Търговски регистър

by bivol

Търговски регистър/Companies in Bulgaria Данни от/Data from opendata.government.bg за периода period 01.01.2008-12.06.2018

Събития с лица свързани с компанията СОЛАНА - БИО - ФРУТ (ЕИК: 115826780)
Events with persons connected to the company SOLANA - BIO - FRUT (ID: 115826780)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 115826780)
Към 2019-10-17 10:08:12 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2019-10-17 10:08:12 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е изпълнител на проекти по Оперативните програми на ЕС 2013-2020
  No data about EU funded project contractor 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient 2007-2013.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2016-04-04 14:01:40Анета Костадинова АНГЕЛОВА
Aneta Kostadinova ANGELOVA
Liquidator
2015-11-20 21:02:16АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСАНДРОВ ВАСИЛЕВ
ALEKSANDAR ALEKSANDROV VASILEV
Liquidator
2015-11-11 10:32:16Милен Стоянов Георгиев
Milen Stoyanov Georgiev
Liquidator
2015-06-04 13:59:38КЕРАМИК ГРУП
KERAMIK GRUP
Distraints
2015-05-29 11:43:59ГЕРГАНА ДИМИТРОВА ХРИСТОВА
GERGANA DIMITROVA HRISTOVA
Description406
2014-10-17 14:50:59Бисер Иванов Дамянов
Biser Ivanov Damyanov
Distraints
2014-10-13 17:21:23Гергана Димитрова Христова
Gergana Dimitrova Hristova
БЪЛГАРИЯDescription406
2014-04-16 09:44:41СОЛАНА - БИО - ФРУТ ЕООД
SOLANA - BIO - FRUT EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ с. Слаковци 2369
2014-03-24 10:43:05СОЛАНА - БИО - ФРУТ
SOLANA - BIO - FRUT
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2014-03-24 10:43:05СОЛАНА - БИО - ФРУТ ЕООД
SOLANA - BIO - FRUT EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4003 Пазарджишко шосе, Четвърти километър, База Хангари, Сортови семена
2014-03-24 10:43:05ГЕРГАНА ДИМИТРОВА ХРИСТОВА
GERGANA DIMITROVA HRISTOVA
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2014-03-24 10:43:05АЛЕКСАНДРИНА ПАНАЙОТОВА АЛЕКСАНДРОВА
ALEKSANDRINA PANAYOTOVA ALEKSANDROVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1650 Sell to: ГЕРГАНА ДИМИТРОВА ХРИСТОВА
2014-03-24 10:43:05ГЕРГАНА ДИМИТРОВА ХРИСТОВА
GERGANA DIMITROVA HRISTOVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1650 Buy from: АЛЕКСАНДРИНА ПАНАЙОТОВА АЛЕКСАНДРОВА
2013-01-28 13:11:47ГЕРГАНА ДИМИТРОВА ХРИСТОВА
GERGANA DIMITROVA HRISTOVA
БЪЛГАРИЯPartner
2013-01-28 13:11:47ИВО ИВАНОВ ХРИСТОВ
IVO IVANOV HRISTOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1650 Sell to: ГЕРГАНА ДИМИТРОВА ХРИСТОВА
2013-01-28 13:11:47ГЕРГАНА ДИМИТРОВА ХРИСТОВА
GERGANA DIMITROVA HRISTOVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1650 Buy from: ИВО ИВАНОВ ХРИСТОВ
2012-11-14 11:58:38ГЕРГАНА ДИМИТРОВА ХРИСТОВА
GERGANA DIMITROVA HRISTOVA
БЪЛГАРИЯPartner
2012-11-14 11:58:38АЛЕКСАНДРИНА ПАНАЙОТОВА АЛЕКСАНДРОВА
ALEKSANDRINA PANAYOTOVA ALEKSANDROVA
БЪЛГАРИЯPartner
2012-11-14 11:58:38ИВО ИВАНОВ ХРИСТОВ
IVO IVANOV HRISTOV
БЪЛГАРИЯPartner
2012-11-14 11:58:38ГЕРГАНА ДИМИТРОВА ХРИСТОВА
GERGANA DIMITROVA HRISTOVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
300 Sell to: ИВО ИВАНОВ ХРИСТОВ
2012-11-14 11:58:38ИВО ИВАНОВ ХРИСТОВ
IVO IVANOV HRISTOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
300 Buy from: ГЕРГАНА ДИМИТРОВА ХРИСТОВА
2012-11-14 11:58:38КОСТА ГЕОРГИЕВ КОСТОВ
KOSTA GEORGIEV KOSTOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1000 Sell to: ИВО ИВАНОВ ХРИСТОВ
2012-11-14 11:58:38ИВО ИВАНОВ ХРИСТОВ
IVO IVANOV HRISTOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1000 Buy from: КОСТА ГЕОРГИЕВ КОСТОВ
2012-11-14 11:58:38ПЕТЯ ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА
PETYA DIMITROVA GEORGIEVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1650 Sell to: АЛЕКСАНДРИНА ПАНАЙОТОВА АЛЕКСАНДРОВА
2012-11-14 11:58:38АЛЕКСАНДРИНА ПАНАЙОТОВА АЛЕКСАНДРОВА
ALEKSANDRINA PANAYOTOVA ALEKSANDROVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1650 Buy from: ПЕТЯ ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА
2012-11-14 11:58:38ПЕТЯ ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА
PETYA DIMITROVA GEORGIEVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
350 Sell to: ИВО ИВАНОВ ХРИСТОВ
2012-11-14 11:58:38ИВО ИВАНОВ ХРИСТОВ
IVO IVANOV HRISTOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
350 Buy from: ПЕТЯ ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА
2011-11-09 16:47:33ГЕРГАНА ДИМИТРОВА ХРИСТОВА
GERGANA DIMITROVA HRISTOVA
БЪЛГАРИЯManager
2011-11-09 16:47:33КОСТА ГЕОРГИЕВ КОСТОВ
KOSTA GEORGIEV KOSTOV
БЪЛГАРИЯPartner
2011-11-09 16:47:33ГЕРГАНА ДИМИТРОВА ХРИСТОВА
GERGANA DIMITROVA HRISTOVA
БЪЛГАРИЯPartner
2011-11-09 16:47:33ПЕТЯ ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА
PETYA DIMITROVA GEORGIEVA
БЪЛГАРИЯPartner
2011-11-09 16:47:33КОСТА ГЕОРГИЕВ КОСТОВ
KOSTA GEORGIEV KOSTOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1000 Sell to: ПЕТЯ ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА
2011-11-09 16:47:33ПЕТЯ ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА
PETYA DIMITROVA GEORGIEVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1000 Buy from: КОСТА ГЕОРГИЕВ КОСТОВ
2011-11-09 16:47:33КОСТА ГЕОРГИЕВ КОСТОВ
KOSTA GEORGIEV KOSTOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2000 Sell to: ГЕРГАНА ДИМИТРОВА ХРИСТОВА
2011-11-09 16:47:33ГЕРГАНА ДИМИТРОВА ХРИСТОВА
GERGANA DIMITROVA HRISTOVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2000 Buy from: КОСТА ГЕОРГИЕВ КОСТОВ
2011-04-08 10:58:38ПЕТЯ ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА
PETYA DIMITROVA GEORGIEVA
БЪЛГАРИЯPartner
2011-04-08 10:58:38КОСТА ГЕОРГИЕВ КОСТОВ
KOSTA GEORGIEV KOSTOV
БЪЛГАРИЯPartner
2011-04-08 10:58:38ИВАН ХРИСТОВ ИВАНОВ
IVAN HRISTOV IVANOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2500 Sell to: КОСТА ГЕОРГИЕВ КОСТОВ
2011-04-08 10:58:38КОСТА ГЕОРГИЕВ КОСТОВ
KOSTA GEORGIEV KOSTOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2500 Buy from: ИВАН ХРИСТОВ ИВАНОВ
2011-04-08 10:58:38СОЛАНА - БИО - ФРУТ ООД
SOLANA - BIO - FRUT OOD
SubjectOfActivity
ТЪРГОВСКИ СДЕЛКИ, СВЪРЗАНИ С ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ДА СЕ ПРЕПРОДАВАТ В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД; ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО; ТЪРГОВСКО ПОСРЕДНИЧЕСТВО И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО; КОМИСИОННИ, СПЕДИЦИОННИ И ПРЕВОЗНИ СДЕЛКИ; СКЛАДОВИ, ЛИЦЕНЗИОННИ И СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ; ТУРОПЕРАТОРСКА И ТУРАГЕНТСКА ДЕЙНОСТ; МЕЖДУНАРОДЕН И ВЪТРЕШЕН ТУРИЗЪМ; ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОДАЖБА НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТУРИСТИЧЕСКИ УСЛУГИ, ЕКСКУРЗОВОДСТВО, ИЗГРАЖДАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ТУРИСТИЧЕСКИ И ХОТЕЛСКИ ОБЕКТИ; РЕСТОРАНТЬОРСТВО И ХОТЕЛИЕРСТВО; ТРАНСПОРТНА ДЕЙНОСТ СЪС СОБСТВЕНИ И НАЕТИ ТРАНСПОРТНИ СРЕДСТВА; ПРИЛОЖНА ДЕЙНОСТ ПО ВЪЗПРОИЗВОДСТВО НА КАРТОФЕНАТА КУЛТУРА, ВИРУСОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ, ТЕХНОЛОГИЧЕН ВИРУСЕН КОНТРОЛ НА СОРТОПОДДЪРЖАЩАТА СЕЛЕКЦИЯ, МЕТОДИЧНО РЪКОВОДСТВО НА СУПЕРЕЛИТНО И ЕЛИТНО ПРОИЗВОДСТВО НА ПОСЕВЕН И ПОСАДЪЧЕН МАТЕРИАЛ, В ТОВА ЧИСЛО ИНВИТРО, ТЪРГОВИЯ СЪС СЕМЕНА И ПОСАДЪЧЕН МАТЕРИАЛ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, ОТГЛЕЖДАНЕ И ТЪРГОВИЯ С БИЛКИ, ОТГЛЕЖДАНЕ И ТЪРГОВИЯ СЪС ЗЪРНЕНИ, ТЕХНИЧЕСКИ И ФУРАЖНИ КУЛТУРИ И ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ И ВСЯКАКВИ ДРУГИ СДЕЛКИ И УСЛУГИ, НЕЗАБРАНЕНИ СЪС ЗАКОН ИЛИ С ДРУГ НОРМАТИВЕН АКТ.
2011-04-08 10:58:38ПЕТЯ ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА
PETYA DIMITROVA GEORGIEVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1500 Sell to: КОСТА ГЕОРГИЕВ КОСТОВ
2011-04-08 10:58:38КОСТА ГЕОРГИЕВ КОСТОВ
KOSTA GEORGIEV KOSTOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1500 Buy from: ПЕТЯ ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА
2009-01-05 16:46:31СОЛАНА - БИО - ФРУТ ООД
SOLANA - BIO - FRUT OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4003 ПАЗАРДЖИШКО ШОСЕ, 4-ти КИЛОМЕТЪР, БАЗА ХАНГАРИ- СОРТОВИ СЕМЕНА
2008-12-19 16:33:46СОЛАНА - БИО - ФРУТ ООД
SOLANA - BIO - FRUT OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4003 ПАЗАРДЖИШКО ШОСЕ
2008-12-19 16:33:46ПЕТЯ ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА
PETYA DIMITROVA GEORGIEVA
Partner
2008-12-19 16:33:46ИВАН ХРИСТОВ ИВАНОВ
IVAN HRISTOV IVANOV
Partner
2008-12-19 16:33:46ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ СТОЙЧЕВ - 1250; АЛЕКСАНДЪР РАНГЕЛОВ ПАРАСКОВ - 1250
DIMITAR GEORGIEV STOYCHEV - 1250; ALEKSANDAR RANGELOV PARASKOV - 1250
ShareTransfer
2500 Sell to: ИВАН ХРИСТОВ ИВАНОВ - 1250; ПЕТЯ ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА - 1250
2008-12-19 16:33:46ИВАН ХРИСТОВ ИВАНОВ - 1250; ПЕТЯ ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА - 1250
IVAN HRISTOV IVANOV - 1250; PETYA DIMITROVA GEORGIEVA - 1250
ShareTransfer
2500 Buy from: ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ СТОЙЧЕВ - 1250; АЛЕКСАНДЪР РАНГЕЛОВ ПАРАСКОВ - 1250
2008-12-18 11:20:14СОЛАНА - БИО - ФРУТ
SOLANA - BIO - FRUT
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2008-12-18 11:20:14СОЛАНА - БИО - ФРУТ ООД
SOLANA - BIO - FRUT OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 ул. ПРЕСЛАВ 19
2008-12-18 11:20:14СОЛАНА - БИО - ФРУТ ООД
SOLANA - BIO - FRUT OOD
SubjectOfActivity
TЪPГOBCKИ CДEЛKИ CBЪPЗAHИ C ПOKУПKA HA CTOKИ ИЛИ ДPУГИ BEЩИ C ЦEЛ ДA CE ПPEПPOДAДAT B ПЪPBOHAЧAЛEH, ПPEPAБOTEH ИЛИ OБPAБOTEH BИД, ПPOДAЖБA HA CTOKИ OT COБCTBEHO ПPOИЗBOДCTBO, TЪPГOBCKO ПPEДCTABИTEЛCTBO И ПOCPEДHИЧECTBO, KOMИCИOHHИ, CПEДИЦИOHHИ И ПPEBOЗHИ CДEЛKИ, CKЛAДOBИ, ЛИЦEHЗИOHHИ И CДEЛKИ C ИHTEЛEKTУAЛHA COБCTBEHOCT, TУPOПEPATOPCKA И TУPAГEHTCKA ДEЙHOCT, MEЖДУHAPOДEH И BЪTPEШEH TУPИЗЪM, OPГAHИЗAЦИЯ И ПPOДAЖБA HA ДOПЪЛHИTEЛHИ TУPИCTИЧECKИ УCЛУГИ, EKCKУPЗOBOДCTBO, ИЗГPAЖДAHE И EKCПЛOATAЦИЯ HA TУPИCTИЧECKИ И XOTEЛCKИ OБEKTИ, PECTOPAHTЬOPCTBO И XOTEЛИEPCTBO, TPAHCПOPTHA ДEЙHOCT CЪC COБCTBEHИ И HAETИ TPAHCПOPTHИ CPEДCTBA, ПPИЛOЖHA ДEЙHOCT ПO BЪЗПPOИЗBOДCTBO HA KAPTOФEHATA KУЛTУPA, BИPУCOЛOГИЧHИ ИЗCЛEДBAHИЯ, TEXHOЛOГИЧEH BИPУCEH KOHTPOЛ HA COPTOПOДДЪPЖAЩATA CEЛEKЦИЯ, METOДИЧHO PЪKOBOДCTBO HA CУПEPEЛИTHO И EЛИTHO ПPOИЗBOДCTBO HA ПOCAДЪЧEH MATEPИAЛ OT KAPTOФИ, TЪPГOBИЯ CЪC CEMEHA И ПOCAДЪЧEH MATEPИAЛ B CTPAHATA И ЧУЖБИHA, OTГЛEЖДAHE И ТЪPГOBИЯ C БИЛKИ И BCЯKAKBИ ДPУГИ CДEЛKИ И УCЛУГИ HEЗAБPAHEHИ CЪC ЗAKOH ИЛИ ДPУГ HOPMATИBEH AKT.
2008-12-18 11:20:14ПЕТЯ ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА
PETYA DIMITROVA GEORGIEVA
Manager
2008-12-18 11:20:14ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ СТОЙЧЕВ
DIMITAR GEORGIEV STOYCHEV
Partner
2008-12-18 11:20:14ИВАН ХРИСТОВ ИВАНОВ
IVAN HRISTOV IVANOV
Partner
2008-12-18 11:20:14ПЕТЯ ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА
PETYA DIMITROVA GEORGIEVA
Partner
2008-12-18 11:20:14АЛЕКСАНДЪР РАНГЕЛОВ ПАРАКОСОВ
ALEKSANDAR RANGELOV PARAKOSOV
Partner

Проверки в други регистри за фирмата СОЛАНА - БИО - ФРУТ SOLANA - BIO - FRUT (ЕИК: 115826780)
Check other registries about the company СОЛАНА - БИО - ФРУТ SOLANA - BIO - FRUT (ID: 115826780)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate