Търговски регистър / Registry of Companies

by bivol

Търговски регистър/Companies in Bulgaria Данни от/Data from opendata.government.bg за периода period 01.01.2008-12.06.2018

Събития с лица свързани с компанията ПРЕЦИЗ ИНТЕР - ХОЛДИНГ (ЕИК: 117057868)
Events with persons connected to the company PRETSIZ INTER - HOLDING (ID: 117057868)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 117057868)
Към 2019-11-18 11:31:03 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2019-11-18 11:31:03 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е изпълнител на проекти по Оперативните програми на ЕС 2013-2020
  No data about EU funded project contractor 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient 2007-2013.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2015-11-16 10:10:08ПРЕЦИЗ ИНТЕР - ХОЛДИНГ АД
PRETSIZ INTER - HOLDING AD
DebtorBodies
2015-11-16 10:10:08ПРЕЦИЗ ИНТЕР - ХОЛДИНГ АД
PRETSIZ INTER - HOLDING AD
RestrictDebtorOrderPower
2015-11-16 10:10:08ПРЕЦИЗ ИНТЕР - ХОЛДИНГ АД
PRETSIZ INTER - HOLDING AD
GeneralSeizure
2015-11-16 10:10:08ПРЕЦИЗ ИНТЕР - ХОЛДИНГ АД
PRETSIZ INTER - HOLDING AD
CashIn
2015-11-16 10:10:08ПРЕЦИЗ ИНТЕР - ХОЛДИНГ АД
PRETSIZ INTER - HOLDING AD
DeclareBankrupt
2012-05-04 09:54:10МИЛЕНА ЙОРДАНОВА ДЯКОВА
MILENA YORDANOVA DYAKOVA
Trustees
2012-03-16 17:10:03МИЛЕНА ЙОРДАНОВА ДЯКОВА
MILENA YORDANOVA DYAKOVA
Trustees
2012-03-15 11:26:02ПРЕЦИЗ ИНТЕР - ХОЛДИНГ АД
PRETSIZ INTER - HOLDING AD
OpenProccedings
2008-04-08 17:39:04ИВАНКА ГЕНОВА СТОЯНОВА
IVANKA GENOVA STOYANOVA
Representative
2008-04-08 17:39:04ИВАНКА ГЕНОВА СТОЯНОВА
IVANKA GENOVA STOYANOVA
Director
2008-04-08 17:08:42ПРЕЦИЗ ИНТЕР - ХОЛДИНГ
PRETSIZ INTER - HOLDING
LegalForm
Акционерно дружество
2008-04-08 17:08:42ПРЕЦИЗ ИНТЕР - ХОЛДИНГ АД
PRETSIZ INTER - HOLDING AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ с. Иваново 7088 ул. Дунав 4
2008-04-08 17:08:42ПРЕЦИЗ ИНТЕР - ХОЛДИНГ АД
PRETSIZ INTER - HOLDING AD
SubjectOfActivity
ПPOИЗBOДCTBO И TЪРГOBИЯ C EЛEKTPOЗABAPEHИ TPЪБИ И ПPOФИЛИ, ИЗДEЛИЯ OT METAЛ, ПOKУПKA HA CTOKИ И ДPУГИ BEЩИ C ЦEЛ ПPOДAЖБA B ПЪPBOHAЧAЛEH, ПPEPAБOTEH И OБPAБOTEH BИД; ИMПOPTHA, EKCПOPTHA И PEEKCПOPTHA ДEЙHOCT; KOHCИГHAЦИOHHA TЪPГOBИЯ; TЪPГOBCKO ПPEДCTABИTEЛCTBO И AГEHTCTBO B CTPAHATA И ЧУЖБИHA HA БЪЛГAPCKИ И ЧУЖДECTPAHHИ ФИЗИЧECKИ И ЮPИДИЧECKИ ЛИЦA; ПPOИЗBOДCTBO И TЪPГOBИЯ CЬC CEЛCKOCTOПAHCKA ПPOДУKЦИЯ; XЛEБOПPOИЗBOДCTBO И ПPOИЗBOДCTBO C ЦEЛ ПPOДAЖБA HA ПPOИЗBEДEHИЯ HA XPAHИTEЛHO - BKУCOBATA ПPOMИШЛEHOCT; УЧACTИE B ДPУГИ ДPУЖECTBA ИЛИ B TЯXHOTO УПPABЛEHИE; ПPИДOБИBAHE, УПPABЛEHИE, OЦEHKA, ПPOДAЖБA HA УЧACTИЯ B ЧУЖДECTPAHHИ И БЪЛГAPCKИ ДPУЖECTBA; ПPИДOБИBAHE, УПPABЛEHИE И ПPOДAЖБA HA OБЛИГAЦИИ; ПPИДOБИBAHE, OЦEHKA И ПPOДAЖБA HA ПATEHTИ, OTCTЪПBAHE HA ЛИЦEHЗИ ЗA ИЗПOЛЗBAHE HA ПATEHTИ HA ДPУЖECTBA, B KOИTO XOЛДИHГOBOTO ДPУЖECTBO УЧACTBA; ФИHAHCИPAHE HA ДPУЖECTBA ,B KOИTO XOЛДИHГOBOTO ДPУЖECTBO УЧACTBA.
2008-04-08 17:08:42ГЕНО СТОЯНОВ ГЕНОВ
GENO STOYANOV GENOV
Representative
2008-04-08 17:08:42СТОЯН ГЕНОВ СТОЯНОВ
STOYAN GENOV STOYANOV
Representative
2008-04-08 17:08:42ГЕНО СТОЯНОВ ГЕНОВ
GENO STOYANOV GENOV
Director
2008-04-08 17:08:42СТОЯН ГЕНОВ СТОЯНОВ
STOYAN GENOV STOYANOV
Director
2008-04-08 17:08:42ВАЛЕНТИН КОСТАДИНОВ БОТЕВ
VALENTIN KOSTADINOV BOTEV
Director

Проверки в други регистри за фирмата ПРЕЦИЗ ИНТЕР - ХОЛДИНГ PRETSIZ INTER - HOLDING (ЕИК: 117057868)
Check other registries about the company ПРЕЦИЗ ИНТЕР - ХОЛДИНГ PRETSIZ INTER - HOLDING (ID: 117057868)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate