Търговски регистър

by bivol

Търговски регистър/Companies in Bulgaria Данни от/Data from opendata.government.bg за периода period 01.01.2008-12.06.2018

Събития с лица свързани с компанията ЛЮБАШ-2000 (ЕИК: 113500160)
Events with persons connected to the company LYUBASH-2000 (ID: 113500160)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 113500160)
Към 2019-10-16 07:59:02 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2019-10-16 07:59:02 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е изпълнител на проекти по Оперативните програми на ЕС 2013-2020
  No data about EU funded project contractor 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient 2007-2013.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2014-10-10 15:17:34ОТП ФАКТОРИНГ БЪЛГАРИЯ ЕАД
OTP FAKTORING BALGARIYA EAD
Distraints
2014-10-06 17:32:43ВЕНЕТА ЕФТИМОВА СТОЯНОВА
VENETA EFTIMOVA STOYANOVA
БЪЛГАРИЯDescription406
2009-03-25 11:18:41ЛЮБАШ-2000
LYUBASH-2000
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2009-03-25 11:18:41ЛЮБАШ-2000 ООД
LYUBASH-2000 OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Перник 2303 МОШИНО ул. Ю. ГАГАРИН 1
2009-03-25 11:18:41ЛЮБАШ-2000 ООД
LYUBASH-2000 OOD
SubjectOfActivity
УЧACTИE B ПPИBATИЗAЦИOHHИTE ПPOЦECИ ЧPEЗ ДOПУCTИMИTE OT ЗAKOHA HAЧИHИ, CPEДCTBA И METOДИ. ПРОИЗВОДСТВО НА СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ, АРТИКУЛИ И СТОКИ; ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО И ДРЕБНО СЪС СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ; КОМИСИОННА ТЪРГОВИЯ И УСЛУГИ; ВНОС И ИЗНОС НА СТРОИТЕЛНИ И ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ И ДРУГИ НЕЗАБРАНЕНИ СЪС ЗАКОН ДЕЙНОСТИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА.
2009-03-25 11:18:41МИХАИЛ ЛЮБЕНОВ НАТЕВ
MIHAIL LYUBENOV NATEV
БЪЛГАРИЯManager
2009-03-25 11:18:41МАРГАРИТА ГЕОРГИЕВА ПАВЛОВА
MARGARITA GEORGIEVA PAVLOVA
БЪЛГАРИЯPartner
2009-03-25 11:18:41ДЕЛА ТОДОРОВА СТОЙНЕВА
DELA TODOROVA STOYNEVA
БЪЛГАРИЯPartner
2009-03-25 11:18:41МИХАИЛ МИХАЙЛОВ НАТЕВ
MIHAIL MIHAYLOV NATEV
БЪЛГАРИЯPartner
2009-03-25 11:18:41НИКОЛАЙ СТЕФАНОВ АТАНАСОВ
NIKOLAY STEFANOV ATANASOV
БЪЛГАРИЯPartner
2009-03-25 11:18:41ЛЕНКА СЛАВЕВА ЙОРДАНОВА
LENKA SLAVEVA YORDANOVA
БЪЛГАРИЯPartner
2009-03-25 11:18:41ГЕОРГИ ГЕНОВ ИВАНОВ
GEORGI GENOV IVANOV
БЪЛГАРИЯPartner
2009-03-25 11:18:41ГЕОРГИ ВЕРЧОВ ГЕОРГИЕВ
GEORGI VERCHOV GEORGIEV
БЪЛГАРИЯPartner
2009-03-25 11:18:41ГРИГОР НИКОЛОВ ЙОЦЕВ
GRIGOR NIKOLOV YOTSEV
БЪЛГАРИЯPartner
2009-03-25 11:18:41МАГДАЛИНА КИРИЛОВА СТОИЧКОВА
MAGDALINA KIRILOVA STOICHKOVA
БЪЛГАРИЯPartner
2009-03-25 11:18:41ЯНКА СТОЯНОВА ХАЛАЧЕВА
YANKA STOYANOVA HALACHEVA
БЪЛГАРИЯPartner
2009-03-25 11:18:41ВАСИЛ СТОИЧКОВ ГЕОРГИЕВ
VASIL STOICHKOV GEORGIEV
БЪЛГАРИЯPartner
2009-03-25 11:18:41ТАТЯНА ВАСИЛЕВА ЗАНЕВА
TATYANA VASILEVA ZANEVA
БЪЛГАРИЯPartner
2009-03-25 11:18:41ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ ВАСИЛЕВ
VASIL GEORGIEV VASILEV
БЪЛГАРИЯPartner
2009-03-25 11:18:41РУМЯНА КЪНЧЕВА ФЕРДОВА
RUMYANA KANCHEVA FERDOVA
БЪЛГАРИЯPartner
2009-03-25 11:18:41ПАВЕЛ ДЕЛЧЕВ КУЗМАНОВ
PAVEL DELCHEV KUZMANOV
БЪЛГАРИЯPartner
2009-03-25 11:18:41МИХАИЛ ЛЮБЕНОВ КУЗМАНОВ
MIHAIL LYUBENOV KUZMANOV
БЪЛГАРИЯPartner
2009-03-25 11:18:41СНЕЖАНА ВАСИЛЕВА МАРКОВА
SNEZHANA VASILEVA MARKOVA
БЪЛГАРИЯPartner
2009-03-25 11:18:41КИРИЛ ВЕЛИЗАРОВ КИРИЛОВ
KIRIL VELIZAROV KIRILOV
БЪЛГАРИЯPartner
2009-03-25 11:18:4140ЦВЕТАНКА ВАСИЛЕВА ИВАНОВА
40TSVETANKA VASILEVA IVANOVA
БЪЛГАРИЯPartner
2009-03-25 11:18:41ИЛИЯНА ВАСИЛЕВА БОЯНОВА
ILIYANA VASILEVA BOYANOVA
БЪЛГАРИЯPartner
2009-03-25 11:18:41ЙОРДАНКА ЩАЛИЯНОВА АНДОНОВА
YORDANKA SHTALIYANOVA ANDONOVA
БЪЛГАРИЯPartner
2009-03-25 11:18:41ПЪРВОЛЕТКА АНАСТАСОВА ПАВЛОВА
PARVOLETKA ANASTASOVA PAVLOVA
БЪЛГАРИЯPartner
2009-03-25 11:18:41ВЛАДКО СИМЕОНОВ СТАМЕНОВ
VLADKO SIMEONOV STAMENOV
БЪЛГАРИЯPartner
2009-03-25 11:18:41ВЛАДИМИР СИМЕОНОВ ЙОВЕВ
VLADIMIR SIMEONOV YOVEV
БЪЛГАРИЯPartner
2009-03-25 11:18:41ХРИСТО АНТОВ СИМЕОНОВ
HRISTO ANTOV SIMEONOV
БЪЛГАРИЯPartner
2009-03-25 11:18:41ИВАН АСПАРУХОВ ИКОНОМОВ
IVAN ASPARUHOV IKONOMOV
БЪЛГАРИЯPartner
2009-03-25 11:18:41ЙОРДАНКА ЗДРАВЧОВА ВАСИЛЕВА
YORDANKA ZDRAVCHOVA VASILEVA
БЪЛГАРИЯPartner
2009-03-25 11:18:41СИМЕОН ДАНАИЛОВ ШОПСКИ
SIMEON DANAILOV SHOPSKI
БЪЛГАРИЯPartner
2009-03-25 11:18:41БОЙКА РАНГЕЛОВА МИЛАНОВА
BOYKA RANGELOVA MILANOVA
БЪЛГАРИЯPartner
2009-03-25 11:18:41ИЛЧО ЙОРДАНОВ АСЕНОВ
ILCHO YORDANOV ASENOV
БЪЛГАРИЯPartner
2009-03-25 11:18:41ХАРАЛАМПИ ГРИГОРОВ МИХОВ
HARALAMPI GRIGOROV MIHOV
БЪЛГАРИЯPartner
2009-03-25 11:18:41АТАНАСКА ЙОРДАНОВА ВАСЕВА
ATANASKA YORDANOVA VASEVA
БЪЛГАРИЯPartner
2009-03-25 11:18:41ТЕМЕНУЖКА ВЕСЕЛИНОВА ЯНКОВА
TEMENUZHKA VESELINOVA YANKOVA
БЪЛГАРИЯPartner
2009-03-25 11:18:41ГЕОРГИ АТАНАСОВ ХАЛАЧЕВ
GEORGI ATANASOV HALACHEV
БЪЛГАРИЯPartner
2009-03-25 11:18:41АТАНАС ИЛИЕВ ТОДОРОВ
ATANAS ILIEV TODOROV
БЪЛГАРИЯPartner
2009-03-25 11:18:41ХРИСТО ЕВГЕНИЕВ ТОДОРОВ
HRISTO EVGENIEV TODOROV
БЪЛГАРИЯPartner
2009-03-25 11:18:41ИВАН АСПАРУХОВ КРУМОВ
IVAN ASPARUHOV KRUMOV
БЪЛГАРИЯPartner
2009-03-25 11:18:41НИНА ФЕРДОВА СТОИЛКОВА
NINA FERDOVA STOILKOVA
БЪЛГАРИЯPartner
2009-03-25 11:18:41ПЕНЧО ПЪРВАНОВ СОКОЛОВ
PENCHO PARVANOV SOKOLOV
БЪЛГАРИЯPartner
2009-03-25 11:18:41ЕЛИНЧО ДИМИТРОВ ОГНЯНОВ
ELINCHO DIMITROV OGNYANOV
БЪЛГАРИЯPartner
2009-03-25 11:18:41ЛЮДМИЛА МИЛЕВА ПЪРВАНОВА
LYUDMILA MILEVA PARVANOVA
БЪЛГАРИЯPartner
2009-03-25 11:18:41ДИМИТЪР СПАСОВ АНДОНОВ
DIMITAR SPASOV ANDONOV
БЪЛГАРИЯPartner
2009-03-25 11:18:41ГЕОРГИ КРУМОВ СТОЯНЧОВ
GEORGI KRUMOV STOYANCHOV
БЪЛГАРИЯPartner
2009-03-25 11:18:41ИВАН ВАСИЛЕВ ИЛИЕВ
IVAN VASILEV ILIEV
БЪЛГАРИЯPartner
2009-03-25 11:18:41ТИНКА СТАЙКОВА ПОПОВА
TINKA STAYKOVA POPOVA
БЪЛГАРИЯPartner
2009-03-25 11:18:41МИТКО СТОЕВ КОСТАДИНОВ
MITKO STOEV KOSTADINOV
БЪЛГАРИЯPartner
2009-03-25 11:18:41ГЕОРГИ СТОЯНОВ ВАСИЛЕВ
GEORGI STOYANOV VASILEV
БЪЛГАРИЯPartner
2009-03-25 11:18:41МИХАИЛ КИРИЛОВ ПЕТРОВ
MIHAIL KIRILOV PETROV
БЪЛГАРИЯPartner
2009-03-25 11:18:41СЛАВЧО КРУМОВ ЙОРДАНОВ
SLAVCHO KRUMOV YORDANOV
БЪЛГАРИЯPartner
2009-03-25 11:18:41ЕМИЛИЯ КИРИЛОВА СПИРОВА
EMILIYA KIRILOVA SPIROVA
БЪЛГАРИЯPartner
2009-03-25 11:18:41ЛЕНКА СЛАВКОВА ДИМОВА
LENKA SLAVKOVA DIMOVA
БЪЛГАРИЯPartner
2009-03-25 11:18:41ЗЛАТКА БОГОСЛОВОВА ИЛИЕВА
ZLATKA BOGOSLOVOVA ILIEVA
БЪЛГАРИЯPartner
2009-03-25 11:18:41КИРИЛ МИХАЙЛОВ ГЕОРГИЕВ
KIRIL MIHAYLOV GEORGIEV
БЪЛГАРИЯPartner
2009-03-25 11:18:41СОНЯ БОЯНОВА ВЕЛИНОВА
SONYA BOYANOVA VELINOVA
БЪЛГАРИЯPartner
2009-03-25 11:18:41МИХАИЛ ЛЮБЕНОВ НАТЕВ
MIHAIL LYUBENOV NATEV
БЪЛГАРИЯPartner
2009-03-25 11:18:41БОГОМИЛ ГЕОРГИЕВ НИКОЛОВ
BOGOMIL GEORGIEV NIKOLOV
БЪЛГАРИЯPartner
2009-03-25 11:18:41ДИМИТЪР СТОЙНЕВ СТАНОЕВ
DIMITAR STOYNEV STANOEV
БЪЛГАРИЯPartner
2009-03-25 11:18:41СТАНЧО ДИМИТРОВ СТАНЧЕВ
STANCHO DIMITROV STANCHEV
БЪЛГАРИЯPartner
2009-03-25 11:18:41УЛЯНА ГЕОРГИЕВА НИКОЛОВА
ULYANA GEORGIEVA NIKOLOVA
БЪЛГАРИЯPartner
2009-03-25 11:18:41ЕВГЕНИ ТОДОРОВ ЛЮБЕНОВ
EVGENI TODOROV LYUBENOV
БЪЛГАРИЯPartner
2009-03-25 11:18:41ВАСИЛ ХРИСТОВ КЪНЧЕВ
VASIL HRISTOV KANCHEV
БЪЛГАРИЯPartner
2009-03-25 11:18:41ВЕНЕТА ЕФТИМОВА СТОЯНОВА
VENETA EFTIMOVA STOYANOVA
БЪЛГАРИЯPartner
2009-03-25 11:18:41ИВАН ДИМИТРОВ ВЛАДИМИРОВ
IVAN DIMITROV VLADIMIROV
БЪЛГАРИЯPartner
2009-03-25 11:18:41БОРИСЛАВ СТАНКОВ ЗДРАВКОВ
BORISLAV STANKOV ZDRAVKOV
БЪЛГАРИЯPartner

Проверки в други регистри за фирмата ЛЮБАШ-2000 LYUBASH-2000 (ЕИК: 113500160)
Check other registries about the company ЛЮБАШ-2000 LYUBASH-2000 (ID: 113500160)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate