Търговски регистър

by bivol

Търговски регистър/Companies in Bulgaria Данни от/Data from opendata.government.bg за периода period 01.01.2008-12.06.2018

Търсенето за БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 Славянска 2 намери 927 резултата / The search БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 Славянска 2 found 927 results

IDФирма или Лице
Company or Person
Публични фондове
Public funds
202200866АГРИА БЪЛГАРИЯ ООД
AGRIA BALGARIYA OOD
  • 0,00 лв. от ПСРС 2007-2013
204783019Акуо България Си Ейч Би ЕООД
Akuo Balgariya Si Eych Bi EOOD
131257983БАНСКО ХОЛИДЕЙ ПРОПЪРТИС ООД
BANSKO HOLIDEY PROPARTIS OOD
160089652БИО ПЕЛЕТС БЪЛГАРИЯ ООД
BIO PELETS BALGARIYA OOD
131346873БУЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД
BUL BALGARIYA EOOD
  • 255 602,00 лв. от 2 общ. поръчки
131313617БУЛ ЕС ЕЙ ЕС - Клон България КЧТ
BUL ES EY ES - Klon Balgariya KCHT
201095149ГДФ СУЕЗ ЕНЕРДЖИ ТРЕЙДИНГ БЪЛГАРИЯ ЕООД
GDF SUEZ ENERDZHI TREYDING BALGARIYA EOOD
175455461ГОРУН ИНВЕСТ ЕООД
GORUN INVEST EOOD
200984971ДЖАСПЪР БЪЛГАРИЯ ЕАД
DZHASPAR BALGARIYA EAD
200317485Евро Джи Пи Ес ООД
Evro Dzhi Pi Es OOD
204331672Експенс Сълюшънс България АД
Ekspens Salyushans Balgariya AD
201627285ЕПО АХЕЛОЙ ООД
EPO AHELOY OOD
201302781ЕПО БЪЛГАРИЯ ЕООД
EPO BALGARIYA EOOD
203120042И Ем Пи Инвест България АД
I Em Pi Invest Balgariya AD
201650985ИИПро България ЕООД
IIPro Balgariya EOOD
200901299ИМЕДЖИН БЪЛГАРИЯ ООД
IMEDZHIN BALGARIYA OOD
175046831ИНДУСТРИАЛЕН ПАРК СОФИЯ ИЗТОК ЕООД
INDUSTRIALEN PARK SOFIYA IZTOK EOOD
175074460ИНТЕРВО БЪЛГАРИЯ ЕООД
INTERVO BALGARIYA EOOD
040450464ИТА БЪЛГАРИЯ ООД
ITA BALGARIYA OOD
  • 199 593,33 лв. от проекти по ОП (2)
116513621КЕРАТЕХ ИНЖЕНЕРИНГ ООД
KERATEH INZHENERING OOD
202531869КРЕДИ ЙЕС СОФИЯ ООД
KREDI YES SOFIYA OOD
202854282Маклин Оракъл България ЕАД
Maklin Orakal Balgariya EAD
202879047Маскатор България ЕООД
Maskator Balgariya EOOD
202899808НОЙМАН ЕНД ПАРТНЪРС КЛОН БЪЛГАРИЯ КЧТ
NOYMAN END PARTNARS KLON BALGARIYA KCHT
175465263НЮАНС ГРУП /БЪЛГАРИЯ/ АД
NYUANS GRUP /BALGARIYA/ AD
121300692ОРБИС БЪЛГАРИЯ ЕООД
ORBIS BALGARIYA EOOD
175058901ПАРК ИНДУСТРИЯ - СОФИЯ ИЗТОК АД
PARK INDUSTRIYA - SOFIYA IZTOK AD
202121180ПРИСКУС БЪЛГАРИЯ ООД
PRISKUS BALGARIYA OOD
202870913ПРОИНВЕСТ СЛАВЯНСКА ЕООД
PROINVEST SLAVYANSKA EOOD
130919601ПРОФИТ МЕНИДЖМЪНТ ООД
PROFIT MENIDZHMANT OOD
131314929РАЙФАЙЗЕН АУТО ЛИЗИНГ БЪЛГАРИЯ ЕООД
RAYFAYZEN AUTO LIZING BALGARIYA EOOD
131206120РАЙФАЙЗЕН ЛИЗИНГ БЪЛГАРИЯ ООД
RAYFAYZEN LIZING BALGARIYA OOD
  • 26 213 871,46 лв. от 72 общ. поръчки
204944062Ренесанс Тауър ЕООД
Renesans Tauar EOOD
130878040РОСЛИН КАПИТАЛ ПАРТНЪРС-БЪЛГАРИЯ ООД
ROSLIN KAPITAL PARTNARS-BALGARIYA OOD
130975475РОСЛИН ПАРТНЪРС БЪЛГАРИЯ АД
ROSLIN PARTNARS BALGARIYA AD
204693995Сентръл Парк Хотел София ЕООД
Sentral Park Hotel Sofiya EOOD
131179513СИ ТИ ДЖИ БЪЛГАРИЯ ЕООД
SI TI DZHI BALGARIYA EOOD
201138522СиИИАрО Монт Вю България ЕООД
SiIIArO Mont Vyu Balgariya EOOD
130496603СИРИУС БЪЛГАРИЯ ООД
SIRIUS BALGARIYA OOD
040278826СЛАВЯНСКА БЕСЕДА ООД
SLAVYANSKA BESEDA OOD
200530716СЛАВЯНСКА РИЪЛ ИСТЕЙТ ЕООД
SLAVYANSKA RIAL ISTEYT EOOD
200115257СОВИКО БЪЛГАРИЯ ООД
SOVIKO BALGARIYA OOD
121215256СОПОТ ЕНЕРДЖИ ЕООД
SOPOT ENERDZHI EOOD
131216100СОФИЯ РЕНТ А КАР ЕООД
SOFIYA RENT A KAR EOOD
202608195СЪНИ ФРУТС БЪЛГАРИЯ ООД
SANI FRUTS BALGARIYA OOD
202135365Телеметрични Услуги България ООД
Telemetrichni Uslugi Balgariya OOD
175307459ТОНДАХ БЪЛГАРИЯ ЕООД
TONDAH BALGARIYA EOOD
200454033Транс-Балкан Пайплайн Б.В. - Клон България КЧТ
Trans-Balkan Payplayn B.V. - Klon Balgariya KCHT
200785649Ю Медиа Корпорейшън ООД
YU Media Korporeyshan OOD
201672832“ФАЗЕ ИНДЖИНЕРИНГ БЪЛГАРИЯ” ООД
“FAZE INDZHINERING BALGARIYA” OOD

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate