Търговски регистър

by bivol

Търговски регистър/Companies in Bulgaria Данни от/Data from opendata.government.bg за периода period 01.01.2008-12.06.2018

Събития с лица свързани с компанията КИНТЕКС (ЕИК: 000725995)
Events with persons connected to the company KINTEKS (ID: 000725995)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 000725995)
Към 2019-10-23 16:17:56 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2019-10-23 16:17:56 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е изпълнител на проекти по Оперативните програми на ЕС 2013-2020
  No data about EU funded project contractor 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient 2007-2013.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2017-07-03 23:37:03Александър Здравков Михайлов
Aleksandar Zdravkov Mihaylov
БЪЛГАРИЯRepresentative
2017-07-03 23:37:03Стефка Иванова Граматикова
Stefka Ivanova Gramatikova
БЪЛГАРИЯDirector
2017-07-03 23:37:03Александър Здравков Михайлов
Aleksandar Zdravkov Mihaylov
БЪЛГАРИЯDirector
2017-01-30 11:16:43Валери Гроздев Гроздев
Valeri Grozdev Grozdev
БЪЛГАРИЯRepresentative
2017-01-30 11:16:43Валентин Стоянов Атанасов
Valentin Stoyanov Atanasov
БЪЛГАРИЯDirector
2017-01-30 11:16:43Валери Гроздев Гроздев
Valeri Grozdev Grozdev
БЪЛГАРИЯDirector
2017-01-30 11:16:43Елинка Петрова Николова
Elinka Petrova Nikolova
БЪЛГАРИЯDirector
2016-12-02 14:17:15Валери Гроздев Гроздев
Valeri Grozdev Grozdev
БЪЛГАРИЯRepresentative
2016-12-02 14:17:15Валентин Стоянов Атанасов
Valentin Stoyanov Atanasov
БЪЛГАРИЯDirector
2016-12-02 14:17:15Валери Гроздев Гроздев
Valeri Grozdev Grozdev
БЪЛГАРИЯDirector
2016-08-08 15:47:23ДЪРЖАВНА КОНСОЛИДАЦИОННА КОМПАНИЯ ЕАД
DARZHAVNA KONSOLIDATSIONNA KOMPANIYA EAD
SoleCapitalOwner
2015-12-22 10:13:46Иван Антимов Маринов
Ivan Antimov Marinov
БЪЛГАРИЯDirector
2015-05-20 18:34:21Елинка Петрова Николова
Elinka Petrova Nikolova
БЪЛГАРИЯDirector
2015-03-12 16:24:56Иван Тодоров Зангочев
Ivan Todorov Zangochev
БЪЛГАРИЯDirector
2015-03-05 11:19:31Иван Ангелов Досков
Ivan Angelov Doskov
БЪЛГАРИЯRepresentative
2015-03-05 11:19:31Вельо Цветанов Велчев
Velxo TSvetanov Velchev
БЪЛГАРИЯDirector
2015-03-05 11:19:31Иван Ангелов Досков
Ivan Angelov Doskov
БЪЛГАРИЯDirector
2014-12-15 17:56:33Дора Тенева Ирикова
Dora Teneva Irikova
БЪЛГАРИЯDirector
2014-09-02 16:30:35Владимир Дичев Дичев
Vladimir Dichev Dichev
БЪЛГАРИЯRepresentative
2014-09-02 16:30:35Георги Цветанов Цветанов
Georgi TSvetanov TSvetanov
БЪЛГАРИЯRepresentative
2014-09-02 16:30:35Владимир Дичев Дичев
Vladimir Dichev Dichev
БЪЛГАРИЯDirector
2014-09-02 16:30:35Христо Димитров Георгиев
Hristo Dimitrov Georgiev
БЪЛГАРИЯDirector
2014-09-02 16:30:35Стоян Любомиров Деевски
Stoyan Lyubomirov Deevski
БЪЛГАРИЯDirector
2014-09-02 16:30:35Георги Цветанов Цветанов
Georgi TSvetanov TSvetanov
БЪЛГАРИЯDirector
2013-08-02 01:06:46Христо Танчев Проданов
Hristo Tanchev Prodanov
БЪЛГАРИЯDirector
2013-07-05 11:56:19Антон Иванов Салджийски
Anton Ivanov Saldzhiyski
БЪЛГАРИЯRepresentative
2013-07-05 11:56:19Антон Иванов Салджийски
Anton Ivanov Saldzhiyski
БЪЛГАРИЯDirector
2013-05-13 11:57:37Георги Цветанов Цветанов
Georgi TSvetanov TSvetanov
БЪЛГАРИЯRepresentative
2013-05-13 11:57:37Десислава Пачева Георгиева
Desislava Pacheva Georgieva
БЪЛГАРИЯDirector
2013-05-13 11:57:37Ивайло Панчев Грънчаров
Ivaylo Panchev Grancharov
БЪЛГАРИЯDirector
2013-05-13 11:57:37Георги Цветанов Цветанов
Georgi TSvetanov TSvetanov
БЪЛГАРИЯDirector
2012-07-17 16:57:56Владимир Дичев Дичев
Vladimir Dichev Dichev
БЪЛГАРИЯRepresentative
2012-07-17 16:57:56Валентин Иванов Груев
Valentin Ivanov Gruev
БЪЛГАРИЯDirector
2012-07-17 16:57:56Зара Николаева Добрева
Zara Nikolaeva Dobreva
БЪЛГАРИЯDirector
2012-07-17 16:57:56Владимир Дичев Дичев
Vladimir Dichev Dichev
БЪЛГАРИЯDirector
2011-11-04 14:25:53АНТОН ИВАНОВ САЛДЖИЙСКИ
ANTON IVANOV SALDZHIYSKI
БЪЛГАРИЯRepresentative
2011-11-04 14:25:53АНТОН ИВАНОВ САЛДЖИЙСКИ
ANTON IVANOV SALDZHIYSKI
БЪЛГАРИЯDirector
2011-02-14 16:30:47ВЛАДИМИР ДИЧЕВ ДИЧЕВ
VLADIMIR DICHEV DICHEV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2011-02-14 16:30:47ЖУЛИЕТА ДЕЛЧЕВА ХУБЕНОВА
ZHULIETA DELCHEVA HUBENOVA
БЪЛГАРИЯDirector
2011-02-14 16:30:47ИРЕНА БОРИСОВА МЛАДЕНОВА
IRENA BORISOVA MLADENOVA
БЪЛГАРИЯDirector
2011-02-14 16:30:47ВЛАДИМИР ДИЧЕВ ДИЧЕВ
VLADIMIR DICHEV DICHEV
БЪЛГАРИЯDirector
2010-02-08 14:38:07ТЕРАТОН
TERATON
TransformingCompany
2010-02-08 14:38:07КИНТЕКС
KINTEKS
Successor703
2009-11-02 13:27:02АНТОН ИВАНОВ САЛДЖИЙСКИ
ANTON IVANOV SALDZHIYSKI
БЪЛГАРИЯDirector
2009-11-02 13:27:02КИРИЛ СТАНИМИРОВ ГЪЛЪБОВ
KIRIL STANIMIROV GALABOV
БЪЛГАРИЯDirector
2009-11-02 13:27:02ИВАН НИКОЛОВ ЛУЛЧЕВ
IVAN NIKOLOV LULCHEV
БЪЛГАРИЯDirector
2009-11-02 13:27:02ИВАН НИКОЛОВ ИВАНОВ
IVAN NIKOLOV IVANOV
БЪЛГАРИЯDirector
2009-06-19 11:39:32ОЛЕГ ДИМИТРОВ АТАНАСОВ
OLEG DIMITROV ATANASOV
БЪЛГАРИЯDirector
2008-08-11 10:02:04КИНТЕКС
KINTEKS
LegalForm
Еднолично акционерно дружество
2008-08-11 10:02:04КИНТЕКС ЕАД
KINTEKS EAD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 ул. ДЖЕЙМС БАУЧЕР 66
2008-08-11 10:02:04КИНТЕКС ЕАД
KINTEKS EAD
SubjectOfActivity
BHOC, ИЗHOC И PEЕKCПOPT HA CПEЦИAЛHO ИMУЩECTBO, ИHЖEHEPИHГOBA ДEЙHOCT, TEXHИЧECKA ПOMOЩ И OБУЧEHИE, TPAHCФEP HA TEXHOЛOГИИ И HOУ-XAУ, ПPOMИШЛEHO KOOПEPИPAHE B OБЛACTTA HA CПEЦИAЛHOTO ПPOИЗBOДCTBO, MAPKETИHГ, УCЛУГИ, PEKЛAMA, KOMИCИOHEPCKA И ПPEДCTABИTEЛCKA ДEЙHOCT B CTPAHATA И ЧУЖБИHA.
2008-08-11 10:02:04АНТОН ИВАНОВ САЛДЖИЙСКИ
ANTON IVANOV SALDZHIYSKI
Representative
2008-08-11 10:02:04КИРИЛ СТАНИМИРОВ ГЪЛЪБОВ
KIRIL STANIMIROV GALABOV
Representative
2008-08-11 10:02:04ИВАН НИКОЛОВ ЛУЛЧЕВ
IVAN NIKOLOV LULCHEV
Director
2008-08-11 10:02:04АНТОН ИВАНОВ САЛДЖИЙСКИ
ANTON IVANOV SALDZHIYSKI
Director
2008-08-11 10:02:04КИРИЛ СТАНИМИРОВ ГЪЛЪБОВ
KIRIL STANIMIROV GALABOV
Director
2008-08-11 10:02:04ИВАН НИКОЛОВ ИВАНОВ
IVAN NIKOLOV IVANOV
Director
2008-08-11 10:02:04МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА
MINISTERSTVO NA IKONOMIKATA I ENERGETIKATA
SoleCapitalOwner

Проверки в други регистри за фирмата КИНТЕКС KINTEKS (ЕИК: 000725995)
Check other registries about the company КИНТЕКС KINTEKS (ID: 000725995)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate