Агенти на Държавна сигурност / Communist Secret Services Agents

by bivol

Bulgarian Communist Secret Services Agents. Данни от/Data from comdos.bg актуални към/last update 09.10.2017

Един проект на Bivol.bg @bivolbg и Красимир Гаджоков @gadjokov
 Download full data set


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @Name ГЕОРГИ @SecondName ВЕЛИЧКОВ @ThirdName БАРБУДЕВ намери 2 резултата / The search @Name ГЕОРГИ @SecondName ВЕЛИЧКОВ @ThirdName БАРБУДЕВ found 2 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-24
от 27.06.2012 г.
Съюз за стопанска инициатива

Агент "Хари" Георги Величков Барбудев

Дата на раждане: 09.07.1957
Място на раждане: гр. Смолян
Георги Величков Барбудев Дата на раждане 09.07.1957 г. Място на раждане гр. Смолян Вербувал го служител о. р. Слави Славов на 26.10.1989 г., регистриран на 16.11.1989 г. Ръководил го служител о. р. Слави Славов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Пловдив-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Хари Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; писмо вх. № 2947/ 27.07.1990 г. за унищожаване с протокол № 41/ 21.05.1990 г. делата на агент "Хари". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Член на Управителния съвет Обявен с решение № 72/ 03.08.2009 г. – електронни медии - радиа и телевизии
Решение N° 72
от 03.08.2009
електронни медии

Агент "Хари" Георги Величков Барбудев

Дата на раждане: 09.07.1957
Място на раждане: гр. Смолян
Георги Величков Барбудев Дата на раждане 09.07.1957 г. Място на раждане гр. Смолян Вербувал го служител о. р. Слави Славов на 26.10.1989 г., регистриран на 16.11.1989 г. Ръководил го служител о. р. Слави Славов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Пловдив-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Хари Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; писмо вх. № 2947/ 27.07.1990 г. за унищожаване с протокол № 41/ 21.05.1990 г. делата на агент "Хари". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Собственик в "ЕВРОКОМ БЪЛГАРИЯ" ООД

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate