Търговски регистър

by bivol

Търговски регистър/Companies in Bulgaria Данни от/Data from opendata.government.bg за периода period 01.01.2008-12.06.2018

Събития с лица свързани с компанията Д-Р НИКОЛАЙ КРЕМЕНАРОВ - АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА (ЕИК: 115808864)
Events with persons connected to the company D-R NIKOLAY KREMENAROV - AMBULATORIYA ZA INDIVIDUALNA PRAKTIKA ZA PARVICHNA POMOSHT PO DENTALNA MEDITSINA (ID: 115808864)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 115808864)
Към 2019-10-20 16:42:22 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2019-10-20 16:42:22 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е изпълнител на проекти по Оперативните програми на ЕС 2013-2020
  No data about EU funded project contractor 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient 2007-2013.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2008-03-28 10:15:29Д-Р НИКОЛАЙ КРЕМЕНАРОВ - АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА ЕТ
D-R NIKOLAY KREMENAROV - AMBULATORIYA ZA INDIVIDUALNA PRAKTIKA ZA PARVICHNA POMOSHT PO DENTALNA MEDITSINA ET
БЪЛГАРИЯSeat
2008-03-28 10:15:29Д-Р НИКОЛАЙ КРЕМЕНАРОВ - АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА ЕТ
D-R NIKOLAY KREMENAROV - AMBULATORIYA ZA INDIVIDUALNA PRAKTIKA ZA PARVICHNA POMOSHT PO DENTALNA MEDITSINA ET
SubjectOfActivity
ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА, ДИАГНОСТИКА, ЛЕЧЕНИЕ, НАБЛЮДЕНИЕ, ПРОФИЛАКТИКА, КОНСУЛТАЦИИ, ЕКСПЕРТИЗА ЗА ВРЕМЕННА НЕТРУДОСПОСОБНОСТ, НАСОЧВАНЕ НА ПАЦИЕНТИ ЗА КОНСУЛТАТИВНА И БОЛНИЧНА ПОМОЩ И ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ, СВЪРЗАНИ С ДЕНТАЛНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ, ЗДРАВНО-ПРОСВЕТНА ДЕЙНОСТ, ТЪРГОВСКИ СДЕЛКИ САМО ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕНТАЛНА ДЕЙНОСТ ПО ЗЛЗ.
2008-02-26 09:20:19Д-Р НИКОЛАЙ КРЕМЕНАРОВ - АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА
D-R NIKOLAY KREMENAROV - AMBULATORIYA ZA INDIVIDUALNA PRAKTIKA ZA PARVICHNA POMOSHT PO DENTALNA MEDITSINA
LegalForm
Едноличен търговец
2008-02-26 09:20:19Д-Р НИКОЛАЙ КРЕМЕНАРОВ - АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА ЕТ
D-R NIKOLAY KREMENAROV - AMBULATORIYA ZA INDIVIDUALNA PRAKTIKA ZA PARVICHNA POMOSHT PO DENTALNA MEDITSINA ET
БЪЛГАРИЯSeat
2008-02-26 09:20:19Д-Р НИКОЛАЙ КРЕМЕНАРОВ - АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА ЕТ
D-R NIKOLAY KREMENAROV - AMBULATORIYA ZA INDIVIDUALNA PRAKTIKA ZA PARVICHNA POMOSHT PO DENTALNA MEDITSINA ET
SubjectOfActivity
ИЗBЪHБOЛHИЧHA CTOMATOЛOГИЧHA ПOMOЩ, ДИAГHOCTИKA, ЛEЧEHИE, HAБЛЮДEHИE, ПPOФИЛAKTИKA, KOHCУЛTAЦИИ, EKCПEPTИЗИ ЗA BPEMEHHA HETPУДOCПOCOБHOCT, HACOЧBAHE HA ПAЦИEHTИ ЗA KOHCУЛTATИBHA И БOЛHИЧHA ПOMOЩ И ИЗДABAHE HA ДOKУMEHTИ, CBЪPЗAHИ CЬC CTOMATOЛOГИЧHИ ЗAБOЛЯBAHИЯ, ЗДPABHO-ПPOCBETHA ДEЙHOCT, TЪPГOBCKИ CДEЛKИ ЗA OCЪЩECTBЯBAHE HA CTOMATOЛOГИЧHA ДEЙHOCT ПO ЗЛЗ, KAKTO И BCЯKAKBИ ДPУГИ ДEЙHOCTИ ПO PEДA HA ЗЛЗ И CЪПЪTCTBAЩИTE ГO HOPMATИBHO ДOKУMEHTИ.
2008-02-26 09:20:19НИКОЛАЙ ЯНКОВ КРЕМЕНАРОВ
NIKOLAY YANKOV KREMENAROV
PhysicalPersonTrader

Проверки в други регистри за фирмата Д-Р НИКОЛАЙ КРЕМЕНАРОВ - АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА D-R NIKOLAY KREMENAROV - AMBULATORIYA ZA INDIVIDUALNA PRAKTIKA ZA PARVICHNA POMOSHT PO DENTALNA MEDITSINA (ЕИК: 115808864)
Check other registries about the company Д-Р НИКОЛАЙ КРЕМЕНАРОВ - АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА D-R NIKOLAY KREMENAROV - AMBULATORIYA ZA INDIVIDUALNA PRAKTIKA ZA PARVICHNA POMOSHT PO DENTALNA MEDITSINA (ID: 115808864)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate