Търговски регистър

by bivol

Търговски регистър/Companies in Bulgaria Данни от/Data from opendata.government.bg за периода period 01.01.2008-12.06.2018

Събития с лица свързани с компанията ЦЕНТРАЛЕН КООПЕРАТИВЕН СЪЮЗ (ЕИК: 000696497)
Events with persons connected to the company TSENTRALEN KOOPERATIVEN SAYUZ (ID: 000696497)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 000696497)
Към 2019-10-16 06:55:15 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2019-10-16 06:55:15 we have the following data about this company:
 • Има данни за участие в 1 обществени поръчки за 370 000,00 лв.
  The company is public procurements contractor for this sum in BGN.
 • Има данни да е изпълнител на проекти по Оперативните програми на ЕС 2014-2020
  The company is EU funded projects contractor.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient 2007-2013.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2016-05-30 14:20:10Владко Борисов Бангеев
Vladko Borisov Bangeev
БЪЛГАРИЯBoardManager
2016-05-30 14:20:10Мими Иванова Петрова
Mimi Ivanova Petrova
БЪЛГАРИЯBoardManager
2016-05-30 14:20:10Огнян Стефанов Дъчев
Ognyan Stefanov Dachev
БЪЛГАРИЯControllingBoardPerson
2015-06-03 17:06:34МИЛКА ДОНЧЕВА ХРИСТОВА
MILKA DONCHEVA HRISTOVA
БЪЛГАРИЯBoardManager
2015-06-03 17:06:34ХРИСТО ГУНЧЕВ ХРИСТОВ
HRISTO GUNCHEV HRISTOV
БЪЛГАРИЯBoardManager
2015-06-03 17:06:34РОЗА ЛЮБОМИРОВА ДАВИДКОВА
ROZA LYUBOMIROVA DAVIDKOVA
БЪЛГАРИЯBoardManager
2015-06-03 17:06:34ПЕТРИНКА ДИМИТРОВА СЛАВЧЕВА
PETRINKA DIMITROVA SLAVCHEVA
БЪЛГАРИЯBoardManager
2015-06-03 17:06:34ВАНЯ БОРИСОВА ЦАКИНСКА
VANYA BORISOVA TSAKINSKA
БЪЛГАРИЯControllingBoardPerson
2011-06-07 12:18:46ТОДОР ДРАГАНОВ ДРАГАНОВ
TODOR DRAGANOV DRAGANOV
БЪЛГАРИЯBoardManager
2011-06-07 12:18:46ЛАЗАР НИКОЛОВ ФИЛЧЕВ
LAZAR NIKOLOV FILCHEV
БЪЛГАРИЯBoardManager
2011-06-07 12:18:46СТОЙЧО ДИМИТРОВ НЕЧЕВ
STOYCHO DIMITROV NECHEV
БЪЛГАРИЯBoardManager
2011-06-07 12:18:46СВЕТЛА СЛАВЧЕВА АНАСТАСОВА
SVETLA SLAVCHEVA ANASTASOVA
БЪЛГАРИЯBoardManager
2011-06-07 12:18:46СНЕЖАНА АСЕНОВА ЛАЗАРОВА
SNEZHANA ASENOVA LAZAROVA
БЪЛГАРИЯBoardManager
2011-06-07 12:18:46МИЛКА ДОНЧЕВА ХРИСТОВА
MILKA DONCHEVA HRISTOVA
БЪЛГАРИЯBoardManager
2011-06-07 12:18:46МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВ КЪРЛИН
MIHAIL ALEKSANDROV KARLIN
БЪЛГАРИЯBoardManager
2011-06-07 12:18:46МАРИН ПЕНЧЕВ МАРИНОВ
MARIN PENCHEV MARINOV
БЪЛГАРИЯBoardManager
2011-06-07 12:18:46ЛИЛИЯ ЛЮБЕНОВА ВЕНЕВА
LILIYA LYUBENOVA VENEVA
БЪЛГАРИЯBoardManager
2011-06-07 12:18:46МАРИЯНА СТОЙЧЕВА СЪБЕВА
MARIYANA STOYCHEVA SABEVA
БЪЛГАРИЯBoardManager
2011-06-07 12:18:46РАДОСЛАВ ПЕТКОВ КАМБУРОВ
RADOSLAV PETKOV KAMBUROV
БЪЛГАРИЯBoardManager
2011-06-07 12:18:46ГЕОРГИ ДИМИТРОВ СТОЯНОВ
GEORGI DIMITROV STOYANOV
БЪЛГАРИЯBoardManager
2011-06-07 12:18:46ГЕОРГИ БОРИСОВ АНАСТАСОВ
GEORGI BORISOV ANASTASOV
БЪЛГАРИЯBoardManager
2011-06-07 12:18:46ОГНЯН СТЕФАНОВ ДЪЧЕВ
OGNYAN STEFANOV DACHEV
БЪЛГАРИЯBoardManager
2011-06-07 12:18:46ПЕНКА ДИМОВА ПЕЕВА
PENKA DIMOVA PEEVA
БЪЛГАРИЯBoardManager
2011-06-07 12:18:46НИКОЛИНА МАТЕЕВА СТАЛЕВА
NIKOLINA MATEEVA STALEVA
БЪЛГАРИЯBoardManager
2011-06-07 12:18:46НАНКО АНГОВ НАНКОВ
NANKO ANGOV NANKOV
БЪЛГАРИЯBoardManager
2011-06-07 12:18:46НАДКА ПЕНКОВА ТОДОРОВА
NADKA PENKOVA TODOROVA
БЪЛГАРИЯBoardManager
2011-06-07 12:18:46ВЕНЕТА ДИМИТРОВА НАСКОВА
VENETA DIMITROVA NASKOVA
БЪЛГАРИЯBoardManager
2011-06-07 12:18:46АЛЕКСАНДЪР АНДОНОВ ШИШКОВ
ALEKSANDAR ANDONOV SHISHKOV
БЪЛГАРИЯBoardManager
2011-06-07 12:18:46БАЙКО МАРИНОВ БАЕВ
BAYKO MARINOV BAEV
БЪЛГАРИЯBoardManager
2011-06-07 12:18:46АНГЕЛ ДИМИТРОВ РУЕВ
ANGEL DIMITROV RUEV
БЪЛГАРИЯBoardManager
2011-06-07 12:18:46БИСЕР ЙОРДАНОВ СЛАВКОВ
BISER YORDANOV SLAVKOV
БЪЛГАРИЯBoardManager
2011-06-07 12:18:46ИСКРА АНТОНОВА ГИЧЕВА
ISKRA ANTONOVA GICHEVA
БЪЛГАРИЯBoardManager
2011-06-07 12:18:46ИЛИЯ НИКОЛОВ ЩЪРБЕВ
ILIYA NIKOLOV SHTARBEV
БЪЛГАРИЯBoardManager
2011-06-07 12:18:46ЙОРДАН ЛЮБЕНОВ БОТУНСКИ
YORDAN LYUBENOV BOTUNSKI
БЪЛГАРИЯBoardManager
2011-06-07 12:18:46КРАСИМИР КОСТАДИНОВ БУКОВ
KRASIMIR KOSTADINOV BUKOV
БЪЛГАРИЯBoardManager
2011-06-07 12:18:46КОСТАДИНКА МЛАДЕНОВА МЕДАРОВА
KOSTADINKA MLADENOVA MEDAROVA
БЪЛГАРИЯBoardManager
2011-06-07 12:18:46БЯЛКА ЗЛАТЕВА КАСАБОВА
BYALKA ZLATEVA KASABOVA
БЪЛГАРИЯBoardManager
2011-06-07 12:18:46БРАНИМИР ДИМИТРОВ ДИВИНИСИЕВ
BRANIMIR DIMITROV DIVINISIEV
БЪЛГАРИЯBoardManager
2011-06-07 12:18:46ВАЛЕНТИН КАЛУШЕВ ДИМОВ
VALENTIN KALUSHEV DIMOV
БЪЛГАРИЯBoardManager
2011-06-07 12:18:46ИВАН ТОДОРОВ СТАНЕВ
IVAN TODOROV STANEV
БЪЛГАРИЯBoardManager
2011-06-07 12:18:46ВАСИЛ ДИМИТРОВ БУКОВСКИ
VASIL DIMITROV BUKOVSKI
БЪЛГАРИЯBoardManager
2011-06-07 12:18:46ДОБРИНКА КОСТАДИНОВА ЛЮЦКАНОВА
DOBRINKA KOSTADINOVA LYUTSKANOVA
БЪЛГАРИЯBoardManager
2011-06-07 12:18:46ДИМЧО ВЪЛЧЕВ ДИНЕВ
DIMCHO VALCHEV DINEV
БЪЛГАРИЯBoardManager
2011-06-07 12:18:46ЕМКА РАДКОВА АНГЕЛОВА
EMKA RADKOVA ANGELOVA
БЪЛГАРИЯBoardManager
2011-06-07 12:18:46ЖИВКО СТЕФАНОВ ЙОНЧЕВ
ZHIVKO STEFANOV YONCHEV
БЪЛГАРИЯBoardManager
2011-06-07 12:18:46ЖИВКО ИВАНОВ ДИМИТРОВ
ZHIVKO IVANOV DIMITROV
БЪЛГАРИЯBoardManager
2011-06-07 12:18:46ГЕОРГИ СТЕФАНОВ САРИЕВ
GEORGI STEFANOV SARIEV
БЪЛГАРИЯBoardManager
2011-06-07 12:18:46ГЕОРГИ КОСТАДИНОВ ИЧКОНОВ
GEORGI KOSTADINOV ICHKONOV
БЪЛГАРИЯBoardManager
2011-06-07 12:18:46ГЕОРГИ СТОЯНОВ НАЧЕВ
GEORGI STOYANOV NACHEV
БЪЛГАРИЯBoardManager
2011-06-07 12:18:46ДАНЧО МАРИНОВ КАМБУРОВ
DANCHO MARINOV KAMBUROV
БЪЛГАРИЯBoardManager
2011-06-07 12:18:46ГЕОРГИ ХРИСТОВ ТЕЛЕНЧЕВ
GEORGI HRISTOV TELENCHEV
БЪЛГАРИЯBoardManager
2011-06-07 12:18:46ИВАН ЙОРДАНОВ КАСАБОВ
IVAN YORDANOV KASABOV
БЪЛГАРИЯBoardManager
2011-06-07 12:18:46БОЙКА ИВАНОВА ДОБРЕВА
BOYKA IVANOVA DOBREVA
БЪЛГАРИЯControllingBoardPerson
2011-06-07 12:18:46ЛЮБОМИР АСЕНОВ РАЙЧЕВ
LYUBOMIR ASENOV RAYCHEV
БЪЛГАРИЯControllingBoardPerson
2011-06-07 12:18:46КАТЯ ХРИСТОВА КИРОВА
KATYA HRISTOVA KIROVA
БЪЛГАРИЯControllingBoardPerson
2011-06-07 12:18:46МИМИ ИВАНОВА ПЕТРОВА
MIMI IVANOVA PETROVA
БЪЛГАРИЯControllingBoardPerson
2011-06-07 12:18:46МАРГАРИТА ВАСИЛЕВА ПАВЛОВСКА
MARGARITA VASILEVA PAVLOVSKA
БЪЛГАРИЯControllingBoardPerson
2011-06-07 12:18:46ГЕОРГИ ХРИСТОВ СЛАВОВ
GEORGI HRISTOV SLAVOV
БЪЛГАРИЯControllingBoardPerson
2011-06-07 12:18:46ВИДЕН ДИМИТРОВ ВИДЕНОВ
VIDEN DIMITROV VIDENOV
БЪЛГАРИЯControllingBoardPerson
2011-06-07 12:18:46ИВАН ГАВРИЛОВ ПАВЛОВ
IVAN GAVRILOV PAVLOV
БЪЛГАРИЯControllingBoardPerson
2011-06-07 12:18:46ЕЛЕНА СТОЯНОВА ТОРБАНОВА
ELENA STOYANOVA TORBANOVA
БЪЛГАРИЯControllingBoardPerson
2010-08-13 14:58:44Петър Иванов Стефанов
Petar Ivanov Stefanov
БЪЛГАРИЯChairMan
2008-07-04 15:31:30ЦЕНТРАЛЕН КООПЕРАТИВЕН СЪЮЗ К
TSENTRALEN KOOPERATIVEN SAYUZ K
SubjectOfActivity
ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО И ДРЕБНО; ПРОИЗВОДСТВО НА СТОКИ; МЕЖДУНАРОДЕН И ВЪТРЕШЕН ТУРИЗЪМ; ПРОИЗВОДСТВО, ИЗКУПУВАНЕ И ПРЕРАБОТКА НА ЗЕМЕДЕЛСКА И ДРУГА ПРОДУКЦИЯ; ОБУЧЕНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ; БАЛНЕОСАНАТОРИАЛНА, ЗАСТРАХОВАТЕЛНА, ПЕНСИОННО - ОСИГУРИТЕЛНА, ИЗДАТЕЛСКА И ВСЯКА ДРУГА НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА ДЕЙНОСТ.
2008-04-08 09:41:54ЦЕНТРАЛЕН КООПЕРАТИВЕН СЪЮЗ
TSENTRALEN KOOPERATIVEN SAYUZ
LegalForm
Кооперация
2008-04-08 09:41:54ЦЕНТРАЛЕН КООПЕРАТИВЕН СЪЮЗ К
TSENTRALEN KOOPERATIVEN SAYUZ K
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 УЛ.Г..С РАКОВСКИ 99
2008-04-08 09:41:54ЦЕНТРАЛЕН КООПЕРАТИВЕН СЪЮЗ К
TSENTRALEN KOOPERATIVEN SAYUZ K
SubjectOfActivity
ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО И ДРЕБНО, ВНОС, ИЗНОС, РЕЕКСПОРТ НА СТОКИ, ПРОИЗВОДСТВО НА СТОКИ, ПРОИЗВОДСТВО НА ХЛЯБ, ХЛЕБНИ И СЛАДКАРСКИ ИЗДЕЛИЯ, НА БЕЗАЛКОХОЛНИ, СПИРТНИ И ДРУГИ НАПИТКИ, РАКИЕИЗВАРЯВАНЕ, УСЛУГИ, МЕЖДУНАРОДЕН И ВЪТРЕШЕН ТУРИЗЪМ, ПРОИЗВОДСТВО, ИЗКУПУВАНЕ И ПРЕРАБОТКА НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ, ПРОЕКТАНТСКА, ЗАСТРАХОВАТЕЛНА, ПОСРЕДНИЧЕСКА, ПЕНСИОННО-ОСИГУРИТЕЛНА, БАЛНЕОСАНАТОРИАЛНА, ИНФОРМАЦИОННА И ИНЖЕНЕРИНГОВА ДЕЙНОСТ, ПОДГОТОВКА И ПОВИШАВАНЕ КВАЛИФИКАЦИЯТА НА КАДРИ В УЧЕБНИ ЗВЕНА, ВКЛЮЧИТЕЛНО КВАЛИФИКАЦИОННО И МОТИВАЦИОННО ОБУЧЕНИЕ С ЦЕЛ РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПРИХОДИ, ПОДГОТОВКА И РЕАЛИЗАЦИЯ НА КАДРИ СЪС СРЕДНО И ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ В СЪЗАДАДЕНИ ОТ НЕГО ЧАСТНИ УЧИЛИЩА, ИЗДАТЕЛСКА И ПОЛИГРАФИЧЕСКА ДЕЙНОСТ, СТРОИТЕЛНО-РЕМОНТНА ДЕЙНОСТ, РАЗРАБОТКА НА ТЕХНИЧЕСКА ДОКУМЕНТАЦИЯ, ОСИГУРЯВАНЕ НА СТАНДАРТИЗАЦИОННИ ДОКУМЕНТИ И ПОДПОМАГАНЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ СИ ПО СЕРТИФИКАЦИЯ И МЕТРОЛОГИЯ.
2008-04-08 09:41:54ПЕТЪР ИВАНОВ СТЕФАНОВ
PETAR IVANOV STEFANOV
ChairMan
2008-04-08 09:41:54БРАНИМИР ДИМИТРОВ ДИВИНИСИЕВ
BRANIMIR DIMITROV DIVINISIEV
BoardManager
2008-04-08 09:41:54БИСЕР ЙОРДАНОВ СЛАВКОВ
BISER YORDANOV SLAVKOV
BoardManager
2008-04-08 09:41:54БЯЛКА ЗЛАТЕВА КАСАБОВА
BYALKA ZLATEVA KASABOVA
BoardManager
2008-04-08 09:41:54ВАСИЛ ДИМИТРОВ БУКОВСКИ
VASIL DIMITROV BUKOVSKI
BoardManager
2008-04-08 09:41:54ВАЛЕНТИН КАЛУШЕВ ДИМОВ
VALENTIN KALUSHEV DIMOV
BoardManager
2008-04-08 09:41:54АЛЕКСАНДЪР АНДОНОВ ШИШКОВ
ALEKSANDAR ANDONOV SHISHKOV
BoardManager
2008-04-08 09:41:54ДИМИТЪР АСЕНОВ ЗАРЕВ
DIMITAR ASENOV ZAREV
BoardManager
2008-04-08 09:41:54ДИМИТЪР НИКОЛОВ ПАРМАКСЪЗОВ
DIMITAR NIKOLOV PARMAKSAZOV
BoardManager
2008-04-08 09:41:54ЖИВКО СТЕФАНОВ ЙОНЧЕВ
ZHIVKO STEFANOV YONCHEV
BoardManager
2008-04-08 09:41:54ИВАН ПЕТРОВ МИХАЙЛОВ
IVAN PETROV MIHAYLOV
BoardManager
2008-04-08 09:41:54ЗЛАТКА ДИМИТРОВА ИВАНОВА
ZLATKA DIMITROVA IVANOVA
BoardManager
2008-04-08 09:41:54НИКОЛИНА МАТЕЕВА СТАЛЕВА
NIKOLINA MATEEVA STALEVA
BoardManager
2008-04-08 09:41:54МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВ КЪРЛИН
MIHAIL ALEKSANDROV KARLIN
BoardManager
2008-04-08 09:41:54ПЕНКА ДИМОВА ПЕЕВА
PENKA DIMOVA PEEVA
BoardManager
2008-04-08 09:41:54СНЕЖАНА АСЕНОВА ЛАЗАРОВА
SNEZHANA ASENOVA LAZAROVA
BoardManager
2008-04-08 09:41:54СВЕТЛА СЛАВЧЕВА АНАСТАСОВА
SVETLA SLAVCHEVA ANASTASOVA
BoardManager
2008-04-08 09:41:54МИНКА ПЕТРОВА КОЗАРЕВА
MINKA PETROVA KOZAREVA
BoardManager
2008-04-08 09:41:54ВЕНЕ ВАСИЛЕВ СОТИРОВ
VENE VASILEV SOTIROV
BoardManager
2008-04-08 09:41:54ВЕЛКО АСЕНОВ АТАНАСОВ
VELKO ASENOV ATANASOV
BoardManager
2008-04-08 09:41:54ВЕСКА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА
VESKA DIMITROVA DIMITROVA
BoardManager
2008-04-08 09:41:54ГЕОРГИ ДИМИТРОВ СТОЯНОВ
GEORGI DIMITROV STOYANOV
BoardManager
2008-04-08 09:41:54ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ
VLADIMIR GEORGIEV DIMITROV
BoardManager
2008-04-08 09:41:54МИРОСЛАВ КЪНОВ ВЪЛОВ
MIROSLAV KANOV VALOV
BoardManager
2008-04-08 09:41:54НАДКА ПЕНКОВА ТОДОРОВА
NADKA PENKOVA TODOROVA
BoardManager
2008-04-08 09:41:54МАТЬО ПАВЛЕВ МАТЕВ
MATXO PAVLEV MATEV
BoardManager
2008-04-08 09:41:54ИВАН НИКОЛОВ ХУБЕНОВ
IVAN NIKOLOV HUBENOV
BoardManager
2008-04-08 09:41:54ИВАН САВОВ ТРИЧКОВ
IVAN SAVOV TRICHKOV
BoardManager
2008-04-08 09:41:54ОГНЯН СТЕФАНОВ ДЪЧЕВ
OGNYAN STEFANOV DACHEV
BoardManager
2008-04-08 09:41:54ТОДОРКА ГАНЧЕВА ЙОВКОВА
TODORKA GANCHEVA YOVKOVA
BoardManager
2008-04-08 09:41:54ХРИСТО МИХАЙЛОВ ХАРАЛАМБИЕВ
HRISTO MIHAYLOV HARALAMBIEV
BoardManager
2008-04-08 09:41:54СТОИЛ ТОДОРОВ ПАЧАЛОВ
STOIL TODOROV PACHALOV
BoardManager
2008-04-08 09:41:54САВА ИВАНОВ ИЛИЕВ
SAVA IVANOV ILIEV
BoardManager
2008-04-08 09:41:54СТОЯН ЙОРДАНОВ НИКОЛОВ
STOYAN YORDANOV NIKOLOV
BoardManager
2008-04-08 09:41:54ГЕОРГИ СТЕФАНОВ САРИЕВ
GEORGI STEFANOV SARIEV
BoardManager
2008-04-08 09:41:54МАРИЯНА СТОЙЧЕВА СЪБЕВА
MARIYANA STOYCHEVA SABEVA
BoardManager
2008-04-08 09:41:54ГЕОРГИ СТОЯНОВ НАЧЕВ
GEORGI STOYANOV NACHEV
BoardManager
2008-04-08 09:41:54ДИАНА ГЕОРГИЕВА ЦАКОВА-ГЪДЕВА
DIANA GEORGIEVA TSAKOVA-GADEVA
BoardManager
2008-04-08 09:41:54ДЖЕМИЛ РАСИМОВ ЮСЕИНОВ
DZHEMIL RASIMOV YUSEINOV
BoardManager
2008-04-08 09:41:54ЛАЗАР НИКОЛОВ ФИЛЧЕВ
LAZAR NIKOLOV FILCHEV
BoardManager
2008-04-08 09:41:54ИСКРА АНТОНОВА ГИЧЕВА
ISKRA ANTONOVA GICHEVA
BoardManager
2008-04-08 09:41:54ИЛИЯ НИКОЛОВ ЩЪРБЕВ
ILIYA NIKOLOV SHTARBEV
BoardManager
2008-04-08 09:41:54ЙОРДАН ЛЮБЕНОВ БОТУНСКИ
YORDAN LYUBENOV BOTUNSKI
BoardManager
2008-04-08 09:41:54КРЪСТЮ КОСТАДИНОВ САРИЙСКИ
KRASTYU KOSTADINOV SARIYSKI
BoardManager
2008-04-08 09:41:54КРАСИМИР КОСТАДИНОВ БУКОВ
KRASIMIR KOSTADINOV BUKOV
BoardManager
2008-04-08 09:41:54ЕЛЕНА СТОЯНОВА ТОРБАНОВА
ELENA STOYANOVA TORBANOVA
ControllingBoardPerson
2008-04-08 09:41:54КОСТАДИНКА МЛАДЕНОВА МЕДАРОВА
KOSTADINKA MLADENOVA MEDAROVA
ControllingBoardPerson
2008-04-08 09:41:54ВИДЕН ДИМИТРОВ ВИДЕНОВ
VIDEN DIMITROV VIDENOV
ControllingBoardPerson
2008-04-08 09:41:54ГРОЗДАНКА БОРИСОВА СЕНДОВА
GROZDANKA BORISOVA SENDOVA
ControllingBoardPerson
2008-04-08 09:41:54ЛЮБКА ГЕОРГИЕВА НИКОЛОВА
LYUBKA GEORGIEVA NIKOLOVA
ControllingBoardPerson
2008-04-08 09:41:54НИНА ГЕОРГИЕВА ВАЧКОВА
NINA GEORGIEVA VACHKOVA
ControllingBoardPerson
2008-04-08 09:41:54СТОЙЧО ДИМИТРОВ НЕЧЕВ
STOYCHO DIMITROV NECHEV
ControllingBoardPerson
2008-04-08 09:41:54МИЛЧО ИВАНОВ ВЪЛЬОВСКИ
MILCHO IVANOV VALXOVSKI
ControllingBoardPerson
2008-04-08 09:41:54МИЛЕНА ЕВГЕНИЕВА ДИМЧОВСКА
MILENA EVGENIEVA DIMCHOVSKA
ControllingBoardPerson

Проверки в други регистри за фирмата ЦЕНТРАЛЕН КООПЕРАТИВЕН СЪЮЗ TSENTRALEN KOOPERATIVEN SAYUZ (ЕИК: 000696497)
Check other registries about the company ЦЕНТРАЛЕН КООПЕРАТИВЕН СЪЮЗ TSENTRALEN KOOPERATIVEN SAYUZ (ID: 000696497)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate