Търговски регистър

by bivol

Търговски регистър/Companies in Bulgaria Данни от/Data from opendata.government.bg за периода period 01.01.2008-12.06.2018

Събития с лица свързани с компанията ПЛОВДИВ ИНВЕСТМЪНТ (ЕИК: 115943431)
Events with persons connected to the company PLOVDIV INVESTMANT (ID: 115943431)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 115943431)
Към 2019-10-19 04:14:45 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2019-10-19 04:14:45 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е изпълнител на проекти по Оперативните програми на ЕС 2013-2020
  No data about EU funded project contractor 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient 2007-2013.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2013-10-30 11:59:48ТОДОР АТАНАСОВ ЧАНКОВ
TODOR ATANASOV CHANKOV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2013-10-30 11:59:48ТОДОР АТАНАСОВ ЧАНКОВ
TODOR ATANASOV CHANKOV
БЪЛГАРИЯDirector
2013-10-30 11:59:48ЙОЗЕФ БОДЕНЩАЙН
YOZEF BODENSHTAYN
БЪЛГАРИЯDirector
2013-10-30 11:59:48РИЛОН МАРИЦА ИСТЕЙТС ЕАД
RILON MARITSA ISTEYTS EAD
БЪЛГАРИЯDirector
2013-10-30 11:59:48РИЛОН ЛИМИТИД - ИЗРАЕЛ
RILON LIMITID - IZRAEL
ИЗРАЕЛSoleCapitalOwner
2008-04-04 16:41:52БАРТЛЕТ АД
BARTLET AD
Director
2008-04-04 16:41:52БИРЛИНГ БЪЛГАРИЯ ЕАД
BIRLING BALGARIYA EAD
Director
2008-04-04 16:41:52ТОДОР АТАНАСОВ ЧАНКОВ
TODOR ATANASOV CHANKOV
Director
2008-04-04 16:20:12ПЛОВДИВ ИНВЕСТМЪНТ
PLOVDIV INVESTMANT
LegalForm
Еднолично акционерно дружество
2008-04-04 16:20:12ПЛОВДИВ ИНВЕСТМЪНТ ЕАД
PLOVDIV INVESTMANT EAD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 бул. ХРИСТО БОТЕВ 92 В
2008-04-04 16:20:12ПЛОВДИВ ИНВЕСТМЪНТ ЕАД
PLOVDIV INVESTMANT EAD
SubjectOfActivity
ИMПOPT, EKCПOPT, PEKЛAMHA, OKAЗИOHHA, TУPИCTИЧECKA, CTPOИTEЛHA, TPAHCПOPTHO-CПEДИTOPCKA, CKЛAДOBA, PECTOPAHTЬOPCKA, XOTEЛИEPCKA ДEЙHOCT, ПPEДCTABИTEЛCTBO И ПOCPEДHИЧECTBO, PAЗKPИBAHE HA MAГAЗИHHA MPEЖA И ATEЛИETA ЗA ПPOДAЖБA HA CTOKИ И УCЛУГИ, BЪTPEШHO И BЪHШHOTЪPГOBCKA ДEЙHOCT, ПPOИЗBOДCTBO И ПPOДAЖБA HA CEЛCKOCTOПAHCKA ПPOДУKЦИЯ, MATEPИAЛИ И TEXHИKA, KAKTO И BCЯKAKЪB ДPУГ BИД TЪPГOBCKA ДEЙHOCT, HEЗAБPAHEHA CЪC ЗAKOH ИЛИ ДPУГ HOPMATИBEH AKT.
2008-04-04 16:20:12ТОДОР АТАНАСОВ ЧАНКОВ
TODOR ATANASOV CHANKOV
Representative
2008-04-04 16:20:12ТОДОР АТАНАСОВ ЧАНКОВ
TODOR ATANASOV CHANKOV
Director
2008-04-04 16:20:12НИКОЛАЙ ИЛИЕВ БАЗЛЯНКОВ
NIKOLAY ILIEV BAZLYANKOV
Director
2008-04-04 16:20:12БОЯН АЛЕКСАНДРОВ СТАНОЕВ
BOYAN ALEKSANDROV STANOEV
Director
2008-04-04 16:20:12РИЛОН ЛИМИТИД - ИЗРАЕЛ
RILON LIMITID - IZRAEL
SoleCapitalOwner

Проверки в други регистри за фирмата ПЛОВДИВ ИНВЕСТМЪНТ PLOVDIV INVESTMANT (ЕИК: 115943431)
Check other registries about the company ПЛОВДИВ ИНВЕСТМЪНТ PLOVDIV INVESTMANT (ID: 115943431)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate