Търговски регистър / Registry of Companies

by bivol

Търговски регистър/Companies in Bulgaria Данни от/Data from opendata.government.bg за периода period 01.01.2008-12.06.2018

Събития с лица свързани с компанията МИНСТРОЙ БЕЛЕНЕ (ЕИК: 120557762)
Events with persons connected to the company MINSTROY BELENE (ID: 120557762)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 120557762)
Към 2019-11-14 11:49:18 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2019-11-14 11:49:18 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е изпълнител на проекти по Оперативните програми на ЕС 2013-2020
  No data about EU funded project contractor 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient 2007-2013.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2013-12-14 12:32:27СТРОЙ БЕЛЕНЕ ЕООД
STROY BELENE EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1700 бул. д-р Г.М.ДИМИТРОВ 57
2013-12-14 12:32:27ЕВРОСТРОЙ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД
EVROSTROY INZHENERING EOOD
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2013-12-14 12:32:27МИНСТРОЙ ХОЛДИНГ АД
MINSTROY HOLDING AD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
5000 Sell to: ЕВРОСТРОЙ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД
2013-12-14 12:32:27ЕВРОСТРОЙ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД
EVROSTROY INZHENERING EOOD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
5000 Buy from: МИНСТРОЙ ХОЛДИНГ АД
2010-08-13 14:42:22ОГНЯН БОРИСОВ НИКОЛОВ
OGNYAN BORISOV NIKOLOV
БЪЛГАРИЯManager
2009-10-29 09:08:20ЗВЕЗДАЛИН АСЕНОВ КЕРМИЛСКИ
ZVEZDALIN ASENOV KERMILSKI
БЪЛГАРИЯManager
2008-09-25 12:55:41МИНСТРОЙ БЕЛЕНЕ ЕООД
MINSTROY BELENE EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Белене 5930 ул. БЪЛГАРИЯ 1
2008-09-25 12:55:41ЕМИЛ ИВАНОВ ХРИСТОВ
EMIL IVANOV HRISTOV
Manager
2008-09-25 12:55:41МИНСТРОЙ ХОЛДИНГ АД
MINSTROY HOLDING AD
SoleCapitalOwner
2008-09-25 12:55:41БЪЛГЕРИЪН ЕКО ПРОДЖЕКТС ЕАД
BALGERIAN EKO PRODZHEKTS EAD
ShareTransfer
5000 Sell to: МИНСТРОЙ ХОЛДИНГ АД
2008-09-25 12:55:41МИНСТРОЙ ХОЛДИНГ АД
MINSTROY HOLDING AD
ShareTransfer
5000 Buy from: БЪЛГЕРИЪН ЕКО ПРОДЖЕКТС ЕАД
2008-09-25 12:38:23МИНСТРОЙ БЕЛЕНЕ
MINSTROY BELENE
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2008-09-25 12:38:23МИНСТРОЙ БЕЛЕНЕ ЕООД
MINSTROY BELENE EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Девин 4800 ул. РОДОПИ 34
2008-09-25 12:38:23МИНСТРОЙ БЕЛЕНЕ ЕООД
MINSTROY BELENE EOOD
SubjectOfActivity
СТРОИТЕЛНА, МОНТАЖНА, ПРОМИШЛЕНА, ЛИЗИНГОВА, ТЪРГОВСКА И ВЪНШНОИКОНОМИЧЕСКА ДЕЙНОСТ; ИЗГРАЖДАНЕ НА МОЩНОСТИ ЗА ДОБИВ И ПРЕРАБОТКА НА МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ, МАГИСТРАЛНИ ТРЪБОПРОВОДИ И РЕЗЕРВОАРНИ ВМЕСТИМОСТИ, ТУНЕЛИ, ПОДЗЕМНИ ГРАДСКИ КОМУНИКАЦИИ И ИНЖЕНЕРНА ИНФРАСТРУКТУРА; ХИДРОТЕХНИЧЕСКО И ЕНЕРГИЙНО СТРОИТЕЛСТВО, ЕНЕРГОДОБИВ; ГЕОЛОЖКИ И МИННИ ПРОУЧВАНИЯ; ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗВЪРШВАНЕ НА ВЗРИВНИ РАБОТИ; ИЗМЕРВАНЕ, ИЗСЛЕДВАНЕ И ОЦЕНКА НА УСЛОВИЯТА НА ТРУД, СЛУЖБИ ПО МЕДИЦИНА, КАКТО И ВСЯКАКВИ УСЛУГИ И ДЕЙНОСТИ В ОБЛАСТТА НА БЕЗОПАСНИТЕ И ЗДРАВОСЛОВНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД; ТРАНСПОРТНИ И ТУРИСТИЧЕСКИ УСЛУГИ; ПРЕРАБОТКА И ПЛАСМЕНТ НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ, ПОКУПКА, СТРОЕЖ ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА, КАКТО И ВСЯКА ДРУГА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ, НЕЗАБРАНЕНА СЪС ЗАКОН.
2008-09-25 12:38:23ДАНЧО ФЕДОВ ИВАНОВ
DANCHO FEDOV IVANOV
Manager
2008-09-25 12:38:23БЪЛГЕРИЪН ЕКО ПРОДЖЕКТС ЕАД
BALGERIAN EKO PRODZHEKTS EAD
SoleCapitalOwner

Проверки в други регистри за фирмата МИНСТРОЙ БЕЛЕНЕ MINSTROY BELENE (ЕИК: 120557762)
Check other registries about the company МИНСТРОЙ БЕЛЕНЕ MINSTROY BELENE (ID: 120557762)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate