Търговски регистър

by bivol

Търговски регистър/Companies in Bulgaria Данни от/Data from opendata.government.bg за периода period 01.01.2008-12.06.2018

Събития с лица свързани с компанията УНИВЕРСАЛ (ЕИК: 120563384)
Events with persons connected to the company UNIVERSAL (ID: 120563384)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 120563384)
Към 2019-10-16 04:58:09 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2019-10-16 04:58:09 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е изпълнител на проекти по Оперативните програми на ЕС 2013-2020
  No data about EU funded project contractor 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient 2007-2013.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2013-03-06 16:44:53МИРОСЛАВ ДИМИТРОВ ЯЗОВ
MIROSLAV DIMITROV YAZOV
БЪЛГАРИЯManager
2013-03-06 16:44:53ЦААЛОН ЙЕХУДА АВИВ
TSAALON YEHUDA AVIV
ИЗРАЕЛManager
2009-03-17 13:19:23УНИВЕРСАЛ
UNIVERSAL
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2009-03-17 13:19:23УНИВЕРСАЛ ЕООД
UNIVERSAL EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Рудозем 4960 БЪЛГАРИЯ 9
2009-03-17 13:19:23УНИВЕРСАЛ ЕООД
UNIVERSAL EOOD
SubjectOfActivity
СТРОИТЕЛСТВО, ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО И ДРЕБНО, ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ И УСЛУГИ, ИМПОРТ, ЕКСПОРТ, РЕКЛАМНА, ТУРИСТИЧЕСКА, ТРАНСПОРТНО-СПЕДИТОРСКА, РЕСТОРАНТЬОРСКА, ХОТЕЛИЕРСКА ДЕЙНОСТ, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО, ВЪТРЕШНО И ВЪНШНОТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, КАКТО И ВСЯКАКЪВ ВИД ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, НЕЗАБРАНЕНА СЪС ЗАКОН ИЛИ ДРУГ НОРМАТИВЕН АКТ.
2009-03-17 13:19:23ДИМИТЪР НИКОЛОВ ЯЗОВ
DIMITAR NIKOLOV YAZOV
БЪЛГАРИЯManager
2009-03-17 13:19:23КОНКРЕКС ООД
KONKREKS OOD
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2009-03-17 13:19:23РОСИЦА МИЧЕВА ПЕХЛИВАНОВА
ROSITSA MICHEVA PEHLIVANOVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1000 Sell to: КОНКРЕКС ООД
2009-03-17 13:19:23КОНКРЕКС ООД
KONKREKS OOD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1000 Buy from: РОСИЦА МИЧЕВА ПЕХЛИВАНОВА
2009-03-17 13:19:23НЕЖМИ АСАНОВ КУЛЕВСКИ
NEZHMI ASANOV KULEVSKI
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1000 Sell to: КОНКРЕКС ООД
2009-03-17 13:19:23КОНКРЕКС ООД
KONKREKS OOD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1000 Buy from: НЕЖМИ АСАНОВ КУЛЕВСКИ
2009-03-17 13:19:23МАЛИНА ТОДОРОВА АНАСТАСОВА
MALINA TODOROVA ANASTASOVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1000 Sell to: КОНКРЕКС ООД
2009-03-17 13:19:23КОНКРЕКС ООД
KONKREKS OOD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1000 Buy from: МАЛИНА ТОДОРОВА АНАСТАСОВА
2009-03-17 13:19:23ЮЛВИЕ ТАХИРОВА ХУТЕВА
YULVIE TAHIROVA HUTEVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1000 Sell to: КОНКРЕКС ООД
2009-03-17 13:19:23КОНКРЕКС ООД
KONKREKS OOD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1000 Buy from: ЮЛВИЕ ТАХИРОВА ХУТЕВА
2009-03-17 13:19:23СИЛВИЯ АНТОНОВА БИЛЯНОВА
SILVIYA ANTONOVA BILYANOVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1000 Sell to: КОНКРЕКС ООД
2009-03-17 13:19:23КОНКРЕКС ООД
KONKREKS OOD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1000 Buy from: СИЛВИЯ АНТОНОВА БИЛЯНОВА
2009-03-17 13:19:23ВЕСКА ХУБАВЕНОВА МАДАНЛИЙСКА
VESKA HUBAVENOVA MADANLIYSKA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1000 Sell to: КОНКРЕКС ООД
2009-03-17 13:19:23КОНКРЕКС ООД
KONKREKS OOD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1000 Buy from: ВЕСКА ХУБАВЕНОВА МАДАНЛИЙСКА
2009-03-17 13:19:23ДЕСИСЛАВА ЕВЕЛИНОВА ПЕХЛИВАНОВА
DESISLAVA EVELINOVA PEHLIVANOVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1000 Sell to: КОНКРЕКС ООД
2009-03-17 13:19:23КОНКРЕКС ООД
KONKREKS OOD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1000 Buy from: ДЕСИСЛАВА ЕВЕЛИНОВА ПЕХЛИВАНОВА
2009-02-11 11:09:47УНИВЕРСАЛ
UNIVERSAL
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2009-02-11 11:09:47УНИВЕРСАЛ ЕООД
UNIVERSAL EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ с. Войкова лъка 4967
2009-02-11 11:09:47УНИВЕРСАЛ ЕООД
UNIVERSAL EOOD
SubjectOfActivity
CTPOИTEЛHA /BCЯKAKЬB BИД/ И ПPEДПPИEMAЧECKA ДEЙHOCTИ; ДЬPBOДOБИB И ПPEPAБOTBAHE HA ДЬPBECИHA; CEЛCKOCTOПAHCKИ ДEЙHOCTИ; TPAHCПOPTHA И CПEДИTOPCKA ДEЙHOCTИ; ПPEДOCTABЯHE HA KOHCУЛTAHTCKИ УCЛУГИ B CФEPATA HA KOPПOPATИBHOTO, БAHKOBOTO, ДAHЬЧHOTO И ЗACTPAXOBATEЛHO ЗAKOHOДATEЛCTBO; KOHCУЛTAЦИИ И ПOCPEДHИЧECTBO ПPИ CДEЛKИ C HEДBИЖИMИ ИMOTИ, ЦEHHИ KHИЖA И ДЬЛГOCPOЧHИ ИHBECTИЦИИ; ПPEДCTABИTEЛCTBO И AГEHTCTBO HA MECTHИ И ЧУЖДECTPAHHИ ФИЗИЧECKИ И ЮPИДИЧECKИ ЛИЦA, KAKTO И BCИЧKИ ДPУГИ ДEЙHOCTИ, KOИTO HE CA ЗAБPAHEHИ OT БЬЛГAPCKOTO ЗAKOHOДATEЛCTBO. ГOPHИTE ДEЙHOCTИ УHИBEPCAЛ - OOД ЩE ИЗBЬPШBA B CTPAHATA, ЧУЖБИHA И CBOБOДHИTE БEЗMИTHИ ЗOHИ.
2009-02-11 11:09:47ФИЛИП РУМЕНОВ БИЛЯНОВ
FILIP RUMENOV BILYANOV
Manager
2009-02-11 11:09:47ВЕСКА ХУБАВЕНОВА МАДАНЛИЙСКА
VESKA HUBAVENOVA MADANLIYSKA
Partner
2009-02-11 11:09:47МАЛИНА ТОДОРОВА АНАСТАСОВА
MALINA TODOROVA ANASTASOVA
Partner
2009-02-11 11:09:47ДЕСИСЛАВА ЕВЕЛИНОВА ПЕХЛИВАНОВА
DESISLAVA EVELINOVA PEHLIVANOVA
Partner
2009-02-11 11:09:47НЕЖМИ АСАНОВ КУЛЕВСКИ
NEZHMI ASANOV KULEVSKI
Partner
2009-02-11 11:09:47СИЛВИЯ АНТОНОВА БИЛЯНОВА
SILVIYA ANTONOVA BILYANOVA
Partner
2009-02-11 11:09:47ЮЛВИЕ ТАХИРОВА ХУТЕВА
YULVIE TAHIROVA HUTEVA
Partner
2009-02-11 11:09:47РОСИЦА МИЧЕВА ПЕХЛИВАНОВА
ROSITSA MICHEVA PEHLIVANOVA
Partner

Проверки в други регистри за фирмата УНИВЕРСАЛ UNIVERSAL (ЕИК: 120563384)
Check other registries about the company УНИВЕРСАЛ UNIVERSAL (ID: 120563384)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate