Европейски субсидии по Оперативни програми

by bivol

Оперативни програми 2007-2013 и 2014-2020 данни от ИСУН


Начало First

Търсенето за 000695388 намери 12 резултата

Период
Period
Бенефициент
Beneficiary
Субсидия
Subvention
Изплатени
Payed
Проект
Project
2020 МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА 3 403 200 лв./ BGN 3 403 200 лв./ BGN Разработване на Интегрирана транспортна стратегия в периода до 2030 г.
2020 МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА 8 262 631 лв./ BGN 2 842 511 лв./ BGN „Разходи за заплати на служителите в МТИТС, изпълняващи функции по управление и контрол на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове”
2020 Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията 3 300 000 лв./ BGN 2 640 000 лв./ BGN „Подобряване на материално-техническите условия на дирекция „Координация на програми и проекти” чрез извършване на преустройство и оборудване на ІV-ти етаж в сградата на МТИТС, ул. „Гурко” № 6 за нуждите на дирекция „Координация на програми и проекти” - Управляващ орган по ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура 2014-2020 г.”
2020 МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА 1 620 880 лв./ BGN 567 308 лв./ BGN Популяризиране на ОПТТИ чрез организиране на публични събития, изработка на рекламни и печатни материали
2020 МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА 1 038 900 лв./ BGN 477 240 лв./ BGN „Техническа помощ за обезпечаване на разходите за доставка и инсталиране на офис техника и консумативи за нуждите на Управляващия орган на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014 – 2020 г.”
2020 МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА 4 074 382 лв./ BGN 234 765 лв./ BGN Укрепване на административния капацитет на Управляващия орган на ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“ и звена и служители в МТИТС, пряко ангажирани с дейности по ОПТТИ 2014-2020 г.
2020 Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията 1 998 668 лв./ BGN 99 900 лв./ BGN Изграждане на ГИС базирана електронна платформа „Единна информационна точка“
2020 Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Дирекция "Координация на програми и проекти", УО на оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014-2020 1 801 200 лв./ BGN 56 046 лв./ BGN „Техническа помощ за обезпечаване извършването на административни и технически услуги и други разходи, съпътстващи изпълнението на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура 2014-2020 г.”
2020 Дирекция „Координация на програми и проекти“ в Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията 1 075 753 лв./ BGN 0 лв./ BGN „Популяризиране на ОПТТИ сред широката общественост чрез сътрудничество с електронни медии (телевизии и радио-станции) и извършване на социологически проучвания
2020 МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА,ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА - дирекция КПП 1 773 600 лв./ BGN 0 лв./ BGN Извършване на оценки по ОПТТИ и ОПТ
2020 МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА,ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА - дирекция КПП 1 001 040 лв./ BGN 0 лв./ BGN Популяризиране на ОПТТИ чрез аудио-визуални материали, интернет страница и медийно обслужване
2020 МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА 453 600 лв./ BGN 0 лв./ BGN Техническа помощ за повишаване нивото на пътната безопасност

Общо договорени субсидии (за всички страници)/ Total contracted subventions (for all pages): 29 803 854 BGN

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate