Търговски регистър

by bivol

Търговски регистър/Companies in Bulgaria Данни от/Data from opendata.government.bg за периода period 01.01.2008-12.06.2018

109 Компании свързани с лицето Елвира Гроник Танчева (виж второ ниво)
Companies connected to Elvira Gronik Tancheva

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
000621929КООПЕРАЦИЯ ХРИСТО НИКОВ К
KOOPERATSIYA HRISTO NIKOV K

Публични фондове Public money
 • 0,00 лв. от проекти по ОП (1)

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
000646900БЪЛГАРИЯ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ТУР АД
BALGARIYA INTERNESHANAL TUR AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
040331773СТАЙКОВ И СИЕ - ВАСЛАВ СД
STAYKOV I SIE - VASLAV SD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
040405800ФЛАМИНГО 92 - ПЕТЪР РАМЧЕВ ЕТ
FLAMINGO 92 - PETAR RAMCHEV ET

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
040556446АЛУСТАЙЛ ООД
ALUSTAYL OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
103006372БЕЛОПАЛ АД
BELOPAL AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
103507954НАТУРЕЛ ООД
NATUREL OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
 • 96 876,00 лв. BGN данни валидни към 28.02.2018
  (фирмата е въведена в списъка на НАП през юли.17)
104687490Т ЕНД М ЕКСПОРТ ЕООД
T END M EKSPORT EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
106609315ЕНЕМОНА ЮТИЛИТИС ЕАД
ENEMONA YUTILITIS EAD

Публични фондове Public money
 • 18 314 553,00 лв. от 28 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
111517701ИГАЛ ООД
IGAL OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
 • 3 322 955,00 лв. BGN данни валидни към 28.02.2018
  (фирмата е въведена в списъка на НАП през май.14)
114056661ТЕЛИШ АД
TELISH AD

Публични фондове Public money
 • 0,00 лв. от ПСРС 2007-2013

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
118018793ДОБРУДЖА-97 АД
DOBRUDZHA-97 AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
120021387ТОПЛИВО ЕООД
TOPLIVO EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
121044093БГ ТРАНС ЕООД
BG TRANS EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
121111909ИВАН ВАСИЛЕВ - БОБИ ЕТ
IVAN VASILEV - BOBI ET

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
121136022СИТИДОМ ЕООД
SITIDOM EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
121274494КЮ ЕМ ООД
KYU EM OOD

Публични фондове Public money
 • 0,00 лв. от проекти по ОП (1)

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
121276540БАЛКАН ПРЕС АД
BALKAN PRES AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
121404303АТА НИ - АТАНАС НИКОЛОВ ЕТ
ATA NI - ATANAS NIKOLOV ET

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
121554687ЕАР ЛУКС-В ООД
EAR LUKS-V OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
121593206ХЕРОН-Д ООД
HERON-D OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
121631728КОНСОЛИД КОМЕРС ЕАД
KONSOLID KOMERS EAD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
121650116ЕФЕКТА ЕООД
EFEKTA EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
121696989ЕУРОПАК АД
EUROPAK AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
121707058ЕВРОПРЕСА ООД
EVROPRESA OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
121873603КАРАГЬОЗЯН Е КД
KARAGYOZYAN E KD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
121897814ФЕЯ 2000 АД
FEYA 2000 AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
122057161АБВЕС ООД
ABVES OOD

Публични фондове Public money
 • 28 478,78 лв. от 1 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
123161298БЕЛЧЕВ-МОТОРС - ЦВЕТОМИЛ БЕЛЧЕВ ЕТ
BELCHEV-MOTORS - TSVETOMIL BELCHEV ET

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
124059271БАРД - ГРУП ЕООД
BARD - GRUP EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
124059969МАКАРОНЕНА ФАБРИКА АД
MAKARONENA FABRIKA AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
127015611БЕРТУЦИ-КОМЕРС АД
BERTUTSI-KOMERS AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
127029454ТОПЛОФИКАЦИЯ - ШУМЕН ЕАД
TOPLOFIKATSIYA - SHUMEN EAD

Публични фондове Public money
 • 29 499,00 лв. от 4 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
130053846АГРО - ФОКА ООД
AGRO - FOKA OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
130112337КРЕМИКОВЦИ ТРЕЙД ЕООД
KREMIKOVTSI TREYD EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
130128601СИДО МЕТАЛ ЕООД
SIDO METAL EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
130133840МАРСИ ЕООД
MARSI EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
130137931ДЕЛФИ ПРИМ АД
DELFI PRIM AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
130172398БЕРЛИЦ ЕООД
BERLITS EOOD

Публични фондове Public money
 • 200 000,00 лв. от 1 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
130204401БАРАЖ КОМПЛЕКТ ООД
BARAZH KOMPLEKT OOD

Публични фондове Public money
 • 3 642 352,90 лв. от 4 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
130224806СТОМАТОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР 7 - СОФИЯ ООД
STOMATOLOGICHEN TSENTAR 7 - SOFIYA OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
130384159НАДЕЖДА 2002 АД
NADEZHDA 2002 AD

Публични фондове Public money
 • 2 892 750,00 лв. от 5 общ. поръчки
 • 121 767,00 лв. от проекти по ОП (2)

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
130558250РДП - СОФИЯ ЕООД
RDP - SOFIYA EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
130786439ДЕНИМА-2001 ООД
DENIMA-2001 OOD

Публични фондове Public money
 • 10 336 158,84 лв. от 21 общ. поръчки
 • 0,00 лв. от проекти по ОП (1)

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
130807335СТИЛ АД
STIL AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
130831659ФБР-М ЕООД
FBR-M EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
130849875ТАЙ-ПАН-М ЕООД
TAY-PAN-M EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
 • 10 969,00 лв. BGN данни валидни към 28.02.2018
  (фирмата е въведена в списъка на НАП през Преди 2011г.)
130853521МОНИДА АЛ ТАУИЛ ЕООД
MONIDA AL TAUIL EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
130924462НЕЛКО 22 ООД
NELKO 22 OOD

Публични фондове Public money
 • 7 381 500,00 лв. от 1 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
130929271КЕРАМИК БАЛКАН ГРУП ООД
KERAMIK BALKAN GRUP OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
130936127ВИТАМ ЕАД
VITAM EAD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
130963188ЛОТО СВЯТ АД
LOTO SVYAT AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
131006397СМАРТ КЕМИКЪЛС ЕАД
SMART KEMIKALS EAD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
131013477ЛАУДИС БИЛДИНГ ООД
LAUDIS BILDING OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
131014052МИХАЕЛ-1 ЕООД
MIHAEL-1 EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
 • 12 665,00 лв. BGN данни валидни към 28.02.2018
  (фирмата е въведена в списъка на НАП през Преди 2011г.)
131016313КАСИЕЛ ЕООД
KASIEL EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
131016338САМАЕЛ ЕООД
SAMAEL EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
131016345ХАНИЕЛ ЕООД
HANIEL EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
 • 10 520,00 лв. BGN данни валидни към 28.02.2018
  (фирмата е въведена в списъка на НАП през Преди 2011г.)
131065470ТОП СТРОЙ 2003 ЕООД
TOP STROY 2003 EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
131183764БИ ДЖИ ЕММ ЕООД
BI DZHI EMM EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
131189240ИВИТЕКС ЕООД
IVITEKS EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
131281137БЕТА ИНДЪСТРИС КОРП. АД
BETA INDASTRIS KORP. AD

Публични фондове Public money
 • 171 021,00 лв. от проекти по ОП (1)

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
131290079БУЛ-ЖЕК ООД
BUL-ZHEK OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
131316798БЪЛГЕРИЪН ХЕРИТИДЖ ООД
BALGERIAN HERITIDZH OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
131322274СОФИЯ ПЛАСТ БГ ООД
SOFIYA PLAST BG OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
131345497Ж.И.П. ООД
ZH.I.P. OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
131357752НИТЕРА БИЛД ООД
NITERA BILD OOD

Публични фондове Public money
 • 1 096 336,00 лв. от 1 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
131358570ПРИНТ ИНВЕСТ 1 ЕООД
PRINT INVEST 1 EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
131393474ПИЕРО97 МА АД
PIERO97 MA AD

Публични фондове Public money
 • 8 311 863,00 лв. от 1 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
131396356ГАЗКОМФОРТ ЕАД
GAZKOMFORT EAD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
131449414ПИРИНЕА ХОЛИДЕЙС ЕООД
PIRINEA HOLIDEYS EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
131555008Орфеас ООД
Orfeas OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
131555759НОТА БЕНЕ ГРУП ЕООД
NOTA BENE GRUP EOOD

Публични фондове Public money
 • 2 800,00 лв. от 1 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175033086КРЕМИКОВЦИ ТРАНС ЕООД
KREMIKOVTSI TRANS EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175136969ВАФА ТРАНС ООД
VAFA TRANS OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175160475СТИЙВ ЕООД
STIYV EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175180198АКИО ЕООД
AKIO EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175184138ЕРМИЛА Ц ЕООД
ERMILA TS EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175234267ТИ АЙ ХОУМ ООД
TI AY HOUM OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175261652ПГП 2007 ЕООД
PGP 2007 EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175264577РИЗОВ МАШИНЕН ООД
RIZOV MASHINEN OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175274436ЕНИГМА СЕКЮРИТИ ГРУП ЕООД
ENIGMA SEKYURITI GRUP EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175375150МЕДИА ГРУП С.Д. ООД
MEDIA GRUP S.D. OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175410345СЪНИ РИВЪРСАЙД РЕЗИДЕНШЪЛ АД
SANI RIVARSAYD REZIDENSHAL AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175435882МОСТСТРОЙ-СОФИЯ АД
MOSTSTROY-SOFIYA AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175454651ЕЛТАУЪР ООД
ELTAUAR OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175456645СТЕФАН МЕТОДИЕВ - РАТОЛА ЕТ
STEFAN METODIEV - RATOLA ET

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175463045ОШЪН ФИШ ООД
OSHAN FISH OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
177169544НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ НА СИНДИЦИТЕ ASSOC
NATSIONALEN SAYUZ NA SINDITSITE ASSOC

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200014653ЕН ТИ ИНВЕСТ ЕООД
EN TI INVEST EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
 • 2 973 903,00 лв. BGN данни валидни към 28.02.2018
  (фирмата е въведена в списъка на НАП през май.16)
200320073КАЛА ЕСТЕЙТ ООД
KALA ESTEYT OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200554432СОЛЮШЪН ПАРТНЪРС ООД
SOLYUSHAN PARTNARS OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201134560ИПС ИНФРАСТРУКТУРИ АД
IPS INFRASTRUKTURI AD

Публични фондове Public money
 • 142 041 822,00 лв. от 34 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
 • 4 057 116,00 лв. BGN данни валидни към 28.02.2018
  (фирмата е въведена в списъка на НАП през авг.16)
201474730ФРАНКОМ АД
FRANKOM AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202288521ДИЛЯНА СВЕТОСЛАВОВА СИМЕОНОВА ООД
DILYANA SVETOSLAVOVA SIMEONOVA OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202445036САМАРТ - 58 АД
SAMART - 58 AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
 • 413 825,00 лв. BGN данни валидни към 28.02.2018
  (фирмата е въведена в списъка на НАП през юни.17)
202668961ЗОРА-ВЕНЦИСЛАВ ВЕЛЕВ ЕООД
ZORA-VENTSISLAV VELEV EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
203184002ГОЛДЪН ГЕМБЪЛ ЕООД
GOLDAN GEMBAL EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
825100774ПАВЕЛ ДЕЛКОВ - ЕЛЕГАНТ ЕТ
PAVEL DELKOV - ELEGANT ET

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
 • 717 028,00 лв. BGN данни валидни към 28.02.2018
  (фирмата е въведена в списъка на НАП през )
827184447ИВЕЛИНА ВЪРБАНОВА - ИВОН ЕТ
IVELINA VARBANOVA - IVON ET

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
 • 197 412,00 лв. BGN данни валидни към 28.02.2018
  (фирмата е въведена в списъка на НАП през )
831319096СТИЛАРО ООД
STILARO OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
 • 1 035 570,00 лв. BGN данни валидни към 28.02.2018
  (фирмата е въведена в списъка на НАП през Преди 2011г.)
831375547КРИСИ 2000 ЕООД
KRISI 2000 EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
831385267ДЕЯ-С ООД
DEYA-S OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
831635443КАВАЛЕР АД
KAVALER AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
831642996РАДИОИЗОТОП ЕООД
RADIOIZOTOP EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
 • 162 734,00 лв. BGN данни валидни към 28.02.2018
  (фирмата е въведена в списъка на НАП през Преди 2011г.)
831747531ФИЛИПОВИ-2000 АД
FILIPOVI-2000 AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
831852272КАРАГЬОЗЯН ООД
KARAGYOZYAN OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
831917229МЕДПЛАСТ ЕООД
MEDPLAST EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
832100778ВЕРИЛА АД
VERILA AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето Елвира Гроник Танчева
Check other registries about the person Elvira Gronik Tancheva

 • Лице с такива имена е проверявано от КомДос и не е установена принадлежност

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate