Агенти на Държавна сигурност / Communist Secret Services Agents

by bivol

Bulgarian Communist Secret Services Agents. Данни от/Data from comdos.bg актуални към/last update 09.10.2017

Един проект на Bivol.bg @bivolbg и Красимир Гаджоков @gadjokov
 Download full data set


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @Name ПЕТЪР @SecondName ИВАНОВ @ThirdName ГЕОРГИЕВ намери 2 резултата / The search @Name ПЕТЪР @SecondName ИВАНОВ @ThirdName ГЕОРГИЕВ found 2 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-419
от 29.10.2014 г.
община Ардино

Щатен служител "" Петър Иванов Георгиев

Дата на раждане: 04.12.1954
Място на раждане: гр. Лъки
Петър Иванов Георгиев Дата на раждане 04.12.1954 г. Място на раждане гр. Лъки Качество Щатен служител Структури, в които е работил ОУ на МВР-Кърджали-ДС Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № 4330/ 20.11.1980 г. е назначен за разузнавач; със заповед № 155/ 14.08.1984 г. е преназначен за ст. разузнавач; със заповед № К-284/ 23.01.1986 г. е преназначен за зам. н-к на РУ на МВР-Ардино; със заповед № К-2014/ 26.07.1988 г. е преназначен за н-к на РУ на МВР-Ардино; със заповед № К-2864/ 01.09.1989 г. е преназначен за зам. н-к по ДС на ОбУ на МВР-Кърджали; със заповед № К-1374/ 26.03.1990 г. е преназначен за директор на РДВР-Кърджали. Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 02.10.1990 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 146
от 29.06.2010
Министерство на вътрешните работи

Щатен служител "" Петър Иванов Георгиев

Дата на раждане: 04.12.1954
Място на раждане: гр. Лъки
Петър Иванов Георгиев Дата на раждане 04.12.1954 г. Място на раждане гр. Лъки Качество Щатен служител Структури, в които е работил ОУ на МВР-Кърджали-ДС Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № 4330/ 20.11.1980 г. е назначен за разузнавач; със заповед № 284/ 23.01.1986 г. е преназначен за зам. н-к на РУ на МВР-Ардино; със заповед № 2014/ 26.07.1988 г. е преназначен за н-к на РУ на МВР-Ардино; със заповед № 4016/ 13.12.1988 г. е преназначен за н-к на ОбУ на МВР-Ардино; със заповед № 2864/ 01.09.1989 г. е преназначен за зам. н-к по ДС на ОбУ на МВР-Кърджали; със заповед № 1374/ 26.03.1990 г. е преназначен за директор на РД на МВР-Кърджали. Публична длъжност или публична дейност Директор на РД до 26.06.1992 г.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate