Търговски регистър

by bivol

Търговски регистър/Companies in Bulgaria Данни от/Data from opendata.government.bg за периода period 01.01.2008-12.06.2018

Събития с лица свързани с компанията АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ДЕНТАЛНА ПОМОЩ-ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА - Д-Р-АЛЕКСИ ЦАНЕВ (ЕИК: 117512515)
Events with persons connected to the company AMBULATORIYA ZA PARVICHNA IZVANBOLNICHNA DENTALNA POMOSHT-INDIVIDUALNA PRAKTIKA - D-R-ALEKSI TSANEV (ID: 117512515)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 117512515)
Към 2019-10-23 12:32:10 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2019-10-23 12:32:10 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е изпълнител на проекти по Оперативните програми на ЕС 2013-2020
  No data about EU funded project contractor 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient 2007-2013.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2008-03-27 11:40:17АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ДЕНТАЛНА ПОМОЩ-ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА - Д-Р-АЛЕКСИ ЦАНЕВ
AMBULATORIYA ZA PARVICHNA IZVANBOLNICHNA DENTALNA POMOSHT-INDIVIDUALNA PRAKTIKA - D-R-ALEKSI TSANEV
LegalForm
Едноличен търговец
2008-03-27 11:40:17АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ДЕНТАЛНА ПОМОЩ-ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА - Д-Р-АЛЕКСИ ЦАНЕВ ЕТ
AMBULATORIYA ZA PARVICHNA IZVANBOLNICHNA DENTALNA POMOSHT-INDIVIDUALNA PRAKTIKA - D-R-ALEKSI TSANEV ET
БЪЛГАРИЯSeat
2008-03-27 11:40:17АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ДЕНТАЛНА ПОМОЩ-ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА - Д-Р-АЛЕКСИ ЦАНЕВ ЕТ
AMBULATORIYA ZA PARVICHNA IZVANBOLNICHNA DENTALNA POMOSHT-INDIVIDUALNA PRAKTIKA - D-R-ALEKSI TSANEV ET
SubjectOfActivity
OCЪECTBЯBAHE HA ИЗBЪHБOЛHИЧHA ИHДИBИДУAЛHA ПPAKTИKA ЗA ПЪPBИЧHA ДEHTAЛHA ПOMOЩ, ЧPEЗ ИЗBЪPШBAHE HA ДИAГHOCTИKA, ЛEЧEHИE, PEXAБИЛИTAЦИЯ И HAБЛЮДEHИE HA БOЛHИ, KOHCУЛTAЦИИ, ПPOФИЛAKTИKA, ПPEДПИCBAHE HA ЛAБOPATOPHИ И ДPУГИ BИДOBE ИЗCЛEДBAHИЯ, MAHИПУЛAЦИИ, ПPEДПИCBAHE HA ЛEKAPCTBA, ПPEBЪPЗOЧHИ MATEPИAЛИ И MEДИЦИHCKИ ПOCOБИЯ, HACOЧBAHE HA ПAЦИEHTИ ЗA KOHCУЛTATИBHA И БOЛHИЧHA ПOMOЩ, ЛEЧEHИE HA БOЛEH B ДOMA MУ, KOГATO CЪCTOЯHИETO HA БOЛHИЯ HAЛAГA TOBA, ИЗBЪPШBAHE HA EKCПEPTИЗИ ЗA BPEMEHHA HETPУДOCПOCOБHOCT И ИЗДABAHE HA ДOKУMEHTИ, CBЪPЗAHИ C OCЪЩECTBЯBAHATA ДEЙHOCT, CЪOБPAЗHO HOPMATИBHATA УPEДБA B ИЗBЪHБOЛHИЧHATA ИHДИBИДУAЛHA ПPAKTИKA ЗA ПЪPBИЧHA ДEHTAЛHA ПOMOЩ, CЪГЛACHO ЗAKOHA ЗA ЛEЧEБHИTE ЗABEДEHИЯ И ИЗBЪPШBAHE HA TЪPГOBCKИ CДEЛKИ ЗA HУЖДИTE HA OCЪЩECTBЯBAHATA ДEHTAЛHA ДEЙHOCT И ЗA OБCЛУЖBAHE HA ПAЦИEHTИTE.
2008-03-27 11:40:17АЛЕКСИ ПЕТРОВ ЦАНЕВ
ALEKSI PETROV TSANEV
PhysicalPersonTrader

Проверки в други регистри за фирмата АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ДЕНТАЛНА ПОМОЩ-ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА - Д-Р-АЛЕКСИ ЦАНЕВ AMBULATORIYA ZA PARVICHNA IZVANBOLNICHNA DENTALNA POMOSHT-INDIVIDUALNA PRAKTIKA - D-R-ALEKSI TSANEV (ЕИК: 117512515)
Check other registries about the company АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ДЕНТАЛНА ПОМОЩ-ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА - Д-Р-АЛЕКСИ ЦАНЕВ AMBULATORIYA ZA PARVICHNA IZVANBOLNICHNA DENTALNA POMOSHT-INDIVIDUALNA PRAKTIKA - D-R-ALEKSI TSANEV (ID: 117512515)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate