Агенти на Държавна сигурност

by bivol

Bulgarian Communist Secret Services Agents. Данни от/Data from comdos.bg актуални към/last update 09.10.2017

Един проект на Bivol.bg @bivolbg и Красимир Гаджоков @gadjokov
 Download full data set


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за ПЕТЪР АТАНАСОВ АТАНАСОВ намери 51 резултата / The search ПЕТЪР АТАНАСОВ АТАНАСОВ found 51 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-1018
от 25.07.2017 г.
лица по чл. 26, ал 1, т. 4 длъжници към Елитбанк

Агент "Евгени" Красимир Иванов Лаков

Дата на раждане: 26.06.1951
Място на раждане: гр. София
Красимир Иванов Лаков Дата на раждане 26.06.1951 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител ст. лейт. Владимир Атанасов Георгиев на 30.05.1986 г., регистриран на 13.06.1986 г. Ръководил го служител ст. лейт. Владимир Атанасов Георгиев; майор Петър Буров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление ІV-І-ІІ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Евгени Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-34842; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет Член на контролен орган /Надзорен съвет/ на фирма – длъжник – "НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ" ЕАД, гр. София /"НАЦИОНАЛНА ЕЛ. КОМПАНИЯ" ЕАД – по бюлетина/ Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Красимир Иванов Лаков към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявява установената и обявена с решение № 2-243/ 09.10.2013 г. – длъжници към "Обединена българска банка"- принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 199
от 16.03.2011
Министерството на външните работи

Агент; секретен сътрудник "Стефанов; Чавдаров" Петър Здравков Попчев

Дата на раждане: 01.06.1944
Място на раждане: гр. Септември
Петър Здравков Попчев Дата на раждане 01.06.1944 г. Място на раждане гр. Септември Вербувал го служител о. р. Петко Генчев Събев на 06.07.1964 г., регистриран на 15.07.1964 г.; кап. Румен Дим. Тошков на 28.05.1973 г., регистриран в ПГУ на 06.02.1974 г. Ръководил го служител о. р. Петко Генчев Събев; ст. лейт. Иван Атанасов Живев; кап. Румен Дим. Тошков; ст. лейт. Милан Миланов; о. р. Христо Сариев; о. р. Антон Костадинов; о. р. Жеко Димитров; о. р. Георги Желев; Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-I-III, управление II-II, ПГУ-IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; секретен сътрудник Псевдоними Стефанов; Чавдаров Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи за получено възнаграждение; разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник – 2 бр; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 3 и обр. 4; лично дело IА-37047; дело Ф1, а.е. 5649 – 4 тома. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Н-к на сектор от 01.03.2007 г. до 30.06.2008 г. Комисията разполага с документи, удостоверяващи принадлежност на Петър Здравков Попчев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявен с решение № 175/ 14.12.2010 г. - посланиците, генералните консули и заместник-ръководителите на дипломатическите мисии на Република България
Решение N° 2-344
от 13.05.2014 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към Международна банка за търговия и развитие

Агент "Феникс" Петър Димитров Атанасов

Дата на раждане: 16.12.1961
Място на раждане: гр. Перник
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 2-625
от 14.03.2016 г.
кандидати за общински съветници – област Пловдив

Щатен служител "" Петър Атанасов Маламов

Дата на раждане: 15.08.1961
Място на раждане: с. Момчиловци, обл. Смолян
Петър Атанасов Маламов Дата на раждане 15.08.1961 г. Място на раждане с. Момчиловци, обл. Смолян Качество Щатен служител Структури, в които е работил ОУ на МВР-Смолян-ДС-Мадан Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № К-3218/ 28.09.1989 г. е назначен за разузнавач. Кандидат за общински съветник в община Пловдив, издигнат от местна коалиция "ЗДРАВКО ДИМИТРОВ – ДА РЕШАВАМЕ ЗАЕДНО" Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-592
от 14.01.2016 г.
кандидати за общински съветници – област Враца

Агент "Иванов" Сотир Атанасов Сотиров

Дата на раждане: 13.08.1958
Място на раждане: гр. Враца
Сотир Атанасов Сотиров Дата на раждане 13.08.1958 г. Място на раждане гр. Враца Вербувал го служител кап. Димитър Илиев Стоянов на 26.04.1982 г., регистриран на 05.05.1982 г. Ръководил го служител кап. Димитър Илиев Стоянов; о. р. Алексей Славеев; подп. Петър Диков; о. р. Марин Велчев; о. р. Пламен Пенов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление II-ХI-IV; управление IV-IV-V, управление IV-VIII-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Иванов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-34227; рег. дневник; картони обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за общински съветник в община Роман, издигнат от ПП "АБВ" Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-19
от 14.06.2012 г.
Министерството на труда и социалната политика

Агент "Феникс" Петър Димитров Атанасов

Дата на раждане: 16.12.1961
Място на раждане: гр. Перник
Петър Димитров Атанасов Дата на раждане 16.12.1961 г. Място на раждане гр. Перник Вербувал го служител о. р. Румен Георгиев Милчин на 02.07.1981 г., регистриран на 09.07.1981 г. Ръководил го служител о. р. Румен Георгиев Милчин Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СГУ – I РУ на МВР-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Феникс Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо рег. № 38/ 13.08.1993 г. за унищожаване с протокол № 249/ 31.01.1990 г. личното дело на "Феникс" . Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Н-к на отдел от 01.07.2010 г. до 21.05.2011 г. Обявен с решение № 175/ 14.12.2010 г. - посланиците, генералните консули и заместник-ръководителите на дипломатическите мисии на Република България
Решение N° 2-282
от 08.01.2014 г.
лечебните заведения

Агент "Метин" Муртаза Хюсеинов Моканов

Дата на раждане: 16.05.1964
Място на раждане: с. Бисерци, обл. Разград
Муртаза Хюсеинов Моканов Дата на раждане 16.05.1964 г. Място на раждане с. Бисерци, обл. Разград Вербувал го служител кап. Димитър Атанасов Димитров на 21.04.1982 г., регистриран на 03.05.1982 г. Ръководил го служител кап. Димитър Атанасов Димитров; о. р. Петър Иванов Петров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Разград-ДС; ОУ на МВР-Варна-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Метин Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-3388 (Вн) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; протокол рег. № С КА-90/ 27.03.1990 г. с предложение за унищожаване лично дело IА-3388 (Вн) (налично); писмо вх. № 1940/ 17.04.1990 г. и протокол от 03.05.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело IР-913 (Рз); протокол рег. № С КА-95/ 27.03.1990 г. за унищожаване работно дело IР-1895 (Вн). Снемане от действащия оперативен отчет 1985 г. Публична длъжност или публична дейност Управител на „Многопрофилна болница за активно лечение – Исперих“ ЕООД Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-282
от 08.01.2014 г.
лечебните заведения

Осведомител; сътрудник "Патриот" Петър Георгиев Угрински

Дата на раждане: 18.02.1950
Място на раждане: гр. Пазарджик
Петър Георгиев Угрински Дата на раждане 18.02.1950 г. Място на раждане гр. Пазарджик Вербувал го служител о. р. Атанас Г. Атанасов на 07.05.1970 г., регистриран на 12.05.1970 г. Ръководил го служител о. р. Атанас Г. Атанасов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-VI-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител; сътрудник Псевдоними Патриот Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-21805 и в работно дело IР-5366; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. Снемане от действащия оперативен отчет 1972 г. Публична длъжност или публична дейност Член на Съвет на директорите на „Втора многопрофилна болница за активно лечение – София“ ЕАД Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-282
от 08.01.2014 г.
лечебните заведения

Доверена връзка; Агент "Страхил" Стефан Росенов Сираков

Дата на раждане: 15.02.1958
Място на раждане: с. Петково, обл. Смолян
Стефан Росенов Сираков Дата на раждане 15.02.1958 г. Място на раждане с. Петково, обл. Смолян Вербувал го служител о. р. Петър Павлов на 27.05.1977 г., регистриран на 24.01.1978 г. Ръководил го служител о. р. Петър Павлов; полк. Стойчо Стойчев; лейт. Божидар Божков Божков; кап. Атанас Атанасов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Пловдив-ДС, ПГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник доверена връзка; агент Псевдоними Страхил Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, собственоръчно написано агентурно сведение, разходен документ, отчетен от ръководил го щатен служител, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично и в работно дело Ф1, а.е. 4435; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3. Снемане от действащия оперативен отчет 1983 г. Публична длъжност или публична дейност Член на Съвета на директорите на „Специализирани болници за рехабилитация – Национален комплекс“ ЕАД – гр. София; Член на Съвета на директорите на „Център за отдих – Китен“ ЕАД; Член на Съвета на директорите на „Многопрофилна болница за активно лечение „Света Анна“” – Варна“ АД; Член на Съвет на директорите на „Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Царица Йоанна“ – ИСУЛ“ ЕАД – гр. София Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 21
от 08.01.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Агент " Алиев; Алеков " Исмаил Халилов Мустафов

Дата на раждане: 25.06.1947
Място на раждане: С. Чернокапци, обл. Търговище
Исмаил Халилов Мустафов Дата на раждане 25.06.1947 г. Място на раждане С. Чернокапци, обл. Търговище Вербувал го служител Петър Атанасов Пенчев на 18.12.1972 г., регистриран на 22.12.1972 г. Ръководил го служител Петър Атанасов Пенчев; ст. лейт. Васил Апостолов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Търговище-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Алиев; Алеков Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; документи за получени възнаграждения; документи от ръководилите го щатни сътрудници; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-1077; протокол рег. № КА 8/ 13.03.1990 г. за унищожаване на работно дело IР-983; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I- 2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Кандидат за общински съветник в общ. Омуртаг, издигнат от Политическа партия “Български земеделски народен съюз” Забележка: Обявените лица са по азбучен ред. Продължава проверката на регистрираните кандидати за общински съветници. Решение № 21 / 08.01. 2008 г. 66 Председател: Евтим Костадинов Костадинов ................................ Зам. председател: Орхан Ахмедов Исмаилов .....………………… Членове: 1. Апостол Иванов Димитров …………………… 2. Валери Георгиев Кацунов ....…………………. 3. Георги Матеев Георгиев ...…………………. 4. Екатерина Петкова Бончева ……………………. 5. Татяна Колева Кирякова ……………………. 6. Тодор Илиев Трифонов …………………….. Решение № 21 / 08.01. 2008 г. 67
Решение N° 2-856
от 21.02.2017 г.
община Казанлък

Нещатен служител "" Петър Атанасов Пепелешков

Дата на раждане: 30.08.1948
Място на раждане: гр. Гурково
Петър Атанасов Пепелешков Дата на раждане 30.08.1948 г. Място на раждане гр. Гурково Качество Нещатен служител Структури, в които е работил ОУ на МВР-Стара Загора-ДС Документи, свързани с кариерното му развитие Привлечен със заповед № 78/ 06.09.1988 г. и се води на отчет от полк. Банов. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 2003 г. до 2008 г. Обявява установената и обявена с решение № 22/ 29.01.2008 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-1066
от 26.09.2017 г.
КТБ физически лица с депозит лица по чл. 62, ал. 12, т. 2 ЗКИ

Секретен сътрудник; Агент "Омортаг" Петър Атанасов Манджуков

Дата на раждане: 02.06.1942
Място на раждане: гр. Пловдив
Петър Атанасов Манджуков Дата на раждане 02.06.1942 г. Място на раждане гр. Пловдив Вербувал го служител ст. лейт. Милан Миланов на 12.06.1974 г., регистриран в ПГУ на 16.12.1974 г.; възстановен от о. р. Иван Тошков на 18.01.1978 г., регистриран на 31.01.1978 г. Ръководил го служител ст. лейт. Милан Миланов; подп. Георги Ничев; о. р. Людмил Пешев; о. р. Ал. Маринов; о. р. Иван Тошков; о. р. Пламен Стайков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ; управление II-IХ-V Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник; агент Псевдоними Омортаг Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи за получено възнаграждение; разходен документ, отчетен от ръководил го щатен служител; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 3 – 2 бр., обр. 4 и обр. 6; дело Ф1, а.е. 3671; протокол № 80/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-27477 и работно дело IР-12883; Доклад на НРС рег. № RB102101-001-04/12-2177/ 02.12.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1985 г. Публична длъжност или публична дейност Физическо лице, по чл. 62, ал. 12, т. 2 (с влог в КТБ) от Закона за кредитните институции
Решение N° 2-1066
от 26.09.2017 г.
КТБ физически лица с депозит лица по чл. 62, ал. 12, т. 2 ЗКИ

Нещатен служител "" Петър Атанасов Манджуков

Дата на раждане: 02.06.1942
Място на раждане: гр. Пловдив
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 2-1041
от 12.09.2017 г.
Държавни дружества Министерство на енергетиката

Агент "Евгени" Красимир Иванов Лаков

Дата на раждане: 26.06.1951
Място на раждане: гр. София
Красимир Иванов Лаков Дата на раждане 26.06.1951 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител ст. лейт. Владимир Атанасов Георгиев на 30.05.1986 г., регистриран на 13.06.1986 г. Ръководил го служител ст. лейт. Владимир Атанасов Георгиев; майор Петър Буров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление ІV-І-ІІ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Евгени Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-34842; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Член на Надзорния съвет на Национална електрическа компания ЕАД от 28.12.1991 г. до 12.03.1993 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Красимир Иванов Лаков към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявява установената и обявена с решение № 14/ 04.09.2007 г. – народни представители - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-658
от 31.05.2016 г.
община Кубрат

Съдържател на явочна квартира "Приста" Петър Дяков Петров

Дата на раждане: 09.02.1936
Място на раждане: с. Точилари, обл. Разград
Петър Дяков Петров Дата на раждане 09.02.1936 г. Място на раждане с. Точилари, обл. Разград Вербувал го служител о. р. Димитър Атанасов на 20.08.1979 г., регистриран на 29.08.1979 г. Ръководил го служител о. р. Димитър Атанасов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Разград-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Приста Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 и обр. 6; писмо с вх. № 1164/ 06.03.1990 г. за унищожаване с протокол № С-88/ 15.02.1990 г. материалите на Я/К "Приста". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Точилари до 1990 г. Заместник-кмет на кметство Точилари от 1990 г. до 1991 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 37
от 10.06.2008
държавни агенции и държавни комисии

Секретен сътрудник "Михаел" Панто Живков Колев

Дата на раждане: 09.01.1948
Място на раждане: Гр. Плевен
Панто Живков Колев Дата на раждане 09.01.1948 г. Място на раждане Гр. Плевен Вербувал го служител Полк. Петър Щерев Шопов на 15. 06.1983 г., регистриран на 02.09.1983 г. Ръководил го служител Полк. Петър Щерев Шопов; о. р. Пламен Благоев Атанасов; кап. Владимир Цонев Кънчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Секретен сътрудник Псевдоними Михаел Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи за получено възнаграждение; разходни документи, отчетени от ръководилите го щатни служители; документи от ръководилите го щатни служители; рег. бланка; картони обр. 1 и обр. 3; арх. дело Ф1, а.е. 7099 – 2 тома; доклад на НРС RB102101-001-04/12-748/ 23.04.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Председател от 1997 г. до 2002 г. Главен секретар от 2001 г. до 2007 г. Директор в централната администрация от 2007 г. до днес.
Решение N° 37
от 10.06.2008
държавни агенции и държавни комисии

Агент; осведомител "Димов" Христо Стефанов Холиолчев

Дата на раждане: 28.12.1931
Място на раждане: Гр. София
Христо Стефанов Холиолчев Дата на раждане 28.12.1931 г. Място на раждане Гр. София Вербувал го служител Петър Генов Костов на 05.04.1965 г., регистриран на 26.04.1965 г. Ръководил го служител Петър Генов Костов; Ат. Атанасов; Ангелски; Никола Велев; о. р. Тодор Рибаров; о. р. Любен Точев; Илия Хр. Цонев; о. р. Крум Дънков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление II-VIII-I; ДС, ПГУ, отдел 04; ДС, управление VI-V-VI; ДС, управление VI-II-IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент; осведомител Псевдоними Димов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; протокол № 76/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-24814 и работно дело IР-9762 – 2 тома; картони обр. 1 и обр. 3; лично и работно дело 10-2052; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-1235/ 17.05.2008 г.; доклад на НРС RB102101-001-04/12-748/ 23.04.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1979 г. Публична длъжност или публична дейност Директор БИИА в централната администрация от 1984 г. до 1999 г.
Решение N° 2-92
от 23.10.2012 г.
местни избори –2011 г. кандидати за общински съветници – област Ямбол

Агент "Пенев" Йордан Атанасов Радев

Дата на раждане: 29.12.1959
Място на раждане: гр. Елхово
Йордан Атанасов Радев Дата на раждане 29.12.1959 г. Място на раждане гр. Елхово Вербувал го служител лейт. Петър Георгиев Ангелов и майор Димитър Атанасов на 12.12.1986 г., регистриран на 20.12.1986 г. Ръководил го служител лейт. Петър Георгиев Ангелов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Ямбол-РУ-Елхово-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Пенев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 - 5 бр.; лично дело IА-2504 (Яб). Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общ. съветник в общ. Елхово, издигнат от ПП "ГЕРБ" Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Йордан Атанасов Радев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от закона с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 2-395
от 17.09.2014 г.
лица, регистрирани РИК за кандидати за народни представители в 43 Народно събрание

Агент "Христиан (Християн)" Христо Атанасов Коев

Дата на раждане: 24.04.1943
Място на раждане: с. Кошничари, обл. Търговище
Христо Атанасов Коев Дата на раждане 24.04.1943 г. Място на раждане с. Кошничари, обл. Търговище Вербувал го служител ст. лейт. Румен Стефанов Димитров на 27.10.1986 г., регистриран на 05.11.1986 г. Ръководил го служител ст. лейт. Румен Стефанов Димитров; ст. лейт. Петър Петров Петров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Разград-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Христиан (Християн) Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документи от ръководили го щатни служители, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-799 (Рз); рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за народен представител в 43 НС, издигнат от Коалиция "БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА" в 18-и МИР-Разград Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Христо Атанасов Коев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявява установената и обявена с решение № 22/ 29.01.2008 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-356
от 10.06.2014 г.
Софийски университет Св. Климент Охридски

Секретен сътрудник "Румен" Петър Димитров Ангелов

Дата на раждане: 28.12.1951
Място на раждане: гр. София
Петър Димитров Ангелов Дата на раждане 28.12.1951 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител лейт. Пламен Благоев Атанасов на 28.08.1981 г., регистриран на 16.09.1981 г. Ръководил го служител лейт. Пламен Благоев Атанасов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-ХIV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Румен Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Разходни документи, отчетен от ръководил го щатен служител; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; лично и работно дело Ф1, а.е. 5997. Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Публична длъжност или публична дейност Ръководител катедра от 1993 г. до 1994 г. и от 2002 г. до 2003 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-688
от 25.07.2016 г.
ДОБРУДЖАНСКА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ – АД

Агент "Петър" Коста Аргиров Атанасов

Дата на раждане: 10.03.1950
Място на раждане: гр. Добрич
Коста Аргиров Атанасов Дата на раждане 10.03.1950 г. Място на раждане гр. Добрич Вербувал го служител о. р. Петър Недев на 02.11.1979 г., регистриран на 15.11.1979 г. Ръководил го служител о. р. Петър Недев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Толбухин-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Петър Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; писмо вх. № 2044/ 25.04.1990 г. за унищожаване с протокол № 97/ 17.04.1990 г. личното и работното дело на "Петър". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Член на контролен орган (Надзорен съвет) от 08.05.1995 г. до 25.07.1996 г. Обявява установената и обявена с решение № 2-42/ 25.07.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 230
от 16.06.2011
ВАК

Секретен сътрудник "Планк" Петър Асенов Атанасов

Дата на раждане: 03.11.1942
Място на раждане: гр. София
Петър Асенов Атанасов Дата на раждане 03.11.1942 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Станой Димитров Тошев на 08.12.1973 г., регистриран на 19.12.1973 г. Ръководил го служител о. р. Станой Димитров Тошев; о. р. Николай Ст. Константинов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Планк Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Разходни документи, отчетени от ръководил го щатен служител; документи от ръководили го щатни служители; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; Ф1, а. е. 3492. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Член на научна комисия по физика и астрономия от 2010 г.
Решение N° 230
от 16.06.2011
ВАК

Секретен сътрудник "Румен" Петър Димитров Ангелов

Дата на раждане: 28.12.1951
Място на раждане: гр. София
Петър Димитров Ангелов Дата на раждане 28.12.1951 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител лейт. Пламен Благоев Атанасов на 28.08.1981 г., регистриран на 16.09.1981 г. Ръководил го служител лейт. Пламен Благоев Атанасов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-ХIV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Румен Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Разходни документи, отчетен от ръководил го щатен служител; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; лично и работно дело Ф1, а.е. 5997. Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Публична длъжност или публична дейност Член на научна комисия по исторически науки от 2000 г. до 2003 г. и от 2006 г. до 2010 г.
Решение N° 2-467
от 18.02.2015 г.
община Ябланица

Информатор "Миков" Петър Вътков Георгиев

Дата на раждане: 09.11.1936
Място на раждане: с. Златна Панега, обл. Ловеч
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 72
от 03.08.2009
електронни медии

Секретен сътрудник; Агент "Омортаг" Петър Атанасов Манджуков

Дата на раждане: 02.06.1942
Място на раждане: гр. Пловдив
Петър Атанасов Манджуков Дата на раждане 02.06.1942 г. Място на раждане гр. Пловдив Вербувал го служител ст. лейт. Милан Миланов на 12.06.1974 г.; възстановен от о. р. Иван Тошков на 18.01.1978 г., регистриран на 31.01.1978 г. Ръководил го служител ст. лейт. Милан Миланов; подп. Георги Ничев; о. р. Людмил Пешев; о. р. Георги Ничев; о. р. Ал. Маринов; о. р. Иван Тошков; о. р. Пламен Стайков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ; управление II-IХ-V Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник; агент Псевдоними Омортаг Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи за получено възнаграждение; разходен документ, отчетен от ръководил го щатен служител; картони – обр. 1, обр. 3, обр. 4 и обр. 6; дело Ф!, а.е. 3671; протокол № 80/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-27477 и работно дело IР-12883; Доклад на НРС рег. № RB102101-001-04/12-2177/ 02.12.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1985 г. Публична длъжност или публична дейност Собственик в "Балкан българска телевизия" АД Доклад на НРС рег. № RB102101-001-04/12-2177/ 02.12.2008 г. по чл. 16, ал. 2, т. 2
Решение N° 72
от 03.08.2009
електронни медии

Нещатен служител "" Петър Атанасов Манджуков

Дата на раждане: 02.06.1942
Място на раждане: гр. Пловдив
Петър Атанасов Манджуков Дата на раждане 02.06.1942 г. Място на раждане гр. Пловдив Качество Нещатен служител Структури, в които е работил ДС, ПГУ Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № 4/ 22.02.1982 г. е привлечен като ОРОН; на 05.05.1982 г. регистриран като ОРОН с псевдоним "Пампоров" Оперативни работници: о. р. Любомир Сандов Банков; о. р. Венелин Димитров Петров; о. р. Гьончо Гьоков. Документи за получени възнаграждения; разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители. Публична длъжност или публична дейност Собственик в "Балкан българска телевизия" АД Доклад на НРС рег. № RB102101-001-04/12-2177/ 02.12.2008 г. по чл. 16, ал. 2, т. 2 "БАНИСАТ" ООД Проверени са 2 лица. Комисията не установи принадлежност. "БГ ТВ" АД Проверени са 4 лица. Комисията не установи принадлежност. "БЕГЕМОТ" ООД Проверено е 1 лице. Комисията не установи принадлежност. ЕТ "БЛАГОВЕСТ ПОРОЖАНОВ – ДИОНИСИЙ" Проверени са 3 лица. Две лица не подлежат на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията не установи принадлежност. БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО РАДИО Проверени са 550 лица. Сто деветдесет и три лица не подлежат на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията установи принадлежност за:
Решение N° 72
от 03.08.2009
електронни медии

Осведомител "Попов" Петър Атанасов Петров

Дата на раждане: 24.02.1951
Място на раждане: гр. София
Петър Атанасов Петров Дата на раждане 24.02.1951 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Васил Христов на 07.12.1969 г., регистриран на 15.12.1969 г. Ръководил го служител о. р. Васил Христов; о. р. Атанас Бойчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-IV-IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител Псевдоними Попов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4. Снемане от действащия оперативен отчет 1971 г. Публична длъжност или публична дейност Водещ на рубрики в БНР За Петър Атанасов Петров липсват други данни по чл. 25, т. 3
Решение N° 2-446
от 14.01.2015 г.
община Невестино

Агент "Иванов" Младен Атанасов Укалски

Дата на раждане: 27.02.1935
Място на раждане: с. Църварица, обл. Кюстендил
Младен Атанасов Укалски Дата на раждане 27.02.1935 г. Място на раждане с. Църварица, обл. Кюстендил Вербувал го служител о. р. Васил Тодоров Георгиев на 29.12.1975 г., регистриран на 13.01.1976 г. Ръководил го служител о. р. Васил Тодоров Георгиев; о. р. Петър Киров Петров; о. р. Костадинов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-IV-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Иванов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; протокол рег. № 00875/ 15.06.1990 г. за унищожаване личното дело на "Иванов". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г.; Кмет на кметство Църварица от 16.10.1990 г. до 15.11.1999 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Младен Атанасов Укалски към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 47
от 16.09.2008
държавни агенции

Нещатен служител "" Петър Атанасов Петров

Дата на раждане: 23.02.1951
Място на раждане: с. Генерал Колево, обл. Варна
Петър Атанасов Петров Дата на раждане 23.02.1951 г. Място на раждане с. Генерал Колево, обл. Варна Качество Нещатен служител Структури, в които е работил ОУ на МВР-ДС Документи, свързани с кариерното му развитие Привлечен със заповед № 1428 11.07.1985 г., води се на отчет от о. р. майор Попов Публична длъжност или публична дейност Директор на Държавно лесничейство - Провадия
Решение N° 2-897
от 28.03.2017 г.
община Стара Загора

Нещатен служител "" Петър Атанасов Пепелешков

Дата на раждане: 30.08.1948
Място на раждане: гр. Гурково
Петър Атанасов Пепелешков Дата на раждане 30.08.1948 г. Място на раждане гр. Гурково Качество Нещатен служител Структури, в които е работил ОУ на МВР-Стара Загора-ДС Документи, свързани с кариерното му развитие Привлечен със заповед № 78/ 06.09.1988 г. и се води на отчет от полк. Банов. Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-856/ 21.02.20 17 г. – община Казанлък Обявява установената и обявена с решение № 312/ 13.02.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-905
от 04.04.2017 г.
община Омуртаг

Агент "Алиев; Алеков" Исмаил Халилов Мустафов

Дата на раждане: 25.06.1947
Място на раждане: с. Чернокапци, обл. Търговище
Исмаил Халилов Мустафов Дата на раждане 25.06.1947 г. Място на раждане с. Чернокапци, обл. Търговище Вербувал го служител о. р. Петър Атанасов Пенчев на 18.12.1972 г., регистриран на 22.12.1972 г. Ръководил го служител о. р. Петър Атанасов Пенчев; ст. лейт. Васил Апостолов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Търговище-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Алиев; Алеков Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; документи за получени възнаграждения; документи от ръководилите го щатни сътрудници; рег. бланка; рег. дневник; картони - обр. 4 – 10 бр. и обр. 6; лично дело IА-1077 (Тщ); протокол рег. № КА 8/ 13.03.1990 г. за унищожаване на работно дело IР-983 (Тщ); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 04.11.1999 г. Общински съветник от 10.11.2003 г. до 08.11.2007 г. Обявява установената и обявена с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-462
от 11.02.2015 г.
община Тетевен

Агент "Петков" Стоян Филипов Атанасов

Дата на раждане: 11.03.1937
Място на раждане: с. Лесидрен, обл. Ловеч
Стоян Филипов Атанасов Дата на раждане 11.03.1937 г. Място на раждане с. Лесидрен, обл. Ловеч Вербувал го служител кап. Петър Ангелов Колев на 30.08.1957 г., регистриран на 01.10.1957 г. Ръководил го служител кап. Петър Ангелов Колев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Управление Пето, отдел V, отделение 6 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Петков Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество (обещание); документи от ръководилия го щатен служител; картони - обр. 4 – 5 бр.; рег. бланка; лично дело I A 236 (Лч) – МФ; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-1880 от 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1960 г. Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 01.10.1990 г. Обявява установената и обявена с решение № 22/ 29.01.2008 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-351
от 27.05.2014 г.
Българска академия на науките

Секретен сътрудник "Планк" Петър Асенов Атанасов

Дата на раждане: 03.11.1942
Място на раждане: гр. София
Петър Асенов Атанасов Дата на раждане 03.11.1942 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Станой Димитров Тошев на 08.12.1973 г., регистриран на 19.12.1973 г. Ръководил го служител о. р. Станой Димитров Тошев; о. р. Николай Ст. Константинов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Планк Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Разходни документи, отчетени от ръководил го щатен служител; документи от ръководили го щатни служители; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; Ф1, а. е. 3492. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Директор на Института по електроника от 20.10.1993 г. до 03.10.1999 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-1037
от 14.08.2017 г.
община Шумен

Агент "Чанков" Петър Динков Атанасов

Дата на раждане: 23.07.1953
Място на раждане: с. Тодор Икономово, обл. Шумен
Петър Динков Атанасов Дата на раждане 23.07.1953 г. Място на раждане с. Тодор Икономово, обл. Шумен Вербувал го служител вербуван на 05.12.1975 г., регистриран на 16.12.1975 г. Ръководил го служител о. р. Недялко Драганов; о. р. Стоян Йовчев Стоянов; о. р. Слав Бозуков; о. р. Ваньо Ив. Янев; о. р. Радослав Дим. Радков; о. р. Господин Манолов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление ІІІ-ІІІ-ІV, управление ІІІ-ІХ-І Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Чанков Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; доклад на Сл. "Сигурност-ВП и ВКР" рег. № СС-7998/ 05.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 10.11.2003 г. до 2011 г. За Петър Динков Атанасов липсват други данни по чл. 25, т. 3 Разкриването на установените данни е на основание чл. 29, ал. 3. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 175
от 14.12.2010
МВнР - посланици и генерални консули

Агент "Феникс" Петър Димитров Атанасов

Дата на раждане: 16.12.1961
Място на раждане: гр. Перник
Петър Димитров Атанасов Дата на раждане 16.12.1961 г. Място на раждане гр. Перник Вербувал го служител о. р. Румен Георгиев Милчин на 02.07.1981 г., регистриран на 09.07.1981 г. Ръководил го служител о. р. Румен Георгиев Милчин Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СГУ – I РУ на МВР-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Феникс Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо рег. № 38/ 13.08.1993 г. за унищожаване с протокол № 249/ 31.01.1990 г. личното дело на "Феникс" . Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Съветник, временно управляващ посолството в Сантяго от 21.07.2001 г. до 30.06.2006 г.
Решение N° 2-70
от 18.09.2012 г.
Технически университет София

Секретен сътрудник "Ларгов" Емил Атанасов Манолов

Дата на раждане: 23.11.1946
Място на раждане: гр. Габрово
Емил Атанасов Манолов Дата на раждане 23.11.1946 г. Място на раждане гр. Габрово Вербувал го служител кап. Светослав Стефанов Колев на 12.08.1976 г., регистриран на 27.08.1976 г.; възстановен от о. р. Петър Павлов на 12.04.1979 г. Ръководил го служител кап. Светослав Стефанов Колев; о. р. Николай Димитров Нейков; о. р. Петър Павлов; о. р. Николай Андреев; о. р. Иван Далибалтов; о. р. Кирил Милев; о. р. Чавдар Димитров Капитанов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-VII Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Ларгов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения, разходен документ, отчетен от ръководил го щатен служител, документи от ръководили го щатни служители, , съдържащи се в дело Ф1, а.е. 3777 – 2 тома; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3. Снемане от действащия оперативен отчет 1981 г. Публична длъжност или публична дейност Зам. декан от м. февруари 2008 г. до м. ноември 2011 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 272
от 18.10.2011
местни избори – 2011 кандидати за кмет

Агент "Пенев" Йордан Атанасов Радев

Дата на раждане: 29.12.1959
Място на раждане: гр. Елхово
Йордан Атанасов Радев Дата на раждане 29.12.1959 г. Място на раждане гр. Елхово Вербувал го служител лейт. Петър Георгиев Ангелов и майор Димитър Атанасов на 12.12.1986 г., регистриран на 20.12.1986 г. Ръководил го служител лейт. Петър Георгиев Ангелов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Ямбол-РУ-Елхово-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Пенев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 - 5 бр.; лично дело IА-2504 (Яб). Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за кмет на с. Бояново, общ. Елхово, издигнат от ПП "ГЕРБ" Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Йордан Атанасов Радев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.
Решение N° 18
от 25.10.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за кметове

Агент " Петков " Стоян Филипов Атанасов

Дата на раждане: 11.03.1937
Място на раждане: с. Лесидрен, обл. Ловеч
Стоян Филипов Атанасов Дата на раждане 11.03.1937 г. Място на раждане с. Лесидрен, обл. Ловеч Вербувал го служител кап. Петър Ангелов Колев на 11.09.1957 г., регистриран на 01.10.1957 г. Ръководил го служител кап. Петър Ангелов Колев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Управление Пето, отдел V, отделение 6 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Петков Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество (обещание); документи от ръководилия го щатен служител; картон обр. 4; рег. бланка; лично дело I A 236 (Лч) – МФ; доклад на МВР рег. № RB202009- 001-05/01-08-I-1880 от 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1960 г. Кандидат за кмет на гр. Тетевен, общ. Угърчин, обл. Ловеч, издигнат от Атака Решение № 18/ 25.10.2007 г. 1
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Доверена връзка; Агент "Страхил" Стефан Росенов Сираков

Дата на раждане: 15.02.1958
Място на раждане: с. Петково, обл. Смолян
Стефан Росенов Сираков Дата на раждане 15.02.1958 г. Място на раждане с. Петково, обл. Смолян Вербувал го служител о. р. Петър Павлов на 27.05.1977 г., регистриран на 24.01.1978 г. Ръководил го служител о. р. Петър Павлов; полк. Стойчо Стойчев; лейт. Божидар Божков Божков; кап. Атанас Атанасов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Пловдив-ДС, ПГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник доверена връзка; агент Псевдоними Страхил Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, собственоръчно написано агентурно сведение, разходен документ, отчетен от ръководил го щатен служител, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично и в работно дело Ф1, а.е. 4435; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3. Снемане от действащия оперативен отчет 1983 г. Публична длъжност или публична дейност Главен секретар от 17.02.1997 г. до 25.07.2001 г. Обявява установената с решение № 22/ 29.01.2008 г. - кандидати за местни избори 2007 г. - и обявена принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 22
от 29.01.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори заобщински съветници и кметове – местни избори 2007 г.

Нещатен служител "" Петър Атанасов Пепелешков

Дата на раждане: 30.08.1948
Място на раждане: Гр. Гурково
Петър Атанасов Пепелешков Дата на раждане 30.08.1948 г. Място на раждане Гр. Гурково Качество Нещатен служител Структури, в които е работил ОУ на МВР-Стара Загора-ДС Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № 78/ 06.09.1988 г. е привлечен и се води на отчет от полк. Банов. Кандидат за общински съветник в общ. Казанлък, издигнат от НДСВ
Решение N° 22
от 29.01.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори заобщински съветници и кметове – местни избори 2007 г.

Агент " Чанков " Петър Динков Атанасов

Дата на раждане: 23.07.1953
Място на раждане: С. Дойранци, обл. Шумен
Петър Динков Атанасов Дата на раждане 23.07.1953 г. Място на раждане С. Дойранци, обл. Шумен Вербувал го служител Недялко Драганов на 05.12.1975 г. Ръководил го служител Недялко Драганов; Стоян Йовчев Стоянов; Слав Бозуков; Ваньо Ив. Янев; Радослав Дим. Радков; Господин Манолов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС-управление ІІІ-ІХ-І Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Чанков Документи, въз основа на които е Рег. дневник; картон обр. 4; доклад Решение № 22/ 29.01.2008 г. 102 установена принадлежността към органите по чл. 1 на Сл. "Сигурност-ВП и ВКР" рег. № СС-7998/ 05.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в общ. Шумен, издигнат от Коалиция „За Шумен”/СДС, ДСБ, ССД и обединение на българските националисти „Целокупна България”/ За Петър Динков Атанасов липсват други данни по чл. 25, т. 3
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Осведомител "Попов" Петър Атанасов Петров

Дата на раждане: 24.02.1951
Място на раждане: гр. София
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 2-287
от 15.01.2014 г.
община Роман

Агент "Иванов" Сотир Атанасов Сотиров

Дата на раждане: 13.08.1958
Място на раждане: гр. Враца
Сотир Атанасов Сотиров Дата на раждане 13.08.1958 г. Място на раждане гр. Враца Вербувал го служител кап. Димитър Илиев Стоянов на 26.04.1982 г., регистриран на 05.05.1982 г. Ръководил го служител кап. Димитър Илиев Стоянов; о. р. Алексей Славеев; подп. Петър Диков; о. р. Марин Велчев; о. р. Пламен Пенов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление II-ХI-IV; управление IV-IV-V, управление IV-VIII-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Иванов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-34227; рег. дневник; картони обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 2003 г. до 2007 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Щатен служител "" Петър Атанасов Маламов

Дата на раждане: 15.08.1961
Място на раждане: с. Момчиловци, обл. Смолян
Петър Атанасов Маламов Дата на раждане 15.08.1961 г. Място на раждане с. Момчиловци, обл. Смолян Качество Щатен служител Структури, в които е работил ОУ на МВР-Смолян-ДС-Мадан Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № К-3218/ 28.09.1989 г. е назначен за разузнавач. Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Момчиловци от 20.10.1997 г. до 01.11.1999 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 254
от 16.08.2011
Изпълнителна агенция Военни клубове и военно-почивно дело

Агент "Атанасов" Кирил Велков Кантурски

Дата на раждане: 08.06.1949
Място на раждане: с. Друган, обл. Перник
Кирил Велков Кантурски Дата на раждане 08.06.1949 г. Място на раждане с. Друган, обл. Перник Вербувал го служител о. р. Митко Марков на 27.12.1973 г., регистриран на 14.01.1974 г. Ръководил го служител о. р. Митко Марков; о. р. Петко Янакиев; о. р. Стамен Илиев; о. р. Петър Желязков; о. р. Иван Г. Иванов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-VII-VI, управление III-VII-II, управление III-I-I, управление III-VII-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Атанасов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; протокол № 87/ 1990 г. с предложение за унищожаване на лично дело IА-25952 и на работно дело IР-11158. Снемане от действащия оперативен отчет 1982 г. Публична длъжност или публична дейност Н-к на сектор от 01.07.2005 г. до 01.09.2009 г.
Решение N° 254
от 16.08.2011
Изпълнителна агенция Военни клубове и военно-почивно дело

Щатен служител "" Петър Атанасов Калуцин

Дата на раждане: 17.05.1954
Място на раждане: гр. София
Петър Атанасов Калуцин Дата на раждане 17.05.1954 г. Място на раждане гр. София Качество Щатен служител Структури, в които е работил ДС, УБО Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № 184/ 11.01.1984 г. е назначен за разузнавач; със заповед № 1398/ 01.09.1987 г. е преназначен за н-к на група. Публична длъжност или публична дейност Н-к на сектор от 02.12.2005 г. до 01.08.2008 г.
Решение N° 111
от 17.02.2010
Печатни издания

Секретен сътрудник; Агент "Омортаг" Петър Атанасов Манджуков

Дата на раждане: 02.06.1942
Място на раждане: гр. Пловдив
Петър Атанасов Манджуков Дата на раждане 02.06.1942 г. Място на раждане гр. Пловдив Вербувал го служител ст. лейт. Милан Миланов на 12.06.1974 г.; възстановен от о. р. Иван Тошков на 18.01.1978 г., регистриран на 31.01.1978 г. Ръководил го служител ст. лейт. Милан Миланов; подп. Георги Ничев; о. р. Людмил Пешев; о. р. Ал. Маринов; о. р. Иван Тошков; о. р. Пламен Стайков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ; управление II-IХ-V Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник; агент Псевдоними Омортаг Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи за получено възнаграждение; разходен документ, отчетен от ръководил го щатен служител; картони – обр. 1, обр. 3, обр. 4 и обр. 6; дело Ф1, а.е. 3671; протокол № 80/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-27477 и работно дело IР-12883; Доклад на НРС рег. № RB102101-001-04/12-2177/ 02.12.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1985 г. Публична длъжност или публична дейност Собственик в "ПМ прес" ЕООД Доклад на НРС рег. № RB102101-001-04/12-2177/ 02.12.2008 г. по чл. 16, ал. 2, т. 2 Обявен с решение № 72/ 03.08.2009 г. - радиа и телевизии
Решение N° 111
от 17.02.2010
Печатни издания

Нещатен служител "" Петър Атанасов Манджуков

Дата на раждане: 02.06.1942
Място на раждане: гр. Пловдив
Петър Атанасов Манджуков Дата на раждане 02.06.1942 г. Място на раждане гр. Пловдив Качество Нещатен служител Структури, в които е работил ДС, ПГУ Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № 4/ 22.02.1982 г. е привлечен като ОРОН; на 05.05.1982 г. регистриран като ОРОН с псевдоним "Пампоров" Оперативни работници: о. р. Любомир Сандов Банков; о. р. Венелин Димитров Петров; о. р. Гьончо Гьоков. Документи за получени възнаграждения; разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители. Публична длъжност или публична дейност Собственик в "ПМ прес" ЕООД Доклад на НРС рег. № RB102101-001-04/12-2177/ 02.12.2008 г. по чл. 16, ал. 2, т. 2 Обявен с решение № 72/ 03.08.2009 г. - радиа и телевизии
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Бойко" Иван Василев Ценов

Дата на раждане: 04.12.1939
Място на раждане: гр. Червен бряг
Иван Василев Ценов Дата на раждане 04.12.1939 г. Място на раждане гр. Червен бряг Вербувал го служител о. р. Борислав Манов Атанасов на 07.07.1967 г., регистриран на 12.07.1967 г. Ръководил го служител о. р. Борислав Манов Атанасов; о. р. Ив. Вълчанов; о. р. Петър Джалов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление II-ХIV-I, управление II-IХ-III, управление II-Х, управление IV-II-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Бойко Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-32290 и в работно дело IР-10711; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Н-к управление до 15.12.1991 г. Обявява установената и обявена с решение № 180/ 26.01.2011 г. – Министерство на отбраната - принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 56
от 18.12.2008
Българско национално радио

Секретен сътрудник "Нели" Гинка Асенова Младенова

Дата на раждане: 28.03.1938
Място на раждане: Гр. София
Гинка Асенова Младенова Дата на раждане 28.03.1938 г. Място на раждане Гр. София Вербувал я служител Подп. Петър Николов Таков и Емил Александров на 19.02.1975 г., регистрирана на 22.02.1975 г. Ръководил я служител Подп. Петър Николов Таков; ст. лейт. Евгени Милков Ковачев; майор Владимир Иванов Владимиров; ст. лейт. Митко Ст. Атанасов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Секретен сътрудник Псевдоними Нели Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Разходни документи, отчетени от ръководил я щатен служител; документи от ръководили я щатни служители; картони – обр. 1 – 3 бр. и обр. 3; дело Ф1, а.е. 3968; доклад на НРС рег. № RB102101-001-04/12-1722/ 08.09.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1979 г. Публична длъжност или публична дейност Зам. главен редактор от 01.01.1989 г. до 01.06.1993 г.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate