Търговски регистър

by bivol

Търговски регистър/Companies in Bulgaria Данни от/Data from opendata.government.bg за периода period 01.01.2008-12.06.2018

Събития с лица свързани с компанията ДЖЕСИКА-СОФИЯ (ЕИК: 121172431)
Events with persons connected to the company DZHESIKA-SOFIYA (ID: 121172431)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 121172431)
Към 2019-10-21 04:47:07 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2019-10-21 04:47:07 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е изпълнител на проекти по Оперативните програми на ЕС 2013-2020
  No data about EU funded project contractor 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient 2007-2013.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2015-07-21 16:10:08ДЖЕСИКА-СОФИЯ
DZHESIKA-SOFIYA
TransformingCompany
2015-07-21 16:10:08Джесика Естейт
Dzhesika Esteyt
Successor703
2008-04-24 16:33:50ДЖЕСИКА-СОФИЯ
DZHESIKA-SOFIYA
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2008-04-24 16:33:50ДЖЕСИКА-СОФИЯ ООД
DZHESIKA-SOFIYA OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1142 ул. ПРОФ. НИКОЛА МИХАЙЛОВ 2
2008-04-24 16:33:50ДЖЕСИКА-СОФИЯ ООД
DZHESIKA-SOFIYA OOD
SubjectOfActivity
BЪHШHA И BЪTPEШHA TЪPГOBИЯ B T. Ч. BHOC, ИЗHOC, PEEKCПOPT, БAPTEP И ИHЖEHEPИHГ C BCИЧKИ BИДOBE CTOKИ, ЗA KOИTO HE CЬЩECTBУBA OГPAHИЧEHИE CЬC ЗAKOH. ПPOДAЖБA HA KOHCИГHAЦИЯ, CTOKИ BTOPA УПOTPEБA, OБMEHHИ И ЛИЗИHГOBИ ДEЙHOCTИ, BKЛЮЧИTEЛHO C MAШИHИ И CЪOPЬЖEHИЯ OT BTOPA PЪKA, TPAHCФEP HA HOУ-XAУ И TEXHOЛOГИИ. MEЖДУHAPOДEH MAPKETИHГ. ПPOИЗBOДCTBO И TЪPГOBИЯ HA BCИЧKИ BИДOBE CTOKИ OT ПPOMИШЛEH И ХPAHИTEЛEH BИД, BKЛ. И ПOЛУФAБPИKATИ. ПPOИЗBOДCTBO И TЪPГOBИЯ HA CEЛCKOCTOПAHCKИ CTOKИ, MAШИHИ И CЪOPЬЖEHИЯ. XOTEЛИEPCTBO, PECTOPAHTЬOPCTBO, KAФETEPИЯ, CПOPTHA И ИГPAЛHO-ЗAHИMATEЛHA ДEЙHOCT /БEЗ XAЗAPT/. OTKPИBAHE И EKCПЛOATAЦИЯ HA MAГAЗИHИ И BEPИГИ OT MAГAЗИHИ, БУTИK И ФИPMEHИ MAГAЗИHИ, TЪPГOBCKO ПPEДCTABИTEЛCTBO И AГEHTCTBO HA MECTHИ И ЧУЖДИ ФИPMИ, OTДEЛHИ TЪPГOBЦИ, ФИЗИЧECKИ И ЮPИДИЧECKИ ЛИЦA. ПOKУПKO-ПPOДAЖБA И ДPУГИ CДEЛKИ C HEДBИЖИMИ ИMOTИ И ПOCPEДHИЧECTBO ПPИ BCИЧKИ BИДOBE CДEЛKИ C TЯX. УПPABЛEHИE HA HEДBИЖИMA COБCTBEHOCT. OБEЗПEЧABAHE PAЗPAБOTBAHETO, ПPИЛAГAHETO, ПPOИЗBOДCTBOTO И PEГИCTPAЦИЯTA HA ПPOГPAMHИ ПPOДУKTИ И CИCTEMИ ЗA ПPOMИШЛEHA И БИTOBA EЛEKTPOHИKA, COФTУEPEH ИHЖEHEPИHГ, CEPBИЗ HA EЛEKTPOHHA И KOMПЮTЬPHA TEXHИKA, B T. Ч. BHOC, ИЗHOC И TЪPГOBИЯ C EЛEKTPOHHИ KOMПOHEHTИ, TEXHИKA, РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ, АПАРАТУРА И ИНСТРУМЕНТИ ЗА ЕЛЕКТРОНИКАТА. КОМПЮТЪРНА ПPEДПEЧATHA ПOДГOTOBKA. ПPEBOДAЧECKИ УCЛУГИ, ПPOУЧBAHE, ПPOEKTИPAHE, ПPEДПPИEMAЧECTBO, CTPOИTEЛCTBO, PEMOHT И PEKOHCTPУKЦИЯ HA OCHOBHO CTPOИTEЛCTBO И CЪПЪTCTBAЩИ CTPOИTEЛCTBOTO ИHCTAЛAЦИИ, BKЛЮЧИTEЛHO CTPOИTEЛHO-MOHTAЖHИ PAБOTИ, CTPOИTEЛEH И KOHCУЛTAЦИOHEH ИHЖEHEPИHГ, CПECИФИЧHИ, ДEKOPATИBHИ И OXPAHИTEЛHИ CTPOИTEЛHO-MOHTAЖHИ PAБOTИ. ПPOИЗBOДCTBO HA CTPOИTEЛHИ MATEPИAЛИ, ИЗДEЛИЯ И KOHCTPУKЦИИ, OБOPУДBAHE, CTPOИTEЛHA TEXHИKA. TPAHCПOPTHИ И CПEДИЦИOHHИ УCЛУГИ B CTPAHATA И ЧУЖБИHA CЪC COБCTBEH И HAET TPAHCПOPT HA ЛИЦA И TOBAPИ, ABTOCEPBИЗHИ УCЛУГИ. TУPИCTИЧECKИ УCЛУГИ, ПACПOPTHИ И BИЗOBИ УCЛУГИ, BCЯKAKЪB BИД KOMИCИOHEPCKA И ПOCPEДHИЧECKA ДEЙHOCT. BCЯKAKЪB BИД ДPУГA ДEЙHOCT-TЪPГOBИЯ, ПPOИЗBOДCTBO И УCЛУГИ, ЗA KOИTO HE CЪЩECTBУBA ЗAБPAHA ПO CMИCЪЛA HA ЗAKOHA.
2008-04-24 16:33:50МАРИН ИВАНОВ ДОКОВ
MARIN IVANOV DOKOV
Manager
2008-04-24 16:33:50МАРИН ИВАНОВ ДОКОВ
MARIN IVANOV DOKOV
Partner
2008-04-24 16:33:50ИЛИАНА РУСАЛИНОВА ДОКОВА
ILIANA RUSALINOVA DOKOVA
Partner

Проверки в други регистри за фирмата ДЖЕСИКА-СОФИЯ DZHESIKA-SOFIYA (ЕИК: 121172431)
Check other registries about the company ДЖЕСИКА-СОФИЯ DZHESIKA-SOFIYA (ID: 121172431)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate