Търговски регистър

by bivol

Търговски регистър/Companies in Bulgaria Данни от/Data from opendata.government.bg за периода period 01.01.2008-12.06.2018

Събития с лица свързани с компанията ЗАХАРНИ ЗАВОДИ (ЕИК: 104051737)
Events with persons connected to the company ZAHARNI ZAVODI (ID: 104051737)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 104051737)
Към 2019-10-16 21:48:51 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2019-10-16 21:48:51 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е изпълнител на проекти по Оперативните програми на ЕС 2013-2020
  No data about EU funded project contractor 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient 2007-2013.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2017-11-14 09:51:29Георги Кирилов Шарков
Georgi Kirilov SHarkov
БЪЛГАРИЯRepresentative
2017-11-14 09:51:29Валентина Иванова Ралева
Valentina Ivanova Raleva
БЪЛГАРИЯRepresentative
2017-11-14 09:51:29Мая Кирилова Цанкова
Maya Kirilova TSankova
БЪЛГАРИЯRepresentative
2017-11-14 09:51:29Кирил Борисов Георгиев
Kiril Borisov Georgiev
БЪЛГАРИЯRepresentative
2017-11-14 09:51:29Тодор Красимиров Тодоров
Todor Krasimirov Todorov
БЪЛГАРИЯRepresentative
2017-11-14 09:51:29Валентина Иванова Ралева
Valentina Ivanova Raleva
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2017-11-14 09:51:29Мая Кирилова Цанкова
Maya Kirilova TSankova
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2017-11-14 09:51:29Тодор Красимиров Тодоров
Todor Krasimirov Todorov
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2017-11-14 09:51:29Георги Кирилов Шарков
Georgi Kirilov SHarkov
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2017-11-14 09:51:29Кирил Борисов Георгиев
Kiril Borisov Georgiev
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2017-01-10 15:57:18Красимир Иванов Добрев
Krasimir Ivanov Dobrev
БЪЛГАРИЯRepresentative
2017-01-10 15:57:18Валентина Иванова Ралева
Valentina Ivanova Raleva
БЪЛГАРИЯRepresentative
2017-01-10 15:57:18Румен Стоянов Данков
Rumen Stoyanov Dankov
БЪЛГАРИЯRepresentative
2014-11-19 14:20:54Валенитна Иванова Ралева
Valenitna Ivanova Raleva
БЪЛГАРИЯRepresentative
2014-11-19 14:20:54Красимир Иванов Добрев
Krasimir Ivanov Dobrev
БЪЛГАРИЯRepresentative
2014-11-19 14:20:54Румен Стоянов Данков
Rumen Stoyanov Dankov
БЪЛГАРИЯRepresentative
2014-11-19 14:20:54Румен Стоянов Данков
Rumen Stoyanov Dankov
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2014-11-19 14:20:54Красимир Иванов Добрев
Krasimir Ivanov Dobrev
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2014-11-19 14:20:54Валентина Иванова Ралева
Valentina Ivanova Raleva
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2012-09-27 16:11:31Любен Лилянов Нанов
Lyuben Lilyanov Nanov
БЪЛГАРИЯSupervisor
2011-12-06 14:27:23РУМЕН СТОЯНОВ ДАНКОВ
RUMEN STOYANOV DANKOV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2011-12-06 14:27:23КРАСИМИР ИВАНОВ ДОБРЕВ
KRASIMIR IVANOV DOBREV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2011-12-06 14:27:23ВАЛЕНТИНА ИВАНОВА РАЛЕВА
VALENTINA IVANOVA RALEVA
БЪЛГАРИЯRepresentative
2011-12-06 14:27:23РУМЕН СТОЯНОВ ДАНКОВ
RUMEN STOYANOV DANKOV
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2011-12-06 14:27:23КРАСИМИР ИВАНОВ ДОБРЕВ
KRASIMIR IVANOV DOBREV
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2011-12-06 14:27:23ВАЛЕНТИНА ИВАНОВА РАЛЕВА
VALENTINA IVANOVA RALEVA
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2010-08-09 17:12:39ЦАНКА ИВАНОВА ГАНЕВА
TSANKA IVANOVA GANEVA
БЪЛГАРИЯSupervisor
2010-08-09 17:12:39ГЕОРГИ ХРИСТОВ РАШКОВ
GEORGI HRISTOV RASHKOV
БЪЛГАРИЯSupervisor
2010-08-09 17:12:39ЧАВДАР ДОЧЕВ ДАНЕВ
CHAVDAR DOCHEV DANEV
БЪЛГАРИЯSupervisor
2010-08-09 17:12:39ГЕОРГИ АЛЕКСИЕВ УЗУНОВ
GEORGI ALEKSIEV UZUNOV
БЪЛГАРИЯSupervisor
2010-08-09 17:12:39РУСИ ИЛЧЕВ ДАНЕВ
RUSI ILCHEV DANEV
БЪЛГАРИЯSupervisor
2009-08-03 16:37:24РУМЕН СТОЯНОВ ДАНКОВ
RUMEN STOYANOV DANKOV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2009-08-03 16:37:24КРАСИМИР ИВАНОВ ДОБРЕВ
KRASIMIR IVANOV DOBREV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2009-08-03 16:37:24ВАЛЕНТИНА ИВАНОВА РАЛЕВА
VALENTINA IVANOVA RALEVA
БЪЛГАРИЯRepresentative
2009-08-03 16:37:24РУМЕН СТОЯНОВ ДАНКОВ
RUMEN STOYANOV DANKOV
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2009-08-03 16:37:24КРАСИМИР ИВАНОВ ДОБРЕВ
KRASIMIR IVANOV DOBREV
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2009-08-03 16:37:24ВАЛЕНТИНА ИВАНОВА РАЛЕВА
VALENTINA IVANOVA RALEVA
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2008-12-19 15:33:37КРАСИМИР ИВАНОВ ДОБРЕВ
KRASIMIR IVANOV DOBREV
Representative
2008-12-19 15:33:37КРАСИМИР ИВАНОВ ДОБРЕВ
KRASIMIR IVANOV DOBREV
BoardManager2
2008-01-16 12:58:12ЗАХАРНИ ЗАВОДИ
ZAHARNI ZAVODI
LegalForm
Акционерно дружество
2008-01-16 12:58:12ЗАХАРНИ ЗАВОДИ АД
ZAHARNI ZAVODI AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Горна Оряховица 5100 СВЕТИ КНЯЗ БОРИС ПЪРВИ 29
2008-01-16 12:58:12ЗАХАРНИ ЗАВОДИ АД
ZAHARNI ZAVODI AD
SubjectOfActivity
ПРОИЗВОДСТВО И РАЗФАСОВКА НА ЗАХАР КРИСТАЛ ПО 1 И 5 КИЛОГРАМА, БУЧКИ, СУХИ ЦВЕКЛОВИ БРИКЕТИ, ЗАХАРНИ ИЗДЕЛИЯ, СПИРТ, ВЪГЛЕРОДЕН ДВУОКИС, СГЪСТЕНА ШЛЕМА, БЕЗАЛКОХОЛНИ НАПИТКИ, ПАРА И ЕЛ.ЕНЕРГИЯ, ОПАКОВКИ И ВСИЧКИ ВИДОВЕ ПЕЧАТАРСКИ УСЛУГИ; ПРОИЗВОДСТВО НА ОТЛИВКИ, ИЗРАБОТКА НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ И ИНСТРУМЕНТИ, ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ИЗНОСЕНИ ДЕТАЙЛИ, РЕМОНТ НА ТЕХНОЛОГИЧНО ОБОРУДВАНЕ; ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ; РЕМОНТНА, СЕРВИЗНА, СТРОИТЕЛНО - МОНТАЖНА, ПРОЕКТАНТСКО - КОНСТРУКТОРСКА И ШИВАШКА ДЕЙНОСТ; ПРОИЗВОДСТВО, ИЗКУПУВАНЕ, ПРЕРАБОТКА И ТЪРГОВИЯ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА СЪС СЕЛСКОСТОПАНСКА, ЖИВОТИНСКА И ОРАНЖЕРИЙНА ПРОДУКЦИЯ; ВЪНШНОТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, ВНОС - ИЗНОС,ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ, ТЪРГОВИЯ ЧРЕЗ СОБСТВЕНИ МАГАЗИНИ; ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО В СОБСТВЕНИ ИЛИ НАЕТИ ЗАВЕДЕНИЯ; ПОДГОТОВКА И ПРЕКВАЛИФИКАЦИЯ НА КАДРИ, ДРУГИ СТРАНИЧНИ ДЕЙНОСТИ.
2008-01-16 12:58:12СТОЯН ДИМИТРОВ ШУБЕКОВ
STOYAN DIMITROV SHUBEKOV
Representative
2008-01-16 12:58:12ПЕНЮ ВЕЛИЧКОВ ПЕНЕВ
PENYU VELICHKOV PENEV
Representative
2008-01-16 12:58:12ВАЛЕНТИНА ИВАНОВА РАЛЕВА
VALENTINA IVANOVA RALEVA
Representative
2008-01-16 12:58:12СТОЯН ДИМИТРОВ ШУБЕКОВ
STOYAN DIMITROV SHUBEKOV
BoardManager2
2008-01-16 12:58:12ПЕНЮ ВЕЛИЧКОВ ПЕНЕВ
PENYU VELICHKOV PENEV
BoardManager2
2008-01-16 12:58:12ВАЛЕНТИНА ИВАНОВА РАЛЕВА
VALENTINA IVANOVA RALEVA
BoardManager2
2008-01-16 12:58:12ГЕОРГИ АЛЕКСИЕВ УЗУНОВ
GEORGI ALEKSIEV UZUNOV
Supervisor
2008-01-16 12:58:12РУСИ ИЛЧЕВ ДАНЕВ
RUSI ILCHEV DANEV
Supervisor
2008-01-16 12:58:12ВАСИЛ ХРИСТОВ КАРАМОЧЕВ
VASIL HRISTOV KARAMOCHEV
Supervisor
2008-01-16 12:58:12ЦАНКА ИВАНОВА ГАНЕВА
TSANKA IVANOVA GANEVA
Supervisor
2008-01-16 12:58:12ЧАВДАР ДОЧЕВ ДАНЕВ
CHAVDAR DOCHEV DANEV
Supervisor

Проверки в други регистри за фирмата ЗАХАРНИ ЗАВОДИ ZAHARNI ZAVODI (ЕИК: 104051737)
Check other registries about the company ЗАХАРНИ ЗАВОДИ ZAHARNI ZAVODI (ID: 104051737)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate