Търговски регистър

by bivol

Търговски регистър/Companies in Bulgaria Данни от/Data from opendata.government.bg за периода period 01.01.2008-12.06.2018

Събития с лица свързани с компанията ПРИМА - САТ (ЕИК: 102055996)
Events with persons connected to the company PRIMA - SAT (ID: 102055996)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 102055996)
Към 2019-10-16 22:50:37 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2019-10-16 22:50:37 we have the following data about this company:
 • Има данни за участие в 1 обществени поръчки за 3 760,00 лв.
  The company is public procurements contractor for this sum in BGN.
 • Има данни да е изпълнител на проекти по Оперативните програми на ЕС 2014-2020
  The company is EU funded projects contractor.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient 2007-2013.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2008-12-23 09:48:19ПРИМА - САТ
PRIMA - SAT
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2008-12-23 09:48:19ПРИМА - САТ ООД
PRIMA - SAT OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Несебър 8230 БЛОК НА ТЕЛЕВИЗИЯТА
2008-12-23 09:48:19ПРИМА - САТ ООД
PRIMA - SAT OOD
SubjectOfActivity
ПOKУПKA HA CTOKИ И ДPУГИ BEЩИ C ЦEЛ ДA CE ПPEПPOДAДAT B ПЪPBOHAЧAЛEH, ПPEPAБOTEH ИЛИ OБPAБOTEH BИД, ПPOИЗBOДCTBO HA CTOKИ C ЦEЛ ПPOДAЖБA, KOMИCИOHHA, CПEДИЦИOHHA, CKЛAДOBA, ЛИЗИHГOBA ДEЙHOCT, TЪPГOBCKO ПPEДCTABИTEЛCTBO И ПOCPEДHИЧECTBO, BЪHШHO-TЪPГOBCKA ДEЙHOCT, BHOC И ИЗHOC HA BCЯKAKЬB BИД CTOKИ, PEEKCПOPT HA CTOKИ, BAЛУTHИ CДEЛKИ, TЪPГOBCKO ПOCPEДHИЧECTBO И ПPEДCTABИTEЛCTBO B CTPAHATA И ЧУЖБИHA HA ДPУЖECTBA И TЬPГOBЦИ, ПPEBOЗHA, XOTEЛИEPCKA, TУPИCTИЧECKA, PECTOPAHTЬOPCKA ДEЙHOCT, MAPKETИHГ, ИHФOPMAЦИOHHA, ПPOГPAMHA, ИMПPECAPCKA И ПPEДOCTABЯHE HA ДPУГИ УCЛУГИ, CДEЛKИ C ИHTEЛEKTУAЛHA COБCTBEHOCT И БИЗHEC ИHФOPMATИKA, BHOC, ИЗHOC, ЛИЗИHГ И CEPBИЗHA ДEЙHOCT HA TPAHCПOPTHИ CPEДCTBA, ИЗГPAЖДAHE, ПPOДAЖБA И OTДABAHE ПOД HAEM HA ИHДИBИДУAЛHИ И KOЛEKTИBHИ CИCTEMИ ЗA ПPИEMAHE HA CПЬTHИKOBA TEЛEBИЗИЯ, ПPOИЗBOДCTBO HA ФИЛMИ, BИДEO И ЗBУKOЗAПИCИ, KAKTO И ДPУГИ ПOДOБHИ ДEЙHOCTИ, ИЗДATEЛCKA И ПEЧATAPCKA ДEЙHOCT, ПOKУПKA, CTPOEЖ ИЛИ OБЗABEЖДAHE HA HEДBИЖИMИ ИMOTИ C ЦEЛ ПPOДAЖБA, KAKTO И BCЯKA ДPУГA ДEЙHOCT HEЗAБPAHEHA CЬC ЗAKOH. ПPOEKTИPAHE, ИЗГPAЖДAHE И EKCПЛOATAЦИЯ HA KAБEЛHИ PAЗПPEДEЛИTEЛHИ CИCTEMИ ЗA PAДИOTEЛEBИЗИOHHИ И ДPУГИ CИГHAЛИ. PEKЛAMHИ УCЛУГИ.
2008-12-23 09:48:19ТОДОР ИВАНОВ ЧАНЕВ
TODOR IVANOV CHANEV
Manager
2008-12-23 09:48:19ТОДОР ИВАНОВ ЧАНЕВ
TODOR IVANOV CHANEV
Partner
2008-12-23 09:48:19КОЦО ПЕТКОВ КОЦОВ
KOTSO PETKOV KOTSOV
Partner
2008-12-23 09:48:19АЛЕКСАНДЪР КОСТОВ СТОЯНОВ
ALEKSANDAR KOSTOV STOYANOV
Partner
2008-12-23 09:48:19ТОМА АТАНАСОВ ЧАКЪРОВ
TOMA ATANASOV CHAKAROV
Partner
2008-12-23 09:48:19СВЕТЛИН ДИМИТРОВ КАПИТАНОВ
SVETLIN DIMITROV KAPITANOV
Partner

Проверки в други регистри за фирмата ПРИМА - САТ PRIMA - SAT (ЕИК: 102055996)
Check other registries about the company ПРИМА - САТ PRIMA - SAT (ID: 102055996)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate