Търговски регистър

by bivol

Търговски регистър/Companies in Bulgaria Данни от/Data from opendata.government.bg за периода period 01.01.2008-12.06.2018

Събития с лица свързани с компанията ПЕТРОЛ ХОЛДИНГ (ЕИК: 103078860)
Events with persons connected to the company PETROL HOLDING (ID: 103078860)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 103078860)
Към 2019-10-16 07:24:48 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2019-10-16 07:24:48 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е изпълнител на проекти по Оперативните програми на ЕС 2013-2020
  No data about EU funded project contractor 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient 2007-2013.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2018-01-09 14:13:14Иво Веселинов Велчевски
Ivo Veselinov Velchevski
Trustee
2018-01-09 14:13:14ПЕТРОЛ ХОЛДИНГ АД
PETROL HOLDING AD
Trustees
2017-05-19 16:41:47Стефан Стоянов Георгиев
Stefan Stoyanov Georgiev
Trustee
2017-05-19 16:41:47ПЕТРОЛ ХОЛДИНГ АД
PETROL HOLDING AD
Trustees
2017-04-13 13:55:35ПЕТРОЛ ХОЛДИНГ АД
PETROL HOLDING AD
OpenProccedingsSecIns
2017-04-13 13:55:35ПЕТРОЛ ХОЛДИНГ АД
PETROL HOLDING AD
InsolvencyDataSecIns
2016-12-01 16:16:33Боривой Ангелов Миланов
Borivoy Angelov Milanov
Trustee
2016-12-01 16:16:33ПЕТРОЛ ХОЛДИНГ АД
PETROL HOLDING AD
Trustees
2016-12-01 16:16:33Стефан Стоянов Георгиев
Stefan Stoyanov Georgiev
Trustee
2016-10-25 16:32:53ПЕТРОЛ ХОЛДИНГ АД
PETROL HOLDING AD
OpenProccedings
2016-10-25 16:32:53ПЕТРОЛ ХОЛДИНГ АД
PETROL HOLDING AD
InsolvencyData
2016-10-25 16:32:53ПЕТРОЛ ХОЛДИНГ АД
PETROL HOLDING AD
GeneralSeizure
2016-10-25 16:32:53Боривой Ангелов Миланов
Borivoy Angelov Milanov
Trustee
2016-10-25 16:32:53ПЕТРОЛ ХОЛДИНГ АД
PETROL HOLDING AD
Trustees
2016-10-25 16:32:53Стефан Стоянов Георгиев
Stefan Stoyanov Georgiev
Trustee
2015-01-28 15:28:56ПЕТРОЛ ХОЛДИНГ АД
PETROL HOLDING AD
БЪЛГАРИЯSeatForCorrespondence
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. Славянска 5
2014-05-14 10:29:19СТЕФАН СТОЯНОВ ГЕОРГИЕВ
STEFAN STOYANOV GEORGIEV
Trustees
2014-03-20 11:56:00СТЕФАН СТОЯНОВ ГЕОРГИЕВ
STEFAN STOYANOV GEORGIEV
Trustees
2013-11-13 10:32:31ПЕТРОЛ ХОЛДИНГ АД
PETROL HOLDING AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 бул. Цар Симеон Велики 112
2013-11-13 10:32:31ЕРШОВ ДЕНИС
ERSHOV DENIS
ЛИТВАRepresentative
2013-11-13 10:32:31АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСЕЕВИЧ МЕЛНИК
ALEKSANDAR ALEKSEEVICH MELNIK
РУСКА ФЕДЕРАЦИЯDirector
2013-11-13 10:32:31ЕРШОВ ДЕНИС
ERSHOV DENIS
ЛИТВАDirector
2013-11-13 10:32:31ЦВЕТАН ИВАНОВ ДИМИТРОВ
TSVETAN IVANOV DIMITROV
БЪЛГАРИЯDirector
2013-11-13 10:32:31МАРИАНА ТРИФОНОВА БРАГА
MARIANA TRIFONOVA BRAGA
БЪЛГАРИЯDirector
2013-11-13 10:32:31КЕДИЛЕРЛИ АРАРАТ
KEDILERLI ARARAT
ВЕЛИКОБРИТАНИЯDirector
2011-08-17 14:21:22ОРЛИН ТОДОРОВ ТОДОРОВ
ORLIN TODOROV TODOROV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2011-08-17 14:21:22АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСЕЕВИЧ МЕЛНИК
ALEKSANDAR ALEKSEEVICH MELNIK
РУСКА ФЕДЕРАЦИЯDirector
2011-08-17 14:21:22МИТКО ВАСИЛЕВ СЪБЕВ
MITKO VASILEV SABEV
Director
2011-08-17 14:21:22СТОЯН МИТЕВ КРЪСТЕВ
STOYAN MITEV KRASTEV
Director
2011-08-17 14:21:22ОРЛИН ТОДОРОВ ТОДОРОВ
ORLIN TODOROV TODOROV
БЪЛГАРИЯDirector
2011-08-17 14:21:22ЕРШОВ ДЕНИС
ERSHOV DENIS
ЛИТВАDirector
2011-06-02 11:57:28ОРЛИН ТОДОРОВ ТОДОРОВ - Временно отстранен от длъжност с Обезпечителна заповед въз основа на Определение от 30.05.2011 г. по т.д. № 103/2011 г. на СГС, ТО, VІ-16 състав
ORLIN TODOROV TODOROV - Vremenno otstranen ot dlazhnost s Obezpechitelna zapoved vaz osnova na Opredelenie ot 30.05.2011 g. po t.d. № 103/2011 g. na SGS, TO, VІ-16 sastav
БЪЛГАРИЯRepresentative
2011-06-02 11:57:28АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСЕЕВИЧ МЕЛНИК
ALEKSANDAR ALEKSEEVICH MELNIK
РУСКА ФЕДЕРАЦИЯDirector
2011-06-02 11:57:28МИТКО ВАСИЛЕВ СЪБЕВ
MITKO VASILEV SABEV
Director
2011-06-02 11:57:28СТОЯН МИТЕВ КРЪСТЕВ
STOYAN MITEV KRASTEV
Director
2011-06-02 11:57:28ОРЛИН ТОДОРОВ ТОДОРОВ - Временно отстранен от длъжност с Обезпечителна заповед въз основа на Определение от 30.05.2011 г. по т.д. № 103/2011 г. на СГС, ТО, VІ-16 състав,
ORLIN TODOROV TODOROV - Vremenno otstranen ot dlazhnost s Obezpechitelna zapoved vaz osnova na Opredelenie ot 30.05.2011 g. po t.d. № 103/2011 g. na SGS, TO, VІ-16 sastav,
БЪЛГАРИЯDirector
2011-06-02 11:57:28ЕРШОВ ДЕНИС
ERSHOV DENIS
ЛИТВАDirector
2011-04-08 11:18:47ОРЛИН ТОДОРОВ ТОДОРОВ
ORLIN TODOROV TODOROV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2011-04-08 11:18:47АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСЕЕВИЧ МЕЛНИК
ALEKSANDAR ALEKSEEVICH MELNIK
РУСКА ФЕДЕРАЦИЯDirector
2011-04-08 11:18:47МИТКО ВАСИЛЕВ СЪБЕВ
MITKO VASILEV SABEV
Director
2011-04-08 11:18:47СТОЯН МИТЕВ КРЪСТЕВ
STOYAN MITEV KRASTEV
Director
2011-04-08 11:18:47ОРЛИН ТОДОРОВ ТОДОРОВ
ORLIN TODOROV TODOROV
БЪЛГАРИЯDirector
2011-04-08 11:18:47ЕРШОВ ДЕНИС
ERSHOV DENIS
ЛИТВАDirector
2011-03-10 14:25:20ОРЛИН ТОДОРОВ ТОДОРОВ - Временно отстранен от длъжност с Обезпечителна заповед въз основа на Определение от 10.03.2011 г. по т.д. № 103/2011 г. на СГС, ТО, VІ-16 състав
ORLIN TODOROV TODOROV - Vremenno otstranen ot dlazhnost s Obezpechitelna zapoved vaz osnova na Opredelenie ot 10.03.2011 g. po t.d. № 103/2011 g. na SGS, TO, VІ-16 sastav
БЪЛГАРИЯRepresentative
2011-03-10 14:25:20МИТКО ВАСИЛЕВ СЪБЕВ
MITKO VASILEV SABEV
Director
2011-03-10 14:25:20СТОЯН МИТЕВ КРЪСТЕВ
STOYAN MITEV KRASTEV
Director
2011-03-10 14:25:20ОРЛИН ТОДОРОВ ТОДОРОВ - Временно отстранен от длъжност с Обезпечителна заповед въз основа на Определение от 10.03.2011 г. по т.д. № 103/2011 г. на СГС, ТО, VІ-16 състав
ORLIN TODOROV TODOROV - Vremenno otstranen ot dlazhnost s Obezpechitelna zapoved vaz osnova na Opredelenie ot 10.03.2011 g. po t.d. № 103/2011 g. na SGS, TO, VІ-16 sastav
БЪЛГАРИЯDirector
2011-03-10 14:25:20ЕРШОВ ДЕНИС
ERSHOV DENIS
ЛИТВАDirector
2011-03-10 14:25:20АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСЕЕВИЧ МЕЛНИК
ALEKSANDAR ALEKSEEVICH MELNIK
РУСКА ФЕДЕРАЦИЯDirector
2009-08-20 12:13:42ЕРШОВ ДЕНИС
ERSHOV DENIS
ЛИТВАDirector
2009-08-20 12:13:42АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСЕЕВИЧ МЕЛНИК
ALEKSANDAR ALEKSEEVICH MELNIK
РУСКА ФЕДЕРАЦИЯDirector
2009-08-18 18:14:45ТРАНСХОЛД БЪЛГАРИЯ ХОЛДИНГ
TRANSHOLD BALGARIYA HOLDING
TransformingCompany
2009-08-18 18:14:45ПЕТРОЛ ХОЛДИНГ
PETROL HOLDING
Successor703
2008-01-17 17:20:09ПЕТРОЛ ХОЛДИНГ
PETROL HOLDING
LegalForm
Акционерно дружество
2008-01-17 17:20:09ПЕТРОЛ ХОЛДИНГ АД
PETROL HOLDING AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ул. БРАТЯ МИЛАДИНОВИ 22А
2008-01-17 17:20:09ПЕТРОЛ ХОЛДИНГ АД
PETROL HOLDING AD
SubjectOfActivity
--- ОБРАБОТКА , ВНОС ИНЗОС , МАРКЕТИНГ,ПОКУПКА,ПРОДАЖБА ,РЕАЛИЗАЦИЯ И ТРАНСПОРТ ПО СУША .Ж.П., ВОДА, ВЪЗДУХ И ТРЪБОПРОВОД ИЛИ ПО ДРУГ УМЕСТЕН НАЧИН НА СУРОВ ПЕТРОЛ,ПЕТРОЛНИ ПРОДУКТИ И ДРУГИ СТОКИ ОТ ВСЯКАКЪВПРОИЗХОД,ОБРАБОТЕН ИЛИ ПРЕРАБОТЕНИВ БЪЛГАРИЯ И ЧУЖБИНА;КОМИСИОНЕРСКА,СПЕДИТОРСКА,СКЛАДОВА И ЛИЗИНГОВА ДЕЙНОСТ,ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И АГЕНТИРАНЕ,ТРАНСПОРТ НА ПЪТНИЦИ И ТОВАРИ ПО СУШАТА,ВЪЗДУХ И ВОДА , ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО И ДРУГИ ТУРИСТИЧЕСКИ УСЛУГИ СЛЕД ЛИЦЕНЗ,РЕКЛАМА И КОНСУЛТАНСКИ И ИНФОРМАЦИОННИ УСЛУГИ;ПОКУПКА ,СТРОЕЖ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ,МАРКЕТИНГ И ИНЖИНЕРИНГ,ВИДЕОКАСЕТИ ,ПРОИЗВОДСТВО ,МАРКЕТИНГ И РЕАЛИЗАЦИЯ НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ ОТ ЖИВОТИНСКИ И РАСТИТЕЛЕН ПРОИЗХОД,ПРИДОБИВАНЕ , УПРАВЛЕНИЕ,ОЦЕНКА И ПРОДАЖБА НА ДЯЛОВИ И ИЛИ АКЦИОНЕРНИ УЧАСТИЯ В БЪЛГАРСКИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ДРУЖЕСТВА-ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА,УЧАСТИЯ ПОД КАКВАТО И ДА Е ФОРМА В ДРУГИ МЕСТНИ И ИЛИ ЧУЖДЕСТРАННИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА И /ИЛИ В ТЯХНОТО УПРАВЛЕНИЕ ,ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И ПРОДАЖБА НА ОБЛИГАЦИИ, ПРИДОБИВАНЕ И ОЦЕНКА И ПРОДАЖБА НА ПАТЕНТИ ,ОТСТЪПВАНЕ НА ЛИЦЕНЗИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПАТЕНТИ НА ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ ОТ ВСЯКАКЪВ ВИД,КАТО И ДА ИЗВЪРШВА И ДРУЖЕСТВА В ДРУЖЕСТВА В КОИТО ХОЛДИНГОВОТО ДРУЖЕСТВО УЧАСТВА; СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ ОТ ВСЯКАКЪВ ВИД, РАЗРЕШЕНА ОТ ЗАКОНА. ФИНАНСИРАНЕ НА ДРУЖЕСТВА ,В КОИТО ХОЛДИНГОВОТО ДРУЖЕСТВО УЧАСТВА,КАКТО И ИЗВЪРШВАНЕ НА ВСЯКАКВА ДРУГА ПРОИЗВОДСТВЕНА И ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ,ЗА КОЯТО НЯМА ЗАБРАНА СЪС ЗАКОН.
2008-01-17 17:20:09ОРЛИН ТОДОРОВ ТОДОРОВ
ORLIN TODOROV TODOROV
Representative
2008-01-17 17:20:09СТОЯН МИТЕВ КРЪСТЕВ
STOYAN MITEV KRASTEV
Director
2008-01-17 17:20:09ОРЛИН ТОДОРОВ ТОДОРОВ
ORLIN TODOROV TODOROV
Director
2008-01-17 17:20:09МИТКО ВАСИЛЕВ СЪБЕВ
MITKO VASILEV SABEV
Director

Проверки в други регистри за фирмата ПЕТРОЛ ХОЛДИНГ PETROL HOLDING (ЕИК: 103078860)
Check other registries about the company ПЕТРОЛ ХОЛДИНГ PETROL HOLDING (ID: 103078860)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate