Търговски регистър

by bivol

Търговски регистър/Companies in Bulgaria Данни от/Data from opendata.government.bg за периода period 01.01.2008-12.06.2018

Събития с лица свързани с компанията ДЕЛОЙТ ОДИТ (ЕИК: 121145199)
Events with persons connected to the company DELOYT ODIT (ID: 121145199)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 121145199)
Към 2019-10-23 23:24:34 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2019-10-23 23:24:34 we have the following data about this company:
 • Има данни за участие в 21 обществени поръчки за 4 072 991,71 лв.
  The company is public procurements contractor for this sum in BGN.
 • Има данни да е изпълнител на проекти по Оперативните програми на ЕС 2014-2020
  The company is EU funded projects contractor.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient 2007-2013.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2018-02-16 15:23:45Десислава Динкова Пенева
Desislava Dinkova Peneva
БЪЛГАРИЯManager
2017-07-03 11:46:18ДЕЛОЙТ ОДИТ ООД
DELOYT ODIT OOD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2017-03-27 11:42:04ДЕЛОЙТ ОДИТ ООД
DELOYT ODIT OOD
SubjectOfActivity
извършване на независим финансов одит на финансови отчети на предприятия, консултации и услуги, свързани с независимия финансов одит, организиране на счетоводно отчитане и съставяне на годишни, междинни и други финансови отчети по реда на Закона за счетоводството, внедряване на одиторски и счетоводни програмни продукти, както и други дейности, които не са забранени със закон
2012-06-04 11:22:34ДЕЛОЙТ ОДИТ ООД
DELOYT ODIT OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1303 АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ 103
2008-11-26 14:53:35СИЛВИЯ ГЕОРГИЕВА ПЕНЕВА
SILVIYA GEORGIEVA PENEVA
BranchManagers
2008-07-17 11:33:18БОРИСЛАВ ВЕСЕЛИНОВ СТРАТЕВ
BORISLAV VESELINOV STRATEV
Procurators
2008-06-17 10:37:55ДИМИТЪР МАРКОВ БАЗЛЯНКОВ
DIMITAR MARKOV BAZLYANKOV
BranchManagers
2008-04-25 13:06:03ДЕЛОЙТ ОДИТ ООД
DELOYT ODIT OOD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-02-06 14:54:52ДЕЛОЙТ ОДИТ
DELOYT ODIT
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2008-02-06 14:54:52ДЕЛОЙТ ОДИТ ООД
DELOYT ODIT OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1301 АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ 103
2008-02-06 14:54:52ДЕЛОЙТ ОДИТ ООД
DELOYT ODIT OOD
SubjectOfActivity
HEЗABИCИM ФИHAHCOB OДИT HA ФИHAHCOBИ OTЧETИ HA ПPEДПPИЯTИЯ, KOHCУЛTAЦИИ И УCЛУГИ, CBЪPЗAHИ C HEЗABИCИMИЯ ФИHAHCOB OДИT, OPГAHИЗИPAHE HA CЧETOBOДHO OTЧИTAHE И CЪCTABЯHE HA ГOДИШHИ, MEЖДИHHИ И ДPУГИ ФИHAHCOBИ OTЧETИ, ПOCPEДHИЧECKA ДEЙHOCT ПO HAEMAHE HA БЬЛГAPCKИ ГPAЖДAHИ B CTPAHATA.
2008-02-06 14:54:52СИЛВИЯ ГЕОРГИЕВА ПЕНЕВА
SILVIYA GEORGIEVA PENEVA
Manager
2008-02-06 14:54:52АСЕН ГЕОРГИЕВ ДИМОВ
ASEN GEORGIEV DIMOV
Manager
2008-02-06 14:54:52МАКСИМ КАСЛИ
MAKSIM KASLI
Manager
2008-02-06 14:54:52АСЕН ГЕОРГИЕВ ДИМОВ
ASEN GEORGIEV DIMOV
Partner
2008-02-06 14:54:52Делойт Сентръл Юръп Холдингс Лимитид - Кипър
Deloyt Sentral YUrap Holdings Limitid - Kipar
Partner
2008-02-06 14:54:52СИЛВИЯ ГЕОРГИЕВА ПЕНЕВА
SILVIYA GEORGIEVA PENEVA
Partner

Проверки в други регистри за фирмата ДЕЛОЙТ ОДИТ DELOYT ODIT (ЕИК: 121145199)
Check other registries about the company ДЕЛОЙТ ОДИТ DELOYT ODIT (ID: 121145199)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate