, при условие, че лицето, което предоставя заема, участва в сделката при условията и по ред, определен с наредба;•предоставяне на услуги, свързани с чуждестранни средства за плащане, доколкото те са свързани с предоставяните инвестиционни услуги.извършване на сделки с чуждестранна валута по безкасов начин.
2009-05-29 13:44:45Инвестиционен посредник Мак Кап АД
Investitsionen posrednik Mak Kap AD
БЪЛГАРИЯSeatForCorrespondence
БЪЛГАРИЯ гр. София 1680 ул. Родопски извор 42Б
2009-05-29 13:29:24Инвестиционен посредник Мак Кап АД
Investitsionen posrednik Mak Kap AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1680 ул. Родопски извор 42Б
2009-05-29 13:29:24Инвестиционен посредник Мак Кап АД
Investitsionen posrednik Mak Kap AD
БЪЛГАРИЯSeatForCorrespondence
БЪЛГАРИЯ гр. София 1680 ул. Родопски извор 42Б
2009-05-29 13:29:24Инвестиционен посредник Мак Кап АД
Investitsionen posrednik Mak Kap AD
SubjectOfActivity
І. извършване на територията на Република България на инвестиционни услуги и дейности, както следва:1.приемане и предаване на нареждания във връзка с един или повече финансови инструменти, включително посредничество за сключване на сделки с финансови инструменти;2.изпълнение на нареждания за сметка на клиенти;3.сделки за собствена сметка с финансови инструменти;4.управление на портфейл;5.предоставяне на - инвестиционни консултации на клиент, -6.поемане на емисии финансови инструменти и/или предлагане за първоначална продажба на финансови инструменти при условията на безусловно и неотменимо задължение за записване/придобиване на финансовите инструменти за собствена сметка;7.предлагане за първоначална продажба на финансови инструменти без безусловно и неотменимо задължение за придобиване на финансовите инструменти за собствена сметка;8.съхраняване и администриране на финансови инструменти за сметка на клиенти, включително попечителска дейност (държане на финансови инструменти и на пари на клиенти в депозитарна институция) и свързаните с нея услуги като управление на постъпилите парични средства/предоставените обезпечения;9.предоставяне на заеми за извършване на сделки с един или повече финансови инструменти при условие, че лицето, което предоставя заема, участва в сделката при условия и по ред, определени с наредба;10.консултации на дружества относно капиталовата структура, промишлената стратегия и свързани с това въпроси, както и консултации и услуги, свързани със сливания и покупка на предприятия;11.предоставяне на услуги, свързани и с чуждестранни средства за плащане, доколкото те са свързани с предоставяните инвестиционни услуги;12.инвестиционни изследвания и финансови анализи или други форми на общи препоръки, свързани със сделки с финансови инструменти;ІІ. извършване в чужбина на инвестиционни услуги и дейности, както следва:13.приемане и предаване на нареждания във връзка с , един или повече финансови инструменти включително посредничество за сключване на сделки във връзка с финансови инструменти;14.изпълнение на нареждания за сметка на клиенти;15.сделки за собствена сметка с финансови инструменти;16.управление на портфейл;17.съхраняване и администриране на финансови инструменти за сметка на клиенти, включително попечителска дейност (държане на финансови инструменти и на пари на клиента в депозитарна институция) и свързаните с нея услуги като управление на постъпилите парични средства/предоставени обезпечения;18.предоставяне на заеми за извършване на сделки с един или повече финансови инструменти, при условие, че лицето, което предоставя заема, участва в сделката при условията и по ред, определен с наредба;19.предоставяне на услуги, свързани с чуждестранни средства за плащане, доколкото те са свързани с предоставяните инвестиционни услуги.ІІІ. извършване на сделки с чуждестранна валута по безкасов начин.
2009-01-05 15:09:23Инвестиционен посредник Мак Кап АД
Investitsionen posrednik Mak Kap AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1408 ж.к. СТРЕЛБИЩЕ 5 Б
2009-01-05 15:09:23Инвестиционен посредник Мак Кап АД
Investitsionen posrednik Mak Kap AD
SubjectOfActivity
І. извършване на територията на Република България на инвестиционни услуги и дейности, както следва:1.приемане и предаване на нареждания във връзка с един или повече финансови инструменти, включително посредничество за сключване на сделки с финансови инструменти;2.изпълнение на нареждания за сметка на клиенти;3.сделки за собствена сметка с финансови инструменти;4.управление на портфейл;5.предоставяне на - инвестиционни консултации на клиент, -6.поемане на емисии финансови инструменти и/или предлагане за първоначална продажба на финансови инструменти при условията на безусловно и неотменимо задължение за записване/придобиване на финансовите инструменти за собствена сметка;7.предлагане за първоначална продажба на финансови инструменти без безусловно и неотменимо задължение за придобиване на финансовите инструменти за собствена сметка;8.съхраняване и администриране на финансови инструменти за сметка на клиенти, включително попечителска дейност (държане на финансови инструменти и на пари на клиенти в депозитарна институция) и свързаните с нея услуги като управление на постъпилите парични средства/предоставените обезпечения;9.предоставяне на заеми за извършване на сделки с един или повече финансови инструменти при условие, че лицето, което предоставя заема, участва в сделката при условия и по ред, определени с наредба;10.консултации на дружества относно капиталовата структура, промишлената стратегия и свързани с това въпроси, както и консултации и услуги, свързани със сливания и покупка на предприятия;11.предоставяне на услуги, свързани и с чуждестранни средства за плащане, доколкото те са свързани с предоставяните инвестиционни услуги;12.инвестиционни изследвания и финансови анализи или други форми на общи препоръки, свързани със сделки с финансови инструменти;ІІ. извършване в чужбина на инвестиционни услуги и дейности, както следва:13.приемане и предаване на нареждания във връзка с , един или повече финансови инструменти включително посредничество за сключване на сделки във връзка с финансови инструменти;14.изпълнение на нареждания за сметка на клиенти;15.сделки за собствена сметка с финансови инструменти;16.управление на портфейл;17.съхраняване и администриране на финансови инструменти за сметка на клиенти, включително попечителска дейност (държане на финансови инструменти и на пари на клиента в депозитарна институция) и свързаните с нея услуги като управление на постъпилите парични средства/предоставени обезпечения;18.предоставяне на заеми за извършване на сделки с един или повече финансови инструменти, при условие, че лицето, което предоставя заема, участва в сделката при условията и по ред, определен с наредба;19.предоставяне на услуги, свързани с чуждестранни средства за плащане, доколкото те са свързани с предоставяните инвестиционни услуги.ІІІ. извършване на сделки с чуждестранна валута по безкасов начин.
2009-01-05 15:09:23Борислав Димчев Славов
Borislav Dimchev Slavov
Director
2009-01-05 15:09:23Атанас Василев Добрев
Atanas Vasilev Dobrev
Director
2008-06-19 16:59:29НЕЛИ ГАНЧЕВА КОЛЕВА
NELI GANCHEVA KOLEVA
Procurators
2008-06-12 15:49:53Инвестиционен посредник Мак Кап
Investitsionen posrednik Mak Kap
LegalForm
Акционерно дружество
2008-06-12 15:49:53Инвестиционен посредник Мак Кап АД
Investitsionen posrednik Mak Kap AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1408 ж.к. СТРЕЛБИЩЕ бл. 5 вх.Б ет.9
2008-06-12 15:49:53МАККАП АД
MAKKAP AD
Director
2008-06-12 15:49:53СТАНИМИР ГЕОРГИЕВ СЪРЪСТОВ
STANIMIR GEORGIEV SARASTOV
Director
2008-06-12 15:49:53ЯВОР КАМЕНОВ ДРЕНКОВ
YAVOR KAMENOV DRENKOV
Director
2008-06-12 15:49:53НЕЛИ ГАНЧЕВА КОЛЕВА
NELI GANCHEVA KOLEVA
Director
2008-06-12 15:49:53Инвестиционен посредник Мак Кап АД
Investitsionen posrednik Mak Kap AD
SubjectOfActivity
: I. Извършване на територията на Република България на инвестиционни услуги и дейности, както следва. 1. приемане и предаване на нареждания във връзка с ценни книжа, включително посредничество за сключване на сделки във връзка с ценни книжа; 2. изпълнение на нареждания за покупка или продажба на ценни книжа за сметка на клиенти; 3. сделки за собствена сметка с ценни книжа; 4. управление, в съответствие със сключен с клиента договор, на индивидуален портфейл, включващ ценни книжа, по собствена преценка без специални нареждания на клиента; 5. предоставяне на индивидуални инвестиционни консултации на клиент, по собствена инициатива или по искане на клиента, по отношение на една или повече сделки, свързани с ценни книжа; 6. поемане на емисии ценни книжа и/или предлагане за първоначална продажба на ценни книжа при условията на безусловно и неотменимо задължение за записване/придобиване на ценните книжа за собствена сметка; 7. предлагане за първоначална продажба на ценни книжа без безусловно и неотменимо задължения за придобиване на ценните книжа за собствена сметка; 8. съхраняване и администриране на ценни книжа за сметка на клиенти, включително попечителска дейност /държане на ценни книжа и на пари на клиенти в депозитарна институция/ и свързаните с нея услуги като управление на постъпилите парични средства /предоставените обезпечения; 9. предоставяне на заеми за извършване на сделки с ценни книжа, при условие, че лицето, което предоставя заема, участва в сделката при условия и по ред, определени с наредба; 10. консултации на дружества относно капиталовата структура, промишлената стратегия и свързани с това въпроси, както и консултации и услуги, свързани със сливания и покупка на предприятия; 11. сделки с чуждестранни средства за плащане, доколкото те са свързани с предоставяне на инвестиционни услуги; 12. инвестиционни изследвания и финансови анализи или други форми на общи препоръки, свързани със сделки с ценни книжа; 13. услуги, свързани с дейността по поемане на емисии ценни книжа и/или предлагане за първоначална продажба на ценни книжа при условията на безусловно и неотменимо задължение зазаписване/придобиване на ценните книжа за собствена сметка и по предлагане за първоначална продажба на ценни книжа без безусловно и неотменимо задължение за придобиване на ценните книжа за собствена сметка; II. извършване в чужбина на инвестиционни услуги и дейности, както следва: 14. приемане и предаване на нареждания във връзка с ценни книжа, включително посредничество за сключване на сделки във връзка с ценни книжа; 15. изпълнение на нареждания за покупка или продажба на ценни книжа за сметка на клиенти; 16. сделки за собствена сметка с ценни книжа; 17. управление в съответствие със сключен с клиента договор, на индивидуален портфейл, включващ ценни книжа, по собствена преценка без специални нареждания на клиента; 18. съхраняване и администриране на ценни книжа за сметка на клиенти, включително попечителска дейност /държане на ценни книжа и на пари на клиенти в депозитарна институция/ и свързаните с нея услуги като управление на постъпилите парични средства /предоставени обезпечения; 19. предоставяне на заеми за извършване на сделки с ценни книжа, при условие, че лицето, което предоставя заема, участва в сделката при условия и по ред, определени с наредба; 20. сделки с чуждестранни средства за плащане, доколкото те са свързани с предоставяните инвестиционни услуги. III. извършване на сделки с чуждестранна валута по безкасов начин.
2008-06-12 15:49:53МАКСИМ ЖЕКОВ ДИМОВ
MAKSIM ZHEKOV DIMOV
Representative
2008-06-12 15:49:53ЯВОР КАМЕНОВ ДРЕНКОВ
YAVOR KAMENOV DRENKOV
Representative
2008-06-12 15:49:53МАКСИМ ЖЕКОВ ДИМОВ
MAKSIM ZHEKOV DIMOV
Director

Проверки в други регистри за фирмата Инвестиционен посредник Мак Кап Investitsionen posrednik Mak Kap (ЕИК: 121481132)
Check other registries about the company Инвестиционен посредник Мак Кап Investitsionen posrednik Mak Kap (ID: 121481132)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate