Търговски регистър

by bivol

Търговски регистър/Companies in Bulgaria Данни от/Data from opendata.government.bg за периода period 01.01.2008-12.06.2018

Събития с лица свързани с компанията БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА (ЕИК: 121246419)
Events with persons connected to the company BALGARO-AMERIKANSKA KREDITNA BANKA (ID: 121246419)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 121246419)
Към 2019-10-19 07:56:10 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2019-10-19 07:56:10 we have the following data about this company:
 • Има данни за участие в 5 обществени поръчки за 8 013 650,00 лв.
  The company is public procurements contractor for this sum in BGN.
 • Няма данни да е изпълнител на проекти по Оперативните програми на ЕС 2013-2020
  No data about EU funded project contractor 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient 2007-2013.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2017-10-13 17:18:38Серж Лиоути
Serzh Liouti
БЪЛГАРИЯSupervisor
2017-03-27 17:03:59АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
ALEKSANDAR DIMITROV DIMITROV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2017-03-27 17:03:59АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
ALEKSANDAR DIMITROV DIMITROV
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2015-07-31 14:53:39ЛОРЕТА ИВАНОВА ГРИГОРОВА
LORETA IVANOVA GRIGOROVA
БЪЛГАРИЯRepresentative
2014-12-15 15:25:38ЛОРЕТА ИВАНОВА ГРИГОРОВА
LORETA IVANOVA GRIGOROVA
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2014-07-08 11:52:34Робърт Скот Кьонигсбергер
Robart Skot Kxonigsberger
ActualOwners
2014-07-02 16:00:14БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА АД
BALGARO-AMERIKANSKA KREDITNA BANKA AD
КАЙМАНОВИ ОСТРОВИOffshoreSeat
2014-07-02 16:00:14Скот Сиймън
Skot Siyman
БЪЛГАРИЯOffshoreRepresentative
2014-07-02 16:00:14Робърт Скот Кьонигсбергер
Robart Skot Kxonigsberger
БЪЛГАРИЯOffshoreRepresentative
2013-09-24 13:50:50ИЛИАН ПЕТРОВ ГЕОРГИЕВ
ILIAN PETROV GEORGIEV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2012-03-22 14:57:53БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА АД
BALGARO-AMERIKANSKA KREDITNA BANKA AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 Славянска 2
2012-03-22 14:57:53БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА АД
BALGARO-AMERIKANSKA KREDITNA BANKA AD
SubjectOfActivity
1. публично привличане на влогове или други възстановими средства и предоставяне на кредити или друго финансиране за своя сметка и на собствен риск.;2. извършване на платежни услуги по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи;3. издаване и администриране на други средства за плащане - пътнически чекове и кредитни писма, доколкото тази дейност не е обхваната от точка (2) по-горе;4. приемане на ценности на депозит;5. дейност като депозитарна или попечителска институция;6. финансов лизинг7. гаранционни сделки;8. търгуване за собствена сметка или за сметка на клиенти със:а) инструменти на паричния пазар – чекове, менителници, депозитни сертификати и други извън случаите по точка (9) по-долу;б) чуждестранна валута и благородни метали;в) финансови фючърси, опции, инструменти, свързани с валутни курсове и лихвени проценти, както и други дериватни инструменти извън случаите по точка (9) по-долу;9. търгуване за собствена сметка или за сметка на клиенти с прехвърляеми ценни книжа, участие в емисии на ценни книжа, както и други услуги и дейности по чл.5, ал.2 и 3 от Закона за пазарите за финансови инструменти;10. парично брокерство;11. консултации на дружества относно тяхната капиталова структура, отраслова стратегия и свързани с това въпроси, както и консултации и услуги относно преобразуване на дружества и сделки по придобиване на предприятия;12. придобиване на вземания, произтичащи от доставка на стоки или предоставяне на услуги (факторинг);13. издаване на електронни пари;14. придобиване и управление на дялови участия;15. отдаване под наем на сейфове;16. събиране, предоставяне на информация и рефренции относно кредитоспособността на клиенти;17. други подобни дейности, определени с наредба на Българската народна банка;
2011-12-28 18:11:53ИЛИАН ПЕТРОВ ГЕОРГИЕВ
ILIAN PETROV GEORGIEV
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2011-08-10 20:10:16ТАНЯ ИЛИЕВА КЕРЕМИДЧИЕВА
TANYA ILIEVA KEREMIDCHIEVA
БЪЛГАРИЯRepresentative
2011-08-10 20:10:16ВАСИЛ СТЕФАНОВ СИМОВ
VASIL STEFANOV SIMOV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2011-08-10 20:10:16ТАНЯ ИЛИЕВА КЕРЕМИДЧИЕВА
TANYA ILIEVA KEREMIDCHIEVA
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2011-08-10 20:10:16ВАСИЛ СТЕФАНОВ СИМОВ
VASIL STEFANOV SIMOV
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2011-07-14 16:22:02ДЖЕЙСЪН ЛАЙЛ КУК
DZHEYSAN LAYL KUK
САЩSupervisor
2011-07-14 16:22:02МАРТИН БОЙЧЕВ ГАНЕВ
MARTIN BOYCHEV GANEV
БЪЛГАРИЯSupervisor
2011-07-14 16:22:02ЦВЕТЕЛИНА БОРИСЛАВОВА КАРАГЬОЗОВА
TSVETELINA BORISLAVOVA KARAGXOZOVA
БЪЛГАРИЯSupervisor
2010-12-08 18:08:58ЯНИТА ГЕОРГИЕВА ЗАГОРОВА-ПЕТРОВА
YANITA GEORGIEVA ZAGOROVA-PETROVA
БЪЛГАРИЯRepresentative
2010-12-08 18:08:58ЯНИТА ГЕОРГИЕВА ЗАГОРОВА-ПЕТРОВА
YANITA GEORGIEVA ZAGOROVA-PETROVA
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2009-11-24 17:00:46БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА АД
BALGARO-AMERIKANSKA KREDITNA BANKA AD
SubjectOfActivity
1. публично привличане на влогове или други възстановими средства и предоставяне на кредити или друго финансиране за своя сметка и на собствен риск;2. извършване на услуги по парични преводи, а след 1 ноември 2009г. – извършване на платежни услуги по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи, без изпълнение на платежни операции чрез банкови платежни карти; 3. издаване и администриране на други средства за плащане - пътнически чекове и кредитни писма, без банкови платежни карти, доколкото тази дейност не е обхваната от точка (2) по-горе;4. приемане на ценности на депозит;5. дейност като депозитарна или попечителска институция;6. финансов лизинг;7. гаранционни сделки;8. търгуване за собствена сметка или за сметка на клиенти със: а) инструменти на паричния пазар – чекове, менителници, депозитни сертификати и други извън случаите по точка (9) по-долу; б) чуждестранна валута и благородни метали; в)финансови фючърси, опции, инструменти, свързани с валутни курсове и лихвени проценти, както и други дериватни инструменти извън случаите по точка (9) по-долу;9.търгуване за собствена сметка или за сметка на клиенти с прехвърляеми ценни книжа, участие в емисии на ценни книжа, както и други услуги и дейности по чл.5, ал.2 и 3 от Закона за пазарите за финансови инструменти;10. парично брокерство;11. консултации на дружества относно тяхната капиталова структура, отраслова стратегия и свързани с това въпроси, както и консултации и услуги относно преобразуване на дружества и сделки по придобиване на предприятия; 12. придобиване на вземания, произтичащи от доставка на стоки или предоставяне на услуги (факторинг);13. придобиване и управление на дялови участия;14. събиране, предоставяне на информация и рефренции относно кредитоспособността на клиенти; 15. други подобни дейности, определени с наредба на БНБ.
2009-07-09 16:34:48ДИМИТЪР СТОЯНОВ ВУЧЕВ
DIMITAR STOYANOV VUCHEV
BoardManager2
2009-07-09 16:34:48МАРИЯ СВЕТОСЛАВОВА ШЕЙТАНОВА
MARIYA SVETOSLAVOVA SHEYTANOVA
BoardManager2
2009-07-09 16:34:48СИЛВИЯ КИРИЛОВА КИРИЛОВА
SILVIYA KIRILOVA KIRILOVA
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2009-03-23 17:20:57СИЛВИЯ КИРИЛОВА КИРИЛОВА
SILVIYA KIRILOVA KIRILOVA
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2008-10-28 12:07:13ЕВГЕНИЙ ЯКИМОВ ИВАНОВ
EVGENIY YAKIMOV IVANOV
Supervisor
2008-10-28 12:07:13ДЖОН ПАТРИК ПАУЪР
DZHON PATRIK PAUAR
Supervisor
2008-10-28 12:07:13ДЖЕРАЛД БЪРНАРД БЪРН
DZHERALD BARNARD BARN
Supervisor
2008-10-27 14:59:47БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА АД
BALGARO-AMERIKANSKA KREDITNA BANKA AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1504 ул.КРАКРА 16
2008-10-27 14:59:47МАРИЯ СВЕТОСЛАВОВА ШЕЙТАНОВА
MARIYA SVETOSLAVOVA SHEYTANOVA
Representative
2008-10-27 14:59:47МАРИЯ СВЕТОСЛАВОВА ШЕЙТАНОВА
MARIYA SVETOSLAVOVA SHEYTANOVA
BoardManager2
2008-10-27 13:25:07КИРИЛ АЛЕКСАНДРОВ МАНОВ
KIRIL ALEKSANDROV MANOV
Supervisor
2008-10-27 13:25:07СТИВЪН УИЛЯМ ФАЙЛО
STIVAN UILYAM FAYLO
Supervisor
2008-10-27 13:25:07МАРШАЛ ЛИЙ МИЛЪР
MARSHAL LIY MILAR
Supervisor
2008-05-30 15:27:12БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА АД
BALGARO-AMERIKANSKA KREDITNA BANKA AD
SubjectOfActivity
ПУБЛИЧНО ПРИВЛИЧАНЕ НА ВЛОГОВЕ ИЛИ ДРУГИ ВЪЗСТАНОВИМИ СРЕДСТВА И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КРЕДИТИ ИЛИ ДРУГО ФИНАНСИРАНЕ ЗА СВОЯ СМЕТКА И НА СОБСТВЕН РИСК; ИЗВЪРШВАНЕ НА БЕЗНАЛИЧНИ ПРЕВОДИ И ДРУГИ ФОРМИ НА БЕЗНАЛИЧНИ ПЛАЩАНИЯ КАТО АКРЕДИТИВ И ИНКАСО; ИЗДАВАНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА СРЕДСТВА ЗА ПЛАЩАНЕ КАТО ПЪТНИЧЕСКИ ЧЕКОВЕ, ЕЛЕКТРОННИ ПЛАТЕЖНИ ИНСТРУМЕНТИ (БЕЗ БАНКОВИ ПЛАТЕЖНИ КАРТИ И ИНСТРУМЕНТИ ЗА ЕЛЕКТРОННИ ПАРИ); ПРИЕМАНЕ НА ЦЕННОСТИ НА ДЕПОЗИТ; ДЕЙНОСТ КАТО ДЕПОЗИТАРНА ИЛИ ПОПЕЧИТЕЛСКА ИНСТИТУЦИЯ; ИЗВЪРШВАНЕ НА ПАРИЧНИ ПРЕВОДИ, ИЗВЪН СЛУЧАИТЕ ПО Т. 2; ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ; ГАРАНЦИОННИ СДЕЛКИ; ТЪРГУВАНЕ ЗА СОБСТВЕНА СМЕТКА ИЛИ ЗА СМЕТКА НА КЛИЕНТИ СЪС: А) ИНСТРУМЕНТИ НА ПАРИЧНИЯ ПАЗАР - ЧЕКОВЕ, МЕНИТЕЛНИЦИ, ДЕПОЗИТНИ СЕРТИФИКАТИ И ДРУГИ; Б) ЧУЖДЕСТРАННА ВАЛУТА И БЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ; В) ФИНАНСОВИ ФЮЧЪРСИ, ОПЦИИ, ИНСТРУМЕНТИ, СВЪРЗАНИ С ВАЛУТНИ КУРСОВЕ И ЛИХВЕНИ ПРОЦЕНТИ, КАКТО И ДРУГИ ДЕРИВАТНИ ИНСТРУМЕНТИ; ТЪРГУВАНЕ ЗА СОБСТВЕНА СМЕТКА ИЛИ ЗА СМЕТКА НА КЛИЕНТИ С ПРЕХВЪРЛЯЕМИ ЦЕННИ КНИЖА, УЧАСТИЕ В ЕМИСИИ НА ЦЕННИ КНИЖА КАКТО И ДРУГИ УСЛУГИ И ДЕЙНОСТИ ПО ЧЛ.5, АЛ. 2 И 3 ОТ ЗАКОНА ЗА ПАЗАРИТЕ НА ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ; ФИНАНСОВО БРОКЕРСТВО, КОНСУЛТАЦИИ ОТНОСНО ПОРТФЕЙЛНИ ИНВЕСТИЦИИ; ПОКУПКА НА ВЗЕМАНИЯ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ДОСТАВКА НА СТОКИ ИЛИ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ, И ПОЕМАНЕ НА РИСКА ОТ СЪБИРАНЕТО НА ТЕЗИ ВЗЕМАНИЯ (ФАКТОРИНГ); ПРИДОБИВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ДЯЛОВИ УЧАСТИЯ; СЪБИРАНЕ, ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦЯ И РЕФЕРЕНЦИИ ОТНОСНО КРЕДИТОСПОСОБНОСТТА НА КЛИЕНТИ И ДРУГИ ПОДОБНИ ДЕЙНОСТИ, ОПРЕДЕЛЕНИ С НАРЕДБА НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА БАНКА.
2008-03-05 16:41:30БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА АД
BALGARO-AMERIKANSKA KREDITNA BANKA AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1504 ул.КРАКРА 16
2008-03-05 16:41:30БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА АД
BALGARO-AMERIKANSKA KREDITNA BANKA AD
SubjectOfActivity
ПУБЛИЧНО ПРИВЛИЧАНЕ НА ВЛОГОВЕ ИЛИ ДРУГИ ВЪЗСТАНОВИМИ СРЕДСТВА И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КРЕДИТИ ИЛИ ДРУГО ФИНАНСИРАНЕ ЗА СВОЯ СМЕТКА И НА СОБСТВЕН РИСК; ИЗВЪРШВАНЕ НА БЕЗНАЛИЧНИ ПРЕВОДИ И ДРУГИ ФОРМИ НА БЕЗНАЛИЧНИ ПЛАЩАНИЯ КАТО АКРЕДИТИВ И ИНКАСО; ИЗДАВАНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА СРЕДСТВА ЗА ПЛАЩАНЕ КАТО ПЪТНИЧЕСКИ ЧЕКОВЕ, ЕЛЕКТРОННИ ПЛАТЕЖНИ ИНСТРУМЕНТИ (БЕЗ БАНКОВИ ПЛАТЕЖНИ КАРТИ И ИНСТРУМЕНТИ ЗА ЕЛЕКТРОННИ ПАРИ); ПРИЕМАНЕ НА ЦЕННОСТИ НА ДЕПОЗИТ; ДЕЙНОСТ КАТО ДЕПОЗИТАРНА ИЛИ ПОПЕЧИТЕЛСКА ИНСТИТУЦИЯ; ИЗВЪРШВАНЕ НА ПАРИЧНИ ПРЕВОДИ, ИЗВЪН СЛУЧАИТЕ ПО Т. 2; ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ; ГАРАНЦИОННИ СДЕЛКИ; ТЪРГУВАНЕ ЗА СОБСТВЕНА СМЕТКА ИЛИ ЗА СМЕТКА НА КЛИЕНТИ СЪС: А) ИНСТРУМЕНТИ НА ПАРИЧНИЯ ПАЗАР - ЧЕКВЕ, МЕНИТЕЛНИЦИ, ДЕПОЗИТНИ СЕРТИФИКАТИ И ДРУГИ; Б) ЧУЖДЕСТРАННА ВАЛУТА И БЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ; В) ФИНАНСОВИ ФЮЧЪРСИ, ОПЦИИ, ИНСТРУМЕНТИ, СВЪРЗАНИ С ВАЛУТНИ КУРСОВЕ И ЛИХВЕНИ ПРОЦЕНТИ, КАКТО И ДРУГИ ДЕРИВАТНИ ИНСТРУМЕНТИ; ТЪРГУВАНЕ ЗА СОБСТВЕНА СМЕТКА ИЛИ ЗА СМЕТКА НА КЛИЕНТИ С ПРЕХВЪРЛЯЕМИ ЦЕННИ КНИЖА,УЧАСТИЕ В ЕМИСИИ НА ЦЕННИ КНИЖА КАКТО И ДРУГИ УСЛУГИ И ДЕЙНОСТИ ПО ЧЛ.54, АЛ. 2 И 3 ОТ ЗАКОНА ЗА ПУБЛИЧНОТО ПРЕДЛАГАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖА; ФИНАНСОВО БРОКЕРСТВО, КОНСУЛТАЦИИ ОТНОСНО ПОРТФЕЙЛНИ ИНВЕСТИЦИИ; ПОКУПКА НА ВЗЕМАНИЯ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ДОСТАВКА НА СТОКИ ИЛИ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ, И ПОЕМАНЕ НА РИСКА ОТ СЪБИРАНЕТО НА ТЕЗИ ВЗЕМАНИЯ (ФАКТОРИНГ); ПРИДОБИВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ДЯЛОВИ УЧАСТИЯ; СЪБИРАНЕ, ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦЯ И РЕФЕРЕНЦИИ ОТНОСНО КРЕДИТОСПОСОБНОСТТА НА КЛИЕНТИ; ДРУГИ ПОДОБНИ ДЕЙНОСТИ, ОПРЕДЕЛЕНИ С НАРЕДБА НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА БАНКА.
2008-01-28 12:50:25БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА
BALGARO-AMERIKANSKA KREDITNA BANKA
LegalForm
Акционерно дружество
2008-01-28 12:50:25БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА АД
BALGARO-AMERIKANSKA KREDITNA BANKA AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1504 ул. КРАКРА 16
2008-01-28 12:50:25БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА АД
BALGARO-AMERIKANSKA KREDITNA BANKA AD
SubjectOfActivity
ПУБЛИЧНО ПРИВЛИЧАНЕ НА ВЛОГОВЕ ИЛИ ДРУГИ ВЪЗСТАНОВИМИ СРЕДСТВА И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КРЕДИТИ ИЛИ ДРУГО ФИНАНСИРАНЕ ЗА СВОЯ СМЕТКА И НА СОБСТВЕН РИСК; ИЗВЪРШВАНЕ НА БЕЗНАЛИЧНИ ПРЕВОДИ И ДРУГИ ФОРМИ НА БЕЗНАЛИЧНИ ПЛАЩАНИЯ КАТО АКРЕДИТИВ И ИНКАСО; ИЗДАВАНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА СРЕДСТВА ЗА ПЛАЩАНЕ КАТО ПЪТНИЧЕСКИ ЧЕКОВЕ, ЕЛЕКТРОННИ ПЛАТЕЖНИ ИНСТРУМЕНТИ (БЕЗ БАНКОВИ ПЛАТЕЖНИ КАРТИ И ИНСТРУМЕНТИ ЗА ЕЛЕКТРОННИ ПАРИ); ПРИЕМАНЕ НА ЦЕННОСТИ НА ДЕПОЗИТ; ДЕЙНОСТ КАТО ДЕПОЗИТАРНА ИЛИ ПОПЕЧИТЕЛСКА ИНСТИТУЦИЯ; ИЗВЪРШВАНЕ НА ПАРИЧНИ ПРЕВОДИ, ИЗВЪН СЛУЧАИТЕ ПО Т. 2; ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ; ГАРАНЦИОННИ СДЕЛКИ; ТЪРГВАНЕ ЗА СОБСТВЕНА СМЕТКА ИЛИ ЗА СМЕТКА НА КЛИЕНТИ СЪС: А) ИНСТРУМЕНТИ НА ПАРИЧНИЯ ПАЗАР - ЧЕКВЕ, МЕНИТЕЛНИЦИ, ДЕПОЗИТНИ СЕРТИФИКАТИ И ДРУГИ; Б) ЧУЖДЕСТРАННА ВАЛУТА И БЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ; В) ФИНАНСОВИ ФЮЧЪРСИ, ОПЦИИ, ИНСТРУМЕНТИ, СВЪРЗАНИ С ВАЛУТНИ КУРСОВЕ И ЛИХВЕНИ ПРОЦЕНТИ, КАКТО И ДРУГИ ДЕРИВАТНИ ИНСТРУМЕНТИ; ТЪРГУВАНЕ ЗА СОБСТВЕНА СМЕТКА ИЛИ ЗА СМЕТКА НА КЛИЕНТИ С ПРЕХВЪРЛЯЕМИ ЦЕННИ КНИЖА, КАКТО И ДРУГИ УСЛУГИ И ДЕЙНОСТИ ПО ЧЛ.54, АЛ. 2 И 3 ОТ ЗАКОНА ЗА ПУБЛИЧНОТО ПРЕДЛАГАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖА; ФИНАНСОВО БРОКЕРСТВО, КОНСУЛТАЦИИ ОТНОСНО ПОРТФЕЙЛНИ ИНВЕСТИЦИИ; ПОКУПКА НА ВЗЕМАНИЯ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ДОСТАВКА НА СТОКИ ИЛИ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ, И ПОЕМАНЕ НА РИСКА ОТ СЪБИРАНЕТО НА ТЕЗИ ВЗЕМАНИЯ (ФАКТОРИНГ); ПРИДОБИВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ДЯЛОВИ УЧАСТИЯ; СЪБИРАНЕ, ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАИЯ И ПРЕФЕРЕНЦИИ ОТНОСНО КРЕДИТОСПОСОБНОСТТА НА КЛИЕНТИ; ДРУГИ ПОДОБНИ ДЕЙНОСТИ, ОПРЕДЕЛЕНИ С НАРЕДБА НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА БАНКА.
2008-01-28 12:50:25ДИМИТЪР СТОЯНОВ ВУЧЕВ
DIMITAR STOYANOV VUCHEV
Representative
2008-01-28 12:50:25ФРАНК ЛУИС БАУЪР
FRANK LUIS BAUAR
Representative
2008-01-28 12:50:25СТОЯН НИКОЛОВ ДИНЧИЙСКИ
STOYAN NIKOLOV DINCHIYSKI
Representative
2008-01-28 12:50:25ФРАНК ЛУИС БАУЪР
FRANK LUIS BAUAR
BoardManager2
2008-01-28 12:50:25СТОЯН НИКОЛОВ ДИНЧИЙСКИ
STOYAN NIKOLOV DINCHIYSKI
BoardManager2
2008-01-28 12:50:25ДИМИТЪР СТОЯНОВ ВУЧЕВ
DIMITAR STOYANOV VUCHEV
BoardManager2
2008-01-28 12:50:25МАЙКЪЛ ХЪНСБЪРГЪР
MAYKAL HANSBARGAR
BoardManager2
2008-01-28 12:50:25ДЕНИС ЪРЛ ФИЙЛЪР
DENIS ARL FIYLAR
BoardManager2
2008-01-28 12:50:25МАРШАЛ ЛИЙ МИЛЪР
MARSHAL LIY MILAR
Supervisor
2008-01-28 12:50:25СТИВЪН УИЛЯМ ФАЙЛО
STIVAN UILYAM FAYLO
Supervisor
2008-01-28 12:50:25КИРИЛ АЛЕКСАНДРОВ МАНОВ
KIRIL ALEKSANDROV MANOV
Supervisor

Проверки в други регистри за фирмата БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА BALGARO-AMERIKANSKA KREDITNA BANKA (ЕИК: 121246419)
Check other registries about the company БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА BALGARO-AMERIKANSKA KREDITNA BANKA (ID: 121246419)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate