Търговски регистър

by bivol

Търговски регистър/Companies in Bulgaria Данни от/Data from opendata.government.bg за периода period 01.01.2008-12.06.2018

Събития с лица свързани с компанията ИЗОЛКО (ЕИК: 106071208)
Events with persons connected to the company IZOLKO (ID: 106071208)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 106071208)
Към 2019-10-19 06:45:10 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2019-10-19 06:45:10 we have the following data about this company:
 • Има данни за участие в 1 обществени поръчки за 30 500,00 лв.
  The company is public procurements contractor for this sum in BGN.
 • Няма данни да е изпълнител на проекти по Оперативните програми на ЕС 2013-2020
  No data about EU funded project contractor 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient 2007-2013.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2014-12-02 14:05:20ИЗОЛКО
IZOLKO
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2014-12-02 14:05:20ПИМ-49 ЕООД
PIM-49 EOOD
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2014-12-02 14:05:20НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ СТОЙЧЕВ
NIKOLAY VASILEV STOYCHEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
7350 Sell to: ПИМ-49 ЕООД
2014-12-02 14:05:20ПИМ-49 ЕООД
PIM-49 EOOD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
7350 Buy from: НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ СТОЙЧЕВ
2014-12-02 14:05:20ЙОСИФ ПЪРВАНОВ ЙОСИФОВ
YOSIF PARVANOV YOSIFOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
7350 Sell to: ПИМ-49 ЕООД
2014-12-02 14:05:20ПИМ-49 ЕООД
PIM-49 EOOD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
7350 Buy from: ЙОСИФ ПЪРВАНОВ ЙОСИФОВ
2014-12-02 14:05:20НИКОЛАЙ ИВАНОВ ВАСИЛЕВ
NIKOLAY IVANOV VASILEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
10500 Sell to: ПИМ-49 ЕООД
2014-12-02 14:05:20ПИМ-49 ЕООД
PIM-49 EOOD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
10500 Buy from: НИКОЛАЙ ИВАНОВ ВАСИЛЕВ
2014-12-02 14:05:20ХРИСТО ГЕОРГИЕВ МИТОВ
HRISTO GEORGIEV MITOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
4500 Sell to: ПИМ-49 ЕООД
2014-12-02 14:05:20ПИМ-49 ЕООД
PIM-49 EOOD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
4500 Buy from: ХРИСТО ГЕОРГИЕВ МИТОВ
2014-12-02 14:05:20ДИМИТРИНА МАРИНОВА МЛАДЕНОВА
DIMITRINA MARINOVA MLADENOVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
7350 Sell to: ПИМ-49 ЕООД
2014-12-02 14:05:20ПИМ-49 ЕООД
PIM-49 EOOD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
7350 Buy from: ДИМИТРИНА МАРИНОВА МЛАДЕНОВА
2014-12-02 14:05:20МАРИЕТА ИВАНОВА ПЕТРОВА-СТОЯНОВА
MARIETA IVANOVA PETROVA-STOYANOVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
7350 Sell to: ПИМ-49 ЕООД
2014-12-02 14:05:20ПИМ-49 ЕООД
PIM-49 EOOD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
7350 Buy from: МАРИЕТА ИВАНОВА ПЕТРОВА-СТОЯНОВА
2014-12-02 14:05:20МАРИН ДИМИТРОВ КОЛЕВ
MARIN DIMITROV KOLEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
4500 Sell to: ПИМ-49 ЕООД
2014-12-02 14:05:20ПИМ-49 ЕООД
PIM-49 EOOD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
4500 Buy from: МАРИН ДИМИТРОВ КОЛЕВ
2014-12-02 14:05:20ЕМИЛИЯ ТОДОРОВА КОЛЕВА
EMILIYA TODOROVA KOLEVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
7350 Sell to: ПИМ-49 ЕООД
2014-12-02 14:05:20ПИМ-49 ЕООД
PIM-49 EOOD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
7350 Buy from: ЕМИЛИЯ ТОДОРОВА КОЛЕВА
2014-10-10 17:30:57ИЗОЛКО ООД
IZOLKO OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Мизия 3330 5 В
2014-10-10 17:30:57ПЕТЪР ИВАНОВ МАРИНОВ
PETAR IVANOV MARINOV
БЪЛГАРИЯManager
2014-10-10 17:30:57ПИМ-49 ЕООД
PIM-49 EOOD
БЪЛГАРИЯPartner
2014-10-10 17:30:57СВЕТЛА СВЕТЛОЗАРОВА ЗАХАРИЕВА
SVETLA SVETLOZAROVA ZAHARIEVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
7350 Sell to: ПИМ-49 ЕООД
2014-10-10 17:30:57ПИМ-49 ЕООД
PIM-49 EOOD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
7350 Buy from: СВЕТЛА СВЕТЛОЗАРОВА ЗАХАРИЕВА
2014-10-10 17:30:57МАРИН МИТКОВ БАЛЕВ
MARIN MITKOV BALEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
7350 Sell to: ПИМ-49 ЕООД
2014-10-10 17:30:57ПИМ-49 ЕООД
PIM-49 EOOD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
7350 Buy from: МАРИН МИТКОВ БАЛЕВ
2014-10-10 17:30:57СВЕТЛАНА ДРАГОМИРОВА ПРОКОПИЕВА
SVETLANA DRAGOMIROVA PROKOPIEVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
7350 Sell to: ПИМ-49 ЕООД
2014-10-10 17:30:57ПИМ-49 ЕООД
PIM-49 EOOD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
7350 Buy from: СВЕТЛАНА ДРАГОМИРОВА ПРОКОПИЕВА
2014-10-10 17:30:57ЦЕНО ДИТКОВ ЦЕНОВ
TSENO DITKOV TSENOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
14850 Sell to: ПИМ-49 ЕООД
2014-10-10 17:30:57ПИМ-49 ЕООД
PIM-49 EOOD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
14850 Buy from: ЦЕНО ДИТКОВ ЦЕНОВ
2014-10-10 17:30:57БОРИСКА ДРАГАНОВА БОРИСОВА
BORISKA DRAGANOVA BORISOVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
7350 Sell to: ПИМ-49 ЕООД
2014-10-10 17:30:57ПИМ-49 ЕООД
PIM-49 EOOD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
7350 Buy from: БОРИСКА ДРАГАНОВА БОРИСОВА
2014-10-10 17:30:57ЛЮДМИЛ ИВАНОВ СТОЯНОВ
LYUDMIL IVANOV STOYANOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
6750 Sell to: ПИМ-49 ЕООД
2014-10-10 17:30:57ПИМ-49 ЕООД
PIM-49 EOOD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
6750 Buy from: ЛЮДМИЛ ИВАНОВ СТОЯНОВ
2014-10-10 17:30:57ВЕРА МОМЧИЛОВА КОЛЕВА
VERA MOMCHILOVA KOLEVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
14700 Sell to: ПИМ-49 ЕООД
2014-10-10 17:30:57ПИМ-49 ЕООД
PIM-49 EOOD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
14700 Buy from: ВЕРА МОМЧИЛОВА КОЛЕВА
2014-10-10 17:30:57ПЛАМЕНКА РУМЕНОВА МАТЕЕВА
PLAMENKA RUMENOVA MATEEVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
7200 Sell to: ПИМ-49 ЕООД
2014-10-10 17:30:57ПИМ-49 ЕООД
PIM-49 EOOD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
7200 Buy from: ПЛАМЕНКА РУМЕНОВА МАТЕЕВА
2014-10-10 17:30:57ЦВЕТАН КАМЕНОВ ПЕТРУШКОВ
TSVETAN KAMENOV PETRUSHKOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
13500 Sell to: ПИМ-49 ЕООД
2014-10-10 17:30:57ПИМ-49 ЕООД
PIM-49 EOOD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
13500 Buy from: ЦВЕТАН КАМЕНОВ ПЕТРУШКОВ
2014-10-10 17:30:57АНТОАНЕТА ИЛИЕВА АСЕНОВА
ANTOANETA ILIEVA ASENOVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
7350 Sell to: ПИМ-49 ЕООД
2014-10-10 17:30:57ПИМ-49 ЕООД
PIM-49 EOOD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
7350 Buy from: АНТОАНЕТА ИЛИЕВА АСЕНОВА
2014-07-04 11:02:25СВЕТЛАНА ДРАГОМИРОВА ПРОКОПИЕВА
SVETLANA DRAGOMIROVA PROKOPIEVA
БЪЛГАРИЯPartner
2014-07-04 11:02:25ХРИСТИНА МИТКОВА АРИХТЕВА
HRISTINA MITKOVA ARIHTEVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
7350 Sell to: СВЕТЛАНА ДРАГОМИРОВА ПРОКОПИЕВА
2014-07-04 11:02:25СВЕТЛАНА ДРАГОМИРОВА ПРОКОПИЕВА
SVETLANA DRAGOMIROVA PROKOPIEVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
7350 Buy from: ХРИСТИНА МИТКОВА АРИХТЕВА
2014-01-06 21:12:56ИЗОЛКО ООД
IZOLKO OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Враца 3000 ул. Васил Кънчов 80 Б
2014-01-06 21:12:56ЦВЕТАН КАМЕНОВ ПЕТРУШКОВ
TSVETAN KAMENOV PETRUSHKOV
БЪЛГАРИЯPartner
2014-01-06 21:12:56ЦЕНО ДИТКОВ ЦЕНОВ
TSENO DITKOV TSENOV
БЪЛГАРИЯPartner
2014-01-06 21:12:56ВЕРА МОМЧИЛОВА КОЛЕВА
VERA MOMCHILOVA KOLEVA
БЪЛГАРИЯPartner
2014-01-06 21:12:56ДИЧКО ПРОКОПИЕВ ПРОКОПИЕВ
DICHKO PROKOPIEV PROKOPIEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
6750 Sell to: ЦВЕТАН КАМЕНОВ ПЕТРУШКОВ
2014-01-06 21:12:56ЦВЕТАН КАМЕНОВ ПЕТРУШКОВ
TSVETAN KAMENOV PETRUSHKOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
6750 Buy from: ДИЧКО ПРОКОПИЕВ ПРОКОПИЕВ
2014-01-06 21:12:56БОГДАН ДИЧЕВ ПРОКОПИЕВ
BOGDAN DICHEV PROKOPIEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
3750 Sell to: ЦЕНО ДИТКОВ ЦЕНОВ
2014-01-06 21:12:56ЦЕНО ДИТКОВ ЦЕНОВ
TSENO DITKOV TSENOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
3750 Buy from: БОГДАН ДИЧЕВ ПРОКОПИЕВ
2014-01-06 21:12:56ГЛОБАЛ КЕПИТЪЛ
GLOBAL KEPITAL
БЪЛГАРИЯShareTransfer
7350 Sell to: ВЕРА МОМЧИЛОВА КОЛЕВА
2014-01-06 21:12:56ВЕРА МОМЧИЛОВА КОЛЕВА
VERA MOMCHILOVA KOLEVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
7350 Buy from: ГЛОБАЛ КЕПИТЪЛ
2012-09-26 09:58:10ЦЕНО ДИТКОВ ЦЕНОВ
TSENO DITKOV TSENOV
БЪЛГАРИЯPartner
2012-09-26 09:58:10ЙОСИФ ПЪРВАНОВ ЙОСИФОВ
YOSIF PARVANOV YOSIFOV
БЪЛГАРИЯPartner
2012-09-26 09:58:10ТАНЯ ЦЕНКОВА ПЕТРОВА
TANYA TSENKOVA PETROVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
7350 Sell to: ЙОСИФ ПЪРВАНОВ ЙОСИФОВ
2012-09-26 09:58:10ЙОСИФ ПЪРВАНОВ ЙОСИФОВ
YOSIF PARVANOV YOSIFOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
7350 Buy from: ТАНЯ ЦЕНКОВА ПЕТРОВА
2012-09-26 09:58:10ВИОЛЕТКА СТОЯНОВА ДИМИТРОВА
VIOLETKA STOYANOVA DIMITROVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
3750 Sell to: ЦЕНО ДИТКОВ ЦЕНОВ
2012-09-26 09:58:10ЦЕНО ДИТКОВ ЦЕНОВ
TSENO DITKOV TSENOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
3750 Buy from: ВИОЛЕТКА СТОЯНОВА ДИМИТРОВА
2011-12-09 11:00:04МАРИН МИТКОВ БАЛЕВ
MARIN MITKOV BALEV
БЪЛГАРИЯPartner
2011-12-09 11:00:04ДАНИЕЛА ИЛИЕВА БОРИСОВА
DANIELA ILIEVA BORISOVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
7350 Sell to: МАРИН МИТКОВ БАЛЕВ
2011-12-09 11:00:04МАРИН МИТКОВ БАЛЕВ
MARIN MITKOV BALEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
7350 Buy from: ДАНИЕЛА ИЛИЕВА БОРИСОВА
2011-11-10 16:12:07ВЕРА МОМЧИЛОВА КОЛЕВА
VERA MOMCHILOVA KOLEVA
БЪЛГАРИЯPartner
2011-11-10 16:12:07ВИОЛЕТКА СТОЯНОВА ДИМИТРОВА
VIOLETKA STOYANOVA DIMITROVA
БЪЛГАРИЯPartner
2011-11-10 16:12:07НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ СТОЙЧЕВ
NIKOLAY VASILEV STOYCHEV
БЪЛГАРИЯPartner
2011-11-10 16:12:07БОРИСКА ДРАГАНОВА БОРИСОВА
BORISKA DRAGANOVA BORISOVA
БЪЛГАРИЯPartner
2011-11-10 16:12:07АНТОАНЕТА ИЛИЕВА АСЕНОВА
ANTOANETA ILIEVA ASENOVA
БЪЛГАРИЯPartner
2011-11-10 16:12:07СВЕТЛА СВЕТЛОЗАРОВА ЗАХАРИЕВА
SVETLA SVETLOZAROVA ZAHARIEVA
БЪЛГАРИЯPartner
2011-11-10 16:12:07МАРИЯНА ОПРОВА ШУЕВА
MARIYANA OPROVA SHUEVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
7350 Sell to: НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ СТОЙЧЕВ
2011-11-10 16:12:07НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ СТОЙЧЕВ
NIKOLAY VASILEV STOYCHEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
7350 Buy from: МАРИЯНА ОПРОВА ШУЕВА
2011-11-10 16:12:07АННА МИТКОВА КОЖУХАРОВА
ANNA MITKOVA KOZHUHAROVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
3750 Sell to: ВИОЛЕТКА СТОЯНОВА ДИМИТРОВА
2011-11-10 16:12:07ВИОЛЕТКА СТОЯНОВА ДИМИТРОВА
VIOLETKA STOYANOVA DIMITROVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
3750 Buy from: АННА МИТКОВА КОЖУХАРОВА
2011-11-10 16:12:07ПЛАМЕН ХРИСТОВ ГЕОРГИЕВ
PLAMEN HRISTOV GEORGIEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
7350 Sell to: ВЕРА МОМЧИЛОВА КОЛЕВА
2011-11-10 16:12:07ВЕРА МОМЧИЛОВА КОЛЕВА
VERA MOMCHILOVA KOLEVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
7350 Buy from: ПЛАМЕН ХРИСТОВ ГЕОРГИЕВ
2011-11-10 16:12:07ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ПАНТЕВ
GEORGI DIMITROV PANTEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
7350 Sell to: СВЕТЛА СВЕТЛОЗАРОВА ЗАХАРИЕВА
2011-11-10 16:12:07СВЕТЛА СВЕТЛОЗАРОВА ЗАХАРИЕВА
SVETLA SVETLOZAROVA ZAHARIEVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
7350 Buy from: ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ПАНТЕВ
2011-09-20 14:24:27БОРИСКА ДРАГАНОВА ПЕЕВА
BORISKA DRAGANOVA PEEVA
БЪЛГАРИЯPartner
2011-09-20 14:24:27ЦЕНО ДИТКОВ ЦЕНОВ
TSENO DITKOV TSENOV
БЪЛГАРИЯPartner
2011-09-20 14:24:27Юлия Миткова Георгиева
YUliya Mitkova Georgieva
БЪЛГАРИЯShareTransfer
7350 Sell to: Бориска Драганова Борисова
2011-09-20 14:24:27Бориска Драганова Борисова
Boriska Draganova Borisova
БЪЛГАРИЯShareTransfer
7350 Buy from: Юлия Миткова Георгиева
2011-09-20 14:24:27Алевтина Константиновна Маринова
Alevtina Konstantinovna Marinova
БЪЛГАРИЯShareTransfer
7350 Sell to: Цено Дитков Ценов
2011-09-20 14:24:27Цено Дитков Ценов
TSeno Ditkov TSenov
БЪЛГАРИЯShareTransfer
7350 Buy from: Алевтина Константиновна Маринова
2011-04-15 14:14:26ПЛАМЕНКА РУМЕНОВА МАТЕЕВА
PLAMENKA RUMENOVA MATEEVA
БЪЛГАРИЯPartner
2011-04-15 14:14:26АНТОАНЕТА ИЛИЕВА ТОШЕВА
ANTOANETA ILIEVA TOSHEVA
БЪЛГАРИЯPartner
2011-04-15 14:14:26АНГЕЛ ПЕТРОВ ЯНКОВ
ANGEL PETROV YANKOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
5100 Sell to: АНТОАНЕТА ИЛИЕВА ТОШЕВА
2011-04-15 14:14:26АНТОАНЕТА ИЛИЕВА ТОШЕВА
ANTOANETA ILIEVA TOSHEVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
5100 Buy from: АНГЕЛ ПЕТРОВ ЯНКОВ
2011-04-15 14:14:26АНГЕЛ ПЕТРОВ ЯНКОВ
ANGEL PETROV YANKOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2250 Sell to: ПЛАМЕНКА РУМЕНОВА МАТЕЕВА
2011-04-15 14:14:26ПЛАМЕНКА РУМЕНОВА МАТЕЕВА
PLAMENKA RUMENOVA MATEEVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2250 Buy from: АНГЕЛ ПЕТРОВ ЯНКОВ
2010-09-14 13:51:19ХРИСТИНА МИТКОВА АРИХТЕВА
HRISTINA MITKOVA ARIHTEVA
БЪЛГАРИЯPartner
2010-09-14 13:51:19ВЕНЕТА ДАРЧОВА НИКОЛОВА
VENETA DARCHOVA NIKOLOVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
7350 Sell to: ХРИСТИНА МИТКОВА АРИХТЕВА
2010-09-14 13:51:19ХРИСТИНА МИТКОВА АРИХТЕВА
HRISTINA MITKOVA ARIHTEVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
7350 Buy from: ВЕНЕТА ДАРЧОВА НИКОЛОВА
2010-03-25 10:39:52ПЛАМЕН ХРИСТОВ ГЕОРГИЕВ
PLAMEN HRISTOV GEORGIEV
БЪЛГАРИЯPartner
2010-03-25 10:39:52ЙОРДАНКА ИВАНОВА ЕФРЕМОВА
YORDANKA IVANOVA EFREMOVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
7350 Sell to: ПЛАМЕН ХРИСТОВ ГЕОРГИЕВ
2010-03-25 10:39:52ПЛАМЕН ХРИСТОВ ГЕОРГИЕВ
PLAMEN HRISTOV GEORGIEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
7350 Buy from: ЙОРДАНКА ИВАНОВА ЕФРЕМОВА
2009-10-13 11:13:31МАРИНОВА АЛЕВТИНА
MARINOVA ALEVTINA
БЪЛГАРИЯPartner
2009-10-13 11:13:31ПЕТЯ СТЕФКОВА СТОЯНОВА
PETYA STEFKOVA STOYANOVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
7350 Sell to: МАРИНОВА АЛЕВТИНА
2009-10-13 11:13:31МАРИНОВА АЛЕВТИНА
MARINOVA ALEVTINA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
7350 Buy from: ПЕТЯ СТЕФКОВА СТОЯНОВА
2009-07-14 10:49:37ЦЕНО ДИТКОВ ЦЕНОВ
TSENO DITKOV TSENOV
БЪЛГАРИЯManager
2009-04-24 11:39:46ТАНЯ ЦЕНКОВА ПЕТРОВА
TANYA TSENKOVA PETROVA
Partner
2009-04-24 11:39:46ГЛОБАЛ КЕПИТЪЛ
GLOBAL KEPITAL
Partner
2009-04-24 11:39:46ЛЮДМИЛ ИВАНОВ СТОЯНОВ
LYUDMIL IVANOV STOYANOV
Partner
2009-04-24 11:39:46ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ПАНТЕВ
GEORGI DIMITROV PANTEV
БЪЛГАРИЯPartner
2009-04-24 11:39:46МАРИЕТА ИВАНОВА ПЕТРОВА-СТОЯНОВА
MARIETA IVANOVA PETROVA-STOYANOVA
БЪЛГАРИЯPartner
2009-04-24 11:39:46ВЕНЕТА ДАРЧОВА НИКОЛОВА
VENETA DARCHOVA NIKOLOVA
БЪЛГАРИЯPartner
2009-04-24 11:39:46МАРИН ДИМИТРОВ КОЛЕВ
MARIN DIMITROV KOLEV
Partner
2009-04-24 11:39:46ХРИСТО ГЕОРГИЕВ МИТОВ
HRISTO GEORGIEV MITOV
Partner
2009-04-24 11:39:46НИКОЛАЙ ИВАНОВ ВАСИЛЕВ
NIKOLAY IVANOV VASILEV
Partner
2009-04-24 11:39:46ЦВЕТАН КАМЕНОВ ПЕТРУШКОВ
TSVETAN KAMENOV PETRUSHKOV
Partner
2009-04-24 11:39:46БОГДАН ДИЧЕВ ПРОКОПИЕВ
BOGDAN DICHEV PROKOPIEV
Partner
2009-04-24 11:39:46ДИЧКО ПРОКОПИЕВ ПРОКОПИЕВ
DICHKO PROKOPIEV PROKOPIEV
Partner
2009-04-24 11:39:46ПЛАМЕНКА РУМЕНОВА МАТЕЕВА
PLAMENKA RUMENOVA MATEEVA
БЪЛГАРИЯPartner
2009-04-24 11:39:46АННА МИТКОВА КОЖУХАРОВА
ANNA MITKOVA KOZHUHAROVA
Partner
2009-04-24 11:39:46МАРИЯНА ОПРОВА ШУЕВА
MARIYANA OPROVA SHUEVA
БЪЛГАРИЯPartner
2009-04-24 11:39:46АНГЕЛ ПЕТРОВ ЯНКОВ
ANGEL PETROV YANKOV
БЪЛГАРИЯPartner
2009-04-24 11:39:46ЮЛИЯ МИТКОВА ГЕОРГИЕВА
YULIYA MITKOVA GEORGIEVA
БЪЛГАРИЯPartner
2009-04-24 11:39:46АНТОАНЕТА ИЛИЕВА АСЕНОВА
ANTOANETA ILIEVA ASENOVA
БЪЛГАРИЯPartner
2009-04-24 11:39:46ПЕТЯ СТЕФКОВА СТОЯНОВА
PETYA STEFKOVA STOYANOVA
БЪЛГАРИЯPartner
2009-04-24 11:39:46ДАНИЕЛА ИЛИЕВА БОРИСОВА
DANIELA ILIEVA BORISOVA
БЪЛГАРИЯPartner
2009-04-24 11:39:46ДИМИТРИНА МАРИНОВА МЛАДЕНОВА
DIMITRINA MARINOVA MLADENOVA
Partner
2009-04-24 11:39:46ЕМИЛИЯ ТОДОРОВА КОЛЕВА
EMILIYA TODOROVA KOLEVA
Partner
2009-04-24 11:39:46ЙОРДАНКА ИВАНОВА ЕФРЕМОВА
YORDANKA IVANOVA EFREMOVA
Partner
2009-04-15 12:09:25ЮЛИЯ МИТКОВА ГЕОРГИЕВА
YULIYA MITKOVA GEORGIEVA
БЪЛГАРИЯPartner
2009-04-15 12:09:25МАРИЯНА ОПРОВА ШУЕВА
MARIYANA OPROVA SHUEVA
БЪЛГАРИЯPartner
2009-04-15 12:09:25ВЕНЕТА ДАРЧОВА НИКОЛОВА
VENETA DARCHOVA NIKOLOVA
БЪЛГАРИЯPartner
2009-04-15 12:09:25АНГЕЛ ПЕТРОВ ЯНКОВ
ANGEL PETROV YANKOV
БЪЛГАРИЯPartner
2009-04-15 12:09:25ПЛАМЕНКА РУМЕНОВА МАТЕЕВА
PLAMENKA RUMENOVA MATEEVA
БЪЛГАРИЯPartner
2009-04-15 12:09:25ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ПАНТЕВ
GEORGI DIMITROV PANTEV
БЪЛГАРИЯPartner
2009-04-15 12:09:25ПЕТЯ СТЕФКОВА СТОЯНОВА
PETYA STEFKOVA STOYANOVA
БЪЛГАРИЯPartner
2009-04-15 12:09:25ДАНИЕЛА ИЛИЕВА БОРИСОВА
DANIELA ILIEVA BORISOVA
БЪЛГАРИЯPartner
2009-04-15 12:09:25МАРИЕТА ИВАНОВА ПЕТРОВА-СТОЯНОВА
MARIETA IVANOVA PETROVA-STOYANOVA
БЪЛГАРИЯPartner
2009-04-15 12:09:25ЦВЯТКО ВАСКОВ ПЕТРОВ
TSVYATKO VASKOV PETROV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
7350 Sell to: АНГЕЛ ПЕТРОВ ЯНКОВ
2009-04-15 12:09:25АНГЕЛ ПЕТРОВ ЯНКОВ
ANGEL PETROV YANKOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
7350 Buy from: ЦВЯТКО ВАСКОВ ПЕТРОВ
2009-04-15 12:09:25АЛЕВТИНА МАРИНОВА
ALEVTINA MARINOVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
7350 Sell to: МАРИЯНА ОПРОВА ШУЕВА
2009-04-15 12:09:25МАРИЯНА ОПРОВА ШУЕВА
MARIYANA OPROVA SHUEVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
7350 Buy from: АЛЕВТИНА МАРИНОВА
2009-04-15 12:09:25ВАЛЕРИ БОНОВ ГОРАНОВ
VALERI BONOV GORANOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
4950 Sell to: ПЛАМЕНКА РУМЕНОВА МАТЕЕВА
2009-04-15 12:09:25ПЛАМЕНКА РУМЕНОВА МАТЕЕВА
PLAMENKA RUMENOVA MATEEVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
4950 Buy from: ВАЛЕРИ БОНОВ ГОРАНОВ
2009-04-15 12:09:25ИВАНКА МИХАЙЛОВА ЙОРДАНОВА
IVANKA MIHAYLOVA YORDANOVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
7350 Sell to: ЮЛИЯ МИТКОВА ГЕОРГИЕВА
2009-04-15 12:09:25ЮЛИЯ МИТКОВА ГЕОРГИЕВА
YULIYA MITKOVA GEORGIEVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
7350 Buy from: ИВАНКА МИХАЙЛОВА ЙОРДАНОВА
2009-04-15 12:09:25ВИОЛЕТКА СТОЯНОВА ДИМИТРОВА
VIOLETKA STOYANOVA DIMITROVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
7350 Sell to: ВЕНЕТА ДАРЧОВА НИКОЛОВА
2009-04-15 12:09:25ВЕНЕТА ДАРЧОВА НИКОЛОВА
VENETA DARCHOVA NIKOLOVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
7350 Buy from: ВИОЛЕТКА СТОЯНОВА ДИМИТРОВА
2009-04-15 12:09:25АНТОАНЕТА ИЛИЕВА АСЕНОВА
ANTOANETA ILIEVA ASENOVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
7350 Sell to: ДАНИЕЛА ИЛИЕВА БОРИСОВА
2009-04-15 12:09:25ДАНИЕЛА ИЛИЕВА БОРИСОВА
DANIELA ILIEVA BORISOVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
7350 Buy from: АНТОАНЕТА ИЛИЕВА АСЕНОВА
2009-04-15 12:09:25ВЕРЖИН ТАТЬОЗ ТАКВОРЯН
VERZHIN TATXOZ TAKVORYAN
БЪЛГАРИЯShareTransfer
7350 Sell to: ПЕТЯ СТЕФКОВА СТОЯНОВА
2009-04-15 12:09:25ПЕТЯ СТЕФКОВА СТОЯНОВА
PETYA STEFKOVA STOYANOVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
7350 Buy from: ВЕРЖИН ТАТЬОЗ ТАКВОРЯН
2009-04-15 12:09:25ЦВЕТОСЛАВА КРАСИМИРОВА СТОИМЕНОВА
TSVETOSLAVA KRASIMIROVA STOIMENOVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
7350 Sell to: МАРИЕТА ИВАНОВА ПЕТРОВА-СТОЯНОВА
2009-04-15 12:09:25МАРИЕТА ИВАНОВА ПЕТРОВА-СТОЯНОВА
MARIETA IVANOVA PETROVA-STOYANOVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
7350 Buy from: ЦВЕТОСЛАВА КРАСИМИРОВА СТОИМЕНОВА
2009-04-15 12:09:25ЦВЕТОСЛАВА КРАСИМИРОВА СТОИМЕНОВА
TSVETOSLAVA KRASIMIROVA STOIMENOVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
7350 Sell to: ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ПАНТЕВ
2009-04-15 12:09:25ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ПАНТЕВ
GEORGI DIMITROV PANTEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
7350 Buy from: ЦВЕТОСЛАВА КРАСИМИРОВА СТОИМЕНОВА
2009-01-07 18:55:54ЙОРДАНКА ИВАНОВА ЕФРЕМОВА
YORDANKA IVANOVA EFREMOVA
Partner
2009-01-07 18:55:54ЕМИЛИЯ ТОДОРОВА КОЛЕВА
EMILIYA TODOROVA KOLEVA
Partner
2009-01-07 18:55:54ТАНЯ ЦЕНКОВА ПЕТРОВА
TANYA TSENKOVA PETROVA
Partner
2009-01-07 18:55:54ЦВЕТОСЛАВА КРАСИМИРОВА СТОИМЕНОВА
TSVETOSLAVA KRASIMIROVA STOIMENOVA
Partner
2009-01-07 18:55:54АННА МИТКОВА КОЖУХАРОВА
ANNA MITKOVA KOZHUHAROVA
Partner
2009-01-07 18:55:54АНТОАНЕТА ИЛИЕВА АСЕНОВА
ANTOANETA ILIEVA ASENOVA
Partner
2009-01-07 18:55:54ДИМИТРИНА МАРИНОВА МЛАДЕНОВА
DIMITRINA MARINOVA MLADENOVA
Partner
2009-01-07 18:55:54СТАНИМИРА ГЕОРГИЕВА ПЕТРУШКОВА - 2250лв,ЙОРДАН НЕДЯЛКОВ ЙОРДАНОВ - 7350лв,ИЛИАН БОРИСОВ МАРКОВ - 7350лв,ЦЕЦКА ДИМИТРОВА СТОЯНОВА - 3750лв.,ЦВЕТАН ЯНКОВ ДИВИНИСОВ - 7350лв,ПРОКОПИ ДИЧЕВ ПРОКОПИЕВ - 14700лв, СВЕТЛАНА ДРАГОМИРОВА ПРОКОПИЕВА - 7350лв,БОГОМИЛ
STANIMIRA GEORGIEVA PETRUSHKOVA - 2250lv,YORDAN NEDYALKOV YORDANOV - 7350lv,ILIAN BORISOV MARKOV - 7350lv,TSETSKA DIMITROVA STOYANOVA - 3750lv.,TSVETAN YANKOV DIVINISOV - 7350lv,PROKOPI DICHEV PROKOPIEV - 14700lv, SVETLANA DRAGOMIROVA PROKOPIEVA - 7350lv,BOGOMIL
ShareTransfer
Sell to: АНТОАНЕТА ИЛИЕВА АСЕНОВА - 2250лв.,ДИМИТРИНА МАРИНОВА МЛАДЕНОВА - 7350лв.,ЙОРДАНКА ИВАНОВА ЕФРЕМОВА - 7350лв.,АННА МИТКОВА КОЖУХАРОВА - 3750лв,ЕМИЛИЯ ТОДОРОВА КОЛЕВА - 7350лв, ЦВЕТОСЛАВА КРАСИМИРОВА СТОИМЕНОВА - 14700лв,АНТОАНЕТА ИЛИЕВА АСЕНОВА -7350лв.,ТАНЯ ЦЕНКОВА ПЕТРОВА - 7350лв.
2009-01-07 18:55:54АНТОАНЕТА ИЛИЕВА АСЕНОВА - 2250лв.,ДИМИТРИНА МАРИНОВА МЛАДЕНОВА - 7350лв.,ЙОРДАНКА ИВАНОВА ЕФРЕМОВА - 7350лв.,АННА МИТКОВА КОЖУХАРОВА - 3750лв,ЕМИЛИЯ ТОДОРОВА КОЛЕВА - 7350лв, ЦВЕТОСЛАВА КРАСИМИРОВА СТОИМЕНОВА - 14700лв,АНТОАНЕТА ИЛИЕВА АСЕНОВА -7350лв.,Т
ANTOANETA ILIEVA ASENOVA - 2250lv.,DIMITRINA MARINOVA MLADENOVA - 7350lv.,YORDANKA IVANOVA EFREMOVA - 7350lv.,ANNA MITKOVA KOZHUHAROVA - 3750lv,EMILIYA TODOROVA KOLEVA - 7350lv, TSVETOSLAVA KRASIMIROVA STOIMENOVA - 14700lv,ANTOANETA ILIEVA ASENOVA -7350lv.,T
ShareTransfer
Buy from: СТАНИМИРА ГЕОРГИЕВА ПЕТРУШКОВА - 2250лв,ЙОРДАН НЕДЯЛКОВ ЙОРДАНОВ - 7350лв,ИЛИАН БОРИСОВ МАРКОВ - 7350лв,ЦЕЦКА ДИМИТРОВА СТОЯНОВА - 3750лв.,ЦВЕТАН ЯНКОВ ДИВИНИСОВ - 7350лв,ПРОКОПИ ДИЧЕВ ПРОКОПИЕВ - 14700лв, СВЕТЛАНА ДРАГОМИРОВА ПРОКОПИЕВА - 7350лв,БОГОМИЛ АРСЕНОВ СПИРИДОНОВ - 7350
2008-09-15 15:02:41АЛЕВТИНА МАРИНОВА
ALEVTINA MARINOVA
Partner
2008-09-15 15:02:41ЙОРДАН НЕДЯЛКОВ ЙОРДАНОВ
YORDAN NEDYALKOV YORDANOV
Partner
2008-09-15 15:02:41ЦВЯТКО ВАСКОВ ПЕТРОВ
TSVYATKO VASKOV PETROV
Partner
2008-09-15 15:02:41ПЕТЪР ИВАНОВ МАРИНОВ - 4910024182, 7350 лв.;ПЕТРА БОРИСОВА ИВАНОВА - 4712053210,7350 лв. ЕМИЛ КРАЧУНОВ МАРИНОВ - 7350 лв.
PETAR IVANOV MARINOV - 4910024182, 7350 lv.;PETRA BORISOVA IVANOVA - 4712053210,7350 lv. EMIL KRACHUNOV MARINOV - 7350 lv.
ShareTransfer
7350 Sell to: ЦВЯТКО ВАСКОВ ПЕТРОВ - 8211051927,7350 лв.; ЙОРДАН НЕДЯЛКОВ ЙОРДАНОВ - 7909257269, 7350 лв.;АЛЕВТИНА МАРИНОВА
2008-09-15 15:02:41ЦВЯТКО ВАСКОВ ПЕТРОВ - 8211051927,7350 лв.; ЙОРДАН НЕДЯЛКОВ ЙОРДАНОВ - 7909257269, 7350 лв.;АЛЕВТИНА МАРИНОВА
TSVYATKO VASKOV PETROV - 8211051927,7350 lv.; YORDAN NEDYALKOV YORDANOV - 7909257269, 7350 lv.;ALEVTINA MARINOVA
ShareTransfer
7350 Buy from: ПЕТЪР ИВАНОВ МАРИНОВ - 4910024182, 7350 лв.;ПЕТРА БОРИСОВА ИВАНОВА - 4712053210,7350 лв. ЕМИЛ КРАЧУНОВ МАРИНОВ - 7350 лв.
2008-04-01 13:15:29ИЗОЛКО
IZOLKO
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2008-04-01 13:15:29ИЗОЛКО ООД
IZOLKO OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Козлодуй 3320 ул. ПАНАЙОТ ХИТОВ 1А
2008-04-01 13:15:29ИЗОЛКО ООД
IZOLKO OOD
SubjectOfActivity
ПOKУПKA HA CTOKИ C ЦEЛ ПPOДAЖБA B ПЬPBOHAЧAЛEH, OБPAБOTEH ИЛИ ПPEPAБOTEH BИД, XOTEЛИEPCTBO, PECTOPAHTЬOPCTBO, CTPOИTEЛCTBO, TЬPГOBCKO ПOCPEДHИЧECTBO И ПPEДCTABИTEЛCTBO HA БЬЛГAPCKИ И ЧУЖДECTPAHHИ ФИЗИЧECKИ И ЮPИДИЧECKИ ЛИЦA, ПPOУЧBATEЛHA, ПPOEKTAHTCKA, BЬЗCTAHOBИTEЛHA, PEMOHTHA И ИЗПЬЛHИTEЛCKA ДEЙHOCT HA XИДPO, TOПЛO И ЗBУKOИЗOЛAЦИИ, AHTИKOPOЗИOHHA ЗAЩИTA HA ПPOMИШЛEHИ, ЖИЛИЩHИ И OБЩECTBEHИ CГPAДИ И OБEKTИ, ПACИBHИ ПOЖAPOЗAЩИTHИ ДEЙHOCTИ ПO EЛ. KAБEЛИ И METAЛHИ KOHCTPУKЦИИ, KAKTO И BCЯKA ДPУГA ДEЙHOCT, KOЯTO HE E ЗAБPAHEHA OT ЗAKOHA.
2008-04-01 13:15:29НИКОЛАЙ ИВАНОВ ВАСИЛЕВ
NIKOLAY IVANOV VASILEV
Manager
2008-04-01 13:15:29ЦВЕТАН КАМЕНОВ ПЕТРУШКОВ
TSVETAN KAMENOV PETRUSHKOV
Partner
2008-04-01 13:15:29СТАНИМИРА ГЕОРГИЕВА ПЕТРУШКОВА
STANIMIRA GEORGIEVA PETRUSHKOVA
Partner
2008-04-01 13:15:29БОГДАН ДИЧЕВ ПРОКОПИЕВ
BOGDAN DICHEV PROKOPIEV
Partner
2008-04-01 13:15:29МАРИН ДИМИТРОВ КОЛЕВ
MARIN DIMITROV KOLEV
Partner
2008-04-01 13:15:29ДИЧКО ПРОКОПИЕВ ПРОКОПИЕВ
DICHKO PROKOPIEV PROKOPIEV
Partner
2008-04-01 13:15:29ЛЮДМИЛ ИВАНОВ СТОЯНОВ
LYUDMIL IVANOV STOYANOV
Partner
2008-04-01 13:15:29ВЕРЖИН ТАТЬОЗ ТАКВОРЯН
VERZHIN TATXOZ TAKVORYAN
Partner
2008-04-01 13:15:29СВЕТЛАНА ДРАГОМИРОВА ПРОКОПИЕВА
SVETLANA DRAGOMIROVA PROKOPIEVA
Partner
2008-04-01 13:15:29ИЛИАН БОРИСОВ МАРКОВ
ILIAN BORISOV MARKOV
Partner
2008-04-01 13:15:29ИВАНКА МИХАЙЛОВА ЙОРДАНОВА
IVANKA MIHAYLOVA YORDANOVA
Partner
2008-04-01 13:15:29БОГОМИЛ АРСЕНОВ СПИРДОНОВ
BOGOMIL ARSENOV SPIRDONOV
Partner
2008-04-01 13:15:29ПЕТРА БОРИСОВА ИВАНОВА
PETRA BORISOVA IVANOVA
Partner
2008-04-01 13:15:29ПРОКОПИ ДИЧЕВ ПРОКОПИЕВ
PROKOPI DICHEV PROKOPIEV
Partner
2008-04-01 13:15:29ВАЛЕРИ БОНОВ ГОРАНОВ
VALERI BONOV GORANOV
Partner
2008-04-01 13:15:29ЕМИЛ КРАЧУНОВ МАРИНОВ
EMIL KRACHUNOV MARINOV
Partner
2008-04-01 13:15:29ЦЕЦКА ДИМИТРОВА СТОЯНОВА
TSETSKA DIMITROVA STOYANOVA
Partner
2008-04-01 13:15:29ГЛОБАЛ КЕПИТЪЛ
GLOBAL KEPITAL
Partner
2008-04-01 13:15:29НИКОЛАЙ ИВАНОВ ВАСИЛЕВ
NIKOLAY IVANOV VASILEV
Partner
2008-04-01 13:15:29ХРИСТО ГЕОРГИЕВ МИТОВ
HRISTO GEORGIEV MITOV
Partner
2008-04-01 13:15:29ЦВЕТАН ЯНКОВ ДИВИНИСОВ
TSVETAN YANKOV DIVINISOV
Partner
2008-04-01 13:15:29ВИОЛЕТКА СТОЯНОВА ДИМИТРОВА
VIOLETKA STOYANOVA DIMITROVA
Partner
2008-04-01 13:15:29ПЕТЪР ИВАНОВ МАРИНОВ
PETAR IVANOV MARINOV
Partner

Проверки в други регистри за фирмата ИЗОЛКО IZOLKO (ЕИК: 106071208)
Check other registries about the company ИЗОЛКО IZOLKO (ID: 106071208)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate