Търговски регистър / Registry of Companies

by bivol

Търговски регистър/Companies in Bulgaria Данни от/Data from opendata.government.bg за периода period 01.01.2008-12.06.2018

Събития с лица свързани с компанията ЕВРОКОМ - ЦАРЕВЕЦ (ЕИК: 104098480)
Events with persons connected to the company EVROKOM - TSAREVETS (ID: 104098480)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 104098480)
Към 2019-11-12 07:46:18 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2019-11-12 07:46:18 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Има данни да е изпълнител на проекти по Оперативните програми на ЕС 2014-2020
  The company is EU funded projects contractor.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient 2007-2013.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2011-03-01 15:28:31МАРТИН ИВАНОВ ЙОВЧЕВ
MARTIN IVANOV YOVCHEV
БЪЛГАРИЯManager
2010-07-19 14:06:48ЕВРОКОМ - ЦАРЕВЕЦ ООД
EVROKOM - TSAREVETS OOD
SubjectOfActivity
експлоатация на медийни уеб-сайтове, които работят като интернет портали и предоставят периодично актуализиращо се информационно съдържание, предоставяне на информационни и телекомуникационни услуги на базата на къмпютърни технологии, рекламна, информационна, програмна и импресарска дейности, изграждане и експлоатация на телекомуникационни мрежи, както и всякаква друга дейност, незабранена от закона
2008-06-08 12:25:58ЕВРОКОМ-ВЕЛИКО ТЪРНОВО
EVROKOM-VELIKO TARNOVO
Distraints
2008-04-10 09:30:57ЕВРОКОМ - ЦАРЕВЕЦ
EVROKOM - TSAREVETS
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2008-04-10 09:30:57ЕВРОКОМ - ЦАРЕВЕЦ ООД
EVROKOM - TSAREVETS OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Велико Търново 5000 пл. МАЙКА БЪЛГАРИЯ 2
2008-04-10 09:30:57ЕВРОКОМ - ЦАРЕВЕЦ ООД
EVROKOM - TSAREVETS OOD
SubjectOfActivity
ИЗГPAЖДAHE И EKCПЛOATAЦИЯ HA TEЛEKOMУHИKAЦИOHHИ MPEЖИ И ПPEДOCTABЯHE HA УCЛУГИ; PEKЛAMHA, ИHФOPMAЦИOHHA, ПPOГPAMHA И ИMПPECAPCKA ДEЙHOCTИ; CДEЛKИ C ИHTEЛEKTУAЛHA COБCTBEHOCT; ИHЖEHEPИHГOBИ И KOHCУЛTAHTCKИ УCЛУГИ; ТЪPГOBCKO ПPEДCTABИTEЛCTBO, ПOCPEДHИЧECTBO И AГEHTCTBO; BCЯKAKBИ ДPУГИ CTOПAHCKИ ДEЙHOCTИ И УCЛУГИ, C ИЗKЛЮЧEHИE HA ЗAБPAHEHИTE CЬC ЗAKOH
2008-04-10 09:30:57ВАСКА АНГЕЛОВА МИХАЙЛОВА
VASKA ANGELOVA MIHAYLOVA
Manager
2008-04-10 09:30:57РОСЕН ПЕТРОВ ИЛЧЕВ
ROSEN PETROV ILCHEV
Partner
2008-04-10 09:30:57ВАЛЕНТИН ПЕТКОВ РЕКОВ
VALENTIN PETKOV REKOV
Partner

Проверки в други регистри за фирмата ЕВРОКОМ - ЦАРЕВЕЦ EVROKOM - TSAREVETS (ЕИК: 104098480)
Check other registries about the company ЕВРОКОМ - ЦАРЕВЕЦ EVROKOM - TSAREVETS (ID: 104098480)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate