Търговски регистър

by bivol

Търговски регистър/Companies in Bulgaria Данни от/Data from opendata.government.bg за периода period 01.01.2008-12.06.2018

Събития с лица свързани с компанията НРСЛ-БЪЛГАРИЯ (ЕИК: 115834617)
Events with persons connected to the company NRSL-BALGARIYA (ID: 115834617)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 115834617)
Към 2019-10-17 23:28:35 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2019-10-17 23:28:35 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е изпълнител на проекти по Оперативните програми на ЕС 2013-2020
  No data about EU funded project contractor 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient 2007-2013.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2015-05-27 13:47:40ХЕЛГА ЛЕНД
HELGA LEND
TransformingCompany
2015-05-27 13:47:40ХЕЛГА ИНВЕСТ
HELGA INVEST
Successor703
2014-06-26 15:48:26ХАМЛЕТ МОНТАНА РИСЪРЧ АД, с адрес: L-9991 Вайсвампах, Грус-Щрос 30
HAMLET MONTANA RISARCH AD, s adres: L-9991 Vaysvampah, Grus-SHTros 30
ЛЮКСЕМБУРГSoleCapitalOwner
2014-06-26 15:48:26УИЛИ БАПТИСТ
UILI BAPTIST
БЕЛГИЯShareTransfer
5000 Sell to: ХАМЛЕТ МОНТАНА РИСЪРЧ АД, с адрес: L-9991 Вайсвампах, Грус-Щрос 30
2014-05-30 16:24:57ХЕЛГА ИНВЕСТ ЕООД
HELGA INVEST EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 ул. БУЛАИР 17
2014-05-30 16:24:57ХЕЛГА ИНВЕСТ ЕООД
HELGA INVEST EOOD
SubjectOfActivity
ФЕРМЕРСТВО И СЕЛСКОСТОПАНСКА ДЕЙНОСТ; УПРАВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ НА НЕДВИЖИМА И ДВИЖИМА СОБСТВЕНОСТ; ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА НЕДВИЖИМА И ДВИЖИМА СОБСТВЕНОСТ; ПОКУПКА, ПРОДАЖБА, ПОДДРЪЖКА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ ИЛИ ЧАСТИ ОТ ТЯХ; ОЦЕНКА НА НЕДВИЖИМИ АКТИВИ; ПРИДОБИВАНЕ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ВЕЩНИ ПРАВА; ИЗГРАЖДАНЕ НА СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ, СТРОИТЕЛСТВО; ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДРУЖЕСТВЕНИ ДЯЛОВЕ И УЧАСТИЕ В ДРУГИ КОМПАНИИ; ВСЯКАКВИ ДЕЙНОСТИ И СДЕЛКИ ОТ ВСЯКАКЪВ ХАРАКТЕР, ПРЯКО ИЛИ КОСВЕНО СВЪРЗАНИ С ГОРНИТЕ ДЕЙНОСТИ; КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ; ПОКУПКИ, ПРОДАЖБИ, ВНОС И ИЗНОС НА ВСЯКАКВИ СТОКИ; ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ, КОЯТО НЕ Е ЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА.
2014-05-30 16:24:57УИЛИ БАПТИСТ
UILI BAPTIST
БЕЛГИЯManager
2014-05-30 16:24:57УИЛИ БАПТИСТ
UILI BAPTIST
БЕЛГИЯSoleCapitalOwner
2014-05-30 16:24:57ЕМИЛ ГОСПОДИНОВ ТОНЧЕВ
EMIL GOSPODINOV TONCHEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
5000 Sell to: УИЛИ БАПТИСТ
2014-05-30 16:24:57УИЛИ БАПТИСТ
UILI BAPTIST
БЕЛГИЯShareTransfer
5000 Buy from: ЕМИЛ ГОСПОДИНОВ ТОНЧЕВ
2014-04-17 17:21:58НРСЛ-БЪЛГАРИЯ ЕООД
NRSL-BALGARIYA EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 бул. ХРИСТО БОТЕВ 47
2014-04-17 17:21:58ЕМИЛ ГОСПОДИНОВ ТОНЧЕВ
EMIL GOSPODINOV TONCHEV
БЪЛГАРИЯManager
2014-04-17 17:21:58ЕМИЛ ГОСПОДИНОВ ТОНЧЕВ
EMIL GOSPODINOV TONCHEV
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2014-04-17 17:21:58ИВАН МЛАДЕНОВ СОКОЛОВ
IVAN MLADENOV SOKOLOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
5000 Sell to: ЕМИЛ ГОСПОДИНОВ ТОНЧЕВ
2014-04-17 17:21:58ЕМИЛ ГОСПОДИНОВ ТОНЧЕВ
EMIL GOSPODINOV TONCHEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
5000 Buy from: ИВАН МЛАДЕНОВ СОКОЛОВ
2013-12-02 11:51:16НРСЛ-БЪЛГАРИЯ
NRSL-BALGARIYA
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2013-12-02 11:51:16ИВАН МЛАДЕНОВ СОКОЛОВ
IVAN MLADENOV SOKOLOV
БЪЛГАРИЯManager
2013-12-02 11:51:16ИВАН МЛАДЕНОВ СОКОЛОВ
IVAN MLADENOV SOKOLOV
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2013-12-02 11:51:16МАНФРЕД ЙОЗЕФ ЛЕНЕРТ
MANFRED YOZEF LENERT
ГЕРМАНИЯShareTransfer
1250 Sell to: ИВАН МЛАДЕНОВ СОКОЛОВ
2013-12-02 11:51:16ИВАН МЛАДЕНОВ СОКОЛОВ
IVAN MLADENOV SOKOLOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1250 Buy from: МАНФРЕД ЙОЗЕФ ЛЕНЕРТ
2013-12-02 11:51:16РАЙНЕР УЛРИХ ШМИТ
RAYNER ULRIH SHMIT
ГЕРМАНИЯShareTransfer
1250 Sell to: ИВАН МЛАДЕНОВ СОКОЛОВ
2013-12-02 11:51:16ИВАН МЛАДЕНОВ СОКОЛОВ
IVAN MLADENOV SOKOLOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1250 Buy from: РАЙНЕР УЛРИХ ШМИТ
2013-12-02 11:51:16НОРБЕРТ РАТГЕБЕР
NORBERT RATGEBER
ГЕРМАНИЯShareTransfer
1250 Sell to: ИВАН МЛАДЕНОВ СОКОЛОВ
2013-12-02 11:51:16ИВАН МЛАДЕНОВ СОКОЛОВ
IVAN MLADENOV SOKOLOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1250 Buy from: НОРБЕРТ РАТГЕБЕР
2011-11-15 15:52:42НРСЛ-БЪЛГАРИЯ
NRSL-BALGARIYA
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2011-11-15 15:52:42НРСЛ-БЪЛГАРИЯ ООД
NRSL-BALGARIYA OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 бул. ХРИСТО БОТЕВ 47А
2011-11-15 15:52:42НРСЛ-БЪЛГАРИЯ ООД
NRSL-BALGARIYA OOD
SubjectOfActivity
ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВО, ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО, ЛИЗИНГОВА ДЕЙНОСТ, ТЪРГОВСКА И ВЪНШНОТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, КАКТО И ВСИЧКИ ДЕЙНОСТИ, НЕЗАБРАНЕНИ СЪС ЗАКОН ИЛИ ДРУГ НОРМАТИВЕН АКТ ОТ БЪЛГАРСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО.
2011-11-15 15:52:42ИВАН МЛАДЕНОВ СОКОЛОВ
IVAN MLADENOV SOKOLOV
БЪЛГАРИЯManager
2011-11-15 15:52:42МАНФРЕД ЙОЗЕФ ЛЕНЕРТ
MANFRED YOZEF LENERT
ГЕРМАНИЯManager
2011-11-15 15:52:42МАНФРЕД ЙОЗЕФ ЛЕНЕРТ
MANFRED YOZEF LENERT
ГЕРМАНИЯPartner
2011-11-15 15:52:42ИВАН МЛАДЕНОВ СОКОЛОВ
IVAN MLADENOV SOKOLOV
БЪЛГАРИЯPartner
2011-11-15 15:52:42НОРБЕРТ РАТГЕБЕР
NORBERT RATGEBER
ГЕРМАНИЯPartner
2011-11-15 15:52:42РАЙНЕР УЛРИХ ШМИТ
RAYNER ULRIH SHMIT
ГЕРМАНИЯPartner

Проверки в други регистри за фирмата НРСЛ-БЪЛГАРИЯ NRSL-BALGARIYA (ЕИК: 115834617)
Check other registries about the company НРСЛ-БЪЛГАРИЯ NRSL-BALGARIYA (ID: 115834617)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate