Договори за обществени поръчки / Public Procurements Contracts

by bivol

Bulgarian Public Sector Contracts Данни от / Data from data.egov.bg за периода / period 01.01.2007 – 31.12.2017


Начало First Статистика Stats Помощ Help

Търсенето за @assignor_eik 235913 намери 614 резултата

IDДокумент в АОП
Document ID
Възложител
Assignor
Данни за търг
Tender info
Изпълнител
Executant
Дата на договор
Contract date
Сума
Sum
Валута
Currency
59982 #462830 Община Крумовград
Obshtina Krumovgrad
ЕИК: 235913
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Комуналтехмаш-97-М АД - Бургас
Komunaltehmash-97-M AD - Burgas
ЕИК:102122146
Инфо в ТР/Info Registry: 102122146
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-12-22 13 824,00BGN
59976 #461032 Община Крумовград
Obshtina Krumovgrad
ЕИК: 235913
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Тотма - Сергей Кайряков ЕТ - Крумовград
Totma - Sergej Kajrqkov ET - Krumovgrad
ЕИК:108030402
Инфо в ТР/Info Registry: 108030402
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-12-12 50 345,00BGN
59977 #461032 Община Крумовград
Obshtina Krumovgrad
ЕИК: 235913
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Тотма - Сергей Кайряков ЕТ - Крумовград
Totma - Sergej Kajrqkov ET - Krumovgrad
ЕИК:108030402
Инфо в ТР/Info Registry: 108030402
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-12-12 53 850,00BGN
59978 #461032 Община Крумовград
Obshtina Krumovgrad
ЕИК: 235913
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Тотма - Сергей Кайряков ЕТ - Крумовград
Totma - Sergej Kajrqkov ET - Krumovgrad
ЕИК:108030402
Инфо в ТР/Info Registry: 108030402
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-12-12 75 631,00BGN
59979 #461032 Община Крумовград
Obshtina Krumovgrad
ЕИК: 235913
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Тотма - Сергей Кайряков ЕТ - Крумовград
Totma - Sergej Kajrqkov ET - Krumovgrad
ЕИК:108030402
Инфо в ТР/Info Registry: 108030402
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-12-12 252 825,00BGN
59980 #461032 Община Крумовград
Obshtina Krumovgrad
ЕИК: 235913
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Тотма - Сергей Кайряков ЕТ - Крумовград
Totma - Sergej Kajrqkov ET - Krumovgrad
ЕИК:108030402
Инфо в ТР/Info Registry: 108030402
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-12-12 100 635,00BGN
59981 #461032 Община Крумовград
Obshtina Krumovgrad
ЕИК: 235913
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Тотма - Сергей Кайряков ЕТ - Крумовград
Totma - Sergej Kajrqkov ET - Krumovgrad
ЕИК:108030402
Инфо в ТР/Info Registry: 108030402
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-12-12 68 360,00BGN
59969 #458780 Община Крумовград
Obshtina Krumovgrad
ЕИК: 235913
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Продан Георгиев Проданов
Prodan Georgiev Prodanov
ЕИК:11544
Инфо в ТР/Info Registry: 11544
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-11-24 0,00BGN
59967 #458480 Община Крумовград
Obshtina Krumovgrad
ЕИК: 235913
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Зафир Красимиров Юлиянов - Крумовград
Zafir Krasimirov Yuliqnov - Krumovgrad
ЕИК:14791
Инфо в ТР/Info Registry: 14791
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-11-23 0,00BGN
59968 #458480 Община Крумовград
Obshtina Krumovgrad
ЕИК: 235913
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ЕТ Джан - Мустафа Афузбекир - с. Скалак
ET Dzhan - Mustafa Afuzbekir - s. Skalak
ЕИК:108571817
Инфо в ТР/Info Registry: 108571817
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-11-23 0,00BGN
59956 #458314 Община Крумовград
Obshtina Krumovgrad
ЕИК: 235913
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ЕТ Ели - Албен Тосков - с. Голям Девесил
ET Eli - Alben Toskov - s. Golqm Devesil
ЕИК:108561381
Инфо в ТР/Info Registry: 108561381
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-11-22 0,00BGN
59957 #458314 Община Крумовград
Obshtina Krumovgrad
ЕИК: 235913
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Ахмед Ахмед Мехмед - с. Кандилка
Ahmed Ahmed Mehmed - s. Kandilka
ЕИК:6669
Инфо в ТР/Info Registry: 6669
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-11-22 0,00BGN
59958 #458314 Община Крумовград
Obshtina Krumovgrad
ЕИК: 235913
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ЕТ Ели - Албен Тосков - с. Голям Девесил
ET Eli - Alben Toskov - s. Golqm Devesil
ЕИК:108561381
Инфо в ТР/Info Registry: 108561381
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-11-22 0,00BGN
59959 #458314 Община Крумовград
Obshtina Krumovgrad
ЕИК: 235913
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Сабри Ахмед Мехмед
Sabri Ahmed Mehmed
ЕИК:6668
Инфо в ТР/Info Registry: 6668
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-11-22 0,00BGN
59960 #458327 Община Крумовград
Obshtina Krumovgrad
ЕИК: 235913
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Дурал ООД - Крумовград
Dural OOD - Krumovgrad
ЕИК:108565579
Инфо в ТР/Info Registry: 108565579
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-11-22 0,00BGN
59961 #458327 Община Крумовград
Obshtina Krumovgrad
ЕИК: 235913
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Софт-Ю ООД - Крумовград
Soft-Yu OOD - Krumovgrad
ЕИК:108565390
Инфо в ТР/Info Registry: 108565390
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-11-22 0,00BGN
59962 #458327 Община Крумовград
Obshtina Krumovgrad
ЕИК: 235913
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Самет Касим Али
Samet Kasim Ali
ЕИК:11542
Инфо в ТР/Info Registry: 11542
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-11-22 0,00BGN
59963 #458327 Община Крумовград
Obshtina Krumovgrad
ЕИК: 235913
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Софт-Ю ООД - Крумовград
Soft-Yu OOD - Krumovgrad
ЕИК:108565390
Инфо в ТР/Info Registry: 108565390
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-11-22 0,00BGN
59964 #458327 Община Крумовград
Obshtina Krumovgrad
ЕИК: 235913
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Дурал ООД - Крумовград
Dural OOD - Krumovgrad
ЕИК:108565579
Инфо в ТР/Info Registry: 108565579
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-11-22 0,00BGN
59965 #458327 Община Крумовград
Obshtina Krumovgrad
ЕИК: 235913
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Дурал ООД - Крумовград
Dural OOD - Krumovgrad
ЕИК:108565579
Инфо в ТР/Info Registry: 108565579
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-11-22 0,00BGN
59966 #458327 Община Крумовград
Obshtina Krumovgrad
ЕИК: 235913
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Софт-Ю ООД - Крумовград
Soft-Yu OOD - Krumovgrad
ЕИК:108565390
Инфо в ТР/Info Registry: 108565390
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-11-22 0,00BGN
59955 #458036 Община Крумовград
Obshtina Krumovgrad
ЕИК: 235913
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ЕТ Шоки -75 - Шукри Ахмед - с. Полковник
ET Shoki -75 - Shukri Ahmed - s. Polkovnik
ЕИК:200065313
Инфо в ТР/Info Registry: 200065313
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-11-17 0,00BGN
59970 #456704 Община Крумовград
Obshtina Krumovgrad
ЕИК: 235913
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Елит-Транс ЕООД - Крумовград
Elit-Trans EOOD - Krumovgrad
ЕИК:108552304
Инфо в ТР/Info Registry: 108552304
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-11-03 10 585,00BGN
59971 #456704 Община Крумовград
Obshtina Krumovgrad
ЕИК: 235913
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
САРА - АВ - ЙОСИФ САРЪЕВ ЕООД - Крумовград
SARA - AV - JOSIF SARYEV EOOD - Krumovgrad
ЕИК:203212188
Инфо в ТР/Info Registry: 203212188
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-11-03 9 860,00BGN
59972 #456704 Община Крумовград
Obshtina Krumovgrad
ЕИК: 235913
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ЕТ Курт 2003 -Хасан Курт
ET Kurt 2003 -Hasan Kurt
ЕИК:108515734
Инфо в ТР/Info Registry: 108515734
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-11-03 5 220,00BGN
59973 #453684 Община Крумовград
Obshtina Krumovgrad
ЕИК: 235913
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Елит-Транс ЕООД - Крумовград
Elit-Trans EOOD - Krumovgrad
ЕИК:108552304
Инфо в ТР/Info Registry: 108552304
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-09-30 10 971,00BGN
59974 #453684 Община Крумовград
Obshtina Krumovgrad
ЕИК: 235913
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Елит-Транс ЕООД - Крумовград
Elit-Trans EOOD - Krumovgrad
ЕИК:108552304
Инфо в ТР/Info Registry: 108552304
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-09-30 14 469,00BGN
59975 #453684 Община Крумовград
Obshtina Krumovgrad
ЕИК: 235913
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ЕТ Джан - Мустафа Афузбекир - с. Скалак
ET Dzhan - Mustafa Afuzbekir - s. Skalak
ЕИК:108571817
Инфо в ТР/Info Registry: 108571817
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-09-30 18 444,00BGN
59949 #450899 Община Крумовград
Obshtina Krumovgrad
ЕИК: 235913
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ЕТ Чавдар-94 - Илия Чавдаров - Крумовград
ET Chavdar-94 - Iliq Chavdarov - Krumovgrad
ЕИК:108683403
Инфо в ТР/Info Registry: 108683403
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-09-14 2 108,00BGN
59950 #450899 Община Крумовград
Obshtina Krumovgrad
ЕИК: 235913
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Елит-Транс ЕООД - Крумовград
Elit-Trans EOOD - Krumovgrad
ЕИК:108552304
Инфо в ТР/Info Registry: 108552304
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-09-14 18 700,00BGN
59951 #450899 Община Крумовград
Obshtina Krumovgrad
ЕИК: 235913
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ЕТ Курт 2003 -Хасан Курт
ET Kurt 2003 -Hasan Kurt
ЕИК:108515734
Инфо в ТР/Info Registry: 108515734
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-09-14 18 530,00BGN
59952 #450899 Община Крумовград
Obshtina Krumovgrad
ЕИК: 235913
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ЕТ Курт 2003 -Хасан Курт
ET Kurt 2003 -Hasan Kurt
ЕИК:108515734
Инфо в ТР/Info Registry: 108515734
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-09-14 29 240,00BGN
59953 #450899 Община Крумовград
Obshtina Krumovgrad
ЕИК: 235913
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ЕТ Диамант - Хасан Хайрула - Крумовград
ET Diamant - Hasan Hajrula - Krumovgrad
ЕИК:108510860
Инфо в ТР/Info Registry: 108510860
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-09-14 20 655,00BGN
59943 #450899 Община Крумовград
Obshtina Krumovgrad
ЕИК: 235913
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ЕТ Джан - Мустафа Афузбекир - с. Скалак
ET Dzhan - Mustafa Afuzbekir - s. Skalak
ЕИК:108571817
Инфо в ТР/Info Registry: 108571817
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-09-08 16 660,00BGN
59944 #450899 Община Крумовград
Obshtina Krumovgrad
ЕИК: 235913
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ЕТ Рахат - Юсеин Халил - с. Вранско
ET Rahat - Yusein Halil - s. Vransko
ЕИК:108036063
Инфо в ТР/Info Registry: 108036063
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-09-08 28 050,00BGN
59945 #450899 Община Крумовград
Obshtina Krumovgrad
ЕИК: 235913
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ЕТ Асен Чолаков - с. Полковник-Железово
ET Asen Cholakov - s. Polkovnik-Zhelezovo
ЕИК:818027393
Инфо в ТР/Info Registry: 818027393
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-09-08 31 790,00BGN
59946 #450899 Община Крумовград
Obshtina Krumovgrad
ЕИК: 235913
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ЕТ Алаба - Мехмед Реджеб
ET Alaba - Mehmed Redzheb
ЕИК:108013883
Инфо в ТР/Info Registry: 108013883
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-09-08 19 210,00BGN
59947 #450899 Община Крумовград
Obshtina Krumovgrad
ЕИК: 235913
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
САРА - АВ - ЙОСИФ САРЪЕВ ЕООД - Крумовград
SARA - AV - JOSIF SARYEV EOOD - Krumovgrad
ЕИК:203212188
Инфо в ТР/Info Registry: 203212188
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-09-08 20 570,00BGN
59948 #450899 Община Крумовград
Obshtina Krumovgrad
ЕИК: 235913
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ЕТ Асен Чолаков - с. Полковник-Железово
ET Asen Cholakov - s. Polkovnik-Zhelezovo
ЕИК:818027393
Инфо в ТР/Info Registry: 818027393
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-09-08 31 875,00BGN
59898 #448811 Община Крумовград
Obshtina Krumovgrad
ЕИК: 235913
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Меаца ЕООД - Кърджали
Meaca EOOD - Kyrdzhali
ЕИК:108568283
Инфо в ТР/Info Registry: 108568283
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-08-18 227 940,00BGN
59899 #448811 Община Крумовград
Obshtina Krumovgrad
ЕИК: 235913
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Меаца ЕООД - Кърджали
Meaca EOOD - Kyrdzhali
ЕИК:108568283
Инфо в ТР/Info Registry: 108568283
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-08-18 26 995,00BGN
59897 #448811 Община Крумовград
Obshtina Krumovgrad
ЕИК: 235913
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Нафи ООД - Крумовград
Nafi OOD - Krumovgrad
ЕИК:108685752
Инфо в ТР/Info Registry: 108685752
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-08-17 10 071,00BGN
59954 #448052 Община Крумовград
Obshtina Krumovgrad
ЕИК: 235913
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Бим Консултинг ООД, София
Bim Konsulting OOD, Sofiq
ЕИК:200242286
Инфо в ТР/Info Registry: 200242286
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-08-09 16 000,00BGN
59919 #446871 Община Крумовград
Obshtina Krumovgrad
ЕИК: 235913
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ-КРУМОВГРАД ЕООД
PYTNO PODDYRZhANE-KRUMOVGRAD EOOD
ЕИК:108514008
Инфо в ТР/Info Registry: 108514008
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-07-29 13 617,00BGN
59920 #446871 Община Крумовград
Obshtina Krumovgrad
ЕИК: 235913
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ-КРУМОВГРАД ЕООД
PYTNO PODDYRZhANE-KRUMOVGRAD EOOD
ЕИК:108514008
Инфо в ТР/Info Registry: 108514008
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-07-29 2 103,00BGN
59921 #446871 Община Крумовград
Obshtina Krumovgrad
ЕИК: 235913
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ-КРУМОВГРАД ЕООД
PYTNO PODDYRZhANE-KRUMOVGRAD EOOD
ЕИК:108514008
Инфо в ТР/Info Registry: 108514008
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-07-29 16 527,00BGN
59922 #446871 Община Крумовград
Obshtina Krumovgrad
ЕИК: 235913
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ-КРУМОВГРАД ЕООД
PYTNO PODDYRZhANE-KRUMOVGRAD EOOD
ЕИК:108514008
Инфо в ТР/Info Registry: 108514008
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-07-29 7 158,00BGN
59923 #446871 Община Крумовград
Obshtina Krumovgrad
ЕИК: 235913
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ-КРУМОВГРАД ЕООД
PYTNO PODDYRZhANE-KRUMOVGRAD EOOD
ЕИК:108514008
Инфо в ТР/Info Registry: 108514008
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-07-29 6 805,00BGN
59924 #446871 Община Крумовград
Obshtina Krumovgrad
ЕИК: 235913
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ-КРУМОВГРАД ЕООД
PYTNO PODDYRZhANE-KRUMOVGRAD EOOD
ЕИК:108514008
Инфо в ТР/Info Registry: 108514008
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-07-29 7 019,00BGN
59925 #446871 Община Крумовград
Obshtina Krumovgrad
ЕИК: 235913
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ-КРУМОВГРАД ЕООД
PYTNO PODDYRZhANE-KRUMOVGRAD EOOD
ЕИК:108514008
Инфо в ТР/Info Registry: 108514008
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-07-29 16 823,00BGN
59926 #446871 Община Крумовград
Obshtina Krumovgrad
ЕИК: 235913
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ-КРУМОВГРАД ЕООД
PYTNO PODDYRZhANE-KRUMOVGRAD EOOD
ЕИК:108514008
Инфо в ТР/Info Registry: 108514008
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-07-29 5 038,00BGN
59927 #446871 Община Крумовград
Obshtina Krumovgrad
ЕИК: 235913
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ-КРУМОВГРАД ЕООД
PYTNO PODDYRZhANE-KRUMOVGRAD EOOD
ЕИК:108514008
Инфо в ТР/Info Registry: 108514008
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-07-29 3 984,00BGN
59928 #446871 Община Крумовград
Obshtina Krumovgrad
ЕИК: 235913
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ-КРУМОВГРАД ЕООД
PYTNO PODDYRZhANE-KRUMOVGRAD EOOD
ЕИК:108514008
Инфо в ТР/Info Registry: 108514008
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-07-29 2 737,00BGN
59929 #446871 Община Крумовград
Obshtina Krumovgrad
ЕИК: 235913
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ-КРУМОВГРАД ЕООД
PYTNO PODDYRZhANE-KRUMOVGRAD EOOD
ЕИК:108514008
Инфо в ТР/Info Registry: 108514008
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-07-29 11 123,00BGN
59930 #446871 Община Крумовград
Obshtina Krumovgrad
ЕИК: 235913
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ-КРУМОВГРАД ЕООД
PYTNO PODDYRZhANE-KRUMOVGRAD EOOD
ЕИК:108514008
Инфо в ТР/Info Registry: 108514008
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-07-29 4 383,00BGN
59931 #446871 Община Крумовград
Obshtina Krumovgrad
ЕИК: 235913
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ-КРУМОВГРАД ЕООД
PYTNO PODDYRZhANE-KRUMOVGRAD EOOD
ЕИК:108514008
Инфо в ТР/Info Registry: 108514008
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-07-29 2 316,00BGN
59932 #446871 Община Крумовград
Obshtina Krumovgrad
ЕИК: 235913
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ-КРУМОВГРАД ЕООД
PYTNO PODDYRZhANE-KRUMOVGRAD EOOD
ЕИК:108514008
Инфо в ТР/Info Registry: 108514008
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-07-29 924,00BGN
59933 #446871 Община Крумовград
Obshtina Krumovgrad
ЕИК: 235913
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ-КРУМОВГРАД ЕООД
PYTNO PODDYRZhANE-KRUMOVGRAD EOOD
ЕИК:108514008
Инфо в ТР/Info Registry: 108514008
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-07-29 9 464,00BGN
59934 #446871 Община Крумовград
Obshtina Krumovgrad
ЕИК: 235913
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ-КРУМОВГРАД ЕООД
PYTNO PODDYRZhANE-KRUMOVGRAD EOOD
ЕИК:108514008
Инфо в ТР/Info Registry: 108514008
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-07-29 873,00BGN
59935 #446871 Община Крумовград
Obshtina Krumovgrad
ЕИК: 235913
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ-КРУМОВГРАД ЕООД
PYTNO PODDYRZhANE-KRUMOVGRAD EOOD
ЕИК:108514008
Инфо в ТР/Info Registry: 108514008
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-07-29 12 993,00BGN
59936 #446871 Община Крумовград
Obshtina Krumovgrad
ЕИК: 235913
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ-КРУМОВГРАД ЕООД
PYTNO PODDYRZhANE-KRUMOVGRAD EOOD
ЕИК:108514008
Инфо в ТР/Info Registry: 108514008
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-07-29 5 337,00BGN
59937 #446871 Община Крумовград
Obshtina Krumovgrad
ЕИК: 235913
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ-КРУМОВГРАД ЕООД
PYTNO PODDYRZhANE-KRUMOVGRAD EOOD
ЕИК:108514008
Инфо в ТР/Info Registry: 108514008
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-07-29 1 354,00BGN
59938 #446871 Община Крумовград
Obshtina Krumovgrad
ЕИК: 235913
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ-КРУМОВГРАД ЕООД
PYTNO PODDYRZhANE-KRUMOVGRAD EOOD
ЕИК:108514008
Инфо в ТР/Info Registry: 108514008
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-07-29 1 695,00BGN
59939 #446871 Община Крумовград
Obshtina Krumovgrad
ЕИК: 235913
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ-КРУМОВГРАД ЕООД
PYTNO PODDYRZhANE-KRUMOVGRAD EOOD
ЕИК:108514008
Инфо в ТР/Info Registry: 108514008
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-07-29 11 251,00BGN
59940 #446871 Община Крумовград
Obshtina Krumovgrad
ЕИК: 235913
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ-КРУМОВГРАД ЕООД
PYTNO PODDYRZhANE-KRUMOVGRAD EOOD
ЕИК:108514008
Инфо в ТР/Info Registry: 108514008
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-07-29 30 959,00BGN
59941 #446871 Община Крумовград
Obshtina Krumovgrad
ЕИК: 235913
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ-КРУМОВГРАД ЕООД
PYTNO PODDYRZhANE-KRUMOVGRAD EOOD
ЕИК:108514008
Инфо в ТР/Info Registry: 108514008
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-07-29 28 374,00BGN
59942 #446871 Община Крумовград
Obshtina Krumovgrad
ЕИК: 235913
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ-КРУМОВГРАД ЕООД
PYTNO PODDYRZhANE-KRUMOVGRAD EOOD
ЕИК:108514008
Инфо в ТР/Info Registry: 108514008
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-07-29 4 429,00BGN
59904 #446430 Община Крумовград
Obshtina Krumovgrad
ЕИК: 235913
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Софт-Ю ООД - Крумовград
Soft-Yu OOD - Krumovgrad
ЕИК:108565390
Инфо в ТР/Info Registry: 108565390
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-07-22 8 618,00BGN
59905 #446430 Община Крумовград
Obshtina Krumovgrad
ЕИК: 235913
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Графит Комерс ООД - Кърджали
Grafit Komers OOD - Kyrdzhali
ЕИК:108561221
Инфо в ТР/Info Registry: 108561221
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-07-22 1 624,00BGN
59906 #446430 Община Крумовград
Obshtina Krumovgrad
ЕИК: 235913
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Софт-Ю ООД - Крумовград
Soft-Yu OOD - Krumovgrad
ЕИК:108565390
Инфо в ТР/Info Registry: 108565390
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-07-22 10 684,00BGN
59907 #446430 Община Крумовград
Obshtina Krumovgrad
ЕИК: 235913
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Герт Груп ООД - Пловдив
Gert Grup OOD - Plovdiv
ЕИК:115872945
Инфо в ТР/Info Registry: 115872945
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-07-22 2 511,00BGN
59908 #446430 Община Крумовград
Obshtina Krumovgrad
ЕИК: 235913
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Софт-Ю ООД - Крумовград
Soft-Yu OOD - Krumovgrad
ЕИК:108565390
Инфо в ТР/Info Registry: 108565390
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-07-22 3 812,00BGN
59909 #446430 Община Крумовград
Obshtina Krumovgrad
ЕИК: 235913
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Симекс ЕООД - Кърджали
Simeks EOOD - Kyrdzhali
ЕИК:108023144
Инфо в ТР/Info Registry: 108023144
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-07-22 26 842,00BGN
59910 #446430 Община Крумовград
Obshtina Krumovgrad
ЕИК: 235913
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Симекс ЕООД - Кърджали
Simeks EOOD - Kyrdzhali
ЕИК:108023144
Инфо в ТР/Info Registry: 108023144
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-07-22 63 526,00BGN
59911 #446430 Община Крумовград
Obshtina Krumovgrad
ЕИК: 235913
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Дурал ООД - Крумовград
Dural OOD - Krumovgrad
ЕИК:108565579
Инфо в ТР/Info Registry: 108565579
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-07-22 18 845,00BGN
59912 #446430 Община Крумовград
Obshtina Krumovgrad
ЕИК: 235913
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Софт-Ю ООД - Крумовград
Soft-Yu OOD - Krumovgrad
ЕИК:108565390
Инфо в ТР/Info Registry: 108565390
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-07-22 232 156,00BGN
59913 #446430 Община Крумовград
Obshtina Krumovgrad
ЕИК: 235913
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Софт-Ю ООД - Крумовград
Soft-Yu OOD - Krumovgrad
ЕИК:108565390
Инфо в ТР/Info Registry: 108565390
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-07-22 6 353,00BGN
59914 #446430 Община Крумовград
Obshtina Krumovgrad
ЕИК: 235913
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Герт Груп ООД - Пловдив
Gert Grup OOD - Plovdiv
ЕИК:115872945
Инфо в ТР/Info Registry: 115872945
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-07-22 9 787,00BGN
59915 #446430 Община Крумовград
Obshtina Krumovgrad
ЕИК: 235913
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Софт-Ю ООД - Крумовград
Soft-Yu OOD - Krumovgrad
ЕИК:108565390
Инфо в ТР/Info Registry: 108565390
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-07-22 3 396,00BGN
59916 #446430 Община Крумовград
Obshtina Krumovgrad
ЕИК: 235913
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Софт-Ю ООД - Крумовград
Soft-Yu OOD - Krumovgrad
ЕИК:108565390
Инфо в ТР/Info Registry: 108565390
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-07-22 7 371,00BGN
59917 #446430 Община Крумовград
Obshtina Krumovgrad
ЕИК: 235913
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Софт-Ю ООД - Крумовград
Soft-Yu OOD - Krumovgrad
ЕИК:108565390
Инфо в ТР/Info Registry: 108565390
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-07-22 5 929,00BGN
59918 #446430 Община Крумовград
Obshtina Krumovgrad
ЕИК: 235913
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Софт-Ю ООД - Крумовград
Soft-Yu OOD - Krumovgrad
ЕИК:108565390
Инфо в ТР/Info Registry: 108565390
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-07-22 7 265,00BGN
59900 #446430 Община Крумовград
Obshtina Krumovgrad
ЕИК: 235913
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Софт-Ю ООД - Крумовград
Soft-Yu OOD - Krumovgrad
ЕИК:108565390
Инфо в ТР/Info Registry: 108565390
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-07-22 5 725,00BGN
59901 #446430 Община Крумовград
Obshtina Krumovgrad
ЕИК: 235913
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Симекс ЕООД - Кърджали
Simeks EOOD - Kyrdzhali
ЕИК:108023144
Инфо в ТР/Info Registry: 108023144
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-07-22 42 523,00BGN
59902 #446430 Община Крумовград
Obshtina Krumovgrad
ЕИК: 235913
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Симекс ЕООД - Кърджали
Simeks EOOD - Kyrdzhali
ЕИК:108023144
Инфо в ТР/Info Registry: 108023144
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-07-22 30 520,00BGN
59903 #446430 Община Крумовград
Obshtina Krumovgrad
ЕИК: 235913
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Дурал ООД - Крумовград
Dural OOD - Krumovgrad
ЕИК:108565579
Инфо в ТР/Info Registry: 108565579
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-07-22 23 745,00BGN
59893 #444258 Община Крумовград
Obshtina Krumovgrad
ЕИК: 235913
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Тим РС ООД
Tim RS OOD
ЕИК:200788606
Инфо в ТР/Info Registry: 200788606
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-07-05 7 284,00BGN
59894 #444265 Община Крумовград
Obshtina Krumovgrad
ЕИК: 235913
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Тим РС ООД
Tim RS OOD
ЕИК:200788606
Инфо в ТР/Info Registry: 200788606
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-07-05 46 269,00BGN
59888 #442577 Община Крумовград
Obshtina Krumovgrad
ЕИК: 235913
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Момина сълза - 2009 ЕООД
Momina sylza - 2009 EOOD
ЕИК:200955934
Инфо в ТР/Info Registry: 200955934
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-06-17 18 588,00BGN
59889 #442577 Община Крумовград
Obshtina Krumovgrad
ЕИК: 235913
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Момина сълза - 2009 ЕООД
Momina sylza - 2009 EOOD
ЕИК:200955934
Инфо в ТР/Info Registry: 200955934
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-06-17 28 294,00BGN
59890 #442577 Община Крумовград
Obshtina Krumovgrad
ЕИК: 235913
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Момина сълза - 2009 ЕООД
Momina sylza - 2009 EOOD
ЕИК:200955934
Инфо в ТР/Info Registry: 200955934
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-06-17 12 170,00BGN
59891 #442577 Община Крумовград
Obshtina Krumovgrad
ЕИК: 235913
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Момина сълза - 2009 ЕООД
Momina sylza - 2009 EOOD
ЕИК:200955934
Инфо в ТР/Info Registry: 200955934
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-06-17 15 613,00BGN
59892 #442577 Община Крумовград
Obshtina Krumovgrad
ЕИК: 235913
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Момина сълза - 2009 ЕООД
Momina sylza - 2009 EOOD
ЕИК:200955934
Инфо в ТР/Info Registry: 200955934
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-06-17 29 650,00BGN
59896 #441316 Община Крумовград
Obshtina Krumovgrad
ЕИК: 235913
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ДМВ ЕООД - Русе
DMV EOOD - Ruse
ЕИК:117679603
Инфо в ТР/Info Registry: 117679603
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-06-02 576 800,00BGN
59895 #438378 Община Крумовград
Obshtina Krumovgrad
ЕИК: 235913
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Петрол АД - Ловеч /старо наименование Петрол АД - София/
Petrol AD - Lovech /staro naimenovanie Petrol AD - Sofiq/
ЕИК:831496285
Инфо в ТР/Info Registry: 831496285
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-05-05 492 000,00BGN
59885 #429568 Община Крумовград
Obshtina Krumovgrad
ЕИК: 235913
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Титан - Клинър ООД - Кърджали
Titan - Klinyr OOD - Kyrdzhali
ЕИК:108530553
Инфо в ТР/Info Registry: 108530553
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-02-17 449 616,00BGN
59883 #423458 Община Крумовград
Obshtina Krumovgrad
ЕИК: 235913
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
САВАРОНА ЕООД - Кърджали
SAVARONA EOOD - Kyrdzhali
ЕИК:818033478
Инфо в ТР/Info Registry: 818033478
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-01-14 1 428 842,00BGN
59884 #423501 Община Крумовград
Obshtina Krumovgrad
ЕИК: 235913
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Титан - Клинър ООД - Кърджали
Titan - Klinyr OOD - Kyrdzhali
ЕИК:108530553
Инфо в ТР/Info Registry: 108530553
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2011-01-14 313 239,00BGN
59886 #421417 Община Крумовград
Obshtina Krumovgrad
ЕИК: 235913
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
Идеа сервиз ЕООД
Idea serviz EOOD
ЕИК:200712462
Инфо в ТР/Info Registry: 200712462
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2010-12-23 14 486,00BGN
59887 #421417 Община Крумовград
Obshtina Krumovgrad
ЕИК: 235913
От възлoжителя/From this assignor
От възл. за изп./From this assignor to this executant
No!
ЕТ Метал - Иван Минчев - Стара Загора
ET Metal - Ivan Minchev - Stara Zagora
ЕИК:833103026
Инфо в ТР/Info Registry: 833103026
Спечелени от изп./Tenders awarded
Загубени от изп./Tenders lost
2010-12-23 93 600,00BGN

Общо (за всички страници)/ Total (for all pages): 75 220 838,97 BGN (след конверсия на валутите в лв.)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate