Търговски регистър

by bivol

Търговски регистър/Companies in Bulgaria Данни от/Data from opendata.government.bg за периода period 01.01.2008-12.06.2018

Събития с лица свързани с компанията ГОРУБСО - МАДАН (ЕИК: 120057853)
Events with persons connected to the company GORUBSO - MADAN (ID: 120057853)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 120057853)
Към 2019-10-18 12:14:41 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2019-10-18 12:14:41 we have the following data about this company:
 • Има данни за участие в 1 обществени поръчки за 39 166,00 лв.
  The company is public procurements contractor for this sum in BGN.
 • Няма данни да е изпълнител на проекти по Оперативните програми на ЕС 2013-2020
  No data about EU funded project contractor 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient 2007-2013.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2016-09-15 11:48:05Горубсо - Мадан АД
Gorubso - Madan AD
DebtorOverSecureClaim
2016-09-15 11:48:05ГОРУБСО - МАДАН АД
GORUBSO - MADAN AD
DebtorOverSecureClaims
2016-09-15 11:48:05Върба - Батанци АД
Varba - Batantsi AD
DebtorOverSecureClaim
2016-09-15 11:48:05СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ ЕКСПРЕСБАНК АД
SOSIETE ZHENERAL EKSPRESBANK AD
AtPawnCreditor
2016-09-15 11:48:05ГОРУБСО - МАДАН АД
GORUBSO - MADAN AD
AtPawnCreditors
2016-08-08 10:03:18ГОРУБСО - МАДАН
GORUBSO - MADAN
TransferringEnterprise
2016-08-08 10:03:18ВЪРБА - БАТАНЦИ
VARBA - BATANTSI
AcquisitionEnterprise
2016-02-18 13:33:50Горубсо-Мадан АД
Gorubso-Madan AD
DebtorOverSecureClaims
2016-02-18 13:33:50СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ ЕКСПРЕСБАНК АД
SOSIETE ZHENERAL EKSPRESBANK AD
AtPawnCreditors
2015-07-29 12:48:03ГОРУБСО - МАДАН АД
GORUBSO - MADAN AD
БЪЛГАРИЯSeatForCorrespondence
БЪЛГАРИЯ Явор 1
2015-07-29 12:48:03Ангел Русев Байрактаров
Angel Rusev Bayraktarov
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2015-07-29 12:48:03Минстрой Холдинг АД
Minstroy Holding AD
БЪЛГАРИЯSupervisor
2015-07-29 12:48:03Персонал Инженеринг ЕООД
Personal Inzhenering EOOD
БЪЛГАРИЯSupervisor
2015-07-29 12:48:03КЦМ 2000 АД
KTSM 2000 AD
БЪЛГАРИЯSupervisor
2015-07-29 12:48:03КЦМ Трейд ООД
KTSM Treyd OOD
БЪЛГАРИЯSupervisor
2012-10-02 14:34:34Горубсо - Мадан АД
Gorubso - Madan AD
DebtorOverSecureClaims
2012-10-02 14:34:34Сосиете Женерал Експресбанк АД
Sosiete ZHeneral Ekspresbank AD
AtPawnCreditors
2012-05-18 15:51:21Сергей Сергеев Атанасов
Sergey Sergeev Atanasov
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2012-05-18 15:51:21Севдалин Ясенов Сираков
Sevdalin YAsenov Sirakov
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2012-05-18 15:51:21Велин Невенов Инджов
Velin Nevenov Indzhov
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2012-05-18 15:51:21Румен Иванов Цонев
Rumen Ivanov TSonev
БЪЛГАРИЯSupervisor
2012-05-18 15:51:21Николай Георгиев Вълканов
Nikolay Georgiev Valkanov
БЪЛГАРИЯSupervisor
2012-05-18 15:51:21Атанас Георгиев Марински
Atanas Georgiev Marinski
БЪЛГАРИЯSupervisor
2012-05-18 15:51:21Неделечо Аспарухов Бонев
Nedelecho Asparuhov Bonev
БЪЛГАРИЯSupervisor
2012-04-17 09:45:00СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВ АТАНАСОВ
SERGEY SERGEEV ATANASOV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2012-01-23 23:00:08СЛАВЕЯ АНГЕЛОВА СТОЯНОВА
SLAVEYA ANGELOVA STOYANOVA
БЪЛГАРИЯRepresentative
2012-01-23 23:00:08СЪБИ ИСКРЕНОВ КИЧУКОВ
SABI ISKRENOV KICHUKOV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2012-01-23 23:00:08СЪБИ ИСКРЕНОВ КИЧУКОВ
SABI ISKRENOV KICHUKOV
БЪЛГАРИЯDirector
2011-12-20 12:52:47СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВ АТАНАСОВ
SERGEY SERGEEV ATANASOV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2011-12-20 12:52:47СЛАВЕЯ АНГЕЛОВА СТОЯНОВА
SLAVEYA ANGELOVA STOYANOVA
БЪЛГАРИЯRepresentative
2010-10-21 09:35:15СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВ АТАНАСОВ
SERGEY SERGEEV ATANASOV
БЪЛГАРИЯDirector
2009-07-10 13:46:53СЪБИ ИСКРЕНОВ КИЧУКОВ
SABI ISKRENOV KICHUKOV
БЪЛГАРИЯDirector
2009-07-10 13:46:53ПЕТЪР ВАЛЕНТИНОВ ЗАХАРИЕВ
PETAR VALENTINOV ZAHARIEV
БЪЛГАРИЯDirector
2009-07-10 13:46:53СОФИЯ ИВАНОВА РАЙКОВА-АПОСТОЛОВА
SOFIYA IVANOVA RAYKOVA-APOSTOLOVA
БЪЛГАРИЯDirector
2009-07-10 13:46:53ВАЛЕНТИН АСЕНОВ ГАДЖЕВ
VALENTIN ASENOV GADZHEV
БЪЛГАРИЯDirector
2009-07-10 13:46:53СЛАВЕЯ АНГЕЛОВА СТОЯНОВА
SLAVEYA ANGELOVA STOYANOVA
БЪЛГАРИЯDirector
2009-01-15 14:19:58ГОРУБСО - МАДАН АД
GORUBSO - MADAN AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Мадан 4900 ул.ЯВОР 1
2008-09-09 17:48:53ГОРУБСО - МАДАН АД
GORUBSO - MADAN AD
SubjectOfActivity
ДОБИВ И ПРЕРАБОТКА НА ОЛОВНО - ЦИНКОВИ РУДИ, ПРОИЗВОДСТВО НА ОЛОВНО - ЦИНКОВИ КОНЦЕНТРАТИ, МИННО СТРОИТЕЛСТВО, ПРОИЗВОДСТВО НА СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ, ПРОМИШЛЕНИ И ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ, ТЪРГОВИЯ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, КАКТО И ВСЯКА ДРУГА НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА ДЕЙНОСТ.
2008-09-09 17:48:53ВАЛЕНТИН АСЕНОВ ГАДЖЕВ
VALENTIN ASENOV GADZHEV
Representative
2008-09-09 17:48:53РОБЕРТО ВЪЛКОВ МЛАДЕНОВ
ROBERTO VALKOV MLADENOV
Director
2008-09-09 17:48:53КИРИЛ ВАЛЕНТИНОВ ЗАХАРИЕВ
KIRIL VALENTINOV ZAHARIEV
Director
2008-09-09 17:48:53ВЕНКО РУМЕНОВ ДИМИТРОВ
VENKO RUMENOV DIMITROV
Director
2008-09-09 17:48:53СЪБИ ИСКРЕНОВ КИЧУКОВ
SABI ISKRENOV KICHUKOV
Director
2008-09-09 17:48:53СОФИЯ ИВАНОВА РАЙКОВА-АПОСТОЛОВА
SOFIYA IVANOVA RAYKOVA-APOSTOLOVA
Director
2008-09-09 17:48:53ВАЛЕНТИН АСЕНОВ ГАДЖЕВ
VALENTIN ASENOV GADZHEV
Director
2008-09-09 17:48:53СЛАВЕЯ АНГЕЛОВА СТОЯНОВА
SLAVEYA ANGELOVA STOYANOVA
Director
2008-09-09 17:48:53ГОРУБСО - РОФ
GORUBSO - ROF
TransformingCompany
2008-09-09 17:48:53ГОРУБСО - МАДАН
GORUBSO - MADAN
Successor703
2008-08-20 14:56:59СОФИЯ ИВАНОВА РАЙКОВА-АПОСТОЛОВА
SOFIYA IVANOVA RAYKOVA-APOSTOLOVA
Director
2008-08-20 14:56:59ВАЛЕНТИН АСЕНОВ ГАДЖЕВ
VALENTIN ASENOV GADZHEV
Director
2008-04-24 16:52:52ГОРУБСО - МАДАН
GORUBSO - MADAN
LegalForm
Акционерно дружество
2008-04-24 16:52:52ГОРУБСО - МАДАН АД
GORUBSO - MADAN AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Кърджали 6600 бул. БЪЛГАРИЯ 127
2008-04-24 16:52:52ГОРУБСО - МАДАН АД
GORUBSO - MADAN AD
SubjectOfActivity
ДOБИB HA OЛOBHO-ЦИHKOBИ PУДИ, MИHHO CTPOИTEЛCTBO, ПPOИЗBOДCTBO HA CTPOИTEЛHИ MATEPИAЛИ, ПPOMИШЛEHИ И TPAHCПOPTHИ УCЛУГИ, TЬPГOBИЯ B CTPAHATA И B ЧУЖБИHA, KAKTO И BCЯKA ДPУГA HEЗAБPAHEHA OT ЗAKOHA ДEЙHOCT.
2008-04-24 16:52:52СЪБИ ИСКРЕНОВ КИЧУКОВ
SABI ISKRENOV KICHUKOV
Representative
2008-04-24 16:52:52ПЕТЪР НИКОЛОВ ЛЕЩАРОВ
PETAR NIKOLOV LESHTAROV
Director
2008-04-24 16:52:52ВАЛЕНТИН КИРИЛОВ ЗАХАРИЕВ
VALENTIN KIRILOV ZAHARIEV
Director
2008-04-24 16:52:52СЪБИ ИСКРЕНОВ КИЧУКОВ
SABI ISKRENOV KICHUKOV
Director

Проверки в други регистри за фирмата ГОРУБСО - МАДАН GORUBSO - MADAN (ЕИК: 120057853)
Check other registries about the company ГОРУБСО - МАДАН GORUBSO - MADAN (ID: 120057853)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate