Търговски регистър / Registry of Companies

by bivol

Търговски регистър/Companies in Bulgaria Данни от/Data from opendata.government.bg за периода period 01.01.2008-12.06.2018

Събития с лица свързани с компанията БАЛКАН ВИА (ЕИК: 117642124)
Events with persons connected to the company BALKAN VIA (ID: 117642124)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 117642124)
Към 2019-11-11 23:40:44 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2019-11-11 23:40:44 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е изпълнител на проекти по Оперативните програми на ЕС 2013-2020
  No data about EU funded project contractor 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient 2007-2013.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2017-10-11 11:01:51Свилен Георгиев Пейчев
Svilen Georgiev Peychev
Liquidator
2017-10-04 13:58:39Арнел Аляйдин Якуб
Arnel Alyaydin YAkub
Liquidator
2017-07-19 17:30:04Ивайло Петков Узунов
Ivaylo Petkov Uzunov
Liquidator
2017-05-31 15:16:02Светлана Цветанова Павлова
Svetlana TSvetanova Pavlova
Liquidator
2017-05-18 11:08:34КРЕМЕНА СЪБЕВА КОСТОВА
KREMENA SABEVA KOSTOVA
Liquidator
2017-05-04 16:37:25Емил Траянов Стефанов
Emil Trayanov Stefanov
Liquidator
2017-04-19 09:22:48Димитрий Леонидович Попсулис
Dimitriy Leonidovich Popsulis
Liquidator
2017-03-28 12:04:40ПАВЛИНА САВОВА ЙОНЧИНА
PAVLINA SAVOVA YONCHINA
Liquidator
2017-02-16 15:53:15ВЛАДИМИР ПЕТРОВ ПЕТРОВ
VLADIMIR PETROV PETROV
Liquidator
2016-12-22 10:54:23Младен Петков Кожухаров
Mladen Petkov Kozhuharov
Liquidator
2016-10-31 12:56:13Мария Любомирова Чорбаджийска
Mariya Lyubomirova CHorbadzhiyska
Liquidator
2016-10-27 13:10:05Вяра Драгнева Иванова
Vyara Dragneva Ivanova
Liquidator
2016-10-21 09:06:45Андреана Йорданова Ковачева
Andreana Yordanova Kovacheva
Liquidator
2016-03-24 09:19:18Десислава Сашева Моллова
Desislava Sasheva Mollova
Liquidator
2015-02-12 09:56:34АНГЕЛ ДИМИТРОВ КЕРЕНЧЕВ
ANGEL DIMITROV KERENCHEV
Distraints
2015-02-06 09:17:13АНАТОЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ ВЕСЕЛОВ
ANATOLIY ALEKSEEVICH VESELOV
БЪЛГАРИЯDescription406
2012-03-19 09:48:18АНГЕЛ ДИМИТРОВ КЕРЕНЧЕВ
ANGEL DIMITROV KERENCHEV
Distraints
2012-03-15 14:06:30АНАТОЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ ВЕСЕЛОВ
ANATOLIY ALEKSEEVICH VESELOV
БЪЛГАРИЯDescription406
2011-09-20 09:44:36БАЛКАН ВИА
BALKAN VIA
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2011-09-20 09:44:36БАЛКАН ВИА ООД
BALKAN VIA OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Русе 7000 ул.ТОДОР АЛЕКСАНДРОВ 7 ет.1
2011-09-20 09:44:36БАЛКАН ВИА ООД
BALKAN VIA OOD
SubjectOfActivity
BHOC, ИЗHOC, PEEKCПOPT; BЪHШHOTЪPГOBCKИ CДEЛKИ И ИЗHOC HA BCЯKAKЪB BИД METAЛ И METAЛHИ ИЗДEЛИЯ, BKЛЮЧИTEЛHO И CKPAБ, CEЛCKOCTOПAHCKA ПPOДУKЦИЯ, XЛEБHO И ФУPAЖHO ЗЬPHO, ДЪPBEH MATEPИAЛ, AЛKOXOЛ, AЛKOXOЛHИ ПPOДУKTИ И TЮTЮH, TЮTЮHEBИ ИЗДEЛИЯ И ПETPOЛ; TPAHCПOPTHA ДEЙHOCT B CTPAHATA И ЧУЖБИHA; ПPOИЗBOДCTBO, ИЗKУПУBAHE И PEAЛИЗAЦИЯ HA CEЛCKOCTOПAHCKA ПPOДУKЦИЯ OT PACTИTEЛEH И ЖИBOTИHCKИ ПPOИЗXOД; ПOKУПKO - ПPOДAЖБA, CTPOEЖ И PEMOHT HA HEДBИЖИMИ ИMOTИ C ЦEЛ ПPOДAЖБA; TЪPГOBCKO ПPEДCTABИTEЛCTBO, ПOCPEДHИЧECTBO И AГEHTCTBO HA БЬЛГAPCKИ И ЧУЖДECTPAHHИ ЮPИДИЧECKИ И ФИЗИЧECKИ ЛИЦA B CTPAHATA И B ЧУЖБИHA; KOMИCИOHHИ, CПEДИЦИOHHИ УCЛУГИ; PECTOPAHTЬOPCKИ, XOTEЛИEPCKИ И TУPИCTИЧECKИ УCЛУГИ; PEKЛAMHИ, ИHФOPMAЦИOHHИ, ПPOГPAMHИ И ИMПPECAPCKИ УCЛУГИ; OPГAHИЗAЦИЯ И EKCПЛOATAЦИЯ HA OБEKTИ CЪC ЗAБABEH, PAЗBЛEKATEЛEH, CПOPTEH, KУЛTУPEH, HAУЧEH И TЪPГOBCKИ XAPAKTEP; TAKCИMETPOBA ДEЙHOCT; ЛИЗИHГOBA ДEЙHOCT; CKЛAДOBA ДEЙHOCT; BЪHШHA И BЪTPEШHA TЪPГOBИЯ HA EДPO И ДPEБHO, PEEKCПOPT; KOHCУЛTAHTCKA ДEЙHOCT, MAPKETИHГOBA ДEЙHOCT; CEPВИЗHA ДEЙHOCT И ИЗBЪPШBAHE HA CEPBИЗHИ УCЛУГИ - ABTOPEMOHTHИ И ABTOTEHEKEДЖИЙCKИ; CДEЛKИ C ИHTEЛEKTУAЛHA COБCTBEHOCT; EKCПЛOATAЦИЯ HA CAMOПPOДABAЩИ MAШИHИ И AПAPATИ; ПOKУПKA HA CTOKИ ИЛИ ДPУГИ BEЩИ C ЦEЛ ПPOДAЖБA B ПЬPBOHAЧAЛEH, ПPEPAБOTEH ИЛИ OБPAБOTEH BИД; ИЗBЪPШBAHE HA CTPOИTEЛHO - MOHTAЖHИ И CTPOИTEЛHO - PEMOHTHИ PAБOTИ; ПPOEKTAHTCKИ УCЛУГИ И ПPOEKTAHTCKA ДEЙHOCT; BCЯKAKBИ ДPУГИ ДEЙHOCTИ, HEЗAБPAHEHИ OT ЗAKOHA.
2011-09-20 09:44:36АНАТОЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ ВЕСЕЛОВ
ANATOLIY ALEKSEEVICH VESELOV
РУСКА ФЕДЕРАЦИЯManager
2011-09-20 09:44:36АНАТОЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ ВЕСЕЛОВ
ANATOLIY ALEKSEEVICH VESELOV
РУСКА ФЕДЕРАЦИЯPartner
2011-09-20 09:44:36ВИКТОР ВИКТОРОВИЧ ЗАХАРЕНКО
VIKTOR VIKTOROVICH ZAHARENKO
РУСКА ФЕДЕРАЦИЯPartner

Проверки в други регистри за фирмата БАЛКАН ВИА BALKAN VIA (ЕИК: 117642124)
Check other registries about the company БАЛКАН ВИА BALKAN VIA (ID: 117642124)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate