Търговски регистър

by bivol

Търговски регистър/Companies in Bulgaria Данни от/Data from opendata.government.bg за периода period 01.01.2008-12.06.2018

Събития с лица свързани с компанията ПЧЕЛА-94 (ЕИК: 000793035)
Events with persons connected to the company PCHELA-94 (ID: 000793035)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 000793035)
Към 2019-10-19 07:40:43 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2019-10-19 07:40:43 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е изпълнител на проекти по Оперативните програми на ЕС 2013-2020
  No data about EU funded project contractor 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient 2007-2013.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2012-07-10 09:16:40ЖЕЛЬО ВЪЛКОВ ЖЕЛЕВ
ZHELXO VALKOV ZHELEV
БЪЛГАРИЯLiquidator
2011-07-08 14:58:25ТОДОР СЛАВОВ ИВАНОВ
TODOR SLAVOV IVANOV
БЪЛГАРИЯBoardManager
2011-07-08 14:58:25ИВАН ДИНЕВ ДИНЕВ
IVAN DINEV DINEV
БЪЛГАРИЯBoardManager
2011-07-08 14:58:25КОСТАДИН ИВАНОВ КЕРАЦОВ
KOSTADIN IVANOV KERATSOV
БЪЛГАРИЯBoardManager
2011-07-08 14:58:25ЯНКА ИВАНОВА КРЪСТЕВА
YANKA IVANOVA KRASTEVA
БЪЛГАРИЯBoardManager
2011-07-08 14:58:25ТЕНЬО АНГЕЛОВ БАКЪРДЖИЕВ
TENXO ANGELOV BAKARDZHIEV
БЪЛГАРИЯBoardManager
2011-07-08 14:58:25НИКОЛАЙ ВЪЛЧЕВ ЧЕРВЕНКОВ
NIKOLAY VALCHEV CHERVENKOV
БЪЛГАРИЯControllingBoardPerson
2011-07-08 14:58:25ИВАН ДИМОВ КОЙЧЕВ
IVAN DIMOV KOYCHEV
БЪЛГАРИЯControllingBoardPerson
2011-07-08 14:58:25ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ МАРИНОВ
PETAR GEORGIEV MARINOV
БЪЛГАРИЯControllingBoardPerson
2009-04-30 11:40:52ТОДОР СЛАВОВ ИВАНОВ
TODOR SLAVOV IVANOV
БЪЛГАРИЯChairMan
2009-04-30 11:40:52ЯНКА ИВАНОВА КРЪСТЕВА
YANKA IVANOVA KRASTEVA
БЪЛГАРИЯBoardManager
2009-04-30 11:40:52ИВАН ДИМОВ КОЙЧЕВ
IVAN DIMOV KOYCHEV
БЪЛГАРИЯControllingBoardSupportersPerson
2009-04-30 11:40:52ТЕНЬО АНГЕЛОВ БАКЪРДЖИЕВ
TENXO ANGELOV BAKARDZHIEV
BoardManager
2009-04-30 11:40:52ИВАН ДИНЕВ ДИНЕВ
IVAN DINEV DINEV
BoardManager
2009-04-30 11:40:52КОСТАДИН ИВАНОВ КЕРАЦОВ
KOSTADIN IVANOV KERATSOV
BoardManager
2009-04-30 11:40:52ТОДОР СЛАВОВ ИВАНОВ
TODOR SLAVOV IVANOV
BoardManager
2009-04-30 11:40:52НИКОЛАЙ ВЪЛЧЕВ ЧЕРВЕНКОВ
NIKOLAY VALCHEV CHERVENKOV
ControllingBoardPerson
2009-04-30 11:40:52ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ МАРИНОВ
PETAR GEORGIEV MARINOV
ControllingBoardPerson
2008-11-26 09:41:32ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ МАРИНОВ
PETAR GEORGIEV MARINOV
ControllingBoardPerson
2008-04-29 09:38:09ПЧЕЛА-94
PCHELA-94
LegalForm
Кооперация
2008-04-29 09:38:09ПЧЕЛА-94 К
PCHELA-94 K
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6006 КОЛЬО ГАНЧЕВ РАЙНА КАНДЕВА 66 А
2008-04-29 09:38:09ПЧЕЛА-94 К
PCHELA-94 K
SubjectOfActivity
Производство, преработка и реализация на селскостопанска продукция, пчелоотглеждане, пчелоопрашване, производство на пчелни продукти, изкупуване и преработка на пчелни продукти, производство и търговия на стоки за народно потребление, както и услуги на членовете на кооперацията и населението, бартерни сделки, посредничество, оказионна и комисионна търговия, хотелиерство и ресторантьорство, ползване на земеделски земи по договор за аренда и наем, рекламна, представителство и транспортна дейност в страната и чужбина, дървообработване, производство на строителни материали, строителство и предприемачество, вътрешна и външна търговска дейност, покупка на разрешени от закона стоки, вещи и имущество с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажда и ремонт на транспортна, селскостопанска и всякаква техника, сдружаване с оглед развитието на животновъдството и растениевъдството и технически или лекарствени култури и субстанциите от тях, предоставяне под наем на транспортни, селскостопански и други средства на физически и юридически лица, включително на абонаментна основа, спомагателни дейности, вътрешен и международен туризъм и организиране на ловен туризъм по законно установения ред, извършване на всякаква производствена, търговска, стопанска и други дейности, които не са забранени от закона.
2008-04-29 09:38:09ЖИВКО ТОДОРОВ ЯНЕВ
ZHIVKO TODOROV YANEV
ChairMan
2008-04-29 09:38:09ТОДОР СЛАВОВ ИВАНОВ
TODOR SLAVOV IVANOV
BoardManager
2008-04-29 09:38:09ЖИВКО ТОДОРОВ ЯНЕВ
ZHIVKO TODOROV YANEV
BoardManager
2008-04-29 09:38:09ИВАН ДИНЕВ ДИНЕВ
IVAN DINEV DINEV
BoardManager
2008-04-29 09:38:09КОСТАДИН ИВАНОВ КЕРАЦОВ
KOSTADIN IVANOV KERATSOV
BoardManager
2008-04-29 09:38:09ТЕНЬО АНГЕЛОВ БАКЪРДЖИЕВ
TENXO ANGELOV BAKARDZHIEV
BoardManager
2008-04-29 09:38:09СВЕТЛАНА СЛАВИЛОВА ТАШЕВА
SVETLANA SLAVILOVA TASHEVA
ControllingBoardPerson
2008-04-29 09:38:09НИКОЛАЙ ВЪЛЧЕВ ЧЕРВЕНКОВ
NIKOLAY VALCHEV CHERVENKOV
ControllingBoardPerson
2008-04-29 09:38:09ДЕАН МИХАЙЛОВ СЛАВОВ
DEAN MIHAYLOV SLAVOV
ControllingBoardPerson

Проверки в други регистри за фирмата ПЧЕЛА-94 PCHELA-94 (ЕИК: 000793035)
Check other registries about the company ПЧЕЛА-94 PCHELA-94 (ID: 000793035)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate