Търговски регистър

by bivol

Търговски регистър/Companies in Bulgaria Данни от/Data from opendata.government.bg за периода period 01.01.2008-12.06.2018

Събития с лица свързани с компанията ГИЛД КО (ЕИК: 117046601)
Events with persons connected to the company GILD KO (ID: 117046601)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 117046601)
Към 2019-10-23 03:21:06 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2019-10-23 03:21:06 we have the following data about this company:
 • Има данни за участие в 1 обществени поръчки за 349 149,16 лв.
  The company is public procurements contractor for this sum in BGN.
 • Няма данни да е изпълнител на проекти по Оперативните програми на ЕС 2013-2020
  No data about EU funded project contractor 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient 2007-2013.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2017-11-01 09:33:33ГИЛД КО ООД
GILD KO OOD
HoldProceedings
2012-09-12 11:22:01ГИЛД КО ООД
GILD KO OOD
RestrictDebtorOrderPower
2012-09-12 11:22:01ГИЛД КО ООД
GILD KO OOD
GeneralSeizure
2012-09-12 11:22:01ГИЛД КО ООД
GILD KO OOD
CashIn
2012-09-12 11:22:01ГИЛД КО ООД
GILD KO OOD
DeclareBankrupt
2011-10-21 09:39:59Димитър Василев Христов
Dimitar Vasilev Hristov
Trustees
2011-09-27 14:26:12Тихомир Николов Тодоров
Tihomir Nikolov Todorov
Trustees
2011-09-21 15:43:27ГИЛД КО ООД
GILD KO OOD
OpenProccedings
2011-09-21 15:43:27ГИЛД КО ООД
GILD KO OOD
GeneralSeizure
2011-07-14 16:51:50РАДОСЛАВ ГЕОРГИЕВ АНГЕЛОВ
RADOSLAV GEORGIEV ANGELOV
Procurators
2011-05-25 08:27:22РАЙФАЙЗЕНБАНК /БЪЛГАРИЯ/ ЕАД
RAYFAYZENBANK /BALGARIYA/ EAD
Distraints
2011-05-25 08:15:01РАЙФАЙЗЕНБАНК /БЪЛГАРИЯ/ ЕАД
RAYFAYZENBANK /BALGARIYA/ EAD
Distraints
2011-05-18 14:12:06ГРИША КОНСТАНТИНОВ ГЕОРГИЕВ
GRISHA KONSTANTINOV GEORGIEV
БЪЛГАРИЯDescription406
2011-05-18 14:07:15ДЕСИСЛАВА БОРИСОВА КОЛЕВА
DESISLAVA BORISOVA KOLEVA
БЪЛГАРИЯDescription406
2011-04-04 10:12:23ГРИША КОНСТАНТИНОВ ГЕОРГИЕВ
GRISHA KONSTANTINOV GEORGIEV
БЪЛГАРИЯPartner
2011-04-04 10:12:23ДЕСИСЛАВА БОРИСОВА КОЛЕВА
DESISLAVA BORISOVA KOLEVA
БЪЛГАРИЯPartner
2011-04-04 10:12:23СТЕФАН ТЕОДОРОВ ПЕЕВ
STEFAN TEODOROV PEEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
10000 Sell to: ДЕСИСЛАВА БОРИСОВА КОЛЕВА
2011-04-04 10:12:23ДЕСИСЛАВА БОРИСОВА КОЛЕВА
DESISLAVA BORISOVA KOLEVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
10000 Buy from: СТЕФАН ТЕОДОРОВ ПЕЕВ
2011-04-04 10:12:23СТЕФАН ТЕОДОРОВ ПЕЕВ
STEFAN TEODOROV PEEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
10000 Sell to: ГРИША КОНСТАНТИНОВ ГЕОРГИЕВ
2011-04-04 10:12:23ГРИША КОНСТАНТИНОВ ГЕОРГИЕВ
GRISHA KONSTANTINOV GEORGIEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
10000 Buy from: СТЕФАН ТЕОДОРОВ ПЕЕВ
2009-04-30 15:03:33ДЕСИСЛАВА БОРИСОВА КОЛЕВА
DESISLAVA BORISOVA KOLEVA
BranchManagers
2009-04-29 16:12:17ГИЛД КО ООД
GILD KO OOD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2009-01-13 10:58:48ЗДРАВКА ИВАНОВА БОЙЧЕВА
ZDRAVKA IVANOVA BOYCHEVA
Distraints
2009-01-09 11:26:55ГРИША КОНСТАНТИНОВ ГЕОРГИЕВ
GRISHA KONSTANTINOV GEORGIEV
Description406
2008-01-30 10:14:50ГИЛД КО
GILD KO
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2008-01-30 10:14:50ГИЛД КО ООД
GILD KO OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Русе 7002 АЛЕКСАНДРОВСКА 97 Е
2008-01-30 10:14:50ГИЛД КО ООД
GILD KO OOD
SubjectOfActivity
ПOKУПKA HA CTOKИ ИЛИ ДPУГИ BEЩИ C ЦEЛ ДA БЪДAT ПPEПPOДAДEHИ B ПЪPBOHAЧAЛEH ИЛИ ПPEPAБOTEH BИД ЧPEЗ ИMПOPT, PEEKCПOPT, БAPTEPHИ, HACPEЩHИ, KOMПEHCAЦИOHHИ И ДPУГИ BЪHШHOTЪPГOBCKИ CДEЛKИ И TЪPГOBCKИ CДEЛKИ HA TEPИTOPИЯTA HA CTPAHATA; TЪPГOBCKO ПPEДCTABИTEЛCTBO И ПOCPEДHИЧECTBO; ПPOДAЖБA HA CTOKИ OT COБCTBEHO ПPOИЗBOДCTBO; BЪTPEШEH И BЪHШEH TУPИЗЪM И BCИЧKИ CЪПЪTCTBУBAЩИ ГO ДEЙHOCTИ; XOTEЛИEPCKИ, TУPИCTИЧECKИ, PEKЛAMHИ, ИHФOPMAЦИOHHИ, ПPOГPAMHИ, ИMПPECAPCKИ УCЛУГИ; ЛИЗИHГ, MAPKETИHГ, MEHИДЖMЪHT, TPAHCФEP HA TEXHOЛOГИИ, CДEЛKИ C ИHTEЛEKTУAЛHA COБCTBEHOCT; ПOKУПKA, CTPOEЖ ИЛИ OБЗABEЖДAHE HA HEДBИЖИMИ ИMOTИ C ЦEЛ ПPOДAЖБA; KOMИCИOHHИ, CПEДИЦИOHHИ И ПPEBOЗHИ CДEЛKИ BЪB BЪTPEШHO И MEЖДУHAPOДHO CЪOБЩEHИE; EKCПEPTHA И KOHCУЛTAHTCKA ДEЙHOCT; PAЗKPИBAHE И EKCПЛOATAЦИЯ HA УBECEЛИTEЛHИ И ЗABEДEHИЯ ЗA OБЩECTBEHO XPAHEHE C ГOTOBИ И ПOЛУГOTOBИ KУЛИHAPHИ ИЗДEЛИЯ. ДOПЪЛHИTEЛEH ПPEДMET HA ДEЙHOCT- ФИHAHCOBO - CЧETOBOДHИ УCЛУГИ, BKЛЮЧBAЩИ OPГAHИЗИPAHE HA CЧETOBOДHO OTЧИTAHE И CЪCTABЯHE HA ГOДИШHИ, MEЖДИHHИ И ДPУГИ ФИHAHCOBИ OTЧETИ, CЪГЛACHO ЗAKOHA ЗA CЧETOBOДCTBOTO; KOHCУЛTAHTCKA, ПPOEKTAHTCKA, KOHCTPУKTOPCKA, ПOCPEДHИЧECKA, PEMOHTHA И MOHTAЖHA ДEЙHOCT И CTPOИTEЛHИ PAБOTИ B OБЛACTTA HA EHEPГETИKATA И KOMУHИKAЦИИTE; TPУДOBO ПOCPEДHИЧECTBO.
2008-01-30 10:14:50ДЕСИСЛАВА БОРИСОВА КОЛЕВА
DESISLAVA BORISOVA KOLEVA
Manager
2008-01-30 10:14:50ГРИША КОНСТАНТИНОВ ГЕОРГИЕВ
GRISHA KONSTANTINOV GEORGIEV
Manager
2008-01-30 10:14:50ДЕСИСЛАВА БОРИСОВА КОЛЕВА
DESISLAVA BORISOVA KOLEVA
Partner
2008-01-30 10:14:50ГРИША КОНСТАНТИНОВ ГЕОРГИЕВ
GRISHA KONSTANTINOV GEORGIEV
Partner
2008-01-30 10:14:50СТЕФАН ТЕОДОРОВ ПЕЕВ
STEFAN TEODOROV PEEV
Partner

Проверки в други регистри за фирмата ГИЛД КО GILD KO (ЕИК: 117046601)
Check other registries about the company ГИЛД КО GILD KO (ID: 117046601)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate