Търговски регистър

by bivol

Търговски регистър/Companies in Bulgaria Данни от/Data from opendata.government.bg за периода period 01.01.2008-12.06.2018

Събития с лица свързани с компанията ПИРИНХАРТ (ЕИК: 101018618)
Events with persons connected to the company PIRINHART (ID: 101018618)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 101018618)
Към 2019-10-21 05:25:57 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2019-10-21 05:25:57 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е изпълнител на проекти по Оперативните програми на ЕС 2013-2020
  No data about EU funded project contractor 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient 2007-2013.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2014-09-24 14:28:29ПИРИНХАРТ АД
PIRINHART AD
SuspendProceedings
2013-08-21 14:26:03ПИРИНХАРТ АД
PIRINHART AD
OpenProccedings
2013-08-21 14:26:03ПИРИНХАРТ АД
PIRINHART AD
HoldProceedings
2013-08-21 14:26:03ПИРИНХАРТ АД
PIRINHART AD
GeneralSeizure
2013-08-21 14:26:03ПИРИНХАРТ АД
PIRINHART AD
DeclareBankrupt
2012-07-12 11:54:59ОГНЯН СИМЕОНОВ ТИХОВ
OGNYAN SIMEONOV TIHOV
БЪЛГАРИЯLiquidator
2012-07-12 11:54:59ОГНЯН СИМЕОНОВ ТИХОВ
OGNYAN SIMEONOV TIHOV
БЪЛГАРИЯRepresentative503
2011-12-07 17:05:29ПИРИНХАРТ АД
PIRINHART AD
TransferringEnterprise
2011-12-07 17:05:29ЕДИ БЪЛГАРИЯ ЕООД
EDI BALGARIYA EOOD
AcquisitionEnterprise
2011-09-08 16:36:22ПИРИНХАРТ АД
PIRINHART AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Видин 3700 Йоасаф Бдински 105
2011-09-08 16:36:22ОГНЯН СИМЕОНОВ ТИХОВ
OGNYAN SIMEONOV TIHOV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2011-09-08 16:36:22“ПИРИНХАРТ АСЕТС” ЕАД
“PIRINHART ASETS” EAD
БЪЛГАРИЯDirector
2011-09-08 16:36:22“ПИРИНЛЕНД ИНВЕСТМЪНТС” EАД
“PIRINLEND INVESTMANTS” EAD
БЪЛГАРИЯDirector
2011-09-08 16:36:22ОГНЯН СИМЕОНОВ ТИХОВ
OGNYAN SIMEONOV TIHOV
БЪЛГАРИЯDirector
2011-03-28 18:36:15ПИРИНХАРТ АД
PIRINHART AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Шумен 9700 ул.Любен Каравелов 28
2010-12-20 15:39:42Добрин Иванов Мишков
Dobrin Ivanov Mishkov
БЪЛГАРИЯRepresentative
2010-12-20 15:39:42ЗАКАРА ФИНАНС ЛИМИТИД
ZAKARA FINANS LIMITID
КИПЪРDirector
2010-12-20 15:39:42Никола Стоянов Грозданов
Nikola Stoyanov Grozdanov
БЪЛГАРИЯDirector
2010-12-20 15:39:42Добрин Иванов Мишков
Dobrin Ivanov Mishkov
БЪЛГАРИЯDirector
2010-06-08 11:46:57ПИРИНХАРТ АД
PIRINHART AD
SubjectOfActivity
„Закупуване и продажба на стоки и имоти; вътрешни и външнотърговски сделки с продукция, машини и резервни части; сделки с финансови активи, придобити със собствени парични средства; отдаване под наем на дълготрайни активи; участие в реализирането на проекти в областта на туризма, опазването на околната среда, производството на топло и електроенергия и други сделки свързани с основния предмет на дейност, участие в други дружества и тяхното управление, придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български дружества, кредитиране и предоставяне на депозити на дъщерни дружества, в които дружеството участва и извършването на всяка друга дейност, незабранена от законите на Република България”
2009-07-23 11:18:25АЛФА ДИВЕЛОПМЪНТС МЕНИДЖМЪНТ ЕООД
ALFA DIVELOPMANTS MENIDZHMANT EOOD
БЪЛГАРИЯDirector
2008-12-23 12:18:44ПИРИНХАРТ АД
PIRINHART AD
SubjectOfActivity
Закупуване и продажба на стоки и имоти; вътрешни и външнотърговски сделки с продукция, машини и резервни части; сделки с финансови активи, придобити със собствени парични средства; отдаване под наем на дълготрайни активи; участие в реализирането на проекти в областта на туризма, опазването на околната среда, производството на топло и електроенергия и други сделки свързани с основния предмет на дейност
2008-09-03 19:03:15ИВАН ЛАЗАРОВ КЪНЕВ
IVAN LAZAROV KANEV
Representative
2008-09-03 19:03:15ИВАН ЛАЗАРОВ КЪНЕВ
IVAN LAZAROV KANEV
Director
2008-02-22 11:07:06ПИРИНХАРТ
PIRINHART
LegalForm
Акционерно дружество
2008-02-22 11:07:06ПИРИНХАРТ АД
PIRINHART AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Разлог 2760 ПРОМИШЛЕНА ЗОНА
2008-02-22 11:07:06ПИРИНХАРТ АД
PIRINHART AD
SubjectOfActivity
Производство на хартия и хартиени опаковки,закупуване и продажба на стоки и имоти,вътрешни и външнотърговски сделки с продукция, машини и резервни части,отдаване под наем на дълготрайни активи,участие в реализирането на проекти в областта на туризма, опазване на околната среда, производство на топло и електроенергия и други сделки,свързани с основния предмет на дейност.
2008-02-22 11:07:06ЛЮБОМИР ИВАНОВ ЕВСТАТИЕВ
LYUBOMIR IVANOV EVSTATIEV
Representative
2008-02-22 11:07:06ЮРИ БОГОМИЛОВ КАТАНОВ
YURI BOGOMILOV KATANOV
Director
2008-02-22 11:07:06ЛЮБОМИР ИВАНОВ ЕВСТАТИЕВ
LYUBOMIR IVANOV EVSTATIEV
Director
2008-02-22 11:07:06КАТЯ ИВАНОВА СТОЯНОВА
KATYA IVANOVA STOYANOVA
Director

Проверки в други регистри за фирмата ПИРИНХАРТ PIRINHART (ЕИК: 101018618)
Check other registries about the company ПИРИНХАРТ PIRINHART (ID: 101018618)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate