Търговски регистър / Registry of Companies

by bivol

Търговски регистър/Companies in Bulgaria Данни от/Data from opendata.government.bg за периода period 01.01.2008-12.06.2018

Събития с лица свързани с компанията АЛИКАНТЕ – МУСТАФА АЛИКАНОВ – Атидже Аликанова (ЕИК: 201779624)
Events with persons connected to the company ALIKANTE – MUSTAFA ALIKANOV – Atidzhe Alikanova (ID: 201779624)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 201779624)
Към 2019-11-13 02:50:45 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2019-11-13 02:50:45 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е изпълнител на проекти по Оперативните програми на ЕС 2013-2020
  No data about EU funded project contractor 2014-2020.
 • Има данни да е бенефициент на проекти по ПСРС 2007-2013 за сума 104 990,92 лв.
  The company is EU agriculture fund recepient 2007-2013.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient 2014-2020.
 • Има данни да е бенефициент на проект за къща за гости
  The company built a guesthouse with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2011-11-08 09:27:49АЛИКАНТЕ – МУСТАФА АЛИКАНОВ – Атидже Аликанова
ALIKANTE – MUSTAFA ALIKANOV – Atidzhe Alikanova
LegalForm
Едноличен търговец
2011-11-08 09:27:49АЛИКАНТЕ – МУСТАФА АЛИКАНОВ – Атидже Аликанова ЕТ
ALIKANTE – MUSTAFA ALIKANOV – Atidzhe Alikanova ET
БЪЛГАРИЯSeat
2011-11-08 09:27:49АЛИКАНТЕ – МУСТАФА АЛИКАНОВ – Атидже Аликанова ЕТ
ALIKANTE – MUSTAFA ALIKANOV – Atidzhe Alikanova ET
SubjectOfActivity
Покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; Продажба и препродажба на стоки собствено производство, включително всякаква селскостопанска продукция; Дърводобив, първична и вторична обработка на дървесина; Търговия с дървен материал; Внос на моторни превозни средства, части и агрегати за тях и услуги по техническото обслужване и ремонта им; Покупка, проектиране, строителство, обзавеждане и ремонт на недвижими имоти, включително продажба им или отдаването им под наем; Внос, продажба и инсталиране на слънчеви колектори/батерии и изграждане на централи за възобновяема енергия; Развитие на селски туризъм; Транспортни и таксиметрови услуги и дейност; Сделки с интелектуална собственост; Рестьорантьорска дейност; Комисионни, спедиционни, превозни и складови сделки; Туристически, рекламни, информационни, или други услуги; Туроператорска дейност; Хотелиерство, включващо и експлоатация на къщи за гости, ловен и риболовен туризъм; Търговско представителство, посредничество на български и чуждестранни лица и всички други дейности разрешени от закона, като дейностите за които се иска предварително разрешение или лиценз, ще се извършват след получаване на съответното разрешение или лиценз от компетентния орган.
2011-11-08 09:27:49Атидже Кемал Аликанова
Atidzhe Kemal Alikanova
БЪЛГАРИЯPhysicalPersonTrader
2011-11-08 09:27:49АЛИКАНТЕ - МУСТАФА АЛИКАНОВ
ALIKANTE - MUSTAFA ALIKANOV
TransferringEnterprise
2011-11-08 09:27:49АЛИКАНТЕ – МУСТАФА АЛИКАНОВ – Атидже Аликанова
ALIKANTE – MUSTAFA ALIKANOV – Atidzhe Alikanova
AcquisitionEnterprise

Проверки в други регистри за фирмата АЛИКАНТЕ – МУСТАФА АЛИКАНОВ – Атидже Аликанова ALIKANTE – MUSTAFA ALIKANOV – Atidzhe Alikanova (ЕИК: 201779624)
Check other registries about the company АЛИКАНТЕ – МУСТАФА АЛИКАНОВ – Атидже Аликанова ALIKANTE – MUSTAFA ALIKANOV – Atidzhe Alikanova (ID: 201779624)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate