Търговски регистър / Registry of Companies

by bivol

Търговски регистър/Companies in Bulgaria Данни от/Data from opendata.government.bg за периода period 01.01.2008-12.06.2018

Събития с лица свързани с компанията Е.ОН БЪЛГАРИЯ ПРОДАЖБИ (ЕИК: 103533691)
Events with persons connected to the company E.ON BALGARIYA PRODAZHBI (ID: 103533691)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 103533691)
Към 2019-11-20 04:34:08 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2019-11-20 04:34:08 we have the following data about this company:
 • Има данни за участие в 133 обществени поръчки за 78 188 541,39 лв.
  The company is public procurements contractor for this sum in BGN.
 • Има данни да е изпълнител на проекти по Оперативните програми на ЕС 2014-2020
  The company is EU funded projects contractor.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient 2007-2013.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2016-04-18 10:02:25ПЕТЪР ЗАФИРОВ МИЛЕВ
PETAR ZAFIROV MILEV
БЪЛГАРИЯSupervisor
2015-12-21 13:11:59БОЯН МИХАЙЛОВ КЪРШАКОВ
BOYAN MIHAYLOV KARSHAKOV
БЪЛГАРИЯSupervisor
2015-07-02 11:46:06ВЛАСТИМИЛ ОУРЖАДА
VLASTIMIL OURZHADA
ЧЕШКА РЕПУБЛИКАSupervisor
2014-04-30 09:35:42Георги Коршия
Georgi Korshiya
ГРУЗИЯRepresentative
2014-04-30 09:35:42Георги Коршия
Georgi Korshiya
ГРУЗИЯBoardManager2
2013-01-25 15:16:27Яна Маринова Димитрова
YAna Marinova Dimitrova
БЪЛГАРИЯRepresentative
2013-01-25 15:16:27Яна Маринова Димитрова
YAna Marinova Dimitrova
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2012-09-18 18:14:32МИХАЛ ЯНСКИ
MIHAL YANSKI
ЧЕШКА РЕПУБЛИКАSupervisor
2012-08-31 10:34:33МИХАИЛ ЯНСКИ
MIHAIL YANSKI
ЧЕШКА РЕПУБЛИКАSupervisor
2012-08-31 10:34:33АЛЕКСАНДРА НИКОЛОВА БАРЯКОВА
ALEKSANDRA NIKOLOVA BARYAKOVA
БЪЛГАРИЯSupervisor
2012-08-31 10:34:33РАДА ИВАНОВА ПЕЕВА
RADA IVANOVA PEEVA
БЪЛГАРИЯSupervisor
2012-08-02 10:06:36Пламен Стоянов Стефанов
Plamen Stoyanov Stefanov
БЪЛГАРИЯRepresentative
2012-08-02 10:06:36Боряна Димитрова Пенева
Boryana Dimitrova Peneva
БЪЛГАРИЯRepresentative
2012-08-02 10:06:36Пламен Стоянов Стефанов
Plamen Stoyanov Stefanov
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2012-08-02 10:06:36Боряна Димитрова Пенева
Boryana Dimitrova Peneva
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2011-10-25 16:04:12Е.ОН БЪЛГАРИЯ ПРОДАЖБИ АД
E.ON BALGARIYA PRODAZHBI AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9009 ВАРНА ТАУЪРС - Г, бул. ВЛАДИСЛАВ ВАРНЕНЧИК 258
2011-10-07 09:20:12Е.ОН БЪЛГАРИЯ ПРОДАЖБИ АД
E.ON BALGARIYA PRODAZHBI AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9009 ВАРНА ТАУРС - Г, бул. ВЛАДИСЛАВ ВАРНЕНЧИК 258
2011-09-21 10:39:32Е.ОН БЪЛГАРИЯ ПРОДАЖБИ АД
E.ON BALGARIYA PRODAZHBI AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9009 бул.ВЛАДИСЛАВ ВАРНЕНЧИК, ВАРНА ТАУРС Г 258
2011-09-21 10:39:32БИЛЯНА ГЕОРГИЕВА МАТЕВА
BILYANA GEORGIEVA MATEVA
БЪЛГАРИЯRepresentative
2011-09-21 10:39:32БИЛЯНА ГЕОРГИЕВА МАТЕВА
BILYANA GEORGIEVA MATEVA
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2011-02-17 15:54:43ЕГЕМЕН ХАРТМУТ ЛИПИНСКИ
EGEMEN HARTMUT LIPINSKI
ГЕРМАНИЯRepresentative
2011-02-17 15:54:43ЕГЕМЕН ХАРТМУТ ЛИПИНСКИ
EGEMEN HARTMUT LIPINSKI
ГЕРМАНИЯBoardManager2
2010-08-13 13:21:10КАЛОЯН ДИМЧЕВ КЪНЕВ
KALOYAN DIMCHEV KANEV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2010-08-13 13:21:10КАЛОЯН ДИМЧЕВ КЪНЕВ
KALOYAN DIMCHEV KANEV
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2009-03-27 14:48:08ЮРГЕН НОХ
YURGEN NOH
ГЕРМАНИЯRepresentative
2009-03-27 14:48:08ЮРГЕН НОХ
YURGEN NOH
ГЕРМАНИЯBoardManager2
2008-10-27 16:26:20ГЮНТЕР ПАУЛ ШУБЕРТ
GYUNTER PAUL SHUBERT
Supervisor
2008-09-19 14:39:40Е.ОН БЪЛГАРИЯ ПРОДАЖБИ АД
E.ON BALGARIYA PRODAZHBI AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9009 район Владислав Варненчик, БИЗНЕС ПАРК ВАРНА, СГРАДА 6
2008-07-29 15:38:12МАРТИН ЙОХАНЕС КРАУС
MARTIN YOHANES KRAUS
Supervisor
2008-07-29 15:38:12МАРКУС КАУНЕ
MARKUS KAUNE
Supervisor
2008-06-29 10:00:30ЩЕФЕН МАЙВАЛД
SHTEFEN MAYVALD
Representative
2008-06-29 10:00:30ВЕСЕЛИН ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
VESELIN GEORGIEV GEORGIEV
Representative
2008-06-29 10:00:30Е.ОН БЪЛГАРИЯ ПРОДАЖБИ АД
E.ON BALGARIYA PRODAZHBI AD
SubjectOfActivity
ОБЩЕСТВЕНО СНАБДЯВАНЕ С ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ И ПРОДАЖБА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ,ПРИСЪЕДИНЕНИ КЪМ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНА МРЕЖА,ПРИ НАЛИЧИЕТО И ПОДДЪРЖАНЕТО НА ВАЛИДНА ЛИЦЕНЗИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНО СНАБДЯВАНЕ С ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ НА ТЕЗИ ПОТРЕБИТЕЛИ.В ТАЗИ ВРЪЗКА ДРУЖЕСТВОТО СКЛЮЧВА СДЕЛКИ С ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ ПО РЕГУЛИРАНИ ЦЕНИ,КАКТО И НА ОРГАНИЗИРАНИЯ ПАЗАР НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ДЕЙСТВАЩОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО.ПРИ НАЛИЧИЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА СЪОТВЕТНА ВАЛИДНА ЛИЦЕНЗИЯ ДРУЖЕСТВОТО ОСЪЩЕСТВЯВА ДРУГИ ДЕЙНОСТИ В ОБЛАСТТА НА ЕНЕРГЕТИКАТА СЪГЛАСНО ДЕЙСТВАЩОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО.ДРУЖЕСТВОТО ЩЕ ПРЕДОСТАВЯ УСЛУГАТА КООРДИНАТОР НА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА.ПРИ НАЛИЧЕИ НА ВАЛИДНА ЛИЦЕНЗИЯ ЗА ТЪРГОВЕЦ НА ЕЛЕКТИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ И ВАЛИДНА РЕГИСТРАЦИЯ КАТО ТЪРГОВСКИ УЧАСТНИК ДРУЖЕСТВОТО ЩЕ СКЛЮЧИ ДИРЕКТНИ СДЕЛКИ ПРИ СВОБОДНО ДОГОВОРЕНИ ЦЕНИ С ПРИВИЛЕГИРОВАНИ ПОТРЕБИТЕЛИ ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА ЕЛ. ЕНЕРГИЯ ,ДРУЖЕСТВОТО ПРЕДОСТАВЯ ДРУГИ В ОБЛАСТТА НА ЕНЕРГЕТИКАТА СВЪРЗАНИ С ОСЪЩЕСТВЯВАНАТА ДЕЙНОСТ ,СЪГЛЕАСНО ДЕЙСТВАЩОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО.
2008-06-29 10:00:30БОЙКО ДИМИТРОВ ДИМИТРАЧКОВ
BOYKO DIMITROV DIMITRACHKOV
Representative
2008-04-25 15:46:15БОЙКО ДИМИТРОВ ДИМИТРАЧКОВ
BOYKO DIMITROV DIMITRACHKOV
BoardManager2
2008-04-25 15:46:15РАЙНХАРД ЕРНСТ АШЕНДОРФ, Дата на раждане 500507
RAYNHARD ERNST ASHENDORF, Data na razhdane 500507
Supervisor
2008-04-25 15:46:15МАРИАН ВАСИЛЕВ НИКОЛОВ
MARIAN VASILEV NIKOLOV
Supervisor
2008-04-25 15:06:09Е.ОН БЪЛГАРИЯ ПРОДАЖБИ
E.ON BALGARIYA PRODAZHBI
LegalForm
Акционерно дружество
2008-04-25 15:06:09Е.ОН БЪЛГАРИЯ ПРОДАЖБИ АД
E.ON BALGARIYA PRODAZHBI AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ул. ОБОРИЩЕ №13А
2008-04-25 15:06:09Е.ОН БЪЛГАРИЯ ПРОДАЖБИ АД
E.ON BALGARIYA PRODAZHBI AD
SubjectOfActivity
ОБЩЕСТВЕНО СНАБДЯВАНЕ С ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ И ПРОДАЖБА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ,ПРИСЪЕДИНЕНИ КЪМ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНА МРЕЖА,ПРИ НАЛИЧИЕТО И ПОДДЪРЖАНЕТО НА ВАЛИДНА ЛИЦЕНЗИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНО СНАБДЯВАНЕ С ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ НА ТЕЗИ ПОТРЕБИТЕЛИ.В ТАЗИ ВРЪЗКА ДРУЖЕСТВОТО СКЛЮЧВА СДЕЛКИ С ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ ПО РЕГУЛИРАНИ ЦЕНИ,КАКТО И НА ОРГАНИЗИРАНИЯ ПАЗАР НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ДЕЙСТВАЩОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО.ПРИ НАЛИЧИЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА СЪОТВЕТНА ВАЛИДНА ЛИЦЕНЗИЯ ДРУЖЕСТВОТО ОСЪЩЕСТВЯВА ДРУГИ ДЕЙНОСТИ В ОБЛАСТТА НА ЕНЕРГЕТИКАТА СЪГЛАСНО ДЕЙСТВАЩОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО.ДРУЖЕСТВОТО ЩЕ ПРЕДСТАВЛЯВА УСЛУГАТА КООРДИНАТОР НА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА.ПРИ НАЛИЧЕИ НА ВАЛИДНА ЛИЦЕНЗИЯ ЗА ТЪРГОВЕЦ НА ЕЛЕКТИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ И ВАЛИДНА РЕГИСТРАЦИЯ КАТО ТЪРГОВСКИ УЧАСТНИК ДРУЖЕСТВОТО ЩЕ СКЛЮЧИ ДИРЕКТНИ СДЕЛКИ ПРИ СВОБОДНО ДОГОВОРЕНИ ЦЕНИ С ПРИВИЛЕГИРОВАНИ ПОТРЕБИТЕЛИ ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА ЕЛ. ЕНЕРГИЯ ,ДРУЖЕСТВОТО ПРЕДСТАВЯ ДРУГИ В ОБЛАСТТА НА ЕНЕРГЕТИКАТА СВЪРЗАНИ С ОСЪЩЕСТВЯВАНАТА ДЕЙНОСТ ,СЪГЛЕАСНО ДЕЙСТВАЩОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО.
2008-04-25 15:06:09ВЕСЕЛИН ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
VESELIN GEORGIEV GEORGIEV
Representative
2008-04-25 15:06:09ЩЕФЕН МАЙВАЛД
SHTEFEN MAYVALD
Representative
2008-04-25 15:06:09РАЛФ ТОМАС ПЕШ
RALF TOMAS PESH
Representative
2008-04-25 15:06:09ВЕСЕЛИН ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
VESELIN GEORGIEV GEORGIEV
BoardManager2
2008-04-25 15:06:09ЩЕФЕН МАЙВАЛД
SHTEFEN MAYVALD
BoardManager2
2008-04-25 15:06:09РАЛФ ТОМАС ПЕШ
RALF TOMAS PESH
BoardManager2
2008-04-25 15:06:09МАНФРЕД МИХАЕЛ ПААШ
MANFRED MIHAEL PAASH
Supervisor
2008-04-25 15:06:09МАНФРЕД ВИРЗИНГ
MANFRED VIRZING
Supervisor
2008-04-25 15:06:09ХРИСТО КИРИЛОВ ХРИСТОВ
HRISTO KIRILOV HRISTOV
Supervisor
2008-04-25 15:06:09ЛЪЧЕЗАР ДИМИТРОВ БОРИСОВ
LACHEZAR DIMITROV BORISOV
Supervisor
2008-04-25 15:06:09РАЙНХАРД ЕРНС АШЕНДОРФ
RAYNHARD ERNS ASHENDORF
Supervisor

Проверки в други регистри за фирмата Е.ОН БЪЛГАРИЯ ПРОДАЖБИ E.ON BALGARIYA PRODAZHBI (ЕИК: 103533691)
Check other registries about the company Е.ОН БЪЛГАРИЯ ПРОДАЖБИ E.ON BALGARIYA PRODAZHBI (ID: 103533691)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate