Търговски регистър

by bivol

Търговски регистър/Companies in Bulgaria Данни от/Data from opendata.government.bg за периода period 01.01.2008-12.06.2018

Събития с лица свързани с компанията ЗУКИ - РУМЕН ИВАНОВ (ЕИК: 115327197)
Events with persons connected to the company ZUKI - RUMEN IVANOV (ID: 115327197)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 115327197)
Към 2019-10-19 07:24:35 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2019-10-19 07:24:35 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е изпълнител на проекти по Оперативните програми на ЕС 2013-2020
  No data about EU funded project contractor 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient 2007-2013.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2010-12-10 10:43:43ЗУКИ - РУМЕН ИВАНОВ
ZUKI - RUMEN IVANOV
LegalForm
Едноличен търговец
2010-12-10 10:43:43ЗУКИ - РУМЕН ИВАНОВ ЕТ
ZUKI - RUMEN IVANOV ET
БЪЛГАРИЯSeat
2010-12-10 10:43:43ЗУКИ - РУМЕН ИВАНОВ ЕТ
ZUKI - RUMEN IVANOV ET
SubjectOfActivity
ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ-ПОКУПКА И ПРОИЗВОДСТВО НА СТОКИ, СУРОВИНИ И МАТЕРИАЛИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД ХОТЕЛИЕРСЛВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО, КОНСУЛТАНТСКА, ИНВЕСТИЦИОННА, ИНЖЕНЕРИНГОВА, ПРОЕКТАНТСКА И НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ, КОМИСИОННА, СПЕДИЦИОННА, КОНСИГНАЦИОННА ДЕЙНОСТ, ЛИЗИНГОВА ДЕЙНОСТ, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО НА ДРУГИ ФИРМИ В СРАНАТА И В ЧУЖБИНА, РЕКЛАМНА, ИНФОРМАЦИОННА, ПРОГРАМНА И ИМПРЕСАРСКА ДЕЙНОСТ, АВТОРЕМОНТНИ УСЛУГИ И СЕРВИЗНА ДЕЙНОСТ, ТЪРГОВИЯ С ВИСОКО И НИСКОАЛКОХОЛНИ НАПИТКИ И ЦИГАРИ, СЛЕД ИЗДАВАНЕ НА СЪОТВЕТНИТЕ ЛИЦЕНЗИ, ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДНА ДЕЙНОСТ И СЧЕТОВОДНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ФИРМИ, ОБРАБОТКА И ИЗГОТВЯНЕ НА ВСЯКАКВИ МИТНИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ И ВИЗОВИ УСЛУГИ. ВЪНШНОТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ-ИМПОРТ, ЕКСПОРТ, РЕЕКСПОРТ, БАРТЕР И ДРУГИ СПЕЦИФИЧНИ ТЪРГОВСКИ ОПЕРАЦИИ, ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ, НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА.
2010-12-10 10:43:43РУМЕН ПЕТКОВ ИВАНОВ
RUMEN PETKOV IVANOV
БЪЛГАРИЯPhysicalPersonTrader

Проверки в други регистри за фирмата ЗУКИ - РУМЕН ИВАНОВ ZUKI - RUMEN IVANOV (ЕИК: 115327197)
Check other registries about the company ЗУКИ - РУМЕН ИВАНОВ ZUKI - RUMEN IVANOV (ID: 115327197)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate