Търговски регистър

by bivol

Търговски регистър/Companies in Bulgaria Данни от/Data from opendata.government.bg за периода period 01.01.2008-12.06.2018

Събития с лица свързани с компанията БОРИ (ЕИК: 108692651)
Events with persons connected to the company BORI (ID: 108692651)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 108692651)
Към 2019-10-23 20:50:31 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2019-10-23 20:50:31 we have the following data about this company:
 • Има данни за участие в 29 обществени поръчки за 3 232 286,24 лв.
  The company is public procurements contractor for this sum in BGN.
 • Няма данни да е изпълнител на проекти по Оперативните програми на ЕС 2013-2020
  No data about EU funded project contractor 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient 2007-2013.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2018-02-28 15:48:16БОРИ ЕООД
BORI EOOD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2013-03-07 12:32:25БОРИ ЕООД
BORI EOOD
SubjectOfActivity
ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРЕПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД, ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО; ПОКУПКА НА ЦЕННИ КНИГИ С ЦЕЛ ПРЕПРОДАЖБА; ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО; КОМИСИОННИ, СПЕДИЦИОННИ И ПРЕВОЗНИ СДЕЛКИ; ИЗВЪРШВАНЕ НА ТАКСИМЕТРОВИ УСЛУГИ, МЕНИТЕЛНИЦИ, ЗАПИСИ НА ЗАПОВЕД И ЧЕКОВЕ; СКЛАДОВИ СДЕЛКИ, ЛИЦЕНЗИОННИ СДЕЛКИ, СТОКОВ КОНТРОЛ, СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ, ХОТЕЛИЕРСКИ, ТУРИСТИЧЕСКИ, РЕКЛАМНИ, ИНФОРМАЦИОННИ, ПРОГРАМНИ, ИМПРЕСАРСКИ ИЛИ ДРУГИ УСЛУГИ, ПОКУПКА, СТРОЕЖ ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА, ЛИЗИНГ, ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРЕВОДАЧЕСКИ УСЛУГИ, КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ, КАНДИДАТСТВАЩИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ, КОНСУЛТИРАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА ПРОЕКТИ В РАМКИТЕ НА ПРОЕКТНИЯ ЦИКЪЛ, КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ, ПОЛУЧИЛИ ФИНАНСИРАНЕ; ИЗВЪРШВАНЕ НА ВЪНШНОТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, КАКТО И ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ ДЕЙНОСТИ, КОИТО НЕ СА ЗАБРАНЕНИ СЪС ЗАКОН.
2012-09-18 16:21:29ИРЕНА ЗДРАВКОВА КИРЧЕВА
IRENA ZDRAVKOVA KIRCHEVA
BranchManagers
2012-09-12 11:07:54БОРИ ЕООД
BORI EOOD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2010-01-14 10:48:55БОРИ ЕООД
BORI EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ с. Кирково 6884
2009-06-03 13:36:12БОРИ
BORI
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2009-06-03 13:36:12БОРИ ЕООД
BORI EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ с. Чакаларово 6870 ул. ВАСИЛ ЛЕВСКИ 52
2009-06-03 13:36:12БОРИ ЕООД
BORI EOOD
SubjectOfActivity
ПOKУПKA HA CTOKИ ИЛИ ДPУГИ BEЩИ C ЦEЛ ПPEПPOДAЖБA B ПЪPBOHAЧAЛEH, ПPEPAБOTEH ИЛИ OБPAБOTEH BИД, ПPOДAЖБA HA CTOKИ OT COБCTBEHO ПPOИЗBOДCTBO, ПOKУПKA HA ЦEHHИ KHИГИ C ЦEЛ ПPEПPOДAЖБA, TЬPГOBCKO ПPEДCTABИTEЛCTBO И ПOCPEДHИЧECTBO, KOMИCИOHHИ, CПEДИЦИOHHИ И ПPEBOЗHИ CДEЛKИ, ИЗBЪPШBAHE HA TAKCИMETPOBИ УCЛУГИ, MEHИTEЛHИЦИ, ЗAПИCИ HA ЗAПOBEД И ЧEKOBE, CKЛAДOBИ CДEЛKИ, ЛИЦEHЗИOHHИ CДEЛKИ, CTOKOB KOHTPOЛ, CДEЛKИ C ИHTEЛEKTУAЛHA COБCTBEHOCT, XOTEЛИEPCKИ, TУPИCTИЧECKИ, PEKЛAMHИ, ИHФOPMAЦИOHHИ, ПPOГPAMHИ, ИMПPECAPCKИ ИЛИ ДPУГИ УCЛУГИ, ПOKУПKA, CTPOEЖ ИЛИ OБЗABEЖДAHE HA HEДBИЖИMИ ИMOTИ C ЦEЛ ПPOДAЖБA, ЛИЗИHГ, ИЗBЪPШBAHE HA ПPEBOДAЧECKИ УCЛУГИ, ИЗBЪPШBAHE HA BЪHШHOTЬPГOBCKA ДEЙHOCT, KAKTO И BCИЧKИ OCTAHAЛИ ДEЙHOCTИ, KOИTO HE CA ЗAБPAHEHИ CЬC ЗAKOH.
2009-06-03 13:36:12ИРЕНА ЗДРАВКОВА КИРЧЕВА
IRENA ZDRAVKOVA KIRCHEVA
БЪЛГАРИЯManager
2009-06-03 13:36:12ИРЕНА ЗДРАВКОВА КИРЧЕВА
IRENA ZDRAVKOVA KIRCHEVA
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner

Проверки в други регистри за фирмата БОРИ BORI (ЕИК: 108692651)
Check other registries about the company БОРИ BORI (ID: 108692651)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate