Търговски регистър

by bivol

Търговски регистър/Companies in Bulgaria Данни от/Data from opendata.government.bg за периода period 01.01.2008-12.06.2018

Събития с лица свързани с компанията МЕКОМ (ЕИК: 118502239)
Events with persons connected to the company MEKOM (ID: 118502239)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 118502239)
Към 2019-10-23 07:44:01 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2019-10-23 07:44:01 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е изпълнител на проекти по Оперативните програми на ЕС 2013-2020
  No data about EU funded project contractor 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient 2007-2013.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2017-11-17 16:50:58МЕКОМ АД
MEKOM AD
DebtorBodies
2017-11-17 16:50:58МЕКОМ АД
MEKOM AD
RestrictDebtorOrderPower
2017-11-17 16:50:58МЕКОМ АД
MEKOM AD
GeneralSeizure
2017-11-17 16:50:58МЕКОМ АД
MEKOM AD
CashIn
2017-11-17 16:50:58МЕКОМ АД
MEKOM AD
DeclareBankrupt
2017-06-29 15:52:50Ралица Пламенова Топчиева
Ralitsa Plamenova Topchieva
Trustee
2017-06-29 15:52:50МЕКОМ АД
MEKOM AD
Trustees
2017-06-15 09:26:32МЕКОМ АД
MEKOM AD
ReOpenProceedings
2016-11-15 15:16:13МЕКОМ АД
MEKOM AD
HoldProceedings
2016-05-30 14:18:32Ралица Пламенова Топчиева
Ralitsa Plamenova Topchieva
Trustee
2016-05-30 14:18:32МЕКОМ АД
MEKOM AD
Trustees
2016-04-15 19:30:40Ивелина Йорданова Иванова
Ivelina Yordanova Ivanova
Liquidator
2016-04-05 18:24:39Авета Милкова Чаушева
Aveta Milkova CHausheva
Liquidator
2016-04-01 13:48:42МЕКОМ АД
MEKOM AD
OpenProccedings
2016-04-01 13:48:42МЕКОМ АД
MEKOM AD
InsolvencyData
2016-04-01 13:48:42Ралица Пламенова Топчиева
Ralitsa Plamenova Topchieva
Trustee
2016-04-01 13:48:42МЕКОМ АД
MEKOM AD
Trustees
2016-03-29 13:52:57Маргарита Пенева Пенева
Margarita Peneva Peneva
Liquidator
2016-03-25 12:19:54ИВАН ДИМИТРОВ СЕРАФИМОВ
IVAN DIMITROV SERAFIMOV
Liquidator
2016-03-18 14:06:33СТЕФАН ДОНЧЕВ СТЕФАНОВ
STEFAN DONCHEV STEFANOV
Liquidator
2015-02-24 14:51:03Силвана Любенова Ангеловска-Тодорова
Silvana Lyubenova Angelovska-Todorova
Liquidator
2012-10-08 23:56:56Александър Минков Цочев
Aleksandar Minkov TSochev
БЪЛГАРИЯRepresentative
2012-10-08 23:56:56Елица Йорданова Цанева
Elitsa Yordanova TSaneva
БЪЛГАРИЯRepresentative
2012-10-08 23:56:56Александър Минков Цочев
Aleksandar Minkov TSochev
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2012-10-08 23:56:56Деница Тодорова Вълчева
Denitsa Todorova Valcheva
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2012-10-08 23:56:56Елица Йорданова Цанева
Elitsa Yordanova TSaneva
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2012-10-08 23:56:56Дару Агро ЕООД
Daru Agro EOOD
БЪЛГАРИЯSupervisor
2012-10-08 23:56:56Текма ЕООД
Tekma EOOD
БЪЛГАРИЯSupervisor
2012-10-08 23:56:56Инвест Къмпани 2010 ЕООД
Invest Kampani 2010 EOOD
БЪЛГАРИЯSupervisor
2012-08-10 20:40:01МЕКОМ АД
MEKOM AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1504 ул. Шипка 39
2012-08-10 20:40:01Александър Минков Цочев
Aleksandar Minkov TSochev
БЪЛГАРИЯRepresentative
2012-08-10 20:40:01Елица Йорданова Цанева
Elitsa Yordanova TSaneva
БЪЛГАРИЯRepresentative
2012-08-10 20:40:01Елица Йорданова Цанева
Elitsa Yordanova TSaneva
БЪЛГАРИЯDirector
2012-08-10 20:40:01Мария Димитрова Панайотова
Mariya Dimitrova Panayotova
БЪЛГАРИЯDirector
2012-08-10 20:40:01Стефан Райчев Иванов
Stefan Raychev Ivanov
БЪЛГАРИЯDirector
2012-08-10 20:40:01Александър Минков Цочев
Aleksandar Minkov TSochev
БЪЛГАРИЯDirector
2012-08-10 20:40:01Деница Тодорова Вълчева
Denitsa Todorova Valcheva
БЪЛГАРИЯDirector
2012-07-26 16:10:13ЕЛИЦА ЙОРДАНОВА ЦАНЕВА
ELITSA YORDANOVA TSANEVA
Procurators
2011-06-29 17:23:43ДЕСИСЛАВА ЖЕКОВА ДЕНЧЕВА
DESISLAVA ZHEKOVA DENCHEVA
БЪЛГАРИЯRepresentative
2011-06-29 17:23:43МАРГАРИТА БОРИСОВА СТОЯНОВА
MARGARITA BORISOVA STOYANOVA
БЪЛГАРИЯRepresentative
2011-06-29 17:23:43ЗЛАТИ ГЕОРГИЕВ СТОЯНОВ
ZLATI GEORGIEV STOYANOV
БЪЛГАРИЯDirector
2011-06-29 17:23:43ДЕСИСЛАВА ЖЕКОВА ДЕНЧЕВА
DESISLAVA ZHEKOVA DENCHEVA
БЪЛГАРИЯDirector
2011-06-29 17:23:43МАРГАРИТА БОРИСОВА СТОЯНОВА
MARGARITA BORISOVA STOYANOVA
БЪЛГАРИЯDirector
2010-03-04 16:49:35ДЕСИСЛАВА ЖЕКОВА ДЕНЧЕВА
DESISLAVA ZHEKOVA DENCHEVA
БЪЛГАРИЯRepresentative
2010-03-01 17:45:41МЕКОМ АД
MEKOM AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Силистра 7500 ул. Тутракан 29
2010-03-01 17:45:41ДЕСИСЛАВА ЖЕКОВА ДЕНЧЕВА
DESISLAVA ZHEKOVA DENCHEVA
БЪЛГАРИЯDirector
2010-01-21 15:36:41ЗЛАТИ ГЕОРГИЕВ СТОЯНОВ
ZLATI GEORGIEV STOYANOV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2010-01-21 15:36:41МАРГАРИТА БОРИСОВА СТОЯНОВА
MARGARITA BORISOVA STOYANOVA
БЪЛГАРИЯRepresentative
2009-12-09 15:33:34МЕКОМ АД
MEKOM AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Силистра 7500 МЕКОМ ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА - ЗАПАД
2009-07-03 12:05:10ЗЛАТИ ГЕОРГИЕВ СТОЯНОВ
ZLATI GEORGIEV STOYANOV
БЪЛГАРИЯDirector
2009-07-03 12:05:10ИВЕЛИН ЙОРДАНОВ НИКОЛОВ
IVELIN YORDANOV NIKOLOV
БЪЛГАРИЯDirector
2009-07-03 12:05:10МАРГАРИТА БОРИСОВА СТОЯНОВА
MARGARITA BORISOVA STOYANOVA
БЪЛГАРИЯDirector
2008-05-28 17:35:07ИВЕЛИН ЙОРДАНОВ НИКОЛОВ
IVELIN YORDANOV NIKOLOV
Representative
2008-05-28 17:35:07МАРГАРИТА БОРИСОВА СТОЯНОВА
MARGARITA BORISOVA STOYANOVA
Representative
2008-05-28 17:35:07НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВ ПАПАЗОВ
NIKOLAY MIHAYLOV PAPAZOV
Director
2008-05-28 17:35:07СТЕФАН ПЕНЧЕВ КОВАЧЕВ
STEFAN PENCHEV KOVACHEV
Director
2008-05-28 17:35:07БОЯН ДЕНЕВ ТЕРЗИЕВ
BOYAN DENEV TERZIEV
Director
2008-05-28 17:35:07ИВЕЛИН ЙОРДАНОВ НИКОЛОВ
IVELIN YORDANOV NIKOLOV
Director
2008-05-28 17:35:07МАРГАРИТА БОРИСОВА СТОЯНОВА
MARGARITA BORISOVA STOYANOVA
Director
2008-05-14 12:31:56СТЕФАН РАЙЧЕВ ИВАНОВ
STEFAN RAYCHEV IVANOV
Representative
2008-05-14 12:31:56МАРГАРИТА БОРИСОВА СТОЯНОВА
MARGARITA BORISOVA STOYANOVA
Representative
2008-05-14 12:31:56МАРГАРИТА БОРИСОВА СТОЯНОВА
MARGARITA BORISOVA STOYANOVA
Director
2008-05-14 12:31:56РОСЕН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ
ROSEN NIKOLAEV IVANOV
Director
2008-05-14 12:31:56СТЕФАН ПЕНЧЕВ КОВАЧЕВ
STEFAN PENCHEV KOVACHEV
Director
2008-05-14 12:31:56ДАНИЕЛ ПЕТКОВ КРУМОВ
DANIEL PETKOV KRUMOV
Director
2008-05-14 12:31:56ИВЕЛИН ЙОРДАНОВ НИКОЛОВ
IVELIN YORDANOV NIKOLOV
Director
2008-05-14 12:31:56ГАЛИНА СТЕФАНОВА РАЙЧЕВА
GALINA STEFANOVA RAYCHEVA
Director
2008-05-14 12:31:56НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВ ПАПАЗОВ
NIKOLAY MIHAYLOV PAPAZOV
Director
2008-05-14 12:31:56КИРИЛ ЯНКОВ ЯНКОВ
KIRIL YANKOV YANKOV
Director
2008-05-14 12:31:56СТЕФАН РАЙЧЕВ ИВАНОВ
STEFAN RAYCHEV IVANOV
Director
2008-03-13 10:09:27МЕКОМ
MEKOM
LegalForm
Акционерно дружество
2008-03-13 10:09:27МЕКОМ АД
MEKOM AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1113 ул. ГАГАРИН 97 Б
2008-03-13 10:09:27МЕКОМ АД
MEKOM AD
SubjectOfActivity
TЪPГOBCKA ДEЙHOCT B CTPAHATA И ЧУЖБИHA; KOMИCИOHHA, CПEДИЦИOHHA, CKЛAДOBA И ЛИЗИHГOBA ДEЙHOCT; TЪPГOBCKO ПPEДCTABИTEЛCTBO И ПOCPEДHИЧECTBO; ИHФOPMAЦИOHHA ДEЙHOCT; ИHBECTИЦИOHHO-ФИHAHCOBA, ЛИЗИHГOBA, PEKЛAMHA ДEЙHOCT; EKCПЛOATAЦИЯ HA MAГAЗИHИ; BHOC И ИЗHOC; ПPOИЗBOДCTBO, ПOCPEДHИЧECTBO.
2008-03-13 10:09:27ДРАГОМИР ЙОВКОВ ДИМИТРОВ
DRAGOMIR YOVKOV DIMITROV
Representative
2008-03-13 10:09:27МАРГАРИТА БОРИСОВА СТОЯНОВА
MARGARITA BORISOVA STOYANOVA
Representative
2008-03-13 10:09:27ДРАГОМИР ЙОВКОВ ДИМИТРОВ
DRAGOMIR YOVKOV DIMITROV
Director
2008-03-13 10:09:27МАРГАРИТА БОРИСОВА СТОЯНОВА
MARGARITA BORISOVA STOYANOVA
Director
2008-03-13 10:09:27ДИМО СЪБОТИНОВ СТОЯНОВ
DIMO SABOTINOV STOYANOV
Director

Проверки в други регистри за фирмата МЕКОМ MEKOM (ЕИК: 118502239)
Check other registries about the company МЕКОМ MEKOM (ID: 118502239)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate