Агенти на Държавна сигурност / Communist Secret Services Agents

by bivol

Bulgarian Communist Secret Services Agents. Данни от/Data from comdos.bg актуални към/last update 09.10.2017

Един проект на Bivol.bg @bivolbg и Красимир Гаджоков @gadjokov
 Download full data set


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @Name ГЕОРГИ @SecondName ХРИСТОВ @ThirdName КОМИТОВ- намери 2 резултата / The search @Name ГЕОРГИ @SecondName ХРИСТОВ @ThirdName КОМИТОВ- found 2 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-92
от 23.10.2012 г.
местни избори –2011 г. кандидати за общински съветници – област Ямбол

Агент "Иванов" Георги Христов Комитов

Дата на раждане: 01.05.1957
Място на раждане: гр. Ямбол
Георги Христов Комитов Дата на раждане 01.05.1957 г. Място на раждане гр. Ямбол Вербувал го служител ст. лейт. Стоян Петров Стоянов на 20.10.1986 г., регистриран на 23.10.1986 г. Ръководил го служител ст. лейт. Стоян Петров Стоянов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Ямбол-ДС-04 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Иванов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-2455 (Яб); рег. дневник; картони – обр. 4 - 5 бр. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общ. съветник в общ. Ямбол, издигнат от ПП "СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ" Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Георги Христов Комитов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявява установената и обявена с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 2-1073
от 03.10.2017 г.
община Ямбол

Агент "Иванов" Георги Христов Комитов

Дата на раждане: 01.05.1957
Място на раждане: гр. Ямбол
Георги Христов Комитов Дата на раждане 01.05.1957 г. Място на раждане гр. Ямбол Вербувал го служител ст. лейт. Стоян Петров Стоянов на 20.10.1986 г., регистриран на 23.10.1986 г. Ръководил го служител ст. лейт. Стоян Петров Стоянов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Ямбол-ДС-04 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Иванов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-2455 (Яб); рег. дневник; картони – обр. 4 - 5 бр. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 03.11.1999 г. до 10.11.2003 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Георги Христов Комитов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявява установената и обявена с решение № 95/ 28.10.2009 г. – следователи и дознатели - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate