Агенти на Държавна сигурност / Communist Secret Services Agents

by bivol

Bulgarian Communist Secret Services Agents. Данни от/Data from comdos.bg актуални към/last update 09.10.2017

Един проект на Bivol.bg @bivolbg и Красимир Гаджоков @gadjokov
 Download full data set


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @Name ГЕОРГИ @SecondName ИВАНОВ @ThirdName ГЕОРГИЕВ намери 8 резултата / The search @Name ГЕОРГИ @SecondName ИВАНОВ @ThirdName ГЕОРГИЕВ found 8 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-409
от 08.10.2014 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към Първа частна банка

Агент "Самуил" Георги Иванов Георгиев

Дата на раждане: 01.04.1955
Място на раждане: гр. Петрич
Георги Иванов Георгиев Дата на раждане 01.04.1955 г. Място на раждане гр. Петрич Вербувал го служител о. р. Георги Кръстев на 07.12.1987 г., регистриран на 15.12.1987 г. Ръководил го служител о. р. Георги Кръстев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Самуил Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 и обр. 6; протокол № 73/ 1990 г. за унищожаване лично дело IА-30394 и работно дело IР-16173. Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Лице, посочено като едноличен търговец с фирма – длъжник – "ГЕОПЕТ М" ЕТ Обявява установената и обявена с решение № 126/ 21.04.2010 г. – МВР - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 125
от 14.04.2010
Министерството на вътрешните работи

Щатен служител "" Георги Иванов Георгиев

Дата на раждане: 13.02.1957
Място на раждане: гр. Велико Търново
Георги Иванов Георгиев Дата на раждане 13.02.1957 г. Място на раждане гр. Велико Търново Качество Щатен служител Структури, в които е работил ОУ на МВР-В. Търново-ДС Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № 4060/ 10.10.1984 г. е назначен за разузнавач; със заповед № 62/ 19.01.1990 г. е преназначен за инспектор. Публична длъжност или публична дейност Н-к на сектор от 14.02.2000 г.
Решение N° 2-1062
от 26.09.2017 г.
община Стралджа

Съдържател на явочна квартира "Зора" Георги Иванов Георгиев

Дата на раждане: 07.08.1941
Място на раждане: с. Зорница, обл. Бургас
Георги Иванов Георгиев Дата на раждане 07.08.1941 г. Място на раждане с. Зорница, обл. Бургас Вербувал го служител вербуван на 21.04.1977 г., регистриран на 28.04.1977 г. Ръководил го служител о. р. Димчо Божилов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Ямбол-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Зора Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; протокол рег. № С 10/ 27.02.1990 г. за унищожаване дело І-Я-54 (Бс). Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 29.10.1995 г. до 01.11.1999 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 330
от 20.03.2012
местни избори – 2011 кандидати за общински съветници – област Велико Търново

Агент "Аспарухов" Георги Иванов Георгиев

Дата на раждане: 18.06.1961
Място на раждане: с. Овча могила, обл. Велико Търново
Георги Иванов Георгиев Дата на раждане 18.06.1961 г. Място на раждане с. Овча могила, обл. Велико Търново Вербувал го служител кап. Митко Петров на 10.08.1985 г., регистриран на 17.09.1985 г. Ръководил го служител кап. Митко Петров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-VIII-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Аспарухов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; протокол вх. № 2070/ 27.04.1990 г. за унищожаване личното и работното дело на аг. "Аспарухов". Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Кандидат за общ. съветник в общ. Свищов, издигнат от ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ "А.СТАМБОЛИЙСКИ" Обявен с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г.
Решение N° 330
от 20.03.2012
местни избори – 2011 кандидати за общински съветници – област Велико Търново

Щатен служител "" Георги Иванов Георгиев

Дата на раждане: 18.06.1961
Място на раждане: с. Овча могила, обл. Велико Търново
Георги Иванов Георгиев Дата на раждане 18.06.1961 г. Място на раждане с. Овча могила, обл. Велико Търново Качество Щатен служител Структури, в които е работил ДС, управление III Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № К-2750/ 22.09.1988 г. е назначен за разузнавач. Кандидат за общ. съветник в общ. Свищов, издигнат от ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ "А.СТАМБОЛИЙСКИ" Обявен с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г.
Решение N° 272
от 18.10.2011
местни избори – 2011 кандидати за кмет

Агент "Аспарухов" Георги Иванов Георгиев

Дата на раждане: 18.06.1961
Място на раждане: с. Овча могила, обл. Велико Търново
Георги Иванов Георгиев Дата на раждане 18.06.1961 г. Място на раждане с. Овча могила, обл. Велико Търново Вербувал го служител кап. Митко Петров на 10.08.1985 г., регистриран на 17.09.1985 г. Ръководил го служител кап. Митко Петров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-VIII-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Аспарухов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; протокол вх. № 2070/ 27.04.1990 г. за унищожаване личното и работното дело на аг. "Аспарухов". Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Кандидат за кмет на с. Овча могила, общ. Свищов, издигнат от ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ "А.СТАМБОЛИЙСКИ"
Решение N° 272
от 18.10.2011
местни избори – 2011 кандидати за кмет

Щатен служител "" Георги Иванов Георгиев

Дата на раждане: 18.06.1961
Място на раждане: с. Овча могила, обл. Велико Търново
Георги Иванов Георгиев Дата на раждане 18.06.1961 г. Място на раждане с. Овча могила, обл. Велико Търново Качество Щатен служител Структури, в които е работил ДС, управление III Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № К-2750/ 22.09.1988 г. е назначен за разузнавач. Кандидат за кмет на с. Овча могила, общ. Свищов, издигнат от ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ "А.СТАМБОЛИЙСКИ"
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Щатен служител "" Георги Иванов Георгиев

Дата на раждане: 06.07.1947
Място на раждане: с. Бял извор, обл. Кърджали
Георги Иванов Георгиев Дата на раждане 06.07.1947 г. Място на раждане с. Бял извор, обл. Кърджали Качество Щатен служител Структури, в които е работил ОУ на МВР-Кърджали-ДС Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № 4224/ 31.07.1971 г. е назначен за разузнавач VI степен; със заповед № 112/ 07.09.1975 г. е преназначен за разузнавач II степен; със заповед № 94/ 04.06.1979 г. е преназначен за разузнавач I степен. Публична длъжност или публична дейност Синдик, утвърден със заповед № ЛС-04-402 от 2005 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate