Агенти на Държавна сигурност

by bivol

Bulgarian Communist Secret Services Agents. Данни от/Data from comdos.bg актуални към/last update 09.10.2017

Един проект на Bivol.bg @bivolbg и Красимир Гаджоков @gadjokov
 Download full data set


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за Стоян Павлов Стоянов намери 5 резултата / The search Стоян Павлов Стоянов found 5 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 199
от 16.03.2011
Министерството на външните работи

Агент; секретен сътрудник "Петров; Калин" Владимир Георгиев Павлов

Дата на раждане: 01.04.1950
Място на раждане: гр. София
Владимир Георгиев Павлов Дата на раждане 01.04.1950 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител кап. С. Софрониев на 23.09.1981 г., регистриран на 09.10.1981 г.; регистриран в ПГУ на 12.11.1981 г. Ръководил го служител кап. С. Софрониев; кап. Стоян Панов Стоянов; о. р. К. Ангелов; о. р. Димитър Димитров; кап. Георги Кузов Деничин Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление II-I-I, ПГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; секретен сътрудник Псевдоними Петров; Калин Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка – 2 бр.; рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 3, обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; лично дело IА-29036; работно дело IР-14684; лично и работно дело Ф1, а.е. 7017-5 тома. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Н-к управление до 09.11.1991 г. Комисията разполага с документи, удостоверяващи принадлежност на Владимир Георгиев Павлов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.
Решение N° 2-430
от 26.11.2014 г.
община Кърджали

Съдържател на явочна квартира "Лилия" Михаил Павлов Тенев

Дата на раждане: 15.02.1936
Място на раждане: с. Чукарово, обл. Хасково
Михаил Павлов Тенев Дата на раждане 15.02.1936 г. Място на раждане с. Чукарово, обл. Хасково Вербувал го служител о. р. Стоян Борисов Стоянов на 06.09.1975 г., регистриран на 26.09.1975 г. Ръководил го служител о. р. Стоян Борисов Стоянов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Кърджали-ДС по линия на управление II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Лилия Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; протокол рег. № КА 11/ 20.03.1990 г. с предложение за унищожаване IЯ-293 (Кж). Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г. Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-351
от 27.05.2014 г.
Българска академия на науките

Секретен сътрудник "Симсон" Стоян Стефанов Стоянов

Дата на раждане: 20.08.1941
Място на раждане: гр. Пловдив
Стоян Стефанов Стоянов Дата на раждане 20.08.1941 г. Място на раждане гр. Пловдив Вербувал го служител ст. лейт. П. Павлов на 27.01.1981 г., регистриран на 30.01.1981 г. Ръководил го служител ст. лейт. П. Павлов; о. р. Огнян Филипов; о. р. Стоян Стефанов Стоянов; лейт. Емил Минков; о. р. Личко Личев; о. р. Цветомир Милкински Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-VII Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Симсон Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в дело Ф1, а.е. 5033; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3. Снемане от действащия оперативен отчет 1986 г. Публична длъжност или публична дейност Заместник-директор на Института по физикохимия „Акад. Р. Каишев“ от 24.02.1993 г. до 01.12.1995 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 272
от 18.10.2011
местни избори – 2011 кандидати за кмет

Съдържател на явочна квартира; осведомител "Търново; Вихър" Иван Свиленов Братоев

Дата на раждане: 20.01.1935
Място на раждане: гр. София
Иван Свиленов Братоев Дата на раждане 20.01.1935 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Ганчо Колиев Колев на 20.12.1963 г., регистриран на 14.01.1964 г. Ръководил го служител о. р. Ганчо Колиев Колев; о. р. Цветан Първанов; о. р. Георги Павлов Василев; о. р. Стоян Стоянов; о. р. Иоаким Георгиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВКР, отдел 2, армия-VІІ; ДС, управление ІІІ-VІІІ-VІІ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира; осведомител Псевдоними Търново; Вихър Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картони - обр. 4 – 2 бр.; рег. дневник; протокол с предложение за унищожаване на лично дело ІА-22532 и на работно дело ІР-6683 № 82/ 1990 г.; доклад на МВР RB202009-001-05/01-08-І-1869/ 18.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1974 г. Кандидат за кмет на с. Мало Бучино, община София, издигнат от ПП "БСП" Обявен с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г.
Решение N° 18
от 25.10.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за кметове

Съдържател на явочна квартира; осведомител " Търново; Вихър " Иван Свиленов Братоев

Дата на раждане: 20.01.1935
Място на раждане: гр. София
Иван Свиленов Братоев Дата на раждане 20.01.1935 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител Ганчо Колиев Колев на 20.12.1963 г. Ръководил го служител Ганчо Колиев Колев; Цветан Първанов; Георги Павлов Василев; Стоян Стоянов; Иоаким Георгиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ВКР, отдел 2, армия-VІІ; управление ІІІ-VІІІ-VІІ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира; осведомител Псевдоними Търново; Вихър Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; рег. дневник; протокол с предложение за унищожаване на лично дело ІА-532 и на работно дело ІР-59 № 82/ 1990 г.; доклад на МВР RB202009-001- 05/01-08-І-1869/ 18.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1974 г. Кандидат за кмет на с. Мало Бучино, община София, издигнат от БСП

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate