Агенти на Държавна сигурност / Communist Secret Services Agents

by bivol

Bulgarian Communist Secret Services Agents. Данни от/Data from comdos.bg актуални към/last update 09.10.2017

Един проект на Bivol.bg @bivolbg и Красимир Гаджоков @gadjokov
 Download full data set


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @Name АНГЕЛ @SecondName РУСЕВ @ThirdName АНГЕЛОВ намери 1 резултата / The search @Name АНГЕЛ @SecondName РУСЕВ @ThirdName АНГЕЛОВ found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-282
от 08.01.2014 г.
лечебните заведения

Осведомител "Спартак" Ангел Русев Ангелов

Дата на раждане: 16.02.1952
Място на раждане: гр. Габрово
Ангел Русев Ангелов Дата на раждане 16.02.1952 г. Място на раждане гр. Габрово Вербувал го служител о. р. Иван Тодоров Моянов на 11.11.1970 г., регистриран на 22.11.1970 г. Ръководил го служител о. р. Иван Тодоров Моянов; о. р. Цеко Цеков; о. р. Димитров; о. р. Валентин Колев; лейт. Б. Русев; о. р. Свилен Мечев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Ловеч-ДС; ОУ на МВР-Габрово-ДС; ДС, управление VI-VI-II, управление II-ХII-IV, управление VI-I-III, управление VI-IХ-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител Псевдоними Спартак Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-881 (Гб) МФ и в работно дело IР-10090 – 2 тома; рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр. и обр. 6; протокол рег. № 26/ 06.03.1990 г. с предложение за унищожаване лично дело IА-881 (Гб) (налично); протокол рег. № 25/ 06.03.1990 г. за унищожаване работно дело IР-249 (Гб). Снемане от действащия оперативен отчет 1986 г. Публична длъжност или публична дейност Директор на „Многопрофилна болница за активно лечение „Д-р Тота Венкова”“ АД – гр. Габрово Обявява установената и обявена с решение № 2-118/ 05.12.2012 г. – Българския лекарски съюз - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate