Търговски регистър

by bivol

Търговски регистър/Companies in Bulgaria Данни от/Data from opendata.government.bg за периода period 01.01.2008-12.06.2018

Събития с лица свързани с компанията РУСАНА - РУСКА СТЕФАНОВА (ЕИК: 102013501)
Events with persons connected to the company RUSANA - RUSKA STEFANOVA (ID: 102013501)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 102013501)
Към 2019-10-22 23:38:14 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2019-10-22 23:38:14 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е изпълнител на проекти по Оперативните програми на ЕС 2013-2020
  No data about EU funded project contractor 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient 2007-2013.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2008-03-18 08:54:17РУСАНА - РУСКА СТЕФАНОВА
RUSANA - RUSKA STEFANOVA
LegalForm
Едноличен търговец
2008-03-18 08:54:17РУСАНА - РУСКА СТЕФАНОВА ЕТ
RUSANA - RUSKA STEFANOVA ET
БЪЛГАРИЯSeat
2008-03-18 08:54:17РУСАНА - РУСКА СТЕФАНОВА ЕТ
RUSANA - RUSKA STEFANOVA ET
SubjectOfActivity
ПOKУПKA HA CTOKИ ИЛИ ДPУГИ BEЩИ C ЦEЛ ДА ГИ ПРЕПPOДAДЕ B ПЪPBOHAЧAЛEH, ПPEPAБOTEH ИЛИ OБPAБOTEH BИД, ПPOИЗBOДCTBO HA CTOKИ C ЦEЛ ПPOДAЖБA, KOMИCИOHHA, СПЕДИЦИОННА, CKЛAДOBA, ЛИЗИHГOBA ДEЙHOCT НА TЪPГOBCKO ПPEДCTABИTEЛCTBO И ПOCPEДHИЧECTBO, BAЛУTHИ И БАРТЕРНИ CДEЛKИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, ПРЕВОЗНА В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, ХОТЕЛИЕРСКА ИЗВЪН ДОМА, ТУРИСТИЧЕСКА В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, РЕКЛАМНА, ИНФОРМАЦИОННА, ПРОГРАМНА, ИМПРЕСАРСКА ИЛИ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДРУГИ УСЛУГИ, ПРОИЗВОДСТВО НА ФИЛМИ, ВИДЕО И ЗВУКОЗАПИСИ, КАКТО И ДРУГИ ПОДОБНИ ДЕЙНОСТИ, ПЕЧАТАРСКА ДЕЙНОСТ, ПОКУПКА, СТРОЕЖ ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА, ВЪНШНА И ВЪТРЕШНА ТЪРГОВИЯ И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ ПО ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН.
2008-03-18 08:54:17РУСКА ИЛИЕВА СТЕФАНОВА
RUSKA ILIEVA STEFANOVA
PhysicalPersonTrader

Проверки в други регистри за фирмата РУСАНА - РУСКА СТЕФАНОВА RUSANA - RUSKA STEFANOVA (ЕИК: 102013501)
Check other registries about the company РУСАНА - РУСКА СТЕФАНОВА RUSANA - RUSKA STEFANOVA (ID: 102013501)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate