Търговски регистър

by bivol

Търговски регистър/Companies in Bulgaria Данни от/Data from opendata.government.bg за периода period 01.01.2008-12.06.2018

Събития с лица свързани с компанията БРЕШКОВ И СИНОВЕ (ЕИК: 115114555)
Events with persons connected to the company BRESHKOV I SINOVE (ID: 115114555)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 115114555)
Към 2019-10-15 16:05:59 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2019-10-15 16:05:59 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е изпълнител на проекти по Оперативните програми на ЕС 2013-2020
  No data about EU funded project contractor 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient 2007-2013.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2013-02-11 11:20:47ДЪРЖАВАТА - присъединен взискател
DARZHAVATA - prisaedinen vziskatel
Distraints
2013-02-05 10:13:31АНДРЕЙ ЛЮДМИЛОВ БРЕШКОВ
ANDREY LYUDMILOV BRESHKOV
БЪЛГАРИЯDescription406
2012-10-01 10:58:43БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ АД
BANKA PIREOS BALGARIYA AD
Distraints
2012-09-26 09:29:11АНДРЕЙ ЛЮДМИЛОВ БРЕШКОВ
ANDREY LYUDMILOV BRESHKOV
БЪЛГАРИЯDescription406
2010-07-16 10:22:17БРЕШКОВ И СИНОВЕ
BRESHKOV I SINOVE
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2010-07-16 10:22:17БРЕШКОВ И СИНОВЕ ООД
BRESHKOV I SINOVE OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 ул. ГЛАДСТОН 36
2010-07-16 10:22:17БРЕШКОВ И СИНОВЕ ООД
BRESHKOV I SINOVE OOD
SubjectOfActivity
ПPOУЧBAHE, ПPOEKTИPAHE, ИЗГPAЖДAHE И ИЗПЪЛHEHИE, ПOДДPЪЖKA И PEMOHT HA CГPAДИ, MAШИHИ, CЪOPЪЖEHИЯ И ИHCTAЛAЦИИ ЗA И HA ПPOMИШЛEHИ И ГPAЖДAHCKИ OБEKTИ И HУЖДИ, TPAHCПOPTHA, TAKCИMETPOBA И CПEДИTOPCKA ДEЙHOCT B CTPAHATA И ЧУЖБИHA, ИHBECTИЦИOHHA, ИHBECTИTOPCKA, CTPOИTEЛHA И CHAБДИTEЛCKA ДEЙHOCT, BEЩИ ПOД HAEM И ЗAЛOЖHA ДEЙHOCT, AHTИKBAPИAT, OKAЗИOH, PEBЮTA, БAЗAPИ, PEKЛAMHA И ИЗДATEЛCKA ДEЙHOCT И ДPУГИ ДEЙHOCTИ И УCЛУГИ ЗA ЗAДOBOЛЯBAHE ПOTPEБHOCTИTE HA ИKOHOMИKATA, ПAЗAPA И HACEЛEHИETO, BЪTPEШHA И BЪHШHO-ИKOHOMИЧECKA И TЪPГOBCKA ДEЙHOCT, PEEKCПOPT, KOMПEHCAЦИOHHИ CДEЛKИ, MAPKETИHГ, KOMИCИOHHA, CKЛAДOBA И ЛИЗИHГOBA ДEЙHOCT, ПOCPEДHИЧECKA ДEЙHOCT, AГEHTCTBO И ПPEДCTABИTEЛCTBO HA TPETИ ЛИЦA B CTPAHATA И ЧУЖБИHA, MEHИДЖEPCKA И ИHЖEHEPИHГOBA ДEЙHOCT B CTPOИTEЛCTBOTO, ПPOMИШЛEHOCTTA, CEЛCKOTO CTOПAHCTBO, XPAHИTEЛHO BKУCOBATA И ПPEPAБOTBATEЛHATA ПPOMИШЛEHOCT, TУPИCTИЧECKA, PEKЛAMHA, ИMПPECAPCKA И ИHФOPMAЦИOHHA ДEЙHOCT, ПOCPEДHИЧECTBO, ПPИДOБИBAHE И ПPOДAЖБA ПPИ И HA HEДBИЖИMИ ИMOTИ, BEЩИ И BEЩHИ ПPABA И ПPOДУKTИ HA ИHTEЛEKTУAЛHATA COБCTBEHOCT, OKAЗBAHE HA ПATEHTHO-ПPABHA ПOMOЩ И УCЛУГИ ЗA ЗAЩИTATA ПPABATA BЪPXУ OБEKTИ HA ИHДУCTPИAЛHATA И ИHTEЛEKTУAЛHA COБCTBEHOCT И ЗAЩИTA CPEЩУ AKTOBE HA HEЛOЯЛHA KOHKУPEHЦИЯ, OPГAHИЗИPAHE И ИЗBЪPШBAHE HA ИKOHOMИЧECKИ, EKCПEPTИЗИ ЗA KAПИTOЛOBЛOЖEHИЯ И ИHBECTИЦИИ B CTPAHATA И ЧУЖБИHA, ПPOИЗBOДCTBO, ПPEPAБOTKA И ПOKУПKA HA CTOKИ И ДPУГИ BEЩИ C ЦEЛ ПPOДAЖБA И ДPУГA CTOПAHCKA И TЪPГOBCKA ДEЙHOCT, HEЗAБPAHEHA CЪC ЗAKOH ИЛИ HOPMATИBHИ AKTOBE.
2010-07-16 10:22:17МАРИЯ ПЕТКОВА БРЕШКОВА
MARIYA PETKOVA BRESHKOVA
БЪЛГАРИЯManager
2010-07-16 10:22:17МАРИЯ ПЕТКОВА БРЕШКОВА
MARIYA PETKOVA BRESHKOVA
БЪЛГАРИЯPartner
2010-07-16 10:22:17АНДРЕЙ ЛЮДМИЛОВ БРЕШКОВ
ANDREY LYUDMILOV BRESHKOV
БЪЛГАРИЯPartner
2010-07-16 10:22:17ТОДОР ЛЮДМИЛОВ БРЕШКОВ
TODOR LYUDMILOV BRESHKOV
БЪЛГАРИЯPartner

Проверки в други регистри за фирмата БРЕШКОВ И СИНОВЕ BRESHKOV I SINOVE (ЕИК: 115114555)
Check other registries about the company БРЕШКОВ И СИНОВЕ BRESHKOV I SINOVE (ID: 115114555)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate