Търговски регистър

by bivol

Търговски регистър/Companies in Bulgaria Данни от/Data from opendata.government.bg за периода period 01.01.2008-12.06.2018

Събития с лица свързани с компанията ТЕЦ ВАРНА (ЕИК: 103551629)
Events with persons connected to the company TETS VARNA (ID: 103551629)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 103551629)
Към 2019-10-17 20:24:16 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2019-10-17 20:24:16 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е изпълнител на проекти по Оперативните програми на ЕС 2013-2020
  No data about EU funded project contractor 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient 2007-2013.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2018-01-12 17:41:32ТЕЦ ВАРНА ЕАД
TETS VARNA EAD
SubjectOfActivity
Производство на електрическа и топлинна енергия, пренос и разпределение на топлинна енергия, строителна и ремонтна дейност в областта на електроенергетиката и топлоенергетиката, строителна и ремонтна дейност в областта на електропроизводството и топлопроизводството, търговия с електрическа енергия, пристанищна дейност и свързаните с нея агентиране и търговско обслужване, спедиция, инвестиционна и инженерингова дейност, научно-развойна дейност, вътрешна и външна търговия, импорт-експорт, реекспорт, придобиване и разпореждане с авторски права, права върху изобретения, търговски марки и промишлени образци, ноу-хау и други обекти на интелектуалната собственост, както и извършване на всяка друга дейност, незабранена от закон или друг нормативен акт.
2018-01-12 17:41:32Данаил Стоянов Папазов
Danail Stoyanov Papazov
БЪЛГАРИЯRepresentative
2018-01-12 17:41:32Андриян Атанасов Атанасов
Andriyan Atanasov Atanasov
БЪЛГАРИЯDirector
2018-01-12 17:41:32Данаил Стоянов Папазов
Danail Stoyanov Papazov
БЪЛГАРИЯDirector
2018-01-12 17:41:32Георги Петков Христозов
Georgi Petkov Hristozov
БЪЛГАРИЯDirector
2018-01-12 17:41:32СИГДА ООД
SIGDA OOD
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2016-03-11 16:30:30Барбора Кржижкова
Barbora Krzhizhkova
ЧЕШКА РЕПУБЛИКАSupervisor
2015-12-23 17:09:36Карел Крал
Karel Kral
ЧЕШКА РЕПУБЛИКАRepresentative
2015-12-23 17:09:36Карел Крал
Karel Kral
ЧЕШКА РЕПУБЛИКАBoardManager2
2014-09-04 16:42:45Ян Канта
YAn Kanta
ЧЕШКА РЕПУБЛИКАSupervisor
2013-05-18 11:50:37Минчо Генчев Минчев
Mincho Genchev Minchev
БЪЛГАРИЯRepresentative
2013-05-18 11:50:37Минчо Генчев Минчев
Mincho Genchev Minchev
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2013-04-04 18:05:44Иржи Ривола
Irzhi Rivola
ЧЕШКА РЕПУБЛИКАSupervisor
2013-01-10 14:10:29Либор Кичмер
Libor Kichmer
ЧЕШКА РЕПУБЛИКАRepresentative
2013-01-10 14:10:29Либор Кичмер
Libor Kichmer
ЧЕШКА РЕПУБЛИКАBoardManager2
2012-10-26 12:02:41ЧЕЗ Електропроизводство България ЕАД
CHEZ Elektroproizvodstvo Balgariya EAD
TransformingCompany
2012-10-26 12:02:41ТЕЦ ВАРНА ЕАД
TETS VARNA EAD
Successor703
2012-09-18 14:15:28ТЕЦ ВАРНА ЕАД
TETS VARNA EAD
SubjectOfActivity
производство на електрическа и топлинна енергия, пренос и разпределение на топлинна енергия, строителна и ремонтна дейност в областта на електроенергетиката и топлоенергетиката, строителна и ремонтно дейност в областта на електропроизводството и топлопроизводството, инвестиционна дейност, придобиване и разпореждане с авторски права, права върху изобретения,търговски марки и промишлени образци, ноу-хау и други обекти на интелектуалната собственост, както и извършване на всяка друга дейност, незабранена от закон или друг нормативен акт
2012-03-27 18:56:47Ростислав Рожновски
Rostislav Rozhnovski
ЧЕШКА РЕПУБЛИКАRepresentative
2012-03-27 18:56:47Ростислав Рожновски
Rostislav Rozhnovski
ЧЕШКА РЕПУБЛИКАBoardManager2
2011-10-28 14:36:05МАРЕК ХАНЧ
MAREK HANCH
ЧЕШКА РЕПУБЛИКАSupervisor
2011-08-22 14:05:21ПЕТЪР БАРАН
PETAR BARAN
ЧЕШКА РЕПУБЛИКАRepresentative
2011-08-22 14:05:21МАРТИН ХАНЧАР
MARTIN HANCHAR
ЧЕШКА РЕПУБЛИКАRepresentative
2011-08-22 14:05:21МАРТИН ХАНЧАР
MARTIN HANCHAR
ЧЕШКА РЕПУБЛИКАBoardManager2
2011-08-22 14:05:21ПЕТЪР БАРАН
PETAR BARAN
ЧЕШКА РЕПУБЛИКАBoardManager2
2011-01-31 17:57:25КАМЕН СТОЕВ БОШНАКОВ
KAMEN STOEV BOSHNAKOV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2011-01-31 17:57:25КАМЕН СТОЕВ БОШНАКОВ
KAMEN STOEV BOSHNAKOV
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2011-01-19 17:57:53ПЕТЪР ДОКЛАДАЛ
PETAR DOKLADAL
ЧЕШКА РЕПУБЛИКАSupervisor
2011-01-14 10:47:09ИВАЙЛО СТОЯНОВ СТОЯНОВ
IVAYLO STOYANOV STOYANOV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2011-01-14 10:47:09ПЕТЪР БАРАН
PETAR BARAN
ЧЕШКА РЕПУБЛИКАRepresentative
2011-01-14 10:47:09ИВАЙЛО СТОЯНОВ СТОЯНОВ
IVAYLO STOYANOV STOYANOV
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2011-01-14 10:47:09ПЕТЪР БАРАН
PETAR BARAN
ЧЕШКА РЕПУБЛИКАBoardManager2
2010-07-21 17:04:56Рихард Пашко
Rihard Pashko
ЧЕШКА РЕПУБЛИКАSupervisor
2010-02-22 18:51:12Ян Вавера
YAn Vavera
ЧЕШКА РЕПУБЛИКАSupervisor
2010-02-19 11:05:12ВАЦЛАВ ХЛОУБА
VATSLAV HLOUBA
ЧЕШКА РЕПУБЛИКАRepresentative
2010-02-19 11:05:12ВАЦЛАВ ХЛОУБА
VATSLAV HLOUBA
ЧЕШКА РЕПУБЛИКАBoardManager2
2010-02-19 11:05:12ЧЕЗ а.с. АД
CHEZ a.s. AD
ЧЕШКА РЕПУБЛИКАSoleCapitalOwner
2009-01-15 13:21:21Марек Шлегл
Marek SHlegl
Supervisor
2008-09-02 09:02:36МИНЧО ГЕНЧЕВ МИНЧЕВ
MINCHO GENCHEV MINCHEV
Representative
2008-09-02 09:02:36МИНЧО ГЕНЧЕВ МИНЧЕВ
MINCHO GENCHEV MINCHEV
BoardManager2
2008-04-04 13:45:33ЯН ВАВЕРА
YAN VAVERA
Representative
2008-04-04 13:45:33ИРЖИ ПРОХАЗКА
IRZHI PROHAZKA
Representative
2008-04-04 13:45:33ЯН ВАВЕРА
YAN VAVERA
BoardManager2
2008-04-04 13:45:33МИХАИЛ ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ
MIHAIL DIMITROV GEORGIEV
BoardManager2
2008-04-04 13:45:33ИРЖИ ПРОХАЗКА
IRZHI PROHAZKA
BoardManager2
2008-04-04 13:45:33ЛЮБОШ ПАВЛАС
LYUBOSH PAVLAS
Supervisor
2008-04-04 13:45:33ПЕТЕР БОДНАР
PETER BODNAR
Supervisor
2008-04-04 13:45:33ВЛАДИМИР ШМАЛЦ
VLADIMIR SHMALTS
Supervisor
2008-04-04 13:45:33ПЕТР ИРОУШ
PETR IROUSH
Supervisor
2008-04-04 13:45:33ЛАДИСЛАВ ШТЕПАНЕК
LADISLAV SHTEPANEK
Supervisor
2008-04-04 10:21:02ТЕЦ ВАРНА
TETS VARNA
LegalForm
Еднолично акционерно дружество
2008-04-04 10:21:02ТЕЦ ВАРНА ЕАД
TETS VARNA EAD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ с. Езерово 9168 Площадка на ТЕЦ - ВАРНА
2008-04-04 10:21:02ТЕЦ ВАРНА ЕАД
TETS VARNA EAD
SubjectOfActivity
ПPOИЗBOДCTBO HA EЛEKTPИЧECKA TOПЛИHHA EHEPГИЯ, ПPEHOC И PAЗПPEДEЛEHИE HA TOПЛИHHATA EHEPГИЯ; CTPOИTEЛHA И PEMOHTHA ДEЙHOCT B OБЛACTTA HA EЛEKTPOПPOИЗBOДCTBOTO И TOПЛOПPOИЗBOДCTBOTO; ИЗBЪPШBAHE HA ПPИCTAHИЩHA ДEЙHOCT, CBЪPЗAHA C PAЗTOBAPBAHE HA BЪГЛИЩA; ИHBECTИЦИOHHA ДEЙHOCT; ПPИДOБИBAHE И PAЗПOPEЖДAHE C ABTOPCKИ ПPABA, ПPABA BЪPXУ ИЗOБPETEHИЯ, TЪPГOBCKИ MAPKИ И ПPOMИШЛEHИ OБPAЗЦИ, HOУ-XAУ И ДPУГИ OБEKTИ HA ИHTEЛEKTУAЛHA COБCTBEHOCT.
2008-04-04 10:21:02ЯН ВАВЕРА
YAN VAVERA
Representative
2008-04-04 10:21:02МИХАИЛ ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ
MIHAIL DIMITROV GEORGIEV
Representative
2008-04-04 10:21:02ИРЖИ ПРОХАЗКА
IRZHI PROHAZKA
Representative
2008-04-04 10:21:02ЯН ВАВЕРА
YAN VAVERA
Director
2008-04-04 10:21:02МИХАИЛ ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ
MIHAIL DIMITROV GEORGIEV
Director
2008-04-04 10:21:02ИРЖИ ПРОХАЗКА
IRZHI PROHAZKA
Director
2008-04-04 10:21:02ЧЕЗ а.с. АД
CHEZ a.s. AD
SoleCapitalOwner

Проверки в други регистри за фирмата ТЕЦ ВАРНА TETS VARNA (ЕИК: 103551629)
Check other registries about the company ТЕЦ ВАРНА TETS VARNA (ID: 103551629)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate