Търговски регистър / Registry of Companies

by bivol

Търговски регистър/Companies in Bulgaria Данни от/Data from opendata.government.bg за периода period 01.01.2008-12.06.2018

Събития с лица свързани с компанията ИСТА АНДРЕЕВА (ЕИК: 040102988)
Events with persons connected to the company ISTA ANDREEVA (ID: 040102988)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 040102988)
Към 2019-11-13 14:33:03 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2019-11-13 14:33:03 we have the following data about this company:
 • Има данни за участие в 6 обществени поръчки за 8 573 514,00 лв.
  The company is public procurements contractor for this sum in BGN.
 • Няма данни да е изпълнител на проекти по Оперативните програми на ЕС 2013-2020
  No data about EU funded project contractor 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient 2007-2013.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2011-07-21 16:11:31ИСТА АНДРЕЕВА ООД
ISTA ANDREEVA OOD
SubjectOfActivity
Консултантска дейност, представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни лица, придобиване, управление и разпореждане с участия в български и чуждестранни дружества: финансови консултации, инвестиционно-финансова, инженерингова, производствена, търговска, маркетингова дейност в областта на промишлеността, строителството, транспорта, селското стопанство, отдиха, туризма и услугите, организиране и извършване на проектно-проучвателни работи, авторски надзор, инвеститорски контрол, научнотехническа помощ: строителство, монтаж и експлоатация на сгради и материално-технически бази, управление на имущества и дялово участие в промишлени и търговски дружества, външнотърговска дейности, износ, компенсационни, обменни, бартерни, реекспортни и други операции, обучение по безопасност и здраве при работа, създаване на филиали, дъщерни предприятия, търговски фирми в страната и чужбина, дейност в свободните митнически зони, както и други дейности, незабранени със закон.
2008-06-05 08:01:00ИСТА АНДРЕЕВА
ISTA ANDREEVA
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2008-06-05 08:01:00ИСТА АНДРЕЕВА ООД
ISTA ANDREEVA OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1700 ВИТОША ул. ИВАН ПЕЙЧЕВ 1
2008-06-05 08:01:00ИСТА АНДРЕЕВА ООД
ISTA ANDREEVA OOD
SubjectOfActivity
КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ, ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, ПОСРЕДНИЧЕСТВО И АГЕНТСТВО НА МЕСТНИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ЛИЦА, ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С УЧАСТИЯ В БЪЛГАРСКИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ДРУЖЕСТВА, ФИНАНСОВИ КОНСУЛТАЦИИ, ИНВЕСТИЦИОННО-ФИНАНСОВА, ИНЖЕНЕРИНГОВА, ПРОИЗВОДСТВЕНА, ТЪРГОВСКА, МАРКЕТИНГОВА ДЕЙНОСТ В ОБЛАСТТА НА ПРОМИШЛЕНОСТТА, СТРОИТЕЛСТВОТО, ТРАНСПОРТА, СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО, ОТДИХА, ТУРИЗМА И УСЛУГИТЕ, ОРГАНИЗИРАНЕ И ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОЕКТНО-ПРОУЧВАТЕЛНИ РАБОТИ, АВТОРСКИ НАДЗОР, ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ, НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ, СТРОИТЕЛСТВО, МОНТАЖ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СГРАДИ И МАТЕРИАЛНО-ТЕХНИЧЕСКИ БАЗИ, УПРАВЛЕНИЕ НА ИМУЩЕСТВА И ДЯЛОВО УЧАСТИЕ В ПРОМИШЛЕНИ И ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА, ВЪНШНОТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, ИЗНОС, КОМПЕСАЦИОННИ, ОБМЕННИ, БАРТЕРНИ, РЕЕКСПОРТНИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ, СЪЗДАВАНЕ НА ФИЛИАЛИ, ДЪЩЕРНИ ПРЕДПРИЯТИЯ, ТЪРГОВСКИ ФИРМИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, ДЕЙНОСТ В СВОБОДНИТЕ МИТНИЧЕСКИ ЗОНИ, КАКТО И ДРУГИ ДЕЙНОСТИ, ЕЗАБРАНЕНИ СЪС ЗАКОН.
2008-06-05 08:01:00СВЕТЛАНА ГЕРГИНОВА ГЕРГОВА-АНДРЕЕВА
SVETLANA GERGINOVA GERGOVA-ANDREEVA
Manager
2008-06-05 08:01:00ВАЛЕНТИН ТОДОРОВ АНДРЕЕВ
VALENTIN TODOROV ANDREEV
Manager
2008-06-05 08:01:00СВЕТЛАНА ГЕРГИНОВА ГЕРГОВА-АНДРЕЕВА
SVETLANA GERGINOVA GERGOVA-ANDREEVA
Partner
2008-06-05 08:01:00ВАЛЕНТИН ТОДОРОВ АНДРЕЕВ
VALENTIN TODOROV ANDREEV
Partner

Проверки в други регистри за фирмата ИСТА АНДРЕЕВА ISTA ANDREEVA (ЕИК: 040102988)
Check other registries about the company ИСТА АНДРЕЕВА ISTA ANDREEVA (ID: 040102988)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate